managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internationale handel in boomzaad creëert risico’s

Posted by marcho on October 19th, 2019

De handel in boomzaad is op wereldschaal veel minder veilig dan eerder werd gedacht. Onderzoekers van Center for Agriculture and Bioscience International (Cabi) hebben aangetoond dat insecten en schimmels daarbij wereldwijd een groot risico kunnen vormen voor bosgebieden. De onderzoekers wijzen erop dat de ziektekiemen bij grenscontroles bijzonder moeilijk kunnen worden gedetecteerd. Er is volgens hen dan ook een dringende behoefte aan efficiënte behandeling om de overlevingskansen van pathogenen in zaadvoorraden te verminderen. Tevens moet er volgens de wetenschappers aan gedacht worden de handel in risicovolle voorraden te reguleren.

Lees Verder

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>