managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'gezondheid' Category

Gebrekkige motivatie-controle factor in alcoholisme

Posted by marcho on 8th July 2018

Moleculaire veranderingen in de hersenen kunnen worden gekoppeld aan gedrag dat centraal staat in verslavingen, zoals het verkiezen van drugs boven alternatieve beloningen. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Linköping University in Zweden en de University of Texas in de Verenigde Staten, gebaseerd op een onderzoek bij een populatie ratten, die toegang tot alcohol hadden gekregen. Wanneer de dieren nadien een keuze konden maken bleek de meerderheid echter suikerwater boven alcohol te verkiezen. Toch bleek 15 procent van de dieren bij alcohol te kiezen. Dat cijfer komt ongeveer overeen met het percentage mensen dat met een alcoholverslaving worstelt.

Het gedrag van ratten die voor alcohol kozen, toonde verscheidene overeenkomsten met de diagnose die ook bij mensen met een verslaving kunnen worden vastgesteld. Opgemerkt dat ook negatieve gevolgen een voortgezet gebruik niet kunnen stoppen. Dat bleek uit het feit dat ook een toediening van een onaangename elektrische schok bij de keuze voor alcohol de verslaafde dieren niet voor een alternatief kan doen kiezen. “De wetenschap over de schadelijke en zelfs dodelijke gevolgen van het product is een belangrijk kenmerk van de verslaving,” zegt onderzoeksleider Markus Heilig, professor klinische geneeskunde aan de Linköping University.

“Er blijkt echter iets misgegaan met de motivatie-controle, waardoor men in het problematische gedrag blijft volharden,” verduidelijkt professor Heilig. Uit een analyse van de hersenactiviteit bleek dat de grootste verschillen konden worden gevonden in de amygdala, die een belangrijke impact heeft op de emotionele reacties. Vastgesteld werd dat in de amygdala een veel lager volume van een transportproteïne werd aangetroffen dan in de hersenen van ratten die op suikerwater waren overgeschakeld. Wanneer bij de dieren die op suikerwater waren overgeschakeld de werking van het transportproteïne werd onderdrukt, kon bovendien een toename van de interesse in alcohol worden vastgesteld.

Dezelfde elementen konden bij een autopsie worden aangetroffen op personen die waren overleden en waarbij eerder een alcohol-verslaving was vastgesteld. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie mogelijk kan helpen een therapie te vinden die de behandeling van alcohol-afhankelijkheid kan vergemakkelijken. De wetenschappers zeggen samen te werken met een onderneming om een nieuwe molecule te ontwikkelen die een kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van alcoholisme zou kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, voeding & horeca | No Comments »

Drugs in verkeer even dodelijk als alcohol

Posted by marcho on 2nd June 2018

In de Verenigde Staten zijn marihuana en opioïden voor autobestuurders nagenoeg even dodelijk als alcohol. Dat zegt een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association (GHSA). De studie toonde aan dat twee jaar geleden bij 44 procent van de overleden autobestuurders een positieve drugstest werd gedaan, tegenover 28 procent tien jaar voordien.

Vastgesteld werd daarbij dat 38 procent van de chauffeurs marihuana had gebruikt, terwijl 16 procent sporen van opioïden toonde en 4 procent beide producten had geconsumeerd. Bij alcohol kon over een periode van tien jaar een daling van 41 procent naar 38 procent worden gemeld.

“Te veel chauffeurs gaan er onterecht vanuit dat marihuana of opioïden hun rijvaardigheid niet zal verminderen, of zelfs dat deze producten hen veiliger laten rijden,” zegt Jonathan Adkins, directeur van de Governors Highway Safety Association. “Om deze mythe uit de wereld te helpen, zullen echter ook de overheden hun campagnes tegen het rijden onder invloed moeten uitbreiden met marihuana en opioïden. Alleen op deze manier kan worden duidelijk gemaakt dat geen enkele negatieve impact op de rijvaardigheid kan worden getolereerd. Soms kunnen daarbij de strategieën worden toegepast die ook bij alcohol worden gehanteerd, maar men moet ook met specifieke karakteristieken rekening houden.”

“Er bestaat bijvoorbeeld geen nationaal afgesproken manier om bestuurders voor drugs te testen,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien wordt men geconfronteerd met een brede waaier drugs, waarbij men ermee rekening moet houden dat al deze producten een verschillend effect kunnen hebben op de individuele bestuurder.” Jim Hedlund, voormalig expert bij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration, waarschuwt dat de volledige reikwijdte van het gedrogeerd rijden moeilijk kan worden achterhaald. Veel bestuurders die bij een ongeval zijn betrokken of worden gearresteerd, worden volgens hem immers niet op drugs getest.

“Bovendien moet ermee rekening gehouden worden dat drugs en alcohol vaak worden gecombineerd,” wordt er aangevoerd. Twee jaar geleden hadden iets meer dan de helft van de bestuurders die bij een ongeval om het leven kwamen en waarbij een positieve drugtest was afgenomen, minstens twee substanties in hun lichaam. Bij de chauffeurs met een positieve alcoholtest, bleek bovendien ook 49 procent drugs te hebben genomen. “Het gebruik van alcohol en drugs door chauffeurs kan niet langer als afzonderlijke problemen worden bekeken,” zegt Ralph Blackman chief executive of Responsibility.org.

Om het probleem te helpen aanpakken hebben de Governors Highway Safety Association en Responsibility.org een samenwerking opgezet om bijna duizend Amerikaanse politiebeambten aan te leren op welke manier kan worden herkend wanneer een chauffeur drugs heeft genomen. (Foto: Vigan Hajdari)

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, transport & logistiek | No Comments »

Angstniveaus bij Amerikaanse bevolking nog verder toegenomen

Posted by marcho on 9th May 2018

In de Verenigde Staten zijn de angstniveaus van de burgers het voorbije jaar nog sterk gestegen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de American Psychiatric Association (APA). De respondenten bleken gemiddeld een angstniveau van 51 procent te moeten melden. Dat betekende een stijging met 5 procentpunt tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken op dat hogere angstscores konden worden opgemerkt bij alle leeftijdsgroepen, in de verschillende etnische groepen en zowel bij mannen als vrouwen. Vastgesteld werd dat de millannials nog steeds meer met angstgevoelens moeten afrekenen dan Generation X of de babyboomers.

Opgemerkt wordt dat bij de babyboomers de grootste toename – 7 procentpunt – moest worden vastgesteld. Tevens wordt benadrukt dat in alle sectoren – gezondheid, veiligheid, financiën, relaties en politiek – een stijging van de angstigheid werd geregistreerd. De sterkste toename werd echter opgetekend bij de fiscale bekommernissen. Daarnaast werd gemeld dat vrouwen zich in het algemeen angstiger opstellen dan mannen en het voorbije jaar ook de sterkste groei lieten registreren. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenenveertig jaar gaf 57 procent van de vrouwen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar, tegenover slechts 30 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten.

“Ook in de oudere bevolkingsgroepen kan die kloof worden opgetekend,” zeggen de onderzoekers. “Bij de vijftigplussers zegt 39 procent van de vrouwen zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten bedraagt dat aandeel 24 procent.” In het algemeen gaf 39 procent van de Amerikanen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar. Het onderzoek toonde nog aan dat de blanke bevolkingsgroep zich in het algemeen 11 procentpunt minder angstig voelt dan andere etnische categorieën. Gezondheid, veiligheid en financiën laten ongeveer hetzelfde niveau van bezorgdheid optekenen. Politiek en relaties veroorzaken iets minder bekommernis.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, human resources | No Comments »

Financiën wegen zwaar door bij beslissingen over gezondheidszorg

Posted by marcho on 9th May 2018

Financiële druk is de factor die bij mensen met een laag inkomen het zwaarst doorweegt bij beslissingen over de gezondheidszorg. Bij gebrek aan middelen moet immers vaak een voorkeur worden gegeven aan basisbehoeften zoals voeding en huur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Bovendien moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat patiënten met een laag inkomen vaak te terughoudend of beschaamd zijn om hun financiële problemen en beperkingen met medische zorgverstrekkers te bespreken. Op die lijkt vaak onterecht dat de patiënten de voorgeschreven therapie met opzet niet willen volgen.

“Financiële druk is probleem dat veel patiënten uit lagere inkomensklassen belet om beter voor zichzelf te kunnen zorgen,” benadrukt onderzoeksleider Oanh Nguyen, professor interne geneeskunde aan de University of Texas. “Onder invloed van die druk zouden de patiënten immers kunnen worden verplicht om een aanbevolen therapie stop te zetten. Daardoor zou het begeleidende en behandelende personeel tot de indruk komen dat de patiënt geen medewerking aan de therapie zou willen verlenen. Vaak is er in feite echter sprake van een moeilijk en rationeel compromis dat de betrokkene moet toelaten aan financiële spanningen het hoofd te bieden.”

“Artsen moeten dan ook inspanningen doen om aanwijzingen van financiële stress beter te herkennen,” zegt professor Nguyen. “Onder meer zou er een veilige omgeving moeten worden gecreëerd waar de patiënten de schaamte over potentiële financiële problemen naast zich neer zouden kunnen leggen. Niet alleen zouden deze problemen met de patiënten moeten worden besproken, maar tevens zou in overleg een plan moeten worden uitgewerkt dat het best aan de financiële mogelijkheden van de betrokkene beantwoordt. Op die manier kan een behandeling beter op de persoonlijke situatie van de patiënt worden afgestemd.

Lees Verder

Posted in gezondheid | No Comments »

Europese landen tonen grote verschillen in weesgeneesmiddelen

Posted by marcho on 8th May 2018

De Europese landen tellen een groot verschil in hun beleid tegenover weesgeneesmiddelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Eastern Finland, gebaseerd in de verspreiding van tien weesgeneesmiddelen in vierentwintig Europese landen. Gemiddeld bleken in de landen gemiddeld de helft van de geselecteerde middelen beschikbaar te zijn. Daarbij moesten tussen de nationale markten echter grote verschillen worden opgetekend. Alleen in Nederland, Malta en Polen bleken alle middelen beschikbaar. Daarentegen was geen enkel product beschikbaar in Letland, Litouwen, Turkije en Wit-Rusland.

Weesgeneesmiddelen bedoeld zijn voor de preventie, diagnose of behandeling van zeldzame ziektes, die vaak levensbedreigend zijn of de patiënt met een zware medische conditie confronteren. In Europa zouden ongeveer 30 miljoen patiënten in aanmerking komen voor de behandeling met een weesgeneesmiddel. Toch blijken de middelen niet overal beschikbaar te zijn. Onder meer moet worden vastgesteld dat producenten beslissen om de middelen niet op alle markten aan te bieden, terwijl ook een overdreven zware financiële last voor de patiënt of de samenleving een hindernis kan vormen om de toegang tot het product te garanderen.

Uit het onderzoek bleek nog dat in Oostenrijk, Finland, Duitsland, IJsland, Italië, Noorwegen, Slowakije, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië tussen vijf en negen middelen beschikbaar waren. Verder werd vastgesteld dat de weesgeneesmiddelen meestal in apotheken ter beschikking worden gesteld. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van ziekenhuizen en medische centra. In apotheken moet de patiënt meestal een gedeelte van de kosten betalen, terwijl de producten in ziekenhuizen en medische centra vaak gratis ter beschikking worden gesteld. Tevens bleek dat het beleid ten opzicht van de weesgeneesmiddelen meestal niet afwijkt van de benadering van andere medische producten.

Wel bleken dertien landen toch gedeeltelijk een bijzonder regime te hanteren.

Lees Verder

Posted in gezondheid | No Comments »

Migraine weegt ook zwaar op de productiviteit van de economie

Posted by marcho on 7th May 2018

Migraine kost de economie van Groot-Brittannië 86 miljoen verloren werkdagen. Bovendien moet rekening worden gehouden met een kost van nagenoeg 1 miljard pond aan uitgaven voor gezondheidszorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Work Foundation en wetenschappers aan de Lancaster University.

De onderzoekers merken op dat meer dan 23 procent van de volwassen in Groot-Brittannië aan migraine lijdt. Er wordt aan toegevoegd dat in het land bijna tweehonderdduizend aanvallen van migraine worden opgetekend. De aandoening is een belangrijke factor achter zowel absenteïsme en presenteïsme.

“Migraine is de meest voorkomende hoofdpijn-stoornis in Groot-Brittannië, die bovendien ook het vaakst tot een tijdelijke werkonbekwaamheid leidt,” zegt onderzoeksleider James Chandler, professor arbeidsgeneeskunde. “Bovendien moet worden vastgesteld dat het probleem het vaakst moet worden vastgesteld bij personen tussen vijftien en negenenveertig jaar. Dat is tegelijkertijd een periode waarin de mens de grootste productiviteit genereert. De aandoening kan dan ook een belangrijke impact hebben op de loopbaan en het gezinsleven van de slachtoffer, maar ook op de bredere economie.”

“Ondanks zijn sterke aanwezigheid en zijn negatieve impact, moet worden vastgesteld dat de problemen publiek en professioneel vaak moeilijk kunnen worden vermeden,” beklemtoont Chandler. “Tegelijkertijd moet ook worden vastgesteld dat het gezondheidssysteem het probleem vaak slecht beheert. Met een gepaste aanpak is de aandoening normaal behandelbaar. De overheid moet dan ook maatregelen nemen op de patiëntenzorg te verbeteren en het inzicht in het gezondheidsprobleem te versterken. Maar ook werkgevers dragen hier een verantwoordelijkheid, zodat het beheer van de aandoening op het werk beter kan worden georganiseerd. Op die manier kan ook de productiviteit worden beschermd.”

De onderzoekers merken nog op dat migraine moet worden gelinkt aan een aantal bijkomende kosten, die moeilijk zijn te kwantificeren. Daarbij wordt gewezen op mogelijke angstigheid tussen de aanvallen die een negatieve impact kan hebben op relaties en levenskwaliteit. Tevens wordt benadrukt dat de aandoening ook een negatieve invloed kan hebben op de carrière-ontwikkeling en daarmee op het inkomen van de patiënt. (Foto: Pixabay/Lukas Bieri)

Lees Verder

Posted in gezondheid | No Comments »

Gezond gedrag kan leven met minstens tien jaar verlengen

Posted by marcho on 7th May 2018

Personen die vijf gezonde gewoonten – een gezond dieet, regelmatig sporten, een gezond lichaamsgewicht, een beperkte consumptie van alcohol en een beslissing om niet te roken – handhaven, kunnen als volwassene aan hun levensverwachting een periode van meer dan een decennium toevoegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University, gebaseerd op een analyse van bijna honderddertigduizend vijftigjarigen in de Verenigde Staten. De onderzoekers ontdekten ook dat Amerikanen met de gezondste levensstijl 82 procent minder kans hadden om te overlijden aan hartaandoeningen en 65 procent minder kans liepen te sterven aan kanker.

Amerikanen hebben een gemiddelde levensverwachting van 79,3 jaar. Dat is minder dan bijna alle andere landen met een hoog inkomen. “De resultaten van de studie moeten dan ook suggereren welke lifestyle-factoren de Amerikaanse levensverwachting zouden kunnen verhogen,” benadrukt onderzoeksleider Frank Hu, professor voedingswetenschappen aan de Harvard University. Vijftigjarige vrouwen die het gezond gedrag optimaal hadden gevolgd, bleken nog een levensverwachting van 43,1 jaar te hebben. Bij mannen met een gezonde levensstijl hadden nog een gemiddelde levensverwachting van 37,6 jaar.

Collega’s die op geen enkele factor een gezond gedrag toonden, bleken bij vrouwen nog een levensverwachting van 29 jaar te hebben. Bij mannen met een ongezonde levensstijl viel dat cijfer verder terug tot 25,5 jaar. “Vrouwen die op alle factoren een gezonde levensstijl hebben gevolgd, bleken gemiddeld veertien jaar levensduur te hebben gewonnen,” zeggen de onderzoekers. “Mannen hebben daarbij uitzicht op een verlenging van de levensduur met twaalf jaar.” Er werd ook vastgesteld dat elke factor een individuele impact op de levensverwachting heeft. Een combinatie van de vijf gezonde gewoontes zorgde echter voor de grootste toename in levensverwachting.

“De conclusies van de studie onderstreept het belang van een gezond gedrag voor de verbetering van de levensduur van de Amerikaanse bevolking,” zegt professor Hu. “In werkelijkheid moet echter worden vastgesteld dat gezonde leefgewoontes niet vaak worden gevolgd. Daarom moet de overheid een grotere nadruk moet leggen op het belang van gezonde voeding en sociale omgevingen om een gezonde lifestyle te promoten.”

Lees Verder

Posted in gezondheid | No Comments »

Schotland heeft wereldprimeur met minimumprijs voor alcohol

Posted by marcho on 1st May 2018

In Schotland moet bij de verkoop van alcohol voortaan een minimumprijs worden betaald. Dat is het gevolg van een nieuwe wetgeving die in het Schotse parlement is goedgekeurd. In de toekomst moet men een minimumprijs betalen van 0,57 euro voor elke tien milliliter pure alcohol. De maatregel is ingegeven door een streven naar de beperking van de schade die door goedkope sterke alcohol wordt veroorzaakt. Onderzoek wees uit dat de nieuwe wetgeving de volgende vijf jaar 392 levens zal redden. Het beleid zal meer dan 3 euro toevoegen aan een prijs van whisky. Voor een fles van twee liter sterke cider zal voortaan 8,50 euro moeten worden betaald. Op dit moment wordt een prijs van 2,80 euro gevraagd.

“Ik ben er bijzonder trots op dat de ogen van de wereld opnieuw op Schotland zullen worden gevestigd met de introductie van deze wetgeving”, zei de Schotse premier Nicola Sturgeon. “Onze actie is dapper en moedig. Dit toont aan dat Schotland een leidende positie heeft bij de introductie van innovatieve oplossingen voor de verbetering van de volksgezondheid. Het is geen geheim dat Schotland een problematische relatie heeft met alcohol. Gemiddeld zijn er in Schotland elke week tweeëntwintig overlijdens die aan alcohol moeten worden verbonden. Nog eens 697 andere slachtoffers moeten tijdens die periode in het ziekenhuis worden opgenomen.”

“Elk van deze cijfers in de statistieken vertegenwoordigt een persoon, een familie en een gemeenschap die zwaar zijn getroffen door alcoholmisbruik,” aldus nog Sturgeon. “Gezien het duidelijke en bewezen verband tussen consumptie en schade, is minimale eenheidsprijs de meest effectieve en efficiënte manier om de goedkope, krachtige alcohol aan te pakken die zoveel schade aan zoveel gezinnen toebrengt.” Shona Robison, de Schotse minister van volksgezondheid, benadrukte dat alcoholmisbruik Schotland elk jaar 3,6 miljard pond schade oplevert. Bovendien heeft Schotland in Groot-Brittannië het hoogste percentage sterfgevallen dat met alcohol moet worden gerelateerd.

De maatregel werd voor het eerst voorgesteld vijf jaar geleden. Er kwam echter zwaar verzet van de Scottish Whisky Association, die de beslissing voor de rechtbank heeft aangevochten. Critici hebben ook gezegd dat hogere prijzen onterecht verantwoordelijke drinkers zullen straffen.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, voeding & horeca | No Comments »

Farmabedrijven benaderen artsen ontwikkelingslanden

Posted by marcho on 1st November 2007

Farmaceutische bedrijven proberen ook in ontwikkelingslanden geneesheren te overhalen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten. De artsen worden daarbij beloond met luxe etentjes, laptops of andere luxeproducten. Dat blijkt uit een rapport van de consumentenorganisatie Consumers International. De organisatie eist dat er een verbod zou komen op dergelijke producten.

Consumers International stelt dat de regeringen van ontwikkelingslanden voor een betere regelgeving moeten zorgen om dergelijke omkooppraktijken te bestrijden. Tevens wil de organisatie een grondiger onderzoek naar de manier waarop geneesmiddelen worden aangeprezen. Volgens het rapport wordt meer dan 50 procent van de geneesmiddelen in ontwikkelingslanden verkeerd voorgeschreven, toegediend of verkocht.

Een aantal westerse landen hebben een strengere regelvoering ingevoerd om dergelijke omkooppraktijken aan te pakken. “Als gevolg daarvan begonnen de farmaceutische bedrijven naar armere landen te kijken als toekomstige afzetmarkt,” aldus het magazine One World. “De sector beseft het grote belang van deze opkomende markten en wordt aangemoedigd door de zwakke wetgeving.”

Zonder goede controle worden patiënten volgens Consumers International het slachtoffer van misleidende of niet-juiste informatie. “Hoewel de farmaceutische industrie zeker een belangrijke rol speelt in het aanpakken van gezondheidsrisico’s, wijst hun betrokkenheid bij de promotie van geneesmiddelen op een ernstige belangenverstrengeling,” voert de organisatie aan.

Posted in derde wereld, gezondheid | No Comments »

Peper op weg naar operatiekamer

Posted by marcho on 31st October 2007

Peper is goed op weg om zich een weg te banen naar de operatiekamers. Uit Amerikaanse experimenten blijkt immers dat bepaalde bestanddelen van de hete pepers een verdovende werking hebben en het gebruik van gewone pijnstillers op die manier in belangrijke mate zouden kunnen beperken. Wetenschappers zien diverse toepassingen in het gebruik van capsaicine, de werkzame stof in de pepers.

“Wie op een hete peper bijt, voelt na het eerste brandend gevoel zijn tong verdoofd raken,” stipt de Deense pijnspecialist Eske Aasvang aan. Het zou volgens de Amerikaanse krant The Baltimore Sun gaan om de werkende stof capsaicine, een scheikundig product dat de pepers hun pikante smaak geeft. “Wanneer dat tijdens pijnlijke operaties rechstreeks in de open wonde gebracht wordt, raken de zenuwen wekenlang verdoofd,” aldus de krant.

Dat zorgt ervoor dat patiënten minder pijn hebben en tijdens het genezingsproces ook minder narcotica toegediend moeten krijgen. Patiënten worden vooraf wel onder narcose gebracht, zodat ze het aanvankelijk brandende gevoel niet hoeven te doorstaan. Wetenschappers hopen dat het gebruik van capsaicine tegen diverse pijnen zal kunnen gebruikt worden, onder meer bij verse moeders, in de tandheelkunde of bij kankerpatiënten.

In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik diverse experimenten uitgevoerd met capsaicine. Daarbij zou inmiddels al gebleken zijn dat patiënten na een hernia-operatie dankzij het toedienen van capsaicine tijdens de eerste drie dagen na de ingreep duidelijk minder pijn hebben. Bij het plaatsen van knieprotheses bleken patiënten met capsaicine minder morfine nodig te hebben.

Er wordt trouwens ook gewezen dat hete pepers al eeuwen in diverse culturen medicinaal gebruikt worden, terwijl capsaicine-crèmes op de markt gebracht worden om spierpijnen te bestrijden.

Posted in gezondheid, wetenschap | No Comments »