managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'handel' Category

Chinese provincie Hainan moet grote vrijhandelszone worden

Posted by marcho on 17th April 2018

China heeft plannen om Hainan uit te bouwen als een grote vrijhandelszone. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping aangekondigd. De ingreep zou van het eiland Hainan, gelegen in het uiterste zuiden van China, voor het aantrekken van talent en investeringen een belangrijke concurrent kunnen maken van Hongkong en Singapore. De Chinese president wees erop dat Hainan voor de ontwikkeling van verdere economische hervormingen een aantal bijzondere troeven kan voorleggen. Het eiland heeft immers al de grootste bijzondere economische van het land en kan ook geografische en ecologische voordelen naar voor schuiven.

Met zijn aangenaam klimaat en zandstranden wordt Hainan vaak omschreven als het Hawaii van China. De Chinese overheid heeft dan ook plannen om van het eiland een toeristische bestemming van wereldniveau te maken. Hainan moet volgens Xi Jinping een moderne economie uitbouwen op basis van onder meer artificiële intelligentie, bigdata en het internet. Ook fintech en de farmaceutische sector zouden pijlers van de lokale economie moeten worden. Daarnaast zal het eiland ook meer met rechtstreekse luchtvaartverbindingen met de rest van de wereld worden verbonden. De taksvrije zone zal tot het hele eiland worden uitgebreid.

Nog een aantal maatregelen zullen worden genomen om onder meer jong buitenlands talent en technologische experts naar Hainan te lokken. Onder meer zullen de arbeidsvoorwaarden voor talentvolle buitenlandse werknemers worden versoepeld. Het zal ook gemakkelijker worden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. De Chinese president spoorde de lokale autoriteiten aan om de nodige hervormingen door te voeren. Volgens het persbureau Bloomberg zouden vooral het toerisme en de goksector een groot voordeel van een vrijhandelszone op Hainan kunnen ervaren. Hainan trok vorig jaar slechts 55 miljoen toeristen. Dat is slechts 1 procent van de vijf miljard binnenlandse Chinese reizen.

Bloomberg zei nog dat elk initiatief om het toerisme of de goksector op Hainan te stimuleren, een belangrijke impact zou hebben op de wereldwijde reisindustrie.

Lees Verder

 

Posted in handel, toerisme | No Comments »

Aziatische consument minst tevreden over online shopping

Posted by marcho on 17th April 2018

In Azië toont de consument zich minder tevreden met het online shoppen dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van United Parcel Service (UPS) en consulent ComScore bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 57 procent van de Aziatische respondenten tevreden toonde met het online shoppen, tegenover een score van 88 procent in de Verenigde Staten en 78 procent in Europa. Nergens werd een lagere score opgetekend dan in Azië. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tevredenheid van de Aziatische online shopper op drie jaar slechts een vooruitgang van 11 procentpunt heeft laten optekenen.

De onderzoekers wijzen erop dat een gratis en snelle levering en kosteloze en gemakkelijke terugname-mogelijkheden als een basisaanbod worden bestempeld. Onder meer werd vastgesteld dat 46 procent van de Aziatische respondenten erkent een online shoppingmand te hebben achtergelaten omdat er geen concrete leveringsdatum werd gemeld of de leveringstijd te langzaam werd geacht. Een online aankoop wordt niet vaak geretourneerd, maar toch wordt aangegeven dat een gratis terugname een belangrijk element was bij een keuze van een online retailer. “Een gratis services is dan ook geen verliespost, maar een mogelijkheid om klanten te winnen en behouden,” aldus de onderzoekers.

Verder werd vastgesteld dat bij terugnames 69 procent van de consumenten bij een aflevering van online aankopen in de fysieke winkel een nieuwe aankopen verrichten. Tevens bleek dat 67 procent bij een online return een nieuwe aankoop doet. “Deze resultaten tonen het belang van een gemakkelijke terugname-politiek,” zeggen de onderzoekers nog. Tevens werd vastgesteld dat Aziatische online shoppers weinig problemen hebben met aankopen in het buitenland. Daarbij kon worden vastgesteld dat 55 procent van de Aziatische respondenten interesse heeft in internationale retailers. Toch zegt 77 procent bij zijn online aankopen liefst in Azië te blijven.

Lees Verder

 

 

Posted in handel, internet | No Comments »

Fair trade beste middel tegen armoede

Posted by marcho on 16th October 2007

Rechtvaardige wereldhandel is de meest efficiënte manier om een einde te maken aan de armoede in de wereld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Nederlandse magazine Onze Wereld naar negen mogelijke oplossingen voor de armoede. Er wordt toegegeven dat de unieke oplossing voor de armoede niet bestaat, maar dat fair trade de lokale bevolking wel de kans geeft zelf iets aan hun situatie te doen.

Het magazine liet negen teams van academici, deskundigen, bestuurders, ambtenaren en activisten binnen hun vakgebied werken aan het vinden van innovatieve en effectieve oplossingen voor de armoede in de wereld. “De unieke oplossing voor armoede bestaat niet, maar eerlijke handel geeft mensen in elk geval de mogelijkheid om zelf uit de armoede te komen,” voert onderzoekster Mijke Elbers van het team Rechtvaardige Wereldhandel aan.

Naast rechtvaardige wereldhandel werden ook onderwijs, lokaal ondernemerschap en goed bestuur als belangrijke elementen naar voor geschoven om armoede te bestrijden. Andere oplossingen die werden uitgewerkt, waren de millenniumdoelen, remittances (het geld dat migranten terugsturen naar hun familie), microkrediet, gezondheidszorg en mondiaal burgerschap.

De presentaties van de negen teams zijn uitgebreid terug te vinden op de website 9Oplossingen.

Posted in handel | No Comments »

Ontwikkelingslanden hebben merken nodig

Posted by marcho on 4th October 2007

Ook bedrijven uit ontwikkelingslanden moeten sterke merken kunnen worden. Dat zegt de organisatie Fair Trade. Met die doelstelling start Fair Trade een nieuw programma waarbij vijf bedrijven uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika tegen het einde van dit decennium een merk opgebouwd zouden moeten kunnen hebben. De betrokken zullen daarbij worden begeleid door ervaren marketeers.

De economie van een land wordt in grote mate bepaald door de verborgen waarde van merken,” aldus de Britse marketinggoeroe Simon Anholt. “Sterke, rijk landen hebben altijd sterke merken. “Arme landen hebben weinig tot niets. Dat is onjuist, want arme landen produceren vaak wel producten waarvoor grote buitenlandse merken bekend staan. Daardoor blijven de winsten naar de rijke naties en de verliezen naar de arme landen gaan.”

Tegelijkertijd zegt Anholt dat Fair Trade een achterhaald concept is. Het stoelt volgens hem op negentiende-eeuwse charitas. “Het doet vooral beroep op het schuldgevoel van de klant,” citeert de Nederlandse krant Trouw de marketinggoeroe. “Dat is geen realistische basis voor bedrijfsvoering. Bovendien willen veel mensen in arme landen niet meer de hand ophouden. India groeit razendsnel en Afrika is tegenwoordig gewild bij investeerders.”

In armere landen is niet het geld volgens Anholt het belangrijkste probleem. “Het wordt alleen vaak verkeerd besteed,” voert hij aan. “Maar voor het maken van een merk is er, buiten een goed product, niet zoveel nodig in dit internettijdperk. Wel een goed verhaal, want daar zijn journalisten gek op. Succesvolle merken zijn ook als rocksterren. Ze worden op handen gedragen. Bedrijven als Amazon of Google hebben nooit geadverteerd.”

Posted in handel | No Comments »

Industrielanden nog altijd kolonialistisch

Posted by marcho on 24th September 2007

Rijke landen blijken zich niet aan te passen aan de snelle opkomst van de nieuwe economieën. Dat heeft James Wolfensohn, gewezen voorzitter van de Wereldbank, gezegd. Hij stelt dat het westen deze nieuwe economiën nog altijd vanuit een kolonialistische houding benaderen. Wolfensohn zegt dat China in 2040 de Verenigde Staten als de rijkste economie van de wereld zal onttronen, met India als derde land.

“De geïndustrialiseerde wereld heeft nog altijd niet helemaal door dat de economische macht naar het oosten aan het verschuiven is,” aldus Wolfensohn. “Men beseft ook niet dat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dit is niet juist zomaar een kleine verschuiving in de wereldwijde economische macht. Maar de rijke landen doen weinig om zich daarop voor te bereiden.”

“Wolfensohn voert daarbij aan dat Afrikaanse politici en zakenlui nu rechtstreeks handelen met China en India, zonder dat daar nog westerse landen aan te pas komen,” aldus BBC News. “Dat is volgens hem een duidelijk teken aan de wand.” De westerse landen moeten volgens Wolfensohn onder meer extra inspanningen doen om de cultuur van de Aziatische regio te begrijpen en zijn talen te leren spreken.

Posted in handel, politiek | No Comments »

China geeft Congo recordlening

Posted by marcho on 21st September 2007

China gaat de Democratische Republiek Congo een lening van 5 miljard dollar geven voor de ontwikkeling van het infrastructuurnetwerk en de mijnindustrie. Volgens Pierre Lumbi, Congolees minister van infrastructuur, zal het geld worden besteed aan wegenbouw, ziekenhuizen, gezondheidscentra, woonprojecten en universiteiten. In ruil krijgt China toegang tot de Congolese grondstoffen, zoals hout, kobalt en koper.

“Uit een recent onderzoek is gebleken dat de Afrikaanse interesse van China vooral bedoeld is om zijn bevoorrading van grondstoffen zeker te stellen,” aldus BBC News. “China heeft voor de volgende jaren een bedrag van 20 miljard dollar uitgetrokken aan Afrikaanse hulp. De lening aan Congo is daarvan het grootste pakket dat tot op dit ogenblik is toegekend. Een aantal waarnemers vreest dat de lening Congo uiteindelijk duur te staan zal komen.

Een eerste pakket van 3 miljard dollar moet de Congolese transportinfrastructuur ondersteunen, met onder meer de aanleg van een autostrade van 3.400 kilometer tussen Kisangani en Kasumbalesa aan de grens met Zambia. Daarnaast komt er ook een spoorweg van 3.200 kilometer om het mijngebied uit Zuid-Congo te verbinden met de zeehaven Matadi aan de Atlantische kust.

Daarnaast zullen ook dertig ziekenhuizen, meer dan honderd gezondheidscentra en twee universiteiten worden gebouwd. Verder is er een bedrag van 2 miljard dollar voorzien om de Congolese mijnsector nieuw leven in te blazen. Het staatsbedrijf Gecamines ging in 1990 failliet, waarna de sector totaal ongestructureerd verder leefde en veel grondstoffen over de grens met Zambia verdwijnen.

Er zouden op dit ogenblik 750.000 Chinezen aan de slag zijn in Afrika. China is onder meer actief in de mangaansector van Zuid-Afrika, de uraniumindustrie van Niger en de oliesector in Soedan en Angola. Maar steeds meer Chinese bedrijven zijn ook betrokken bij grote Afrikaanse infrastructuurprojecten. China bouwt spoorwegen in Nigeria en Angola, dammen in Soedan en luchthavens en wegen in verschillende Afrikaanse landen.

Het bedrijf China Road and Bridge Construction, in handen van de Chinese overhead, werkt in Afrika aan 29 projecten. “Een groot deel daarvan wordt gefinancierd door de World Bank en andere investeerders,” aldus nog BBC Online. “De grote verdieners aan de Chinese lening worden wellicht de Chinese bedrijven die al deze projecten uitvoeren.”

Posted in derde wereld, financiën, handel | No Comments »

Vrouwen moeten Chinese economie gezond houden

Posted by marcho on 17th September 2007

Vrouwen uit stedelijke gebieden dragen veel bij tot de groeiende Chinese consumptie en het beperken van het hoge spaarniveau bij de bevolking, wat China heel wat spanningen oplevert bij zijn handelspartners. Er wordt volgens MasterCard International immers vooral geld uitgegeven aan reizen, ontspanning, restaurantbezoek, winkelen en auto’s, maar veel minder aan huishoudelijke producten.

De omzet van de Chinese detailhandel kende tijdens de eerste acht maanden van dit jaar een groei van 15,7 procent. Maar het aandeel van de gezinsconsumptie in de totale Chinese bestedingen bedroeg vorig jaar slechts 36,4 procent. Dat is een daling met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. In 1999 bedroeg dat aandeel 49 procent. In de Verenigde Staten loopt dat cijfer op tot 70 procent en in India tot 61 procent.

“Dit zorgt ervoor dat China te afhankelijk is van investeringen, waardoor de economie oververhit raakt,” aldus het persbureau Reuters. “Bovendien is de export is tijdens het voorbije decennium verdubbeld tot 40 procent van het Chinese bruto binnenlands product. Dat is meer dan het dubbele van het exportpercentage van de Verenigde Staten en Japan. Indien China meer zou consumeren, zou de import stijgen en daardoor ook het handelsoverschot helpen afbouwen.

Bovendien zou een grote consumptie ook de nood aan export verminderen. “Dat zou de Chinese economie minder afhankelijk maken van wereldwijde economische schommelingen. Volgens een aantal analisten zou de matige economisch situatie van de Verenigde Staten – de grootste handelspartner van China, de Chinese economische groei in de tweede helft van volgend jaar doen dalen tot ongeveer 5 procent.

Het hoge spaarniveau leidt volgens analisten ook aan werkonzekerheid bij herstructurerende staatsbedrijven, een twijfelachtige welvaartsbescherming en stijgende vastgoedprijzen. Chinese vrouwen blijken echter een oplossing aan te reiken, want ze zijn veel guller met hun geld. “Wellicht omdat de snelle groei en grote jobmogelijkheden hen in staat gesteld heeft om uit hun traditionele rollen te breken,” aldus nog Reuters.

Posted in handel | No Comments »

Chinese miljonairs hebben slecht imago

Posted by marcho on 14th September 2007

De nieuwe Chinese miljonairs zijn arrogant, bekommeren zich weinig om hun medemens, interesseren zich alleen voor dure auto’s en luxevilla’s en hebben hun fortuin alleen maar met bedenkelijke praktijken vergaard. Dat is de mening van de gemiddelde Chinees. Die stelling kwam naar voor uit een enquête van het jongerentijdschrift Zhongguo Qingnianbao. De ondervraagden zeggen dat de Chinese miljonairs meer aan liefdadigheid zouden moeten doen en zich ook redelijker zouden moeten opstellen.

“Het slechte imago van de Chinese rijken toont aan dat ze onvoldoende bijdragen tot de maatschappij,” benadrukt Xia Xuelan, docent sociologie aan de Universiteit van Peking. Bovendien bewijst de enquête volgens het Duitse persbureau DPA hoe groot de sociale kloof in de Chinese maatschappij is geworden. “Van de economische groei van de voorbije jaren heeft slechts een beperkt gedeelte van de Chinese bevolking geprofiteerd,” wordt er opgemerkt. “De grote meederheid van de bevolking heeft weliswaar een betere levensstandaard gekregen, maar dat verdwijnt in het niets, vergeleken met de weelde van de rijken.”

Critici wijzen volgens DPA al langer op de problemen die China heeft met de verdeling van zijn rijkdom. “De Chinese regering is er niet in geslaagd om een evenwicht te bereiken tussen economische groei en sociale vrede,” stellen ze. “Vooral in landelijke gebieden is van die groei niets te merken.” Uit een studie van het onderzoeksbureau McKinsey blijkt dat er anderhalf miljoen Chinezen een jaarinkomen hebben van meer dan 50.000 dollar. Hun aantal groeit met vijftien procent per jaar. China is na de Verenigde Staten het land waar de meeste exemplaren van de Mercedes S-klasse worden verkocht.

Posted in handel, management | No Comments »

Protectionisten zijn politieke analfabeten

Posted by marcho on 14th September 2007

De toplui van grote bedrijven moeten zich duidelijker uitspreken tegen protectionisme. Dat zegt Neville Isdell, de topman van het frisdrankenconcern Coca-Cola. Indien zij het grote publiek en de politici niet van het nut van vrijhandel kunnen overtuigen, zullen volgens Isdell zowel de wereldwijde economische groei als de winstmarges van de bedrijven getroffen worden.

In de Verenigde Staten gaan er stemmen om op zich protectionistischer op te stellen, uit angst dat lage loonlanden zoals China en India de Amerikaanse economie zouden kunnen schaden. Volgens Isdell zijn de tegenstanders van vrijhandel economische analfabeten. “Er moeten meer inspanningen gedaan worden om de vrijhandel te stimuleren, want anders zal de wereldwijde economie daar onder te lijden hebben,” vertelde hij aan The Financial Times.

De industriekapiteins moeten volgens Isdell zich duidelijker uitspreken tegen protectionisme. “We hebben ons teveel de jongste tijd teveel op de achtergrond gehouden,” aldus nog Isdell. “Na de grote schandalen zoals met Enron hebben we teveel teruggetrokken, maar we moeten weer opnieuw op de voorgrond treden. Anders slagen we er niet in om de politiek duidelijk te maken dat protectionisme geen goede oplossing is.”

Posted in handel | No Comments »

Ook Ecuador viseert buitenlandse bedrijven

Posted by marcho on 12th September 2007

Ecuador wil buitenlandse mobiele telefoniemaatschappijen harder aanpakken. Dat heeft de Ecuadoriaanse president Rafael Correa aangekondigd. Hij viseert daarbij onder meer Porta Cellular, dochter van America Movil van de Mexicaanse magnaat Carlos Slim. Maar ook de contracten met buitenlandse petroleumbedrijven zoals het Chinese Andes Petroleum en het Spaanse Repsol YPH zullen worden herzien. Op die manier wil Ecuador een groter deel binnenrijven van de winsten die de bedrijven uit deze sector halen.

President Rafael Correa benadrukte dat er striktere regels zullen opgelegd worden aan buitenlandse mobiele telefoniemaatschappijen. Die contracten moeten op het einde van dit jaar hernieuwd worden. Correa beschuldigde Porta Cellular er ook van vijf jaar lang belastingen ontdoken te hebben. Het bedrijf heeft nu een ultimatum gekregen om die achterstallige taksen te betalen. Zoniet zal het zijn operaties in Ecuador moeten stopzetten. Porta Cellular is met 6,32 miljoen klanten Ecuadoriaans marktleider. Ecuador is één van de snelst groeiende markten uit de regio.

De Ecuadoriaanse regering heeft ook aangekondigd om op korte termijn onderhandelingen te zullen aanknopen over de verlenging van de vergunningen van een aantal buitenlandse oliemaatschappijen. Volgens een woordvoerder van de regering hebben Andes Petroleum en Repsol als eerste gereageerd op een onderhandelingsvoorstel. Ecuador zegt nog te wachten op reacties van het Braziliaanse Petrobas, het Franse Perenco en het Panamese City Oriente, een bedrijf dat gesteund wordt door Amerikaanse investeerders.

De onderhandelingen moeten Ecuador een groter deel van de inkomsten van beide industrietakken opleveren.

Posted in energie, handel, telecom | No Comments »