managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'financiën' Category

Monnaie de Paris brengt ethische munt op de markt

Posted by marcho on 18th May 2018

De Monnaie de Paris heeft zijn eerste gouden munt met het duurzame label Fairmined uitgebracht. De munt moet het einde van de eerste wereldoorlog herdenken. Dankzij het Fairmined-label kan aan de klant worden gegarandeerd dat de ontginning van de grondstoffen is gebeurd in ambachtelijke mijnen waar verantwoorde arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd en de milieuschade tot een minimum beperkt is gebleven. De nieuwe munt, de de naam Paix heeft meegekregen, wordt verspreid in een oplage van zeshonderd exemplaren. De munt wordt verkocht voor een bedrag van 585 euro.

Het Fairmined-label moet onder meer getuigen dat de grondstoffen voor de munt afkomstig is van goud uit kleine mijnen. Om voor het duurzame label in aanmerking te kunnen komen, moeten deze locaties voldoen aan een aantal specifieke sociale vereisten. Onder moet worden gezorgd voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden, terwijl de activiteiten ook tot een inkomensverdeling aanleiding moeten geven. Daarnaast moeten de werknemers het recht krijgen om zich te organiseren en moet het personeel gedekt zijn door een ziekteverzekering. Maar ook wordt aandacht geëist voor het leefmilieu, dat vaak zwaar wordt aangetast door kwik en cyanide dat bij de ontginning wordt ingezet.

Onder meer moeten de mijnen zich toeleggen op kleine operaties, die minder impact hebben op de omgeving. Daarnaast moeten ook garanties voor de bescherming van watervoorraden worden gegeven, terwijl het gebruik van chemicaliën strikt wordt beperkt. Het goud voor de Franse munt werd geleverd door mijnen uit Colombia en Peru. “De ontwikkeling van het label moet een stimulans worden om verantwoorde ambachtelijke mijnactiviteiten te ondersteunen,” aldus een woordvoerder van de Monnaie de Paris. “Iedereen weet dat bij de goudproductie rekening moet wordn gehouden met onethische praktijken. Een initiatief zoals Fairmined verdient dan ook alle steun.

Fairmined is een initiatief van de Alliance pour une Mine Responsable (AMR). De coöperatieve mijn van Iquira in Colombia is de eerste organisatie die het label kreeg uitgereikt. De Fairmined-productie gaat wel met een meerkost gepaard. “Er moet daarbij rekening worden gehouden met een productiekost die 15 procent hoger ligt dan bij een industriële ontginning, maar daarnaast is er ook de impact van een beperkt productie en langere doorlooptijden,” aldus de Monnaie de Paris. “De munt heeft een nominale waarde van 50 euro, maar zal door die bijzondere omstandigheden voor 585 euro worden verkocht.”

Lees Verder

 

Posted in financiën | No Comments »

Indiase expats leveren thuisfront meeste geld op

Posted by marcho on 9th May 2018

Expats hebben het voorbije jaar bijna 500 miljard dollar overgemaakt naar hun familieleden of andere begunstigden in landen met een lager inkomen. Dat blijkt uit een rapport van de World Bank. Daarbij moet worden vastgesteld dat het belangrijkste gedeelte van die geldstromen in India terecht komt. In totaal werd door expats het voorbije 466 miljard dollar naar het thuisfront overgemaakt. India ontving daarvan een bedrag van 69 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 9,9 procent tegenover het jaar voordien. Op de tweede plaats staat China met een bedrag van 64 miljard dollar, gevolgd door de Filipijnen (33 miljard dollar), Mexico (31 miljard dollar) en Nigeria (22 miljard dollar).

Wanneer ook naar de rijke landen wordt gekeken, blijkt dat het voorbije jaar door expats een totaalbedrag van 613 miljard dollar naar het thuisfront is overgemaakt. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. “Daarmee werd een sterke groei gerealiseerd dan oorspronkelijk was ingeschat,” aldus de World Bank. “De trend werd gedragen door hogere olieprijzen en een versterking van de euro en de roebel.” Er wordt aan toegevoegd dat het herstel vooral kon worden toegeschreven door een groei in Europa, de Russische Federatie en de Verenigde Staten.

Geraamd wordt dat dit jaar expats uit armere landen een bedrag van 485 miljard dollar naar het thuisfront zullen overmaken. Wanneer ook de rijkere landen worden meegerekend, zou dat bedrag oplopen tot tot 642 miljard dollar. Er wordt wel opgemerkt dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar voor een transfer van 200 dollar wereldwijd een gemiddelde kost van 7,1 procent wordt aangerekend. Dat is meer dan het dubbele van het vooropgesteld niveau van 3 procent dat in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling naar voor is gebracht. De duurste regio is de Afrikaanse Sub-Sahara, waar met een kost van 9,4 procent rekening moet worden gehouden.

Lees Verder

Posted in financiën | No Comments »

Rijke investeerders zoeken alternatieve beleggingen

Posted by marcho on 24th October 2007

De grootste private investeerders van de wereld zullen de volgend drie jaar hun geld meer aan alternatieve investeringen besteden. Dat blijkt uit een rapport van het Barclays Wealth. Deze rijke investeerders zullen volgens het rapport vooral mikken op bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn, omdat die meer stabiele opbrengsten zouden garanderen. Maar er zal volgens het onderzoek ook meer geïnvesteerd worden in risicofondsen.

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 48 procent van rijke private investeerders nog verder van plan is te beleggen in aandelen. Drie jaar geleden was dat nog 64 procent. “Dit is het gevolg van de gebeurtenissen op de wereldwijde aandelenmarkten, die schade ondervonden van de rentecrisis in de Verenigde Staten, die leidde tot een wereldwijde crisis in de kredietsector,” aldus de onderzoekers.

Daarnaast stelde 15 procent van de respondenten dat ze plannen koesteren om te beleggen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan. Dat is 4 procent meer dan drie jaar geleden. Verder dacht 21 procent aan investeringen in durfkapitaal. Dat is 1 procent meer dan drie jaar geleden. Nochtans zei amper 27 procent te begrijpen hoe risicofondsen werken, terwijl 36 procent meende private equity te begrijpen.

Posted in financiën | No Comments »

Beleggingsfraude veel erger dan gedacht

Posted by marcho on 23rd October 2007

De fraude met beleggingsproducten is veel groter dan algemeen wordt aangenomen. Dat stellen een aantal Nederlandse fraude-experts. Veel gedupeerden doen immers geen aangifte omdat ze beschaamd zijn dat ze zich in de luren laten leggen. Daardoor ligt de daadwerkelijke fraude volgens de experts veel hoger dan de officiële cijfers. Ook blijkt een groot gedeelte van de slachtoffers hoog opgeleid te zijn.

Officieel wordt gesteld dat de schade door fraude met beleggingsproducten in Nederland 750 miljoen euro bedraagt. “Maar in werkelijkheid blijkt de schade veel hoger te liggen,” aldus het Algemeen Dagblad. “Fraude kost Nederlandse beleggers jaarlijks miljarden euro’s.” Jaarlijks zouden 200.000 Nederlanders het slachtoffer worden van malafide beleggingsproducten.

Behalve de financiële schade kampen slachtoffers ook met psychische schade. Gedupeerden hebben vaak een beschadigd zelfbeeld en hun zelfwaarde is aangetast. Slachtoffers lijden aan stress, angst en depressie. Opvallend vaak vertellen gedupeerden hun verhaal niet aan familie of vrienden, omdat ze beschaamd zijn dat ze zich hebben laten beetnemen. Minder dan vijf procent van de slachtoffers zou naar de politie stappen.

Maar volgens Petrus van Duyne, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, zorgt die schaamte ervoor dat het probleem onderbelicht blijft. “Men kan dit type misdaad vergelijken met verkrachting in de jaren zestig,” aldus van Duyne. “Toen werd gezegd dat het slachtoffer zich maar niet zo uitdagend had moeten kleden. Zo wordt nu gezegd dat mensen maar beter moeten opletten.”

Posted in financiën | No Comments »

Arbeidskrapte gevaarlijker dan bankencrisis

Posted by marcho on 18th October 2007

Het grote gebrek aan arbeidskrachten vormt een veel groter gevaar voor de wereldwijde economie dan de huidige bankencrisis. Dat zegt de Nederlandse beleggingsspecialist Jaap van Duijn. Hij voorspelt dat de economie aan de vooravond staat van een krappe arbeidsmarkt en stijgende lonen, die op hun beurt zullen leiden tot een toenemende inflatie. Volgens hem komt de loonprijsspiraal uit de jaren zestig weer terug.

“Over een jaar spreekt niemand meer over de bankencrisis, ontstaan door de problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt,” aldus Van Duijn. “De Azië-crisis in de jaren negentig leek destijds ook een enorme bedreiging voor de wereldeconomie, maar was binnen enkele maanden voorbij.” Hij stelt dat de economie de volgende twee jaar een hoogtepunt bereikt, maar bedreigd wordt door de loonstijgingen.

De huidige zwakke dollar is volgens Van Duijn niet van aard om zich veel zorgen te maken. “De export vanuit Amerika draait daardoor uitstekend,” stipt hij aan. “De zwakte van de Amerikaanse munteenheid ten opzichte van de euro is daarom eerder een zegen voor de economie dan een bedreiging voor de Verenigde Staten.” De afnemende groei heeft volgens hem niet met de zwakke dollar te maken, maar is een onderdeel van de economische cycli.

Posted in financiën, human resources | No Comments »

Japanse online beleggers steeds meer vrouwelijk

Posted by marcho on 18th October 2007

In Japan zijn er steeds meer vrouwen die op het internet in vreemde valuta handelen. Dat zegt Jessica Cutrera van het adviesbureau Financial Partners International. De online transacties vertegenwoordigen inmiddels 30 procent van de valutatransacties op de beurs in Tokio. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De transactiewaarde bedraagt nu gemiddeld 9,1 miljard dollar per dag.

“De Japanse huishoudens hebben enorme spaartegoeden,” aldus Cutrera tegenover De Volkskrant. “Er is dus kapitaal genoeg. De online-beleggers hier zijn vooral actief in de valutahandel omdat ze denken dat die veiliger is dan de aandelenhandel. Hoeveel Japanse vrouwen met online valutahandel actief zijn, is niet bekend. Maar met hun successen halen ze er wel geregeld de media.

Vele Japanse vrouwen willen zich met die activiteiten financieel onafhankelijker opstellen van hun echtgenoot. De belegster Maymi Torii richtte inmiddels de beleggersclub ‘FX Beauties’. “De meeste leden zijn tussen de dertig en de veertig jaar,” aldus Torii. “Als ze buiten de deur werken, verdienen ze gemiddeld 800 yen per uur, waarvan ze net de oppas kunnen betalen. Als ze in valuta handelen, houden ze gemiddeld 50.000 tot 100.000 yen per maand over voor zichzelf.”

Posted in financiën | No Comments »

China telt 108 dollarmiljardairs

Posted by marcho on 10th October 2007

Door zijn snel groeiende economie is China het land met het tweede grootste aantal dollarmiljardairs van de wereld geworden. Alleen in de Verenigde Staten zijn nog meer superrijken terug te vinden. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese maandblad Hurun. China telt nu 108 inwoners met een vermogen van meer dan één miljard dollar. Dat zijn er vijftien meer dan vorig jaar.

Het gemiddelde vermogen van de 800 rijkste Chinezen bedraagt 562 miljoen dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Een groot aantal rijken hebben hun vermogen vergaard door de snel groeiende industrie en onroerend goed. De lijst van rijkste Chinezen wordt aangevoerd de 25-jarige Yang Huian. Zij is een dochter van de onroerendgoedmagnaat Yang Guoqiang, oprichter en bestuursvoorzitter van Country’s Garden.

Negen jaar geleden telde Hurun in China amper vijftig mensen met een vermogen van meer dan zes miljoen dollar. De Chinese dollarmiljonairs zijn vooral geconcentreerd in de stad Guangdong, waar 139 van de 800 rijkste Chinezen wonen. De stad Zhejiang krijgt 124 vernoemingen in de lijst. Het typische beeld van een Chinese dollarmiljonair is dat van een 47-jarige man uit Oost-China, actief in vastgoed of productie.

Posted in financiën | No Comments »

Online fraude neemt alsmaar toe

Posted by marcho on 4th October 2007

De online fraude met kredietkaarten neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Apacs, de Britse sectororganisatie van kredietkaartuitgevers en financiële instellingen. Een groot gedeelte daarvan is te wijten aan online betalingen. Vooral internationale betalingen vormen volgens het rapport een dankbaar terrein voor fraudeurs. Betere beveilingsmaatregelen leveren volgens Apacs echter resultaten op.

“De totale kredietkaartenfraude is volgens Apacs in Groot-Brittannië tijdens de eerste helft van dit jaar met 26 procent toegenomen,” aldus het magazine Direct News. “Die groei was vooral te wijten aan fraude met Britse kredietkaarten in het buitenland. Daar werd immers een stijging met 126 procent genoteerd. De fraude met online betalingen, telemarketing en postorders steeg met 44 procent.”

De fraude met online betalingsmogelijkheden stijgt volgens Apacs van jaar tot jaar. “Dit fenomeen moet echter ook gezien worden tegen een achtergrond van het stijgend online betaalverkeer,” aldus de organisatie. “Steeds meer mensen shoppen online en ook andere financiële transacties worden veelvuldiger via het internet afgehandeld.” Volgens Apacs is het aantal online shoppers het voorbije jaar met 157 procent toegenomen.

Betere beveiligingsmaatregelen kunnen volgens Apacs de fraude echter afremmen. “Door het invoeren van persoonlijke identificatienummers en het gebruik van chip-technologie is de fraude bij de Britse detailhandel met 11 procent gedaald en bij bankautomaten zelfs met 57 procent,” wordt er opgemerkt.

Posted in financiën, internet | No Comments »

Klant verantwoordelijk voor elektronische bankproblemen

Posted by marcho on 21st September 2007

De grootste bedreiging voor de elektronische systemen van financiële instellingen zijn individuele fouten die mensen maken. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau Deloitte. Klanten vormen volgens Deloitte de zwakke schakel die virussen, wormen en hacking-aanvallen op de ICT-systemen van financiële instellingen mogelijk maken. Ook outsourcing vormt een onderdeel van het probleem.

De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de onderzochte bedrijven het voorbije jaar met externe veiligheidsproblemen waren geconfronteerd. Meestal gaat het om virussen en wormen, spam-aanvallen en aanvallen die rechtstreeks op de klant zijn gericht. “De gemeenschappelijke factor in al deze problemen is de individuele gebruiker,” voert Deloitte in zijn rapport aan.

“Men kan dan nog het beste technische systeem hebben opgebouwd, maar zolang men de gebruiker niet duidelijk maakt hoe op welke manier hij daarmee moet omgaan, zullen die nooit efficiënt werken,” stippen de onderzoekers. “De meeste bedrijven erkennen dat klantenbeveiliging een groot probleem is, maar twee op drie bedrijven zeggen daarvoor de verantwoordelijkheid niet te willen nemen. Die taak is volgens hen veel te omslachtig.”

Ook outsourcing en samenwerking met externe partijen vormen volgens de onderzoekers een onderdeel van het probleem. “Samenwerking met derden houdt altijd risico’s in,” aldus de onderzoekers. “Maar volgens het publiek en de media ligt de fout steeds bij de financiële instelling, ook al zijn de problemen ontstaan bij de partner.” De onderzoekers voeren aan dat al deze veiligheidsproblemen niet snel uit de wereld zullen zijn, want weinig bedrijven hebben daarrond een echt beleid uitgebouwd.

Posted in financiën, informatica | No Comments »

China geeft Congo recordlening

Posted by marcho on 21st September 2007

China gaat de Democratische Republiek Congo een lening van 5 miljard dollar geven voor de ontwikkeling van het infrastructuurnetwerk en de mijnindustrie. Volgens Pierre Lumbi, Congolees minister van infrastructuur, zal het geld worden besteed aan wegenbouw, ziekenhuizen, gezondheidscentra, woonprojecten en universiteiten. In ruil krijgt China toegang tot de Congolese grondstoffen, zoals hout, kobalt en koper.

“Uit een recent onderzoek is gebleken dat de Afrikaanse interesse van China vooral bedoeld is om zijn bevoorrading van grondstoffen zeker te stellen,” aldus BBC News. “China heeft voor de volgende jaren een bedrag van 20 miljard dollar uitgetrokken aan Afrikaanse hulp. De lening aan Congo is daarvan het grootste pakket dat tot op dit ogenblik is toegekend. Een aantal waarnemers vreest dat de lening Congo uiteindelijk duur te staan zal komen.

Een eerste pakket van 3 miljard dollar moet de Congolese transportinfrastructuur ondersteunen, met onder meer de aanleg van een autostrade van 3.400 kilometer tussen Kisangani en Kasumbalesa aan de grens met Zambia. Daarnaast komt er ook een spoorweg van 3.200 kilometer om het mijngebied uit Zuid-Congo te verbinden met de zeehaven Matadi aan de Atlantische kust.

Daarnaast zullen ook dertig ziekenhuizen, meer dan honderd gezondheidscentra en twee universiteiten worden gebouwd. Verder is er een bedrag van 2 miljard dollar voorzien om de Congolese mijnsector nieuw leven in te blazen. Het staatsbedrijf Gecamines ging in 1990 failliet, waarna de sector totaal ongestructureerd verder leefde en veel grondstoffen over de grens met Zambia verdwijnen.

Er zouden op dit ogenblik 750.000 Chinezen aan de slag zijn in Afrika. China is onder meer actief in de mangaansector van Zuid-Afrika, de uraniumindustrie van Niger en de oliesector in Soedan en Angola. Maar steeds meer Chinese bedrijven zijn ook betrokken bij grote Afrikaanse infrastructuurprojecten. China bouwt spoorwegen in Nigeria en Angola, dammen in Soedan en luchthavens en wegen in verschillende Afrikaanse landen.

Het bedrijf China Road and Bridge Construction, in handen van de Chinese overhead, werkt in Afrika aan 29 projecten. “Een groot deel daarvan wordt gefinancierd door de World Bank en andere investeerders,” aldus nog BBC Online. “De grote verdieners aan de Chinese lening worden wellicht de Chinese bedrijven die al deze projecten uitvoeren.”

Posted in derde wereld, financiën, handel | No Comments »