managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Chinese millennials domineren wereldwijde luxemarkt

Posted by marcho on October 10th, 2018

Over vijf jaar zal de Chinese markt voor luxegoederen een omzet van 187 miljard dollar realiseren. Dat betekent een stijging met gemiddeld 6 procent per jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chinese sociale mediaplatform Tencent en Boston Consulting Group, gebaseerd op een enquête bij meer dan zesentwintighonderd Chinese consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat over de bestudeerde periode 70 procent van de groei op de wereldwijde luxemarkt in China zal zijn gesitueerd. Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat de luxeconsumenten in China in het algemeen ook jonger zijn dan in andere landen.

Lees Verder

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>