managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nachtelijke tweets wegen op sportprestaties

Posted by marcho on February 11th, 2019

Het gebruik van Twitter tijdens de late avond of de nacht heeft op het prestatiepeil van professionele sportbeoefenaars een negatieve impact. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Stony Brook University, gebaseerd op een onderzoek bij meer dan honderd spelers van de American National Basketball Association (NBA) die geverifieerde gebruikers van Twitter waren. Na het verzenden van tweets tijdens nachtelijke uren bleek het shotpercentage van de betrokken speler met 1,7 procent te dalen. Het puntentotaal van de speler bleek met 1,7 punten te dalen, terwijl hij teven een halve rebound minder realiseerde. Het effect bleek op verplaatsing groter dan tijdens thuiswedstrijden.

Lees Verder

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>