managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Consument wil portefeuille online abonnementen uitbreiden

Posted by managing21 on mei 24th, 2019

Vele consumenten zijn van plan om de volgende jaren hun pakket online abonnementen nog verder op te drijven. Niet alle categorieën genieten echter een even grote interesse. Dat zegt een onderzoek van Harris Poll en het dienstenplatform Zuora bij meer dan dertienduizend consumenten in twaalf landen. Daarbij bleek dat 34 procent van de ondervraagden bevestigde de volgende twee jaar zijn portfolio online abonnementen te zullen uitbreiden.

In China loopt dat cijfer echter op tot 53 procent. Daarna volgen Spanje (42 procent), Italië (40 procent), Singapore (38 procent) en Zwitserland (35 procent).

“Abonnementen op services kennen een wereldwijde groei,” benadrukken de onderzoekers. “Consumenten maken immers steeds meer duidelijk de mogelijkheid tot gebruik belangrijker te vinden dan het eigendom. Men kan dan ook gewag maken van een nieuw commercieel tijdperk. De gedragswijziging bij de consument zet immers ook de bedrijven aan steeds vaker een abonnementsmodel in plaats van een verkoop aan te bieden. Dit nieuw model biedt de consument toegang tot het product of de service die hij zoekt, zonder de lasten van het eigendom te moeten dragen. Het abonnementsmodel kent wereldwijd al vijf jaar een aanzienlijke groei. Die trend zal zich ook in de toekomst verder doorzetten.”

De onderzoekers vonden dat inmiddels 71 procent van de consumenten op abonnementsdiensten beroep doen. Dat niveau ligt hoger dan ooit in het verleden. Vijf jaar geleden maakt ongeveer 53 procent gebruik van abonnementen. Verder blijkt dat 26 procent minstens drie abonnementen heeft, tegenover 14 procent vijf jaar geleden. De studie toonde verder dat 74 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat de consument in de toekomst nog vaker op diensten zal inschrijven, terwijl het bezit van fysieke goederen verder zal afnemen. Bij de respondenten zegt 34 procent over twee jaar ook zelf meer van abonnementsdiensten te zullen profiteren.

“Het bezit vormt steeds minder een basis voor de individuele status,” beklemtonen de onderzoekers. “Het onderzoek toonde dat 68 procent van de respondenten van mening is dat de status niet langer door het bezit wordt bepaald. Daarnaast wijst 70 procent erop dat abonnementen op producten en diensten mensen van de lasten van het eigendom – zoals het onderhoud, waardeverlies en plaatsgebruik – bevrijden. Momenteel zegt ook 57 procent van de ondervraagden te wensen dat ze minder bezittingen zouden hebben.”

“Bedrijven die op deze trend ingaan, kennen ook een snellere groei,” zeggen de analisten. “De voorbije zeven jaar hebben ondernemingen in Noord-Amerika, Europa en Asia-Pacific de verkoop met abonnementen met meer dan 300 procent kunnen opdrijven. Dat is ongeveer vijf keer sneller dan het rendement van de grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en de omzetgroei van de Amerikaanse retailsector.”

Lees Verder