managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'gezondheid' Category

Farmabedrijven benaderen artsen ontwikkelingslanden

Posted by marcho on 1st November 2007

Farmaceutische bedrijven proberen ook in ontwikkelingslanden geneesheren te overhalen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten. De artsen worden daarbij beloond met luxe etentjes, laptops of andere luxeproducten. Dat blijkt uit een rapport van de consumentenorganisatie Consumers International. De organisatie eist dat er een verbod zou komen op dergelijke producten.

Consumers International stelt dat de regeringen van ontwikkelingslanden voor een betere regelgeving moeten zorgen om dergelijke omkooppraktijken te bestrijden. Tevens wil de organisatie een grondiger onderzoek naar de manier waarop geneesmiddelen worden aangeprezen. Volgens het rapport wordt meer dan 50 procent van de geneesmiddelen in ontwikkelingslanden verkeerd voorgeschreven, toegediend of verkocht.

Een aantal westerse landen hebben een strengere regelvoering ingevoerd om dergelijke omkooppraktijken aan te pakken. “Als gevolg daarvan begonnen de farmaceutische bedrijven naar armere landen te kijken als toekomstige afzetmarkt,” aldus het magazine One World. “De sector beseft het grote belang van deze opkomende markten en wordt aangemoedigd door de zwakke wetgeving.”

Zonder goede controle worden patiënten volgens Consumers International het slachtoffer van misleidende of niet-juiste informatie. “Hoewel de farmaceutische industrie zeker een belangrijke rol speelt in het aanpakken van gezondheidsrisico’s, wijst hun betrokkenheid bij de promotie van geneesmiddelen op een ernstige belangenverstrengeling,” voert de organisatie aan.

Posted in derde wereld, gezondheid | No Comments »

Peper op weg naar operatiekamer

Posted by marcho on 31st October 2007

Peper is goed op weg om zich een weg te banen naar de operatiekamers. Uit Amerikaanse experimenten blijkt immers dat bepaalde bestanddelen van de hete pepers een verdovende werking hebben en het gebruik van gewone pijnstillers op die manier in belangrijke mate zouden kunnen beperken. Wetenschappers zien diverse toepassingen in het gebruik van capsaicine, de werkzame stof in de pepers.

“Wie op een hete peper bijt, voelt na het eerste brandend gevoel zijn tong verdoofd raken,” stipt de Deense pijnspecialist Eske Aasvang aan. Het zou volgens de Amerikaanse krant The Baltimore Sun gaan om de werkende stof capsaicine, een scheikundig product dat de pepers hun pikante smaak geeft. “Wanneer dat tijdens pijnlijke operaties rechstreeks in de open wonde gebracht wordt, raken de zenuwen wekenlang verdoofd,” aldus de krant.

Dat zorgt ervoor dat patiënten minder pijn hebben en tijdens het genezingsproces ook minder narcotica toegediend moeten krijgen. Patiënten worden vooraf wel onder narcose gebracht, zodat ze het aanvankelijk brandende gevoel niet hoeven te doorstaan. Wetenschappers hopen dat het gebruik van capsaicine tegen diverse pijnen zal kunnen gebruikt worden, onder meer bij verse moeders, in de tandheelkunde of bij kankerpatiënten.

In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik diverse experimenten uitgevoerd met capsaicine. Daarbij zou inmiddels al gebleken zijn dat patiënten na een hernia-operatie dankzij het toedienen van capsaicine tijdens de eerste drie dagen na de ingreep duidelijk minder pijn hebben. Bij het plaatsen van knieprotheses bleken patiënten met capsaicine minder morfine nodig te hebben.

Er wordt trouwens ook gewezen dat hete pepers al eeuwen in diverse culturen medicinaal gebruikt worden, terwijl capsaicine-crèmes op de markt gebracht worden om spierpijnen te bestrijden.

Posted in gezondheid, wetenschap | No Comments »

Kinderslaapmiddel slechtste product ter wereld

Posted by marcho on 30th October 2007

Het Japanse bedrijf Takeda Pharmaceuticals heeft de bedenkelijke eer gekregen om door Consumers International bekroond te worden voor het op de markt brengen van het slechtste product van de wereld. Takeda is immers de producent van Rozerem, een slaapmiddel voor kinderen. Ook speelgoedfabrikant Mattel en drankenproducent Coca-Cola kregen van Consumers International een veeg uit de pan.

De Amerikaanse dochter van Takeda Pharmaceuticals adverteerde in de Verenigde Staten zijn slaapmiddel Rozerem. Hoewel de campagne voldeed aan de Amerikaanse reclamenormen, vond Consumers International het ongehoord dat een dergelijk middel kon gepromoot worden zonder een gezondheidswaarschuwing voor kinderen. “Dat toont aan hoever sommige farmaceuische bedrijven willen gaan om hun verkoop op te drijven,” aldus de organisatie.

Takeda zette volgens de organisatie de consument aan tot irrationeel geneesmiddelengebruik en Consumers International zag in de campagne ook een bewijs dat een zwakke regelgeving bedrijven kan aanzetten om zich onverantwoord te gedragen. Ook Coca-Cola moest het ontgelden voor de promotie van zijn Dasani-flessenwater, dat gewoon uit dezelfde kraan komt als lokaal leidingwater.

Voedingsproducent Kellogg’s kreeg eveneens een plek op het lijstje van Consumers International. De groep hekelt het bedrijf omdat het wereldwijd stripfiguren gebruikt om kinderen te benaderen, terwijl in sommige producten van Kellogg’s hoge gehaltes aan zout en suiker zijn teruggevonden. “Kellogg’s heeft wel beterschap beloofd, maar het bedrijf treedt veel te laat op en doet veel te weinig,” aldus nog de organisatie.

Speelgoedfabrikant Mattel werd bekritiseerd omwille van de meer dan 19 miljoen producten die het bedrijf moest terugroepen omdat ze gevaarlijke bestanddelen bevatten. “Het bedrijf probeerde daarbij zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld van zich af te schuiven,” aldus Consumers International, daarbij wijzend op het feit dat de productiefouten in eerste instantie werden geweten aan Chinese producenten.

Posted in gezondheid, industrie | No Comments »

Europa moet Afghaanse opium kopen

Posted by marcho on 26th October 2007

De Europese Unie moet de Afghaanse opium opkopen. Dat zegt het Italiaanse Europees parlementslid Marco Cappato. Alleen op die manier kan de Europese Unie volgens de hem de armoede onder de kleine Afghaanse boeren bestrijden. Vervolgens zouden op basis van die opium pijnstillers kunnen worden geproduceerd. Het voorstel van Marco Cappato werd door het Europees Parlement aangenomen.

Afghaanse papaver moet volgens Cappato ter plekke worden verwerkt tot morfine voor geneeskundige toepassingen. Afghanistan is de grootste producent van opium ter wereld. Ruim 93 procent van alle opium komt uit Afghanistan. Vooral de Amerikanen sturen aan op een hardere aanpak van de teelt van papaver, die grondstof is van opium en heroïne. Het vernietigen van de papavervelden heeft tot gevolg dat kleine boeren hun inkomsten verliezen.

De opbrengst van Afghaanse papaver komt niet alleen ten goede aan de kleine boeren, maar financieert ook de Taliban en hun strijd tegen de centrale regering en de NAVO-troepen. Door het vernietigen van de papaver-oogsten neemt het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de NAVO-missie verder af. Door de opium in Afghanistan te verwerken tot pijnstillers, hoopt men de drugsuitvoer aan te kunnen pakken zonder de boeren te benadelen.

Maar Cappato krijgt ook tegenkanting. Er wordt gezegd dat een controle op de opiumproductie niet mogelijk is. Bovendien zijn de Afghaanse en Amerikaanse regering fel tegen legalisering van de papaverteelt en men probeert op dit ogenblik om de Afghaanse boeren te laten overstappen op het telen van andere gewassen.

Posted in gezondheid, landbouw | No Comments »

Nieuwe stap voor een vaccin voor malaria

Posted by marcho on 17th October 2007

De Nederlandse vorser Teun Bousema heeft in samenwerking met het Nijmeegse Universitair Centrum St. Radboud een nieuwe moleculaire onderzoekstechniek ontwikkeld voor de opsporing van de gametocyt. Deze geven geen ziekteverschijnselen, maar zorgen wel voor de overdracht van mug op mens van malaria, veroorzaakt door het plasmodium falciparum. Deze vaststelling kan mogelijk een nieuwe richting betekenen voor het zoeken naar een vaccin.

Malaria is de grootste boosdoener in de tropen. Jaarlijks sterven er in Afrika ongeveer 750.000 kinderen aan deze aandoening. Toch worden er bij relatief weinig mensen de zogenaamde gametocyten waar-
genomen, die mede-verantwoordelijk zijn voor de ziekte ontwikkeling en verspreiding. De wetenschapper Teun Bousema zegt echter waargenomen te hebbendat er veel meer mensen besmet zijn dan men dacht. Hun bloed bevatte en minimale niet opspoorbare gametocyten, die bij microscopisch onderzoek quasi niet detecteerbaar zijn.

De malaria-verwekkende Plasmodium-parasiet wordt overgedragen door muggen. Deze parasiet heeft
twee levencycli. Eén is aseksueel de andere seksueel (de gametocyt). In Tanzania vond Bousema met het microscopisch onderzoek slechts bij een 0,5 procent van de bevolking de gametocyt, maar met deze nieuwe techniek is de incidentie opgeklommen naar 15 procent, dus dertig maal meer dan voorheen genoteerd. Deze conclusie kan een nieuwe stap betekenen in de richting van een mogelijk vaccin.

Vermoed wordt dat er een combinatievaccin nodig zal zijn om de ziekteverwekkende aseksueele parasiet en ook de gametocyt kunnen beheersen. (Hugo J. Lücke)

Posted in gezondheid | No Comments »

Ierland nog strenger tegen rokers

Posted by marcho on 7th October 2007

Ierland, dat de strengste antirookwetten van de Europese Unie kent, neemt nieuwe maatregelen om het rookgedrag verder terug te dringen. Ierse winkels mogen in de nabije toekomst sigaretten en andere tabakswaren niet meer openlijk in de schappen hebben en ook binnenreclame wordt verboden. Dat heeft Mary Harney, de Ierse minister van volksgezondheid, zopas bekend gemaakt.

Wanneer de nieuwe regelgeving precies wordt ingevoerd is onduidelijk. Mary Harney zei dat ze met de betrokken partijen om de tafel wil zitten om over de praktische gevolgen te praten. Maar ze liet er geen misverstand over bestaan dat de nieuwe regelgeving spoedig moet worden ingevoerd. Bovendien wil ze grotere controles om ervoor te zorgen dat de wetgeving ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

In 2004 voerde Ierland als eerste land in de Europese Unie een totaal rookverbod in voor alle openbare ruimtes. Daarmee wou de overheid werknemers en niet-rokers beschermen tegen de gevaren van passief roken. Wie in een Ierse pub, restaurant of theater nog een sigaret opsteekt, kan een boete tot 3.000 euro krijgen, net als kroegbazen die niet toezien op het verbod. Bus, trein en vliegtuig waren al rookvrij.

Posted in gezondheid | No Comments »

Japanse Pfizer-onderzoekers willen nieuw bedrijf

Posted by marcho on 21st September 2007

Japanse wetenschappers zijn op zoek naar buitenlandse investeerders om een nieuw onderzoekscentrum te financieren. Het gaat om tachtig onderzoekers die aan de slag waren bij de Japanse afdeling van het farmaconcern Pfizer. Het bedrijf heeft besloten om zijn Japanse vestiging te sluiten. Het nieuwe bedrijf zoekt een kapital van 87 miljoen dollar om drie jaar te kunnen werken.

“We praten met Japanse, Amerikaanse en Europese investeerders,” benadrukte een woordvoerder van de wetenschappers tegenover de Nikkei-krant. “Op termijn willen we het bedrijf ook naar de beurs brengen. Samen met de investeerders zal gezocht worden naar een toekomstige strategie van het onderzoekscentrum, dat zich gespecialiseerd heeft in studies naar mogelijke geneesmiddelen tegen pijn en eetstoornissen.”

Het Amerikaanse Pfizer, het grootste farmabedrijf van de wereld, maakte eerder bekend dat het 10.000 banen zal schrappen. Dat is tien procent van zijn wereldwijde personeelsbestand en moet een jaarlijkse besparing van één miljard dollar opleveren. Bij Pfizer Japan worden wellicht 800 banen geschrapt, twintig procent van het totaal aantal Japanse medewerkers van het Amerikaanse concern.

Het onderzoekscentrum in Aichi is één van de vier vestigingen die Pfizer definitief wil sluiten. Ook in Frankrijk en de Verenigde Staten worden eveneens onderzoekscentra gesloten. In de Verenigde Staten worden ook twee productiesites gesloten.

Posted in gezondheid | No Comments »

Condoom is niet voor prime time

Posted by marcho on 17th September 2007

De Amerikaanse televisie brengt meer seks op het scherm, zelfs in prime time, maar dat weerspiegelt zich niet in extra reclame van fabrikanten van anticonceptiva. Tot groot ongenoegen van de condoomproducenten werd zelfs een reclamecampagne voor het Trojan-condoom geweigerd. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een dubbele moraal, want reclame voor de potentiepil Viagra kan wel ongebreideld op het telvisiescherm komen.

“Seksuele content nam vorig jaar 22 procent van de prime time-programmering van de Amerikaanse televisiesector in beslag,” aldus het magazine Advertising Age. “Uit onderzoek is gebleken dat het aantal scènes met een seksuele inhoud sinds 1998 nagenoeg is verdubbeld. Dat alles zou goed moeten zijn voor de producenten van anticonceptiva. Maar in werkelijkheid valt daar weinig van te merken.”

In juli weigerden CBS en Fox nog een reclamecampagne voor Trojan-condooms. “Ze hadden teveel twijfels over de inhoud van de campagne,” aldus Advertising Age. “Volgens een schrijven aan Trojan stelde Fox dat de reclame tezeer gericht was op het anticonceptiva-element in plaats van op een gezondheidseffect. Er werd Trojan gevraagd de inhoud van de reclamespot te veranderen, maar daar ging de condoomfabrikant niet op in.

“Wij proberen met verantwoordelijkheidsbesef te werken,” reageerde Pam Piligian, woordvoerder van Durex-advertentiebureau Fitzgerald, tegenover het magazine. “Maar dat woord heeft blijkbaar voor programmamakers een andere inhoud dan voor adverteerders. Er wordt hier met een dubbele norm gewerkt.” Trojan heeft zijn campagne inmiddels met gratis exemplaren gericht op de Amerikaanse studentenbevolking.

“In de Verenigde Staten lijden 56 miljoen mensen aan een ongeneeslijke seksueel overdraagbare ziekte en er zijn jaarlijks 3 miljoen ongewenste zwangerschappen, waarvan er de helft eindigen in een abortus,” stipt Trojan-marketingman Jim Daniels aan. “Toch kan men wel adverteren voor het potentiemiddel Viagra en voor het herpesmiddel Valtrex, maar niet voor condooms.”

Posted in gezondheid, media & cultuur | No Comments »

Een digitale pleister tegen ziek zijn

Posted by marcho on 13th September 2007

De Amerikaanse onderneming Crospon wil een hightech-pleister op de markt brengen om geneesmiddelen automatisch toe te dienen. De pleister is voorzien van duizenden minuscule naalden die het geneesmiddel pijnloos in het menselijk lichaam brengen. De toepassing is gebaseerd op de kleurenstraaldruk-techniek van de Amerikaanse computerfabrikant Hewlett-Packard.

De elektronische pleister moet de werkende stoffen van de geneesmiddelen direct onder de huid van de patiënt inbrengen. “Daardoor zou het slikken van geneesmiddelen of injecties niet langer meer nodig zijn,” aldus de Duitse krant Die Welt. De digitale pleister, die in de laboratoria van Hewlett-Packard werd ontwikkeld, heeft 14.000 micronaalden per vierkante centimeter en een warmte-eenheid.

Een aantal microprocessoren moeten de individuele dosissen van één of meerdere geneesmiddelen toedienen. Met een logboek kan bepaald worden wanneer er een nieuwe dosis moet toegediend worden. “De patiënt kan de injectie echter ook zelf onderbreken,” aldus woordvoerders van Crospon. “Bovendien zijn er veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat er geen fouten kunnen gebeuren.”

Het Crospon-systeem verkeert echter nog altijd in het prototype-stadium. Er zijn nog geen proeven op dieren of mensen mee uitgevoerd. Het bedrijf zegt daar op termijn wel mee te zullen beginnen, waarna de nodige vergunningen zullen aangevraagd worden. Crospon wil ook de productie en de verkoop van het nieuwe systeem voor eigen rekening nemen.

Posted in gezondheid, technologie | No Comments »

Betalen voor afslanken is bijzonder efficiënt

Posted by marcho on 12th September 2007

Bedrijven doen er goed aan om werknemers met overgewicht te betalen om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse onderzoeksorganisatie RTI International. Daarbij wordt gesteld dat deze werknemers door het verlies van een aantal overtollige kilo’s immers kostenefficiënter worden voor hun bedrijf. Hoe meer ze betaald werden voor hun inspanning, hoe meer gewicht de werknemers verloren. Mensen met overgewicht blijven volgens RTI International vaker afwezig op het werk. Bovendien lopen ze ook meer kans om ziek te worden.

Volgens de onderzoekers doen werknemers die voor hun inspanningen worden betaald, meer moeite doen om af te slanken dan hun collega’s die daarvoor niet worden vergoed. “Een aantal van de betaalde deelnemers aan het onderzoek verloren zelfs heel wat gewicht,” aldus onderzoeksleider Eric Finkelstein tegenover het persbureau Reuters. “Hoe meer ment betaalt, hoe groter het gewichtsverlies zelfs wordt. “Bedrijven kunnen mensen dan ook helpen om aan hun gezondheid te werken en bovendien hun eigen kostenefficiëntie opdrijven.”

Eén groep testpersonen kreeg een bedrag van veertien dollar voor elk percentage van hun lichaamsgewicht dat ze kwijtraakten. Gemiddeld verloor deze groep op een periode van drie maanden gemiddeld ongeveer negen kilogram. Een tweede groep kreeg zeven dollar. Hier was het gemiddeld gewicht na drie maand met ongeveer zes kilogram gedaald. Een laatste groep kreeg geen financiële stimulans om af te slanken. Hier bleef het gewichtsverlies beperkt tot amper één kilogram. Meer dan 64 procent van de volwassen Amerikanen kampt met overgewicht en de onderzoekers stellen dan ook er enorme bedragen aan kostenefficiëntie zouden gerecupereerd kunnen worden.

Een aantal bedrijven richt fitness-zalen in om zijn personeel in conditie te houden. Eric Finkelstein staat echter heel sceptisch tegenover een dergelijke oplossing. “Een dergelijke infrastructuur kost veel geld en biedt geen garanties op succes,” voert hij aan. “Een dergelijke oplossing is ook niet kostenefficiënt.”

Posted in gezondheid, human resources | No Comments »