managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Chinees personeel wordt steeds duurder

Posted by marcho on november 1st, 2007

Chinees personeel wordt steeds duurder. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zijn de lonen in de grote Chinese steden gemiddeld met bijna 19 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde jaarloon in de meer welvarende Chinese steden bedraagt nu ruim 1.600 euro. De export ondervindt tot op dit ogenblik echter weinig hinder van de zwaardere loondruk.

“De cijfers betekenen echter niet dat alle inwoners van de Chinese steden op dit niveau zitten,” aldus De Volkskrant. “De onderlinge verschillen tussen beroepen en sectoren blijft immers groot. Een productiemedewerker komt meestal niet boven de 1.200 euro per jaar, terwijl kantoorpersoneel vaak boven het gemiddelde uitkomt. Het loon in de sterk groeiende dienstensector ligt meestal nog een stuk lager dan in de fabriek.”

De trend is al enkele jaren merkbaar, vooral aan de Chinese oostkust. Daar bevinden zich immers de meeste fabrieken die voor de export werken. Daar kennen de lonen al sinds 2004 een jaarlijkse stijging met vijf tot vijftien procent, afhankelijk van de sector. “De stijging heeft vooral te maken met het schaarser wordend personeel,” aldus de krant. “Hoewel er vanuit het achterland nog vele tientallen miljoenen graag naar de stad komen om meer te verdienen, nemen steeds minder mensen genoegen met een minimaal loon.”

Opmerkelijk is dat de sterkste loonsverhogingen in China opgetekend worden bij de staatsbedrijven. Daar heeft het personeel er dit jaar al bijna 21 procent bij gekregen. Veel grote Chinese staatsbedrijven realiseren tegenwoordig goede winstcijfers, wat in grote mate te danken is aan het feit dat zij een monopoliepositie bezitten, bijvoorbeeld in de sector van de mobiele telefonie.

De uitvoer van Chinese producten lijkt tot op dit ogenblik weinig hinder te ondervinden van de hogere loondruk. De exportvolumes blijven immers ook dit jaar krachtig stijgen. “Daarin speelt Europa een belangrijke rol,” aldus nog De Volkskrant. “Europa heeft dit jaar meer Chinese producten gekocht dan ooit tevoren.”