managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ouderen voelen zich beduidend jonger dan hun fysieke leeftijd

Posted by marcho on June 11th, 2019

Ouderen voelen zich meestal beduidend jonger dan hun fysieke leeftijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen’s University in Ontario, gebaseerd op interviews met meer dan zestig respondenten tussen vijfenzestig en negentig jaar in de Verenigde Staten en Canada. De ondervraagden zegden zich gemiddeld eenenvijftig jaar oud te voelen. Er werd een gemiddeld verschil van twee decennia tussen de gevoelsmatige en de reële leeftijd geregistreerd. Meer dan de helft van de deelnemers, ondanks allerlei gezondheidsproblemen, voelde zich minstens twintig jaar jonger dan hun leeftijd.

Lees Verder

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>