managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'energie' Category

Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Posted by marcho on 1st June 2018

De Europese zonnekracht-industrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen een einde te maken aan de invoerrechten op Chinese fotovoltaïsche cellen. Normaal lopen de antidumpingmaatregelen in september af. Wanneer de importbeperkingen worden afgeschaft, mag volgens Christian Westermeier, voorzitter van de vakorganisatie SolarPower Europe, in Europa een explosie van vacatures in de industrie worden verwacht.

Volgens Westermeier zal de afschaffing van de beperkingen in de Europese Unie 40.000 bijkomende banen opleveren, naast de bestaande 80.000 arbeidsplaatsen die op dit ogenblik al door de sector worden ondersteund.

Na vijf jaar handelsbelemmeringen moet de Europese Unie volgens Westermeier zijn beloftes nakomen en de maatregelen na dit jaar te schrappen. Aanvragen voor een verlenging moeten volgens hem worden afgewezen. Hij wijst erop dat Solar Power meer dan honderdduizend installateurs vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een tewerkstelling van meer dan 1,2 miljoen wensen. Westermeier wees naar een rapport van de divisie consumentenzorg bij de Europese Commissie, waarin werd vastgesteld dat een opheffing van de antidumpingmaatregelen de huishoudelijke zonnekracht  in sommige landen van de Europese Unie tot 30 procent zou opdrijven.

“Dit is vooral belangrijk voor landen in Zuid-Europa, die zowel veel zon als een hoge jeugdwerkloosheid kennen,” zegt Westermeier. Volgens Stephan Singer, activist bij het Climate Action Network International, is de groei van de Europese zonnekracht-sector de voorbije drie jaar rampzalig geweest. De afbouw van de beperkende maatregelen is volgens hem alleen al vanuit de strijd tegen de klimaatverandering noodzakelijk. De Europese Commissie kondigde vorig jaar dat de minimumprijzen voor Chinese invoer geleidelijk aan zouden worden verlaagd. In september dit jaar zouden de beperkingen wegvallen.

De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari echter al een uitbreiding van de invoerrechten op Chinese zonnepanelen met achttien maanden goedgekeurd. “Het zonnepanelen-dispuut tussen China en de Europese Unie is het grootste handelsconflict dat ooit tussen de twee partijen werd uitgevochten en heeft de kosten van de Europese zonnekracht-sector met meer dan 10 miljard euro verhoogd sinds het begin van het conflict zes jaar geleden,” aldus SolarPower Europe. Het dispuut werd ingeleid door EU ProSun, een coalitie van Europese fabrikanten van zonnepanelen onder leiding van het Duitse bedrijf Solarworld, dat inmiddels al twee keer het faillissement heeft aangevraagd.

“De Europese Commissie zou bij zijn beoordeling kijken naar het potentieel voor de creatie of vernietiging van arbeidsplaatsen,” aldus Europese ambtenaren. Volgens hen moeten er echter vragen worden gesteld bij de cijfers over de tewerkstelling die naar worden geschoven. De fotovoltaïsche industrie heeft echter een lange weg afgelegd sinds de Europese Unie zes jaar geleden voor het eerst antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen introduceerde. Europese fabrikanten hebben volgens Westermeier de massaproductie aan China overgelaten en zijn nu vooral gericht op een specialisatie in producten met een hogere toegevoegde waarde. (Foto: Pixabay/Sebastian Ganso)

Lees Verder

Posted in energie, milieu | No Comments »

Wereld telt meer dan drie miljoen elektrische auto’s

Posted by marcho on 1st June 2018

Er rijden op dit ogenblik op de wereld meer dan drie miljoen elektrische wagens. Dat is een stijging met 54 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Hoewel de sector een sterke groei laat optekenen, blijft zijn aandeel op de totale automarkt nog bijzonder bescheiden.

Toch zegt de organisatie zich optimistisch op te stellen. Opgemerkt wordt dat een ondersteunend beleid en kostenbesparingen belangrijke stimulansen zouden kunnen zijn. Indien de huidige engagementen worden gevolgd, zouden er tegen eind volgend decennium 125 miljoen elektrische wagens operationeel moeten zijn. Met extra inspanningen kan dat oplopen tot 220 miljoen eenheden.

China bleef ook vorig jaar verreweg de grootste markt voor elektrische auto’s. Het voorbije jaar werden op de markt bijna 580.000 elektrische wagens verkocht. Dat was een stijging met 72 procent tegenover het jaar voordien. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar een groei met ongeveer 75 procent tot 280.000 exemplaren werd opgetekend. De grootste marktaandelen worden echter opgetekend in de Scandinavische landen. In Noorwegen vertegenwoordigden elektrische wagens 39 procent van de totale aankopen, maar ook in IJsland en Zweden werden inmiddels niveaus van respectievelijk 12 procent en 6 procent overschreden.

Duitsland en Japan kenden ook een sterke groei. In beide landen kende de verkoop meer dan een verdubbeling. Elektrische mobiliteit blijft echter niet beperkt tot auto’s. Vorig jaar steeg de vloot elektrische bussen met 7,25 procent tot 370.000 eenheden. Elektrische tweewielers bereikten 250 miljoen exemplaren. De elektrificatie van deze transportmiddelen wordt bijna volledig aangedreven door China, dat in beide sector een marktaandeel van meer dan 99 procent heeft, hoewel ook de registraties in Europa en India ook groeien. De laadinfrastructuur houdt eveneens gelijke tred. Er worden wereldwijd inmiddels bijna drie miljoen particuliere laadpalen geteld. Er zijn ook 430.000 openbare oplaadpunten.

Toch blijft het marktaandeel van het elektrische voertuig zeer bescheiden. “In China, de grootste markt voor elektrische voertuigen, groeide de omzet met ongeveer de helft, maar het marktaandeel bleef beperkt tot 2,2 procent,” aldus het rapport. “In Noorwegen hebben elektrische voertuigen verreweg het grootste marktaandeel ter wereld, maar zelfs daar is het nog maar 6,4 procent. Men kan echter optimistisch zijn over de vooruitzichten van de sector, op voorwaarde dat overheden het voortouw nemen om deze elektrische voertuigen toe te laten een inhaalbeweging te maken tegenover de auto’s op benzine en diesel.”

Vooral China, Californië en de Europese Unie lijken volgens de onderzoekers geïnteresseerd. Er wordt echter opgemerkt dat ook de elektrische voertuigen niet zonder controverse zijn. Een belangrijke component van de batterijen is het mineraal kobalt, waarvan een groot deel afkomstig is uit de onrustige Democratische Republiek Congo. Rechtengroepen hebben dan ook al hun bezorgdheid geuit over corruptie in de kobalt-industrie en de slechte arbeidsomstandigheden voor de mijnwerkers in Congo. (Foto Mah)

Lees Verder

Posted in automotive, energie | No Comments »

Wereld zal meer koeling dan verwarming moeten kopen

Posted by marcho on 19th April 2018

Tegen het midden van deze eeuw zal er wereldwijd een grotere vraag naar koeling dan verwarming kunnen worden opgetekend. Dat is vooral te danken aan de opwarming van de aarde, maar ook aan de wereldwijde toename van de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham. Opgemerkt wordt dat het gebruik van apparaten zoals airconditioning en koelkasten de energieconsumptie tegen het midden van de eeuw met 90 procent zullen verhogen. Dat zal volgens de onderzoekers belangrijke vragen stellen voor de energienetten en de strijd tegen de klimaatverandering.

“In de discussies over klimaatverandering wordt op dit ogenblik weinig over koeling gesproken,” benadrukt onderzoeksleider Toby Peters, professo energiebeleid aan de University of Birmingham. “Toch zorgt gebrek aan koeling ervoor dat elk jaar 200 miljoen ton voeding verloren gaan. Dat heeft gigantische consequenties.” De grootste vraag naar energie voor koeling is afkomstig van airconditioning om de mens comfortabel te houden, maar het is ook essentieel om te voorkomen dat voedsel wordt verspild en geneesmiddelen beschermt. Terwijl airconditioning op dit ogenblik nog vaak een zeldzaamheid is, zal de technologie volgens Peters op een gegeven moment normaal worden.

De wereldwijde verkoop van koelapparatuur zal tegen het midden van deze eeuw naar verwachting oplopen tot 260 miljard dollar, tegenover een huidig niveau van 140 miljard dollar. “Als de toekomstige wereldwijde behoefte aan koeling wordt geleverd door de huidige brandstoffen-combinatie, zullen de emissies van koolstofdioxide tegen het midden van de eeuw met 2,5 gigaton toenemen,” zegt Peters. “De wereldwijde uitstoot van de energiesector bedroeg vorig jaar 35 gigaton. Om tegemoet te komen aan de groei van de koeling zonder de emissies op te drijven, zou bijna alle nieuwe zonne-energie die tegen het midden van de eeuw zou worden geïnstalleerd, nodig zijn.”

“Er moet inderdaad worden gekeken naar efficiëntere koeltechnieken en naar een elektriciteit met een duurzamer karakter, maar wanneer men de omvang van de vraag ziet, is het duidelijk dat veel radicaler zal moeten worden gedacht.”

Lees Verder

Posted in energie | No Comments »

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Posted by marcho on 31st October 2007

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium – waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

Posted in energie, informatica, milieu | No Comments »

Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Posted by marcho on 31st October 2007

Ondanks hun gigantische oliereserves, zijn ook de Arabische Golfstaten begonnen met de exploratie naar alternatieve energiebronnen, zoals steenkool, kernenergie, zonnekracht, windturbines en waterstof. In het gebied zouden op dit ogenblik in totaal 114 nieuwe energie projecten uitgevoerd worden, met een totale investering van meer dan 160 miljard dollar. Een groot gedeelte daarvan draait rond duurzame energie

“Landen zoals Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ook op hun thuismarkt geconfronteerd met een groeiende vraag naar energie,” meldt de website Gulf News. “Op dit ogenblik wordt daarbij vooral met conventioneel gas gewerkt, maar het wordt een steeds groter probleem om daarvoor de nodige voorraden ter beschikking te stellen.”

“Er zijn dan ook tekenen dat er ook in die regio steeds belangrijker investeringen gebeuren in alternatieve energiebronnen,” vertelde David Weaver, topman van het internationale ingenieursbedrijf ESR Technology, aan Gulf News. “De regio wil duidelijk reserves opbouwen om voorzien te zijn voor de onzekerheden in de toekomst.” De Verenigde Arabische Emiraten vormen daarbij de voorhoede.

De emiraten slaan duidelijk de weg van de kernenergie in, met onder meer een studie voor een kerncentrale door de Mubadala Development Company in Abu Dhabi. Daarmee zou een investering van 4 miljard dollar gemoeid zijn. Daarnaast is er nog een studie aan de gang voor een kerncentrale die elektriciteit zou moet produceren en zeewater ontzilten. Het is nog niet zeker waar dit project gelocaliseerd zal worden. Er is wel sprake van een investering van 10 miljoen dollar.

Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook bezig met alternatieve energie. Zo laat Masdar, een duurzame energiebedrijf uit Abu Dhabi, een studie uitvoeren naar een zonnekracht-centrale met een capaciteit van 500 megawatt. Dat project zou het gebruik van gas en olie in de energievoorziening moeten beperken. Er zou een investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid zijn.De zonnekracht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten geraamd op 2.200 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Masdar onderzoekt echter ook de haalbaarheid van een waterstofcentrale. Dit project verkeert nog in een beginstadium en heeft een voorlopig budget van 100 miljoen dollar. Daarnaast loopt er voor de Dubai Electricity and Water Authority een studie voor een windpark. Dat zou één miljard dollar kosten. Windkracht zou tot 10 procent van de energievoorziening van Dubai kunnen leveren.

Daarnaast wordt er door Taqa, het nationaal energiebedrijf van Abu Dhabi, ook gezocht naar milieuvriendelijke toepassingen voor steenkoolcentrales. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van één miljard dollar. Saudi Arabië onderzoekt ook de haalbaarheid van centrales die afval zouden omzetten in energie en ook drinkbaar water zouden kunnen leveren.

Posted in energie | No Comments »

Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond

Posted by marcho on 29th October 2007

De hoge olieprijzen hebben de luchtmacht van Noord-Korea technisch werkloos gemaakt. Het land kan immers de aankoop van de brandstof niet meer financieren. Daardoor staan honderden militaire vliegtuigen van de Noord-Koreaanse luchtmacht aan de grond, waardoor snelle troepenverplaatsingen niet meer mogelijk zijn. De voorziene brandstof moet voor andere militaire projecten worden gebruikt.

De luchtmacht van Noord-Korea vliegt nog steeds grotendeels met oude Russische transportvliegtuigen. Het zou gaan om de AN-2, een licht transportvliegtuig dat op het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Noord-Korea zou nog een 300-tal van dergelijke toestellen in gebruik hebben. Elk toestel kan twaalf soldaten vervoeren.

Ondanks hun hoge leeftijd zouden de toestellen volgens het nieuwbureau Forbes buurland en aartsvijand Zuid-Korea nog steeds angst inboezemen, aangezien ze onder de radar kunnen vliegen en diep boven Zuid-Koreaans grondgebied kunnen doordringen. Maar de toestellen staan volgens bepaalde bronnen al geruime tijd aan de grond omdat de gereserveerde brandstof voor andere militaire activiteiten wordt gebruikt.

Noord-Korea is voor zijn energievoorzieningen vooral aangewezen op import vanuit China. In februari kreeg het land nog 100.000 brandstof, als onderdeel van een internationaal akkoord waarbij het land beloofde zijn kernwapen-programma stop te zetten in ruil voor energie of andere hulp.

Posted in energie, luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Amerikaanse investeerders kijken naar Chinese steenkool

Posted by marcho on 29th October 2007

Naarmate olie en gas duurder worden, wordt steenkool steeds weer aantrekkelijker als energiebron. Hoewel de steenkoolproductie als bijzonder milieu-onvriendelijk wordt bestempeld, trekt de sector opnieuw tal van investeerders aan. Vooral de Chinese steenkoolindustrie lijkt bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, vooral vanuit de Verenigde Staten.

“De grote buitenlandse investeringen in de Chinese steenkoolindustrie komt nauwelijks in de aandacht,” aldus het persbureau Associated Press. “Individuele spaarders weten meer dan waarschijnlijk niet dat hun gelden uiteindelijk worden geïnvesteerd in de Chinese steenkoolproductie. Maar voor investeringsfondsen is het hoge rendement van hun beleggingen uiterst verleidelijk.”

Daarbij wordt onder meer verwezen naar China Shenhua Energy, de Chinese industriële gigant die met 21 mijnen jaarlijks ongeveer 170 miljoen ton steenkool produceert en energiecentrales bouwt. “Ongeveer 80 procent van de aandelen is in handen van de Shenhua Group uit Peking, maar de rest is in handen van de Amerikaanse groepen Fidelity Investments, Oppenheimer Funds, Merrill Lynch en zelfs het Teachers Retirement System of Texas,” aldus het persbureau.

Die interesse is volgens het persbureau ook te begrijpen, want het aandeel van Shenhua steeg van juli tot september met bijna 65 procent, terwijl de Amerikaanse steenkoolbedrijven tijdens diezelfde periode 3 procent verloren. “Vele investeerders laten zich uiteindelijk verleiden door de hoge winsten en schuiven milieubeslommeringen terzijde,” aldus de Amerikaanse bedrijfsdeskundige Nell Minow.

Vele Amerikaanse bedrijven starten bovendien opnieuw met investeringen in de steenkoolindustrie omdat er op de Chinese markt bijzonder grote kansen liggen. China is immers niet langer een exporteur, maar wel een importeur van steenkool geworden. “Eigenlijk is dat een slimme beslissing,” aldus investeringsadviseur Mike Tian. “Daar kan er immers geld geraapt worden.”

De Verenigde Staten zagen hun steenkooluitvoer de voorbije vier jaar dan ook met 25 procent stijgen. Tijdens de maand juli alleen werd er een stijging genoteerd met ongeveer 19 procent.

Posted in energie, milieu | No Comments »

Olieproductie wordt groot maatschappelijk probleem

Posted by marcho on 25th October 2007

De wereldwijde olieproductie heeft een piek bereikt en zal tegen 2030 gehalveerd zijn. Dat zeg de Duitse Energy Watch Group (EWG). Daar wordt aan toegevoegd dat de extreme tekorten aan fossiele brandstoffen zouden kunnen leiden tot oorlogen en maatschappelijke achteruitgang. De EWG roept de industrie en de overheden dan ook op om actie te ondernemen en niet aan te blijven modderen.

“Volgens de Energy Watch Group heeft de wereldwijde olieproductie vorig jaar zijn absolute piek bereikt,” aldus de Britse krant The Guardian. “Dat is veel eerder dan de meeste experts hadden verwacht.” Volgens het rapport van de organisatie zal de olieproductie vanaf nu met ongeveer 7 procent per jaar terugvallen. Al heel vlug zal de wereld volgens de organisatie dan ook niet voldoende olie meer kunnen produceren om aan te stijgende vraag te voldoen.

“Dit is een groot problem voor de wereldeconomie,” aldus EWG-oprichter en Duits parlementslid Hans-Jozef Fell, die een belangrijk aandeel had in de succesvolle Duitse steun aan hernieuwbare energie. Het EWG-rapport laat een heel andere taal horen dan het International Energy Agency, dat van oordeel is dat men zich op dit ogenblik weinig zorgen moet maken over de olievoorraden.

Volgens de officiële cijfers is er op dit ogenblik nog een wereldwijde olievoorraad van 1.255 gigavaten. Aan het huidige consumptieniveau is dat goed voor 42 jaar bevoorrading. Maar volgens het EWG-rapport ligt het werkelijke cijfer wellicht één derde lager. “Op dit ogenblik worden er wereldwijd ongeveer 81 miljoen vaten per dag geproduceerd,” aldus het rapport. “Maar tegen 2030 zal dat wellicht teruggevallen zijn tot 39 miljoen vaten.”

Volgens de Duitse organisaties moet er ook een ernstige terugval verwacht worden in de productie van gas, steenkool en uranium, aangezien ook deze energiebronnen opgebruikt raken. “Dit zal uiteindelijk leiden tot een structurele verandering van het wereldwijde economische systeem,” waarschuwt de organisatie. “De afname van fossiele brandstoffen zal geen enkel facet van het dagelijks leven ongemoeid laten.”

Er mag volgens de organisatie dan ook massale onrust en oproep verwacht worden. “Wanneer men blijft voortmodderen zoals men nu bezig is en de problemen onderschat, zou een dergelijke evolutie wel eens uit de hand kunnen lopen en uiteindelijk leiden tot een complete ineenstorting van de maatschappij,” wordt er gewaarschuwd.

Posted in energie, milieu | No Comments »

Steeds meer interesse voor clean tech

Posted by marcho on 18th October 2007

In de bedrijfswereld wordt clean tech, duurzame energie, steeds meer een trend. Dit jaar werd tot nu toe 18 miljard dollar geïnvesteerd in clean energy. Volgens Ron Pernick, oprichter van het consultancybureau Clean Edge, zal de toekomstige clean tech-voorhoede zowel uit start-ups als gevestigde bedrijven bestaan. De Verenigde Staten en Japan zijn nog altijd voorlopers, maar Europa haalt zijn achterstand in.

Volgens het Amerikaanse consultancybureau Clean Edge steeg de omzet van de clean energy-sector tussen 2002 en 2006 met 600 procent naar 55 miljard dollar. Volgens het Britse onderzoeksbedrijf New Energy Finance zijn investeringen van venture capital en private-equity in clean energy het voorbije jaar met bijna 70 procent gestegen naar 18 miljard dollar. Volgens Clean Edge zal de markt voor duurzame energie tegen 2016 nog vervierdubbelen.

“Volgens Dirk Berkhout, directeur van venture capitalist Econcern, zullen de meeste innovaties bij nu nog relatief kleine spelers vandaan komen,” aldus het magazine Fem Business. “Deze bedrijfjes worden echter door de groten opgeslokt zodra hun technologie uitontwikkeld is en ze commercieel rijp zijn. Uitzondering is de redelijk ontwikkelde markt voor zonne-energie, die wordt beheerst door jonge, innovatieve bedrijven.”

Het magazine stelt dat Europa op het vlak van clean tech weliswaar nog achterloopt op de Verenigde Staten en Japan, maar wel bezig is aan een inhaalbeweging. “Een Amerikaanse hegemonie is bij clean tech hoe dan ook niet te verwachten,” aldus nog Fem Business.

Posted in energie, milieu | No Comments »

Zero-emissie op Amsterdamse grachten

Posted by marcho on 3rd October 2007

De Nederlandse rederij Blue Coat Company heeft de Barlaeus, de eerste volledig elektrisch aangedreven rondvaartboot, in dienst genomen. Daarmee speelt de rederij in op de nieuwe regelgeving van het Amsterdamse stadsbestuur, dat bepaald heeft dat alle nieuwe rondvaartboten een zero-emissie hebben. Volgens het online magazine Holland Marine Equipment gaat het hier om een wereldprimeur.

De Barlaeus is voorzien van een elektrisch voortstuwingssysteem dat compleet door batterijen wordt gevoed. De batterijen moesten een hoge efficiëntie halen, want de boot moet ongeveer veertien uur per dag operationeel kunnen zijn. De rondvaartboot haalt een maximumsnelheid van vijftien kilometer per uur. Dat is ruim voldoende voor de Amsterdamse grachten, waar een snelheidsbeperking geldt van zeven kilometer per uur.

De Barlaeus zou volgens Holland Marine Equipment de eerste boot ter wereld zijn die gebruik maakt van een asloze schroef. Het concept werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf Air Fertigung, dochteronderneming van Voith. De voortstuwing heeft niet alleen de ambitie om een zero-emissie te garanderen, maar ook geluid en trillingen te vermijden, wat het comfort voor omwonenden en opvarenden moet verhogen.

In januari volgend jaar verwacht Blue Coat Company een eerste zusterschip van de Barlaeus te water te kunnen laten.

Meer over transport en verkeer

Posted in energie, milieu, toerisme | No Comments »