managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Financiële analisten kunnen patentactiviteit ondersteunen

Posted by marcho on February 16th, 2019

Bedrijven die door een groter aantal financiële analisten worden gevolgd, produceren ook meer patenten, die bovendien ook vaak van een betere kwaliteit zijn. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De studie concludeert dat financiële analisten bedrijven kunnen helpen om efficiënter te investeren in innovatie. Die invloed bestaat volgens de onderzoekers uit twee grote pijlers. Ten eerste zullen de rapporten van de analisten investeerders informeren. Bovendien kunnen analisten beletten dat managers hun investeringen in innovatie teveel zouden inperken.

Lees Verder

 

 

Posted in diversen | No Comments »

Groei wereldwijde betaaltelevisie vertraagt

Posted by marcho on February 16th, 2019

Hoewel de wereldwijde diensten voor betaaltelevisie vorig jaar een groei met 3,1 procent kenden, zal de sector de volgende periode op de meeste markten een vertraging kennen. Dat zegt een studie van consulent Kagan. Opgemerkt wordt dat betaaltelevisie het volgende halve decennium nog een gemiddelde jaarlijkse groei met 2,4 procent zal kennen. Op dat ogenblik zullen de platformen gezamenlijk 1,21 miljard klanten tellen. De sector liet vorig jaar een omzet van 230,06 miljard dollar optekenen. Dat zal over vijf jaar echter zijn opgelopen tot 245,41 miljard dollar. Kabeltelevisie blijft voorlopig de grootste vertegenwoordiger van de sector.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Autonome voertuigen kunnen revolutie in stadstoerisme veroorzaken

Posted by marcho on February 16th, 2019

Autonome voertuigen kunnen een substantiële impact hebben op de toekomst van het stedelijk toerisme. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Surrey en de University of Oxford. De onderzoekers benadrukken daarbij dat bepaalde sectoren van het stedelijk toerisme een aanzienlijke invloed van zelfrijdende wagens zullen ervaren. Een aantal activiteiten zouden volgens de Engelse wetenschappers zelfs volledig kunnen verdwijnen. Onder meer de rondritten met toeristische bussen, waarbij bezoekers meestal op verschillende locaties kunnen opstappen, zouden in het gedrang kunnen komen

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Greenpeace: Europese veeteelt eist teveel landbouwgrond op

Posted by marcho on February 16th, 2019

De veeteelt eist in Europa teveel landbouwgrond op. Dat staat in een rapport van de milieubeweging Greenpeace. Daarbij wordt aangevoerd dat 71 procent van alle landbouwgrond in de Europese Unie voor de voeding van de veestapel wordt gereserveerd. De sector zou bovendien grotendeels worden gesteund door fondsen van de Common Agricultural Policy (CAP). Betoogd wordt dat meer dan 28 miljard euro subsidies worden voorzien voor de industriële landbouw, die volgens Greenpeace een negatieve impact heeft op het leefmilieu en de menselijke gezondheid. De conclusies worden echter tegengesproken door de Europes Commissie en Copa Cogeca, de landbouwersorganisatie van de Europese Unie.

Lees Verder

Posted in diversen | No Comments »

Wereld investeert onvoldoende in preventie van oorlogen

Posted by marcho on February 16th, 2019

De wereld investeert onvoldoende in onderzoek naar maatregelen die oorlogen zouden kunnen vermijden. Dat zegt Håvard Mokleiv Nygård, onderzoeksdirecteur van het Peace Research Institute Oslo (Prio). Bij gewelddadige conflicten tussen landen worden immers meestal pas achteraf initiatieven genomen om de problemen op te lossen. Er is volgens Nygård dan ook onvoldoende kennis over de mogelijke preventie van oorlogen. Het is volgens de wetenschapper belangrijk om inzichten te verwerven over de breekpunten in de aanloop naar gewelddadige conflicten, zodat het mogelijk zou zijn oorlogen op een systematische manier te beletten.

Lees Verder

 

 

Posted in diversen | No Comments »

Verenigde Staten tonen weinig interesse in hogesnelheidstreinen

Posted by marcho on February 16th, 2019

De Verenigde Staten tonen weinig interesse in hogesnelheidstreinen. Dat is nog eens bewezen in Californië, waar een geplande verbinding met hogesnelheidstreinen tussen Los Angeles en San Francisco is geschrapt. Dat zegt Andy Kunz, hoofd van de Amerikaanse High Speed Rail Association. Het moderne spoorvervoer geniet volgens hem in de Verenigde Staten weinig politieke steun. Bovendien geven de Amerikanen geven de voorkeur aan de auto of het vliegtuig. Maar ook andere industrieën verzetten zich tegen de ontwikkeling van de sector. Vooral vrachtvervoerders zouden weinig enthousiasme tonen om de spoorlijnen met passagierstreinen te delen.

Lees Verder

 

 

Posted in diversen | No Comments »

Europese mediavrijheid steeds meer aangevallen

Posted by marcho on February 16th, 2019

Ook in Europa wordt de mediavrijheid steeds meer aangevallen. Dat zegt een rapport van het Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists van de Raad van Europa. De onderzoekers registreerden vorig jaar honderdveertig ernstige schendingen van de mediavrijheid. Het rapport spreekt over het slechtste jaar voor journalisten in Europa sinds de Koude Oorlog. Het stelde vast dat zesenvijftig schendingen moorden en fysieke aanvallen op journalisten vertegenwoordigden. Bij tachtig meldingen werd de staat geïdentificeerd als de bron van de dreiging. Het rapport zag in vele lidstaten ook een verbale mishandeling en publieke stigmatisering van de media en individuele journalisten.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Nieuwsoverzicht

Posted by marcho on February 16th, 2019

Ten laatste over negen jaar moeten Amerikaanse astronauten opnieuw naar de maan reizen. Dat heeft Jim Bridenstine, directeur van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa, gezegd. Daarbij zal worden samengewerkt met privébedrijven. Dit keer zullen de Verenigde Staten volgens Bridenstine een duurzame aanwezigheid op de maan uitbouwen, waarbij astronauten geregeld tussen de aarde en zijn satelliet zouden reizen. Over vijf jaar wil de Nasa al een onbemand ruimteschip op de maan laten landen. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau hoopt over zeven jaar ook het ruimtestation Gateway in een baan rond de aarde te kunnen brengen. De eerste astronauten landden vijftig jaar geleden op de maan.

De Europese luchtvaartmaatschappij Airbus heeft vorig jaar een omzet geboekt van 63,7 miljard euro. Dat was een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst liep met 30 procent op tot 3,1 miljard euro. Airbus leverde 800 vliegtuigen op, tegenover 718 exemplaren het jaar voordien – Acht werknemers van de Braziliaanse mijngroep Vale zijn in voorlopige hechtenis genomen voor hun aandeel in de dambreuk in Brumadinho eind januari. De arrestanten worden beticht van doodslag met verzwarende omstandigheden. Er is ook sprake van milieudelicten – Lotus Bakeries opent later dit jaar in de Amerikaanse staat North Carolina een fabriek. Met de bouw is een bedrag van 65 miljoen euro gemoeid. De fabriek wordt de eerste productievestiging van Lotus Bakeries buiten België.

Telenet heeft het voorbije jaar een omzet geboekt van 2,53 miljard euro. Dat is een stijging van 1 procent tegenover het jaar voordien. De winst liep met 9 procent op tot 1,32 miljard euro. De investeringen daalden met 6 procent tot 687,7 miljoen euro – Het luxewarenhuis Liberty in Londen wordt door zijn eigenaar BlueGem in de etalage geplaatst. Dat hebben Britse media gemeld. Voor het complex, gevestigd langs een inham van Regent Street, zou een prijs van 350 miljoen pond worden gevraagd – Het taxiplatform Uber Technologies heeft het voorbije jaar een omzet geboekt van 11,3 miljard dollar. Dat was een stijging met 43 procent tegenover het jaar voordien. Er was een winst van 370 miljoen dollar, tegenover een verlies van 4,5 miljard dollar het jaar voordien.

In de Verenigde Staten heeft president Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen. Die maatregel moet hem toe te laten om geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico. In de begroting waren de plannen van Trump geschrapt – In Noorwegen heeft de regering zijn toestemming gegeven om in Kvalsund, in het noordpoolgebied, een nieuwe kopermijn te bouwen. De Sami, een lokale bevolkingsgroep, had zich tegen de plannen verzet. Gevreesd wordt voor de graasgebieden van de rendieren – KBC Groep heeft het voorbije jaar 7,5 miljard euro inkomsten geboekt, tegenover 7,7 miljard euro het jaar voordien. De bank realiseerde een nettowinst van 2,57 miljard euro. Dat was 5 miljoen euro minder dan het jaar voordien.

De Belgische piloten van Ryanair hebben een voorstel voor collectieve arbeidsovereenkomst aanvaard. Het is de eerste keer dat de Ierse luchtvaartmaatschappij in België een dergelijk akkoord sluit. De overeenkomst regels de verloning en dienstroosters voor de volgende vier jaar – Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell neemt het Duitse bedrijf Sonnen, producent van thuisbatterijen, volledig over. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Shell had vorig jaar al een belang in de Duitse onderneming genomen – De autofabrikanten Ford en Volkswagen naderen een akkoord over een samenwerking rond de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Ford had eerder al in het technologiebedrijf Argo AI geïnvesteerd. Ook Volkswagen zou nu in het kapitaal van Argo AI stappen.

De investeerders Hellman & Friedman en Blackstone hebben het Duitse bedrijf Scout24 overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard euro. Scout24 is een uitbater van online marktplaatsen. Ook Naspers, Springer en Schibsted zouden interesse hebben gehad – De Amerikaanse voedingsgroep PepsiCo gaat zijn personeelsbestand afslanken. Ook worden een aantal fabrieken gesloten. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Voor de reorganisatie is over een periode van vier jaar een budget van 2,5 miljard dollar gereserveerd – In Rusland is de Amerikaanse investeerder Michael Calvey gearresteerd. Calvey is één van de oprichters van de investeerder Baring Vostok Capital Partners. Hij werd samen met vijf andere personen gearresteerd op verdenking van grootschalige fraude in een dispuut met de bank Vostochny Express.

Posted in diversen | No Comments »

Verticale landbouw verwacht een sterke groei

Posted by marcho on February 15th, 2019

Verwacht wordt dat een groeiende bevolking en verstedelijking de groei van de verticale landbouwsector zullen ondersteunen. Dat zegt een onderzoek door Global Market Insights, waaruit bleek dat de verticale landbouwmarkt over vijf jaar een waarde van 11,4 miljard dollar zal hebben. Dat betekent een stijging met 25 procent ten opzichte van vandaag. De onderzoekers zeggen dat verticale landbouw kan helpen bij het oplossen van enkele van de dringende uitdagingen waarmee de voedselproductie in de eenentwintigste eeuw wordt geconfronteerd. Om de wereld tegen het midden van deze eeuw te voeden, zou de voedselproductie met 70 procent moeten stijgen tegenover het niveau van twaalf jaar geleden.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Steekpenningen werpen niet altijd vruchten af

Posted by marcho on February 15th, 2019

Niet de bereidheid om een gunst terug te geven, is de motor van omkoping. Hebzucht is het belangrijkste motief. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers aan de Carnegie Mellon University. Maar het onderzoek kwam ook tot de vaststelling dat onder een aantal omstandigheden de impact van de steekpenning kan worden beperkt. In dat geval kunnen ook potentiële schadelijke gevolgen worden ingedamd. Volgens ramingen van de World Bank wordt er jaarlijks nagenoeg 1 miljard dollar geïnvesteerd in steekpenningen. De onderzoekers zien hierin mogelijke strategieën om de effecten van omkoping te minimaliseren.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »