managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

New York ervaart negatieve impact van buitenlandse vastgoedbezitters

Posted by marcho on April 15th, 2018

In New York City beleven de winkeliers een bijzonder moeilijke periode. Dat blijkt onder meer uit een rapport van het Siena College Research Institute. De onderzoekers maken daarbij gewag van een reële retail-apocalyps. Inmiddels is volgens de respondenten zo problematisch geworden dat het vertrouwen van de consumenten in de economische toekomst van de stad teruggevallen is tot het laagste niveau sinds december drie jaar geleden. Opgemerkt wordt dat overal de signalen van een toenemende malaise kunnen worden opgetekend, waarbij aangevoerd wordt dat dichtgespijkerde winkels grote delen van wijken tot echte spooksteden omvormen.

Er worden verschillende redenen voor de problemen van de stad naar voor geschoven. Onder meer wordt gewezen naar de stijgende huurprijzen, de stijgende kosten van het levensonderhoud, zware financiële lasten en een strikte arbeidsregelgeving. Daardoor wordt het voor vele handelaars bijzonder moeilijk om nog personeel aan te werven zonder de winstmarges te ondermijnen. Op nationaal vlak beleeft de Amerikaanse economie een duidelijke groeiperiode, maar in New York toont de bevolking zich minder optimistisch dan de rest van de Amerikaanse populatie, zowel wanneer gekeken wordt naar de algemene staat van de economie als naar de eigen persoonlijke situatie.

In New York City liet het consumentenvertrouwen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een score van 85,1 punten optekenen. In de staat New York werd een cijfer van 87,1 punten gemeld. Dat is een daling met 5,2 punten tegenover het vierde kwartaal vorig jaar. Bovendien moet een sterke kloof worden gemeld met het nationale consumentenvertrouwen, dat een score van 101,4 punten laat optekenen. Uit een onderzoek van het bedrijf Womply blijkt bovendien dat 42 procent van de Amerikaanse bedrijfsleiders zich optimistisch toont over de vooruitzichten voor dit jaar, maar in New York valt dat cijfer terug tot 32 procent.

“Indien niet wordt ingegrepen om de kosten terug te schroeven, zullen in New York veel bedrijfsleiders maatregelen moeten nemen en zal er zwaar op kosten moeten worden bespaard,” aldus Mike Durant, lokaal verantwoordelijke van de Amerikaanse National Federation of Independent Business. Jeremiah Moss, auteur van het boek Vanishing ‘New York – How a Great City Lost Its Soul’, moet een gedeelte van de problemen worden toegeschreven aan het veranderende karakter van de New Yorkse huiseigenaars. Steeds vaker is vastgoed immers in handen van buitenlandse investeerders, die weinig bereidheid tonen om zich aan de problemen van de retailsector aan te passen.

Lees Verder

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>