managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Posted by managing21 on maart 16th, 2024

Beleidsmaatregelen om mensen aan te zetten om te wandelen en fietsen, zoals verkeersluwe wijken, kunnen voordelen voor de volksgezondheid opleveren die wel honderd keer groter zijn dan de kosten van de maatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Westminster University bij de inwoners van drie buitenwijken van Londen (Enfield, Kingston en Waltham Forest) waar verkeersarme buurten of vergelijkbare programma’s zijn ingevoerd.

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat de betrokken ingrepen de bevolking kunnen aanzetten om voor een aantal verplaatsingen de auto te laten staan en naar een actieve vorm van reizen over te schakelen. De effecten van deze maatregelen tonen wel aanzienlijke variaties.

Verkeersarme buurten leveren meer economische voordelen op dan verwacht. – Foto: Mircea Iancu/Pixabay

Het cumulatieve voordeel voor de volksgezondheid van mensen die actiever zijn, werd per lokale volwassene over een periode van twintig jaar een gezondheidsvoordeel van 4.800 pond geraamd. De kost voor de inrichting van een verkeersarme buurt varieert, afhankelijk van het type project dat werd aangelegd, per bewoner daarentegen tussen 28 pond en 112 pond.

“Het is veelzeggend dat het onderzoek aantoonde dat de positieve effecten van de plannen, met name wat betreft het aantal voetgangers en fietsers, zich niet onmiddellijk laten voelen, maar enkele jaren na de invoering van de maatregelen beter merkbaar worden”, voeren de onderzoekers aan. “Dit geeft aan dat gemeenteraden niet te vroeg moeten bepalen of de introductie van een verkeersarme buurt al dan niet succesvol is.”

“De studie suggereerde tevens dat de positieve voordelen de neiging hebben om in de loop van de tijd te blijven groeien”, verduidelijkt onderzoeksleider Rachel Aldred, professor mobiliteit aan de Westminster University. “Dit betekent dat de ramingen die in de studie voor de kosten-batenverhouding voor verkeersarme buurten naar voor zijn gekomen, waarschijnlijk conservatief zijn.”

Controversieel

Bij de inrichting van verkeersarme buurten wordt onder meer gebruik gemaakt van borden of fysieke barrières zoals plantenbakken die voorkomen dat motorvoertuigen kleinere woonstraten gebruiken als doorgangen, maar voetgangers en fietsers volledige toegang geven. De introductie van de maatregelen zijn echter controversieel, onder meer door een aantal mislukte regelingen tijdens de covid-epidemie. In 2020 bestreken deze wijken in totaal 4 procent van de Londense bevolking.

“Hoewel studies de efficiëntie van de ingrepen lijken aan te tonen en peilingen en verkiezingen erop lijken te wijzen dat de maatregelen populair zijn, kondigde het Britse Department for Transport vorig jaar – na een aantal controverses in de media – niet langer financiering te zullen voorzien voor gemeenten die de plannen willen doorvoeren”, zeggen de onderzoekers. “Het nieuwe onderzoek suggereert dat het blokkeren van nieuwe verkeersarme wijken contraproductief zou zijn, zowel voor de verkeersplanning als voor de volksgezondheid.”

De meest opvallende veranderingen die in de loop van de tijd werden gevonden bij mensen die binnen de verkeersarme buurten wonen, zijn volgens de onderzoekers een substantiële gemiddelde toename in de gerapporteerde niveaus wandelaars en fietsers. Daarnaast is er een kleiner effect die niet in de verkeersarme buurten woonden, maar residenten waren van wijken waar andere actieve reisprogramma’s, zoals fietspaden, werden geïntroduceerd. Beide gebieden zagen tevens tekenen van verminderd autobezit, hoewel dit effect marginaal bleek in de gebieden die buiten de verkeersarme buurten zijn gelegen.

De onderzoekers stelden vast dat de drie verkeersarme buurten op twintig jaar tijd in totaal iets meer dan 1 miljard pond aan economische voordelen, onder meer door de betere gezondheid van actievere burgers en een daling van hun ziekteverzuim, konden laten optekenen. Daarvan bleek 821 miljoen pond voordeel gelinkt te kunnen worden aan de volksgezondheid. Uit het onderzoek bleek dat elk jaar gemiddeld 37 sterfgevallen en meer dan 500.000 ziektedagen werden voorkomen.

“Actieve reisinterventies boden veel waar voor hun geld wanneer de economische gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit worden vergeleken met de kosten van de implementatie van het programma, vooral in wijken met weinig verkeer,” concludeerde het onderzoek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, Stad, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Posted by managing21 on maart 15th, 2024

De kosten voor het organiseren van een muziekshow lopen op, de ticketprijzen zijn gestegen, maar muziekfans blijven in de evenementen geïnteresseerd. Toch moet worden vastgesteld dat het publiek ter plekke zijn uitgaven aan voeding en drank beperkt. Dat heeft vooral te maken met de oplopende kosten van het levensonderhoud. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van het bureau bij promotoren, managers, marketeers, zaaleigenaren en ticketbureaus.

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de ondervraagden de ticketprijzen het voorbije jaar heeft opgedreven om de stijgende kosten voor het organiseren van een concert op te vangen. Tegelijkertijd kan 49 procent een toename in de ticketverkoop kan rapporteren. “De vraag naar live evenementen blijft op een hoog niveau”, merken de onderzoekers op. “Dat blijkt ook uit het buitengewone succes van The Eras Tour van Taylor Swift, waarbij zeven stadionshows in Sydney en Melbourne snel uitverkocht raakten.”

Bijna helft concertorganisatoren heeft ticketprijzen opgedreven. – Foto: StockSnap/Pixabay

Volgens het rapport vormden komedie, kunst en theater het voorbije jaar de grootste groeigebieden. Bij de demografische groepen zorgden de millennials het voorbije jaar voor de sterkste stijging in bezoekersaantallen. Generation Z volgde hier op de tweede plaats. Verwacht wordt dat deze trend zich dit jaar verder zal zetten. Ondanks de enorme druk op de besteedbare budgetten, verwacht slechts 5 procent van de respondenten dat de kaartverkoop dit jaar zal dalen, terwijl 49 procent op een blijvende groei rekent.

Toch blijven er belangrijke knelpunten. Wanneer de toeschouwers eenmaal op het evenement zijn aangekomen, blijken velen hun uitgaven te beperken. Volgens 65 procent van de evenementen en locaties bleken de uitgaven per bezoeker het voorbije jaar op hetzelfde niveau te liggen als het jaar voordien of zelfs lager lagen. “Late ticketaankopen zijn misschien een blijvende kater uit het covid-tijdperk”, werpen de onderzoekers op. “Daarbij maakt 60 procent van de respondenten gewag van een significant patroon in het gedrag van de concertfans.”

Grotendeels positief

“Toch is het beeld grotendeels positief”, beklemtoont Jared Kristensen, chief executive van Audience Republic. “De inzichten die uit dit rapport naar voren zijn gekomen, bieden een briljante momentopname van de huidige staat van de industrie rond de live evenementenindustrie en bieden tegelijkertijd een inkijk in de visie van de experts over de evoluties in de sector dit jaar.

“Ik ben bemoedigd door het gevoel van optimisme dat in de industrie heerst. Bijna de helft van de respondenten tonen zich tevreden met de vooruitzichten voor hun ticketverkoop dit jaar. Anderzijds valt het onmogelijk om de bijzonder reële uitdagingen waarmee de evenementenindustrie wordt geconfronteerd door elementen zoals de kosten van levensonderhoud en marktverzadiging, te negeren.”

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, blijkt 71 procent van de respondenten van plan om dit jaar meer middelen te investeren in het opbouwen van een publiek en gebruik te maken van Instagram om met de geïnteresseerden te blijven communiceren. In een enigszins controversiële zet gaf 65 procent van de respondenten toe van plan te zijn om dit jaar kunstmatige intelligentie te implementeren in zijn communicatie.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on maart 15th, 2024

Het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren dat de Europese Unie in 2035 wil invoeren, is bij de Europese burgers de minst populaire maatregel tegen de klimaatverandering. Dat geldt zelfs voor kiezers van centrumlinkse partijen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Oxford, de Humboldt Universiteit van Berlijn en de Hertie School van Berlijn bij 15.000 respondenten in Duitsland, Frankrijk en Polen, waarbij de mening van de ondervraagden over veertig mogelijke klimaatmaatregelen werd gevraagd.

In 2023 namen de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement een de facto verbod op de verkoop van nieuwe auto’s op benzine en diesel vanaf 2035 aan. Dan worden de toegestane uitlaatemissies immers tot nul gereduceerd, met een uitzondering voor voertuigen die uitsluitend op klimaatneutrale brandstoffen rijden. De uitvoering van deze nieuwe wet laat nog wel op zich wachten.

Klimaatmaatregelen worden door de Europese burgers op gemengde gevoelens onthaald. – Foto: mah

Dit beleid blijkt bij de Europese burgers echter op weinig steun te kunnen rekenen. Het onderzoek toonde immers dat het verbod op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren zowel in Duitsland, Polen als Frankrijk op het grootste gebrek aan begrip botste. In Duitsland en Polen stonden hogere heffingen op de uitstoot van koolstofdioxide op de tweede plaats. In Frankrijk werd het verbod op verbrandingsmotoren gevolgd door tolheffingen die voor alle auto’s, op uitzondering van elektrische voertuigen, zouden worden ingevoerd.

Last bij overheid

Hoewel de ontevredenheid over het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren het grootst is onder kiezers van extreemrechts, verspreidt het verzet zich volgens het onderzoek over de verschillende politieke kampen, waardoor de maatregel ook de minst populaire optie is onder potentiële kiezers van centrumlinkse partijen zoals de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Duitsland, de Lewica in Polen en de Parti Socialiste in Frankrijk.

Aan de andere kant van het spectrum zijn de meest populaire maatregelen onder meer hogere overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer (Duitsland), een overgang naar milieuvriendelijke verwarming in openbare gebouwen (Frankrijk, Polen) en andere maatregelen die de last bij de overheid en grote bedrijven leggen, in plaats van bij de consument.

“Er blijft een breed spectrum van maatregelen die de bevolking beter vindt dan op het gebied van klimaatbeleid passief te blijven”, verduidelijkt onderzoeker Nils Redeker. “Dit spectrum wordt sterk gedomineerd door groene investeringen en industriële beleidsmaatregelen. Er zijn ook een aantal regelgevende interventies die populair zijn, bijvoorbeeld dingen als groene normen voor energieproductie, groene normen voor de industrie, maar ook zeer gerichte interventies zoals een verbod op korteafstandsvluchten of privéjets. Deze regelgeving kan op een voldoende populariteit rekenen, vooral wanneer de ingrepen de mensen niet direct in hun dagelijks leven raakt.”

Verkeerde diagnose

Toch verwierpen de auteurs de indruk van een brede terugslag tegen klimaatmaatregelen. “Zelfs na vijf jaar van zware Europese beleidsfocus op klimaatregulering en ondanks de hoge inflatie, een moeilijke economische context en dringende veiligheidskwesties, zouden de meeste kiezers nog steeds een ambitieuzer klimaatbeleid steunen”, merken de onderzoekers op. “Een Europese verkiezingscampagne waarin partijen elkaar proberen te overbieden bij het terugschroeven van de klimaatambities, zou gewoon een verkeerde diagnose van de standpunten van de kiezers betekenen.”

In plaats daarvan spraken de auteurs zich uit voor een grotere focus op overheidsinvesteringen, bijvoorbeeld door middel van een Europees fonds voor industriebeleid, dat zich zou kunnen richten op groene investeringen, maar ook tot doel zou hebben de economische afhankelijkheid van derde landen te verminderen en het concurrentievermogen van de Europese industrieën te beschermen. “Hier zal het belangrijk zijn om de financieringskwestie te beantwoorden”, stelde onderzoeker Jannik Jansen.

Bij de grotendeels impopulaire maatregelen, zoals hogere uitstootheffingen op benzine en diesel, zijn de auteurs van mening dat een herverdeling van de inkomsten, vooral naar de huishoudens met de laagste inkomens, de publieke onvrede zou kunnen verminderen. “Hier zien we een consensus in de drie landen en ook over de partijgrenzen heen dat deze inkomsten licht progressief moeten worden herverdeeld,” beklemtoonde Jansen. “Dit betekent dat huishoudens met een laag of middeninkomen een hoger percentage moeten ontvangen”.

Een herverdeling per hoofd van de bevolking – een klimaatbonus waarbij elke burger een vast bedrag in een keer zou ontvangen en die in Duitsland wordt bepleit door Die Grünen en de Freie Demokratische Partei, zou volgens Jansen echter verrassend impopulair zijn.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Posted by managing21 on maart 14th, 2024

De wereldwijde kunstmarkt raakte vorig jaar in het slop. De omzet daalde met 4 procent tot 65 miljard dollar. Dat was het laagste niveau in drie jaar. Dat blijkt uit cijfers van het jaarlijkse Art Basel en UBS Art Market Report. De terugval moet volgens rapporteur Clare McAndrew (Arts Economics) vooral worden toegeschreven aan de macro-economische en geopolitieke achtergrond, die de activiteit in de hogere marktsegmenten heeft vertraagd.

“Het rapport maakt duidelijk dat de rijken niet immuun zijn voor verstorende financiële, sociale of politieke veranderingen”, betoogt Clare McAndrew. “Aanhoudende onzekerheid wijst op stabiele verwachtingen voor dit jaar.”

Vooral in de hogere segmenten van de kunstmarkt vielen klappen. – Foto:Bernd Hildebrandt/Pixabay

In een scherpe omkering van recente trends waren de grootste dalingen voor de hoogst geprijsde werken. De waarde van kunst met een veilingprijs van meer dan 10 miljoen dollar daalde sterk. Deze sector was het enige segment dat twee jaar geleden nog groeide, maar kende vorig jaar een terugval met 40 procent. “De grootste particuliere handelaren, met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen dollar, rapporteerden een gemiddelde omzetdaling van 7 procent”, verduidelijkte McAndrew, die een onderzoek uitvoerde bij meer dan 1.600 galerijen.

Er was wat beter nieuws aan de onderkant van de schaal, waar de volumes verbeterden en dealers met een omzet van minder dan 500.000 dollar de grootste omzetstijging hadden (11 procent). Deze dynamiek bleek de online verkopen, die meestal onder de grens van 50.000 dollar bleven en 18 procent van de totale omzet van de markt vertegenwoordigden, te helpen stimuleren. Dat aandeel betekende een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. 

Uit de enquête onder de dealers bleek een duidelijke druk van de stijgende kosten kwam. Er werd daarbij vastgesteld dat de winst voor 40 procent van de ondervraagden daalde door problemen zoals hogere huur en lonen. Dat was een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van twee jaar geleden. “Velen vonden het een intens moeilijk jaar om hun budget in evenwicht te houden”, aldus het rapport. “Kopers gingen daarbij op zoek naar grotere kortingen dan het jaar voordien. Er werd gemiddeld een korting van 18 procent gevraagd. Voor duurder werk werden nog hogere tegemoetkomingen gevraagd.”

China

“De algehele daling van de markt, waardoor het nominale totaal van voor de pandemie weer net werd bereikt, was niet zo dramatisch als sommigen hadden verwacht”, zegt McAndrew nog. “De sector werd deels gered door sterkere resultaten uit China in de eerste helft van het jaar. Hier stegen de verkopen met 9 procent tot 12,2 miljard dollar, waardoor China de tweede plaats overnam van het Verenigd Koninkrijk, dat een daling van 8 procent tot 10,9 miljard dollar diende te melden. 

De Verenigde Staten bleven echter de belangrijkste geografische regio van de kunstmarkt. De Amerikaanse kunstverkoop liet een niveau van 27,2 miljard dollar noteren. Daarmee vertegenwoordigen de Verenigde Staten 42 procent van de wereldwijde markt. Toch werd ook in de Amerikaanse kunstverkoop nog steeds een daling met 10 procent ten opzichte van het jaar voordien opgetekend. De objecten met de hoogste waarde worden immers meestal in New York en Londen te koop aangeboden.

McAndrew wijst er wel op dat de relatieve kracht van China vooral het gevolg was van verkopen die waren uitgesteld onder invloed van de beperkingen rond de covid-epidemie. Die beperkingen waren twee jaar geleden nog steeds van kracht. “Deze unieke heropeningscontext keerde om in de tweede helft van het jaar,, nog verergerd door de vastgoedmalaise in het Aziatische land”, benadrukt McAndrew.

Ondertussen werd de Chinese markt nog steeds gekenmerkt door aanhoudende problemen met wanbetalingen en late betalingen. Gegevens van de Chinese Auctioneers Association die in het rapport werden gebruikt, toonden aan dat slechts 54 procent van de waarde van de goederen die twee jaar geleden werden verkocht, in mei vorig jaar volledig was betaald. Dat vertegenwoordigde wel een verbetering met 8 procentpunt tegenover het jaar voordien.

De uitdagende omgeving en de daarmee gepaard gaande lage prijzen zouden volgens het rapport ook dit jaar kunnen aanhouden, aangezien economieën die 40 procent van de wereldwijde productie vertegenwoordigen, met verkiezingen worden geconfronteerd. “Het is bekend dat verkiezingen ingewikkeld zijn voor de kunstmarkt”, verduidelijkte Noah Horowitz, chief executive van Art Basel. “Dat is nog meer het geval wanneer die evenementen tot verdeeldheid leiden.

Wel wordt opgemerkt dat de sector mogelijk zal kunnen profiteren van een Taylor Swift-effect. “Mensen zullen nu premium prijzen betalen voor entertainment en vrijetijdsactiviteiten”, luidt het. ‘Het sociale aspect van het verzamelen van kunst – dat altijd een mix is geweest van fysieke aankopen en plezier – kan voor de sector tijdens een kwetsbaar jaar een potentiële zilveren draad betekenen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij

Posted by managing21 on maart 14th, 2024

De handelsinkomsten uit muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk – de inkomsten van houders van rechten en distributeurs – hebben vorig jaar een niveau van 1,43 miljard pond gehaald. Dat vertegenwoordigt een stijging met 8,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de British Phonographic Industry (BPI).

Opgemerkt wordt dat de inkomsten uit streaming met 8,4 procent tot 962 miljoen pond zijn gestegen. Streaming vertegenwoordigde daarmee iets meer dan twee derde (67,4 procent) van de totale inkomsten die de muzieksector het voorbije jaar in het Verenigd Koninkrijk realiseerde. Tien jaar eerder bedroeg dat aandeel slechts 8,6 procent van de markt.

Streaming vertegenwoordigt nu ruim twee derde van de Britse muziekinkomsten. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde abonnementen bereikten vorig jaar een omzet van 826,8 miljoen pond. Dat vertegenwoordigde een toename met 8,1 procent. De advertentie-ondersteunde audio-inkomsten stegen met 12,4 procent tot 71,5 miljoen pond, terwijl de video-inkomsten met 6,9 procent opliepen tot 63,8 miljoen pond

Tevens werd gewezen op de voortdurende opleving van vinyl-inkomsten. Die sector boekte vorig jaar een omzet van 146,1 miljoen pond. Dat weerspiegelde een stijging met 18,6 procent tegenover het jaar voordien. Zelfs de verkoop van compact discs bleek met 5,4 procent tot 97,2 miljoen pond te zijn gestegen. Volgens het rapport realiseerden vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 2.245 artiesten meer dan 10 miljoen audiostreams.

Zorgwekkende trends

In het rapport wordt wel gewag gemaakt van een mogelijke zorgwekkende trend. De consumptie van muziek liet vorig jaar een stijging met 10 procent noteren. De inkomsten uit die consumptie bleken volgens de nieuwe cijfers daarentegen slechts een toename met 8,1 procent te kennen. De kloof is nog groter voor streaming. Het aantal muziekstreams door Britse fans steeg vorig jaar met 12,8 procent, terwijl de inkomsten uit die activiteit met 8,4 procent groeiden.

Er zijn echter nog tendenzen die de industrie zorgen baren. “Het totale omzetcijfer van vorig jaar was het hoogste nominale jaarbedrag dat tot nu toe voor muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk, werd bereikt”, merkte de organisatie op. “Echter, eenmaal gecorrigeerd voor inflatie ligt dit bedrag 478 miljoen pond lager dan waar de industrie in reële termen sinds 2006, het eerste jaar waarin openbare uitvoering en sync werden opgenomen in het jaarlijkse totaal, had moeten zijn. Het verschil was vorig jaar zelfs nog grimmiger. Dan moet immers met een achterstand van 771 miljoen pond worden gerekend.”

Groei is echter nog steeds groei. Met een omzetstijging van 8,1 procent doet het Verenigd Koninkrijk het beter dan Duitsland (6,3 procent) en Frankrijk (5,1 procent). In Spanje was er wel een stijging met 12,3 procent, maar die cijfers vertrekken vanuit een kleinere basis.

“Onder aanvoering van streaming laat deze negende opeenvolgende jaarlijkse stijging van de inkomsten uit muziekopnamen zien hoe een evenwichtige en welvarende markt, die mogelijk wordt gemaakt door aanzienlijke investeringen van labels, nog meer artiesten kan helpen succesvol te zijn”, merkte Jo Twist, chief executive van de British Phonographic Industry, op.
“Het zou maar al te gemakkelijk zijn om deze groei voor lief te nemen, maar in een tijd waarin Britse muziek wordt geconfronteerd met ongekende concurrentie uit de hele wereld en met uitdagingen in eigen land, is het van vitaal belang dat de juiste omstandigheden hier blijven bestaan om Britse muziek alle kansen te geven om te gedijen.”

“Het is fantastisch dat de Britse markt voor muziekopnames vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikte, wat getuigt van alle ongelooflijke muziek die diverse artiesten creëren, ook in nieuwe genres, met de steun van hun platenmaatschappijen,” voegde Yolanda Brown, voorzitter van de Britse muziekfederatie, daaraan toe.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij

Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Posted by managing21 on september 24th, 2023

De Amerikaanse muziekindustrie zette tijdens de eerste helft van dit jaar zijn robuuste groei verder door. Dat blijkt uit een rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA). De retailverkopen stegen met 9,3 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar en bereikten een recordhoogte van 8,4 miljard dollar. Op de groothandelsmarkt werd een toename met 8,3 procent tot 5,3 miljard dollar genoteerd.

Betaalde streamingabonnementen bleven volgens de bevindingen van het rapport de sterkste motor van de inkomstengroei. De inkomsten liepen met meer dan 550 miljoen dollar op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij kon tijdens de eerste helft van dit jaar op gemiddeld 95,8 miljoen abonnementen worden gerekend. Dat betekende een stijging met bijna 6 miljoen eenheden tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten uit fysieke verkopen bereikten het hoogste niveau in tien jaar tijd. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde muziekabonnementen hebben in de Verenigde Staten de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld gekend. In de eerste helft van 2018 werden immers gemiddeld 43,7 miljoen abonnementen genoteerd. In het nieuwe rapport wordt opgemerkt dat het aantal abonnementen tijdens de eerste helft van dit jaar meer dan 6 procent hoger lag dan dezelfde periode vorig jaar. “Naarmate de markt volwassener wordt, neemt de groei van het aantal accounts echter af”, benadrukt het rapport. “Tijdens de eerste helft van vorig jaar werd nog een stijging van 9,75 procent genoteerd. Het jaar voordien was er zelfs nog sprake van een toename met 13 procent.”

Vinyl

De inkomsten uit vinyl kenden daarentegen een sterke afvlakking. Er kon tijdens de eerste helft van dit jaar nog slechts een stijging met 1 procent worden opgetekend, tegenover een groei met 22 procent dezelfde periode vorig jaar. “Nochtans bereikten de inkomsten uit fysieke formaten hun hoogste niveau in tien jaar tijd”, wordt in het rapport aangevoerd. “De fysieke formaten lieten een omzet van 882 miljoen dollar optekenen. Dat vertegenwoordigde een toename met 5 procent tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar.”

Ondanks de afvlakkende groei bereikten de inkomsten uit vinyl tijdens de eerste helft van dit jaar een niveau van 632 miljoen dollar. Daarmee nam deze sector 72 procent van de totale fysieke verkopen voor zijn rekening. De totale omzet aan fysieke verkopen liep tegenover de eerste helft van vorig jaar met 5 procent op tot 882 miljoen dollar. In totaal werden er tijdens de eerste helft van dit jaar 23 miljoen vinyl-albums verkocht, tegenover 15 miljoen compact discs. Daarmee werden in de Verenigde Staten voor het derde opeenvolgende jaar meer vinyl albums dan compact discs verkocht.

De totale inkomsten uit betaalde abonnementen stegen met 11 procent tot 5,5 miljard dollar. Het aantal accounts kende een groei met 6 procent. Bijna twee derde van de totale omzet en meer dan 75 procent van de inkomsten uit streaming was afkomstig van betaalde abonnementsdiensten.

Streaming-inkomsten vertegenwoordigden in de Verenigde Staten tijdens de eerste helft van dit jaar 84 procent van de totale inkomsten uit muziekopnamen. Dat weerspiegelde een groei van 10,3 procent tot 7,0 miljard dollar. Streaming had daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar een aandeel van ongeveer 83 procent in de totale inkomsten van deze sector, die onder meer betaalde abonnementsdiensten, advertentie-ondersteunde diensten, digitale radiodiensten en licenties voor muziek op sociale media en digitale fitness-applicaties omvatten.

De groei van het aantal betaalde abonnementen op muziekdiensten op aanvraag kende echter een vertraging. Er werden tijdens de eerste helft van dit jaar 95,6 miljoen abonnementen genoteerd. Tijdens de eerste helft van vorig jaar was er nog sprake van een groei met 10 procent tot 90 miljoen eenheden. De inkomsten uit muziekstreamingdiensten op basis van advertenties groeiden ook langzamer dan betaalde vormen van streaming. De omzet van diensten op aanvraag – zoals YouTube, de advertentie-ondersteunde versie van platformen zoals onder meer Spotify en Facebook – kenden slechts een stijging met 1 procent tot 870 miljoen dollar.

De inkomsten uit digitale radiomuziek en een aantal aanverwante diensten stegen met 16 procent tot 657 miljoen dollar. Ook bij de inkomsten uit digitale downloads bleef de terugval zich verder doorzetten. Daarbij moest een inkrimping met 12 procent tot 225 miljoen dollar worden gemeld. De verkoop van digitale albums daalde met 12 procent tot 107 miljoen dollar, terwijl de verkoop van digitale singles met 14 procent terugviel tot 97 miljoen dollar. Downloads vertegenwoordigden tijdens de eerste helft van dit jaar slechts 3 procent van de totale Amerikaanse inkomsten uit opgenomen muziek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Posted by managing21 on september 15th, 2023

Tegen eind dit decennium zouden elektrische wagens tweederde van de wereldwijde autoverkopen kunnen nemen. Dat is vooral te danken aan de prijzen van de autobatterijen, die de volgende jaren sterk zullen kunnen worden verminderd. Dat blijkt uit een rapport van het Rocky Mountain Institute (RMI).

Door de goedkopere autobatterijen zouden volgens het rapport elektrische voertuigen in Europa al volgend jaar dezelfde verkoopprijs bereiken als wagens met verbrandingsmotoren. In de Verenigde Staten zou dat punt over drie jaar worden bereikt.

Halvering

In zijn rapport voorspelt het Rocky Mountain Institute dat de kosten van de autobatterijen dit decennium een halvering zullen kennen. Vorig jaar werd op de markt voor autobatterijen nog een gemiddelde prijs van 151 dollar per kilowattuur opgetekend. Tegen eind dit decennium zou dat niveau echter tot een bedrag tussen 60 dollar en 90 dollar dalen. “Hierdoor zullen elektrische wagens niet alleen voor de eerste keer in aankoop even goedkoop worden als voertuigen met verbrandingsmotoren, maar zullen bovendien ook goedkoper worden in het gebruik”, luidt het.

Goedkope batterijen versterken concurrentiekracht elektrische wagens. – Foto: A. Krebs/Pixabay

Batterijen hebben een hoge kostprijs en vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van de productiekost van elektrische wagens. Dat prijsniveau heeft elektrische voertuigen tot nu toe voor veel consumenten onbetaalbaar gemaakt. “Maar deze prijzen dalen gestaag naarmate autofabrikanten investeren in nieuwe batterij-chemicaliën, materialen en software om efficiëntere elektrische wagens te maken”, geeft Kingsmill Bond, hoofdonderzoeker bij het Rocky Mountain Institute, aan.

“Onze analyse impliceert een snelle groei van de markt voor elektrische modellen in Europa en China. Hierdoor zal de verkoop van elektrische wagens tegen het einde van dit decennium minstens verzesvoudigd zal zijn. De sector zal in de totale autoverkoop op dat ogenblik een marktaandeel tussen 62 procent tot 86 procent hebben uitgebouwd.”

De verkoop van elektrische wagens in de Europese Unie steeg in juli met bijna 61 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De sector bereikte daarmee in de totale autoverkoop een aandeel van 13,6 procent. De Europese Unie streeft naar een verbod op de verkoop van nieuwe modellen op fossiele brandstoffen vanaf het midden van het volgende decennium.

De Verenigde Staten hebben zich nog niet op een datum voor het beëindigen van de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren geëngageerd, maar Californië en New York mikken beide op het midden van volgend decennium om over te schakelen op de exclusieve verkoop van uitstootvrije modellen. “Het is helemaal niet radicaal om de voortdurende exponentiële groei van elektrische voertuigen te voorspellen,” benadrukte Bond van BMI. “Een dergelijke evolutie kan worden verwacht.”

Exponentiële groei

Volgens het rapport piekte de vraag naar olie voor auto’s vier jaar geleden. Vanaf begin volgend decennium zal die vraag volgens de onderzoekers elk jaar met minstens één miljoen vaten per dag afnemen. 

Een rapport van het project Economics of Energy Innovation and System Transition (EEIST) van de University of Exeter voorspelt eveneens een exponentiële groei in de verkoop van elektrische wagens. Die studie suggereert dat elektrische wagens al volgend jaar in Europa voor middelgrote modellen eenzelfde prijsniveau zullen laten optekenen als voertuigen met verbrandingsmotoren. Voor kleinere voertuigen zou dat kantelpunt zelfs nog vroeger kunnen worden bereikt.

Over twee jaar zouden ook in China voor de twee technologieën gelijke prijzen worden vastgesteld, één jaar later gevolgd door de Verenigde Staten. Nog een jaar later zou ook in India dat kantelpunt worden bereikt.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Herverzekeraars willen blootstelling aan klimaatrampen beperken

Posted by managing21 on september 15th, 2023

Herverzekeraars noemen de klimaatverandering het grootste risico waarmee ze momenteel worden geconfronteerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers en het Centre for the Study of Financial Innovation. Die beslissing heeft echter ook aanzienlijke gevolgen voor de verzekeraars en het brede publiek.

Natuurrampen komen inmiddels zo vaak voor dat herverzekeraars hun blootstelling aan dergelijke risico’s terugschroeven. Hoewel dit misschien zakelijk gezien verstandig is, roept het fenomeen de vraag op of particulieren en bedrijven in staat zullen zijn om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering als hun verzekeringsmaatschappijen zelf niet eens dekking kunnen krijgen.

Groeiende bezorgdheid

“Klimaatverandering is opnieuw het grootste risico nu herverzekeraars de dupe worden van de kosten van schadeclaims als gevolg van een steeds toenemend aantal extreme weersomstandigheden”, merkt het rapport van PricewaterhouseCooper en het Centre for the Study of Financial Innovation. “Terwijl deze verliezen de pan uit rijzen, wordt een groeiende bezorgdheid duidelijk dat sommige gebieden en soorten activiteiten onverzekerbaar kunnen worden.”

Natuurrampen richten wereldwijd onbetaalbare schade op. – Foto: M??sim Obolonsky/Pixabay

Het ratingbureau Fitch wees erop dat sommige bedrijven zich vorig jaar al uit de markt voor schadeverzekeringen terugtrokken. Er werd aan toegevoegd dat zelfs de sterkste herverzekeraars zich nu hebben teruggetrokken, grotendeels door het aanscherpen van hun voorwaarden om hun totale dekkingen en hun inferieure beschermingsniveau tegen natuurrampen te beperken. Ook het ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) herinnerde eraan dat meer dan de helft van de twintig grootste herverzekeraars in de wereld begin dit jaar in de hernieuwing van de contracten hun blootstelling aan natuurrampen verminderden of maximaal handhaafden.

De herverzekeringseenheid van de groep Axa verhoogde de prijzen in de eerste helft van dit jaar met 6,3 procent, maar zag zijn inkomsten tegelijkertijd met 3 procent dalen, hoofdzakelijk door een vermindering van de blootstelling aan natuurrampen.

Volgens Fitch verminderen herverzekeraars hun blootstelling aan zogenaamde secundaire gevaren. Dit zijn kleinere weersverschijnselen die door de klimaatverandering vaker voorkomen en ernstiger worden. Tegen de zwaarste weersgebeurtenissen bieden de herverzekeraars volgens Fitch daarentegen nog wel steeds voldoende dekking.

Uit gegevens van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blijkt dat extreme weerfenomenen en klimaatrampen in de Verenigde Staten met verliezen van meer dan 1 miljard dollar het voorbije halve decennium gemiddeld achttien keer per jaar werden geregistreerd, tegenover een gemiddelde van 8,1 catastrofes per jaar de voorbije vier decennia. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden de Verenigde Staten door een recordaantal van drieëntwintig natuurrampen met een schadepost van meer dan 1 miljard dollar geconfronteerd.

Niet zonder gevolgen

Dit stijgende aantal natuurrampen heeft de herverzekeraars onder druk gezet. “Er was duidelijk sprake van een onderschatting van de frequentie van de gebeurtenissen”, merkt Jean-Paul Conoscente, een topman van herverzekeraar Scor, op. “Bovendien denk ik dat we ook de ontwikkeling van de bevolking in verschillende gebieden hebben onderschat.”

Robert Mazzuoli, analist bij Fitch, voerde aan dat polissen die verzekeraars uitbetaalden zodra een bepaald schadebedrag van een bepaald risico, zoals hagel, werd bereikt, volledig zijn verdwenen terwijl ze twee of drie jaar geleden nog erg populair waren.

“Dekking bieden tegen risico’s met een echt hoge frequentie heeft geen zin”, gaf ook Thomas Blunck, een executive bij herverzekeraar Munich Re, aan. 

Maar deze herpositionering van de herverzekeraars is niet zonder gevolgen voor traditionele verzekeraars. “Dit is een van de redenen waarom we voor de sector een vrij negatieve outlook hebben”, zegt Manuel Arrive, hoofdanalist bij Fitch Ratings. Daarbij wordt volgens diverse experts gewag gemaakt van een snelle en brutale verschuiving in de herverzekeringssector. Volgens Robert Mazzuoli (Fitch) worden de klanten van de herverzekeraars vaak slecht behandeld.

Gezien de huidige omstandigheden hebben verzekeraars misschien weinig andere keuze dan hun tarieven te verhogen of op hun beurt de risico’s die ze dekken te verminderen, wat in sommige landen al gebeurt. Conoscente (Scor) zei dat men momenteel overal een verzekering kan krijgen, op voorwaarde dat men de benodigde prijs kan betalen. Voor hem is het echte probleem dat een groot deel van de bevolking niet bereid is om de echte kosten van de klimaatverandering te betalen.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in financiën, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Herverzekeraars willen blootstelling aan klimaatrampen beperken

Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen

Posted by managing21 on september 14th, 2023

De Orkney Islands zetten een test met elektrische veerboten op om het woon-werkverkeer tussen de verschillende eilanden te organiseren. Dat heeft het bestuur van de Britse eilandengroep aangekondigd. Het initiatief vormt een onderdeel van de inspanningen van de scheepvaart om zijn uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Het project gaat in maart volgend jaar van start en zal beroep doen op twee draagvleugelboten, waarvan de romp boven het water uitsteekt. Het initiatief maakt deel uit van een driejarig demonstratieproject van 15,5 miljoen pond dat wordt gefinancierd door de Britse regering.

Vervuilend

De kleinste van de twee veerboten zal het hele jaar door dagelijks tot twaalf passagiers vervoeren tussen Kirkwall en de eilanden Shapinsay, Rousay, Egilsay en Wyre. Het grotere schip zal tot vijftig passagiers en lichte vracht vervoeren tussen Kirkwall en de buiteneilanden Westray, Eday, Sanday en Stronsay in een circuit tot vijf verplaatsingen per dag. Naar verwachting zal de dienst over twee jaar van start gaan.

Elektrische schepen moeten de veerdiensten op de Orkney Islands milieuvriendelijker maken. – Foto: Artemis Technologies

Raadsleden en parlementsleden in Orkney en de noordelijker gelegen Shetlands hebben bij de Britse en Schotse regering aangedrongen op hulp bij het vervangen van hun verouderde en bijzonder vervuilende veerboten tussen de eilanden.

In tegenstelling tot de veerdienst CalMac, die eigendom is van de Britse staat en de Hebriden bedient, zijn de veerboten tussen de eilanden eigendom van de lokale autoriteiten en worden ze door de plaatselijke overheid geëxploiteerd. De vraag tot vervanging werd eerder door de Schotse overheid afgewezen.

James Stockan, voorzitter van de gemeenteraad van Orkney, benadrukte dat de eilanden al een toonaangevend rol hebben opgenomen bij de inzet van emissievrije technologieën. Orkney is de thuisbasis van een groot onderzoekscentrum voor mariene energie, bekend als Emec. De eilandengroep heeft bovendien, in verhouding tot het aantal inwoners, één van de grootste netwerken van laadinstallaties voor elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.

De schepen van Orkney, die worden geleverd door Artemis Technologies in Belfast, maken deel uit van een pakket maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide en vervuiling van de scheepvaart sterk te verminderen of helemaal tegen te gaan.

De industrie, die vaak buiten het wereldwijde klimaatbeleid valt, wordt steeds hardnekkiger aangemaand om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveloxiden en stikstofoxiden terug te dringen.

Vervanging

Ondertussen heeft Orkney Ferries aangekondigd om zijn oudste veerboot – de Golden Mariana – uit de vaart te nemen. Het schip is inmiddels ongeveer vijftig jaar oud. Dat besluit volgt op een onderzoek van het schip door de scheepsingenieurs van de Orkney Islands Council (OIC). Berekend werd dat uitgaven die nodig zou zijn om om het schip in de vaart te houden – met name reparaties aan het staalwerk op het voordek – ongeveer 250.000 pond zouden bedragen.

Melissa Thomson, voorzitster van Orkney Ferries, wees er daarbij op dat de andere schepen van het bedrijf niet veel jonger zijn dan Golden Mariana. “Ik wil de Schotse en Britse regeringen er dan ook nogmaals op wijzen dat we moeten samenwerken om een oplossing te vinden voor de vervanging van veerboten in Orkney”, benadrukte ze.

De Golden Mariana zou vervangen worden door een Noors schip – de Nordic Sea – dat de Orkney Islands Council twee jaar geleden met financiële steun van de Schotse overheid had gekocht. Maar dit schip bleek ongeschikt voor de korte dienst tussen Westray en Papa Westray, die binnenkort zal worden verzorgd door de charterboot Northerly Explorer. De Nordic Sea zal elders op de diensten van Orkney Ferries worden ingezet. 

Schotland heeft eerder een leidende rol opgenomen in een internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van een veerboot op waterstof die op de Shapinsay-route in Orkney zou kunnen varen. Het Hyseas III-project heeft een conceptontwerp opgeleverd dat voorlopig door de regelgevende instanties is goedgekeurd, maar de plannen voor een echt vaartuig zijn tot nu toe nog niet uitgevoerd. De eerste veerboot op waterstof ter wereld is inmiddels in Noorwegen in de vaart genomen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in milieu, scheepvaart | Reacties uitgeschakeld voor Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen

Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

Posted by managing21 on september 11th, 2023

In de Bordeaux-regio, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, hebben vele wijnbouwers beslist om de druivenoogst tijdens de nacht te plannen. Die strategie moet ervoor zorgen dat de optimale versheid, nodig voor de productie van de beste wijnen, blijft gegarandeerd. De maatregel is een reactie op de klimaatverandering. Tijdens de dag lopen de temperaturen immers te hoog op. Ook om vijf uur in de ochtend lopen de temperaturen tijdens warme zomerdagen al tot 20 graden Celsius op.

“Een nachtelijke oogst moet de kwaliteit, versheid en smaak van de druiven garanderen”, merken de betrokken producenten op. “Die maatregel is ook beter voor de apparatuur en de arbeiders.” Nachtelijke oogsten zijn in verschillende andere wijnlanden met hete zomers – zoals Australië en Californië – al een gangbare praktijk, maar de praktijk zal volgens experts waarschijnlijk ook in de Bordeaux-regio gebruikelijker worden naarmate de klimaatverandering versnelt.

De Bordeaux-wijnen proberen zich aan klimaatverandering aan te passen. – Foto: Sergey Nemo/Pixabay

Nachtelijke oogsten kunnen volgens Kees Van Leeuwen, professor wijnbouw aan de Bordeaux Sciences Agro Université, telers in financiële nood tevens helpen geld te besparen. Deze optie betekent immers dat het koelen van de druiven kan worden overgeslagen terwijl de oogst wordt vervoerd om geperst te worden. “Tijdens de nachtelijke oogsten ligt de temperatuur van de druiven lager, vooral vergeleken met de uiterst warme dagen die momenteel tijdens de oogstperiodes worden opgetekend”, verduidelijkt Van Leeuwen. “Dit levert een enorme besparing in energieverbruik op.”

Droog ijs

Witte en rosé wijnen worden volgens Stéphane Heraud, hoofd van de de coöperatie Vignerons de Tutiac, al vijftien jaar tijdens de nacht geoogst. “Misschien zullen we dat op een dag ook voor de rode wijnen doen. Maar nachtelijke oogsten leveren wijnen op die meer geoxideerd zijn, wat een negatieve impact heeft op de smaak van het product.”

Om het probleem aan te pakken wordt vaak van droogijs, tot 80 graden Celsius onder nul, gebruik gemaakt. “Dit helpt niet alleen om de druiven koel te houden, maar verlaagt ook het zuurstofgehalte van de oogst tijdens het transport”, voert Van Leeuwen aan.. 

Stéphane Heraud stelt daarbij dat de stijgende temperaturen ervoor zorgen dat de druiven sneller rijpen en dat de oogst steeds eerder op het jaar en in toenemende mate in warmere periodes plaatsvindt. “Ik weet nog dat ik als kleine jongen mijn ouders in november zag oogsten”, werpt hij op. “Vorig jaar waren we eind september klaar. Iedereen die zegt dat klimaatverandering niet echt is, is zeker geen wijnproducent uit de Bordeaux-regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten