managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Firewall en phishing grotendeels onbekend

Posted by marcho on november 1st, 2007

Een groot gedeelte van de computergebruikers weet eigenlijk niet wat termen zoals firewall en phishing zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. Bovendien blijken computergebruikers volgens de onderzoekers veel beter beveiligd te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Het rapport stelt dat alleen de providers voor een verhoogde veiligheid kunnen zorgen.

“Bij 62 procent van de computergebruikers die dachten een anti-spywarepakket geïnstalleerd te hebben, bleek dit in werkelijkheid niet het geval te zijn,” aldus het magazine Planet Internet. “Bij 29 procent van de personen die dachten spyware-vrij te zijn, vonden de onderzoekers wel degelijk malafide programma’s. Tien procent van de computers was op het ogenblik van onderzoek besmet met één of meer virussen.”

Nochtans had ongeveer 80 procent van de computereigenaars gezegd dat ze voldoende beschermd waren. Bij computers met een draadloze internetverbinding bleek 56 procent geen afdoende beveiliging te hebben. “Bovendien gaf bijna een kwart van de ondervraagden toe dat zijn computer het voorbije jaar met een computervirus was besmet,” aldus nog de Nederlandse Consumentenbond.

Ongeveer de helft van de ondervraagden bleek ook niet te weten wat het verschil is tussen anti-virussoftware en een firewall. “Van de gebruikers die dat verschil wel meenden te kennen, bleek bij doorvragen dat 57 procent eigenlijk toch niet goed het verschil tussen beide vormen van beveiliging wist aan te duiden,” aldus Planet Internet. “De term phishing blijkt bij de helft van de mensen een onbekend fenomeen.”

Driekwart van de gebruikers kon ook niet zeggen hoe vaak de anti-virussoftware op zijn computer updates binnenhaalt. De resultaten ondersteunen de Nederlandse Consumentenbond naar eigen zeggen in zijn streven naar een ingebakken veiligheid, waarbij niet de gebruikers, maar wel de aanbieders van verbindingen en computers de beveiliging moeten regelen.