managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'handel' Category

Problematische ervaringen jagen klanten weg

Posted by marcho on 8th July 2018

Een meerderheid van de consumenten zou overwegen om van serviceprovider te veranderen vanwege een problematische klantervaring. Dat zegt een studie van het softwarebedrijf MuleSoft, gebaseerd op een enquête bij meer dan achtduizend mensen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Australië en Singapore. Hieruit bleek dat ongeveer vier op vijf consumenten van mening zijn dat organisaties uit ten minstens vier sectoren zich aan problematische klantervaringen schuldig maken. Het grootste aantal klachten kan worden geregistreerd bij de overheid (66 procent), maar ook verzekeringen (58 procent), retail (56 procent) en banken (55 procent) scoren nauwelijks beter.

“De problematische klantervaring zou 69 procent van de consumenten aanzetten om een overstap naar een andere service-provider te overwegen,” zeggen de onderzoekers. “Jongere consumenten lijken op dit gebied nog het minst tolerant te zijn. In de categorie tussen achttien en vierendertig jaar zei 76 procent van de consumenten te willen overwegen om van provider te veranderen.” De studie toonde verder aan dat alle categorieën ongeveer een even groot risico lopen. Toch bleken consument vooral bij de retail een overstap te willen maken (57 procent), gevolgd door verzekeraars (56 procent) en banken (51 procent).

Opmerkelijk is dat 34 procent van de consumenten, ondanks de grote bekommernis over de bescherming van persoonlijke gegevens, daarbij liever gebruik zou maken van diensten zoals Amazon, Google of Facebook in plaats van traditionele providers. Ook hier bleken millennials de grootste openheid te tonen tegenover de nieuwe diensten. In deze leeftijdsgroep bleek immers 52 procent geïnteresseerd te zijn in diensten van de technologiesector. Eenvoud en gebruiksgemak waren veruit de belangrijkste redenen waarom consumenten een financiële dienst van Google of Facebook zouden overwegen.

Slechts 23 procent maakte daarentegen gewag van een meer persoonlijke service, terwijl 17 procent verwees naar een betere beveiliging. Tenslotte sprak 16 procent over een superieure gebruikersinterface. De tijd die traditionele providers nodig hebben om door processen te werken – zoals het openen van een account of het aanvragen van een kredietkaart – bleek voor consumenten een grote bron van frustratie. Opgemerkt wordt dat de klant vaak gevraagd wordt informatie te verstrekken opnieuw in te voeren. “Vooral millennials tonen daarbij weinig tolerantie, maar het is duidelijk dat veel organisaties nog steeds tekort schieten,” zegt Ross Mason, oprichter van MuleSoft.

“Er kunnen zich echter grote voordelen aanbieden voor bedrijven die op deze vragen van de klanten optimaal kunnen inspelen.”

Lees Verder

 

Posted in handel | No Comments »

Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Posted by marcho on 8th May 2018

De financiële crisis ging in Griekenland gepaard met massale ontslagen, maar een aantal slachtoffers besliste daarop om de stap naar de zelfstandigheid te zetten. Dat volgens de Griekse krant Kathimerini echter niet altijd een groot succes gebleken. Gewag wordt gemaakt van een moeilijke en riskante keuze. Uit cijfers van het Griekse commercieel register blijkt volgens de krant dat de voorbije zes jaar in totaal 39.432 bedrijven zijn opgericht en weer verdwenen. Daarmee vertegenwoordigen deze beginnende ondernemingen ongeveer 20 procent van de totale stopzettingen die tijdens die periode moesten worden genoteerd.

De financiële crisis heeft het Griekse bedrijfsleven verplicht om een zware sanering door te voeren. Er werden massale ontslagen doorgevoerd en een meerderheid van de getroffen werknemers bleek ook geen uitzicht op een nieuwe baan te hebben. Ook met de steun van de sociale zekerheid bleek het echter vaak niet mogelijk om nog op een degelijk inkomen te kunnen rekenen. Daarom beslisten een aantal ontslagen werknemers om op eigen kracht een nieuwe economische activiteit uit te bouwen. Maar voor velen bood dat volgens de cijfers van het Griekse commercieel register niet altijd een zekerheid op succes.

Het grootste deel van de mislukte commerciële activiteiten is gesitueerd in de voedingssector en de horeca. In die sectoren verdwenen in totaal 6.225 ondernemingen. Dat vertegenwoordigde 15,7 procent van alle stopzettingen. Ook in de retail moesten 4.731 ondernemingen hun activiteiten al snel na de oprichting opnieuw stopzetten. De cijfers tonen aan dat bij de keuze voor een zelfstandige onderneming vooral gekeken werden naar fastfood, horeca en retail of naar activiteiten die zich richten op behoeften – zoals de verkoop van brandhout – die als een gevolg van de crisis aan de oppervlakte kwamen.

Ook de sector van de zonnepanelen zag een belangrijke instroom van nieuwe bedrijven. Van alle bedrijven die de voorbije zes jaar werden opgericht en weer opgedoekt, bleek 80 procent tot de groep van de zelfstandigen te behoren.

Lees Verder

 

Posted in handel, industrie, voeding & horeca | No Comments »

Chinese provincie Hainan moet grote vrijhandelszone worden

Posted by marcho on 17th April 2018

China heeft plannen om Hainan uit te bouwen als een grote vrijhandelszone. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping aangekondigd. De ingreep zou van het eiland Hainan, gelegen in het uiterste zuiden van China, voor het aantrekken van talent en investeringen een belangrijke concurrent kunnen maken van Hongkong en Singapore. De Chinese president wees erop dat Hainan voor de ontwikkeling van verdere economische hervormingen een aantal bijzondere troeven kan voorleggen. Het eiland heeft immers al de grootste bijzondere economische van het land en kan ook geografische en ecologische voordelen naar voor schuiven.

Met zijn aangenaam klimaat en zandstranden wordt Hainan vaak omschreven als het Hawaii van China. De Chinese overheid heeft dan ook plannen om van het eiland een toeristische bestemming van wereldniveau te maken. Hainan moet volgens Xi Jinping een moderne economie uitbouwen op basis van onder meer artificiële intelligentie, bigdata en het internet. Ook fintech en de farmaceutische sector zouden pijlers van de lokale economie moeten worden. Daarnaast zal het eiland ook meer met rechtstreekse luchtvaartverbindingen met de rest van de wereld worden verbonden. De taksvrije zone zal tot het hele eiland worden uitgebreid.

Nog een aantal maatregelen zullen worden genomen om onder meer jong buitenlands talent en technologische experts naar Hainan te lokken. Onder meer zullen de arbeidsvoorwaarden voor talentvolle buitenlandse werknemers worden versoepeld. Het zal ook gemakkelijker worden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. De Chinese president spoorde de lokale autoriteiten aan om de nodige hervormingen door te voeren. Volgens het persbureau Bloomberg zouden vooral het toerisme en de goksector een groot voordeel van een vrijhandelszone op Hainan kunnen ervaren. Hainan trok vorig jaar slechts 55 miljoen toeristen. Dat is slechts 1 procent van de vijf miljard binnenlandse Chinese reizen.

Bloomberg zei nog dat elk initiatief om het toerisme of de goksector op Hainan te stimuleren, een belangrijke impact zou hebben op de wereldwijde reisindustrie.

Lees Verder

 

Posted in handel, toerisme | No Comments »

Aziatische consument minst tevreden over online shopping

Posted by marcho on 17th April 2018

In Azië toont de consument zich minder tevreden met het online shoppen dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van United Parcel Service (UPS) en consulent ComScore bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 57 procent van de Aziatische respondenten tevreden toonde met het online shoppen, tegenover een score van 88 procent in de Verenigde Staten en 78 procent in Europa. Nergens werd een lagere score opgetekend dan in Azië. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tevredenheid van de Aziatische online shopper op drie jaar slechts een vooruitgang van 11 procentpunt heeft laten optekenen.

De onderzoekers wijzen erop dat een gratis en snelle levering en kosteloze en gemakkelijke terugname-mogelijkheden als een basisaanbod worden bestempeld. Onder meer werd vastgesteld dat 46 procent van de Aziatische respondenten erkent een online shoppingmand te hebben achtergelaten omdat er geen concrete leveringsdatum werd gemeld of de leveringstijd te langzaam werd geacht. Een online aankoop wordt niet vaak geretourneerd, maar toch wordt aangegeven dat een gratis terugname een belangrijk element was bij een keuze van een online retailer. “Een gratis services is dan ook geen verliespost, maar een mogelijkheid om klanten te winnen en behouden,” aldus de onderzoekers.

Verder werd vastgesteld dat bij terugnames 69 procent van de consumenten bij een aflevering van online aankopen in de fysieke winkel een nieuwe aankopen verrichten. Tevens bleek dat 67 procent bij een online return een nieuwe aankoop doet. “Deze resultaten tonen het belang van een gemakkelijke terugname-politiek,” zeggen de onderzoekers nog. Tevens werd vastgesteld dat Aziatische online shoppers weinig problemen hebben met aankopen in het buitenland. Daarbij kon worden vastgesteld dat 55 procent van de Aziatische respondenten interesse heeft in internationale retailers. Toch zegt 77 procent bij zijn online aankopen liefst in Azië te blijven.

Lees Verder

 

 

Posted in handel, internet | No Comments »

Fair trade beste middel tegen armoede

Posted by marcho on 16th October 2007

Rechtvaardige wereldhandel is de meest efficiënte manier om een einde te maken aan de armoede in de wereld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Nederlandse magazine Onze Wereld naar negen mogelijke oplossingen voor de armoede. Er wordt toegegeven dat de unieke oplossing voor de armoede niet bestaat, maar dat fair trade de lokale bevolking wel de kans geeft zelf iets aan hun situatie te doen.

Het magazine liet negen teams van academici, deskundigen, bestuurders, ambtenaren en activisten binnen hun vakgebied werken aan het vinden van innovatieve en effectieve oplossingen voor de armoede in de wereld. “De unieke oplossing voor armoede bestaat niet, maar eerlijke handel geeft mensen in elk geval de mogelijkheid om zelf uit de armoede te komen,” voert onderzoekster Mijke Elbers van het team Rechtvaardige Wereldhandel aan.

Naast rechtvaardige wereldhandel werden ook onderwijs, lokaal ondernemerschap en goed bestuur als belangrijke elementen naar voor geschoven om armoede te bestrijden. Andere oplossingen die werden uitgewerkt, waren de millenniumdoelen, remittances (het geld dat migranten terugsturen naar hun familie), microkrediet, gezondheidszorg en mondiaal burgerschap.

De presentaties van de negen teams zijn uitgebreid terug te vinden op de website 9Oplossingen.

Posted in handel | No Comments »

Ontwikkelingslanden hebben merken nodig

Posted by marcho on 4th October 2007

Ook bedrijven uit ontwikkelingslanden moeten sterke merken kunnen worden. Dat zegt de organisatie Fair Trade. Met die doelstelling start Fair Trade een nieuw programma waarbij vijf bedrijven uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika tegen het einde van dit decennium een merk opgebouwd zouden moeten kunnen hebben. De betrokken zullen daarbij worden begeleid door ervaren marketeers.

De economie van een land wordt in grote mate bepaald door de verborgen waarde van merken,” aldus de Britse marketinggoeroe Simon Anholt. “Sterke, rijk landen hebben altijd sterke merken. “Arme landen hebben weinig tot niets. Dat is onjuist, want arme landen produceren vaak wel producten waarvoor grote buitenlandse merken bekend staan. Daardoor blijven de winsten naar de rijke naties en de verliezen naar de arme landen gaan.”

Tegelijkertijd zegt Anholt dat Fair Trade een achterhaald concept is. Het stoelt volgens hem op negentiende-eeuwse charitas. “Het doet vooral beroep op het schuldgevoel van de klant,” citeert de Nederlandse krant Trouw de marketinggoeroe. “Dat is geen realistische basis voor bedrijfsvoering. Bovendien willen veel mensen in arme landen niet meer de hand ophouden. India groeit razendsnel en Afrika is tegenwoordig gewild bij investeerders.”

In armere landen is niet het geld volgens Anholt het belangrijkste probleem. “Het wordt alleen vaak verkeerd besteed,” voert hij aan. “Maar voor het maken van een merk is er, buiten een goed product, niet zoveel nodig in dit internettijdperk. Wel een goed verhaal, want daar zijn journalisten gek op. Succesvolle merken zijn ook als rocksterren. Ze worden op handen gedragen. Bedrijven als Amazon of Google hebben nooit geadverteerd.”

Posted in handel | No Comments »

Industrielanden nog altijd kolonialistisch

Posted by marcho on 24th September 2007

Rijke landen blijken zich niet aan te passen aan de snelle opkomst van de nieuwe economieën. Dat heeft James Wolfensohn, gewezen voorzitter van de Wereldbank, gezegd. Hij stelt dat het westen deze nieuwe economiën nog altijd vanuit een kolonialistische houding benaderen. Wolfensohn zegt dat China in 2040 de Verenigde Staten als de rijkste economie van de wereld zal onttronen, met India als derde land.

“De geïndustrialiseerde wereld heeft nog altijd niet helemaal door dat de economische macht naar het oosten aan het verschuiven is,” aldus Wolfensohn. “Men beseft ook niet dat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dit is niet juist zomaar een kleine verschuiving in de wereldwijde economische macht. Maar de rijke landen doen weinig om zich daarop voor te bereiden.”

“Wolfensohn voert daarbij aan dat Afrikaanse politici en zakenlui nu rechtstreeks handelen met China en India, zonder dat daar nog westerse landen aan te pas komen,” aldus BBC News. “Dat is volgens hem een duidelijk teken aan de wand.” De westerse landen moeten volgens Wolfensohn onder meer extra inspanningen doen om de cultuur van de Aziatische regio te begrijpen en zijn talen te leren spreken.

Posted in handel, politiek | No Comments »

China geeft Congo recordlening

Posted by marcho on 21st September 2007

China gaat de Democratische Republiek Congo een lening van 5 miljard dollar geven voor de ontwikkeling van het infrastructuurnetwerk en de mijnindustrie. Volgens Pierre Lumbi, Congolees minister van infrastructuur, zal het geld worden besteed aan wegenbouw, ziekenhuizen, gezondheidscentra, woonprojecten en universiteiten. In ruil krijgt China toegang tot de Congolese grondstoffen, zoals hout, kobalt en koper.

“Uit een recent onderzoek is gebleken dat de Afrikaanse interesse van China vooral bedoeld is om zijn bevoorrading van grondstoffen zeker te stellen,” aldus BBC News. “China heeft voor de volgende jaren een bedrag van 20 miljard dollar uitgetrokken aan Afrikaanse hulp. De lening aan Congo is daarvan het grootste pakket dat tot op dit ogenblik is toegekend. Een aantal waarnemers vreest dat de lening Congo uiteindelijk duur te staan zal komen.

Een eerste pakket van 3 miljard dollar moet de Congolese transportinfrastructuur ondersteunen, met onder meer de aanleg van een autostrade van 3.400 kilometer tussen Kisangani en Kasumbalesa aan de grens met Zambia. Daarnaast komt er ook een spoorweg van 3.200 kilometer om het mijngebied uit Zuid-Congo te verbinden met de zeehaven Matadi aan de Atlantische kust.

Daarnaast zullen ook dertig ziekenhuizen, meer dan honderd gezondheidscentra en twee universiteiten worden gebouwd. Verder is er een bedrag van 2 miljard dollar voorzien om de Congolese mijnsector nieuw leven in te blazen. Het staatsbedrijf Gecamines ging in 1990 failliet, waarna de sector totaal ongestructureerd verder leefde en veel grondstoffen over de grens met Zambia verdwijnen.

Er zouden op dit ogenblik 750.000 Chinezen aan de slag zijn in Afrika. China is onder meer actief in de mangaansector van Zuid-Afrika, de uraniumindustrie van Niger en de oliesector in Soedan en Angola. Maar steeds meer Chinese bedrijven zijn ook betrokken bij grote Afrikaanse infrastructuurprojecten. China bouwt spoorwegen in Nigeria en Angola, dammen in Soedan en luchthavens en wegen in verschillende Afrikaanse landen.

Het bedrijf China Road and Bridge Construction, in handen van de Chinese overhead, werkt in Afrika aan 29 projecten. “Een groot deel daarvan wordt gefinancierd door de World Bank en andere investeerders,” aldus nog BBC Online. “De grote verdieners aan de Chinese lening worden wellicht de Chinese bedrijven die al deze projecten uitvoeren.”

Posted in derde wereld, financiën, handel | No Comments »

Vrouwen moeten Chinese economie gezond houden

Posted by marcho on 17th September 2007

Vrouwen uit stedelijke gebieden dragen veel bij tot de groeiende Chinese consumptie en het beperken van het hoge spaarniveau bij de bevolking, wat China heel wat spanningen oplevert bij zijn handelspartners. Er wordt volgens MasterCard International immers vooral geld uitgegeven aan reizen, ontspanning, restaurantbezoek, winkelen en auto’s, maar veel minder aan huishoudelijke producten.

De omzet van de Chinese detailhandel kende tijdens de eerste acht maanden van dit jaar een groei van 15,7 procent. Maar het aandeel van de gezinsconsumptie in de totale Chinese bestedingen bedroeg vorig jaar slechts 36,4 procent. Dat is een daling met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. In 1999 bedroeg dat aandeel 49 procent. In de Verenigde Staten loopt dat cijfer op tot 70 procent en in India tot 61 procent.

“Dit zorgt ervoor dat China te afhankelijk is van investeringen, waardoor de economie oververhit raakt,” aldus het persbureau Reuters. “Bovendien is de export is tijdens het voorbije decennium verdubbeld tot 40 procent van het Chinese bruto binnenlands product. Dat is meer dan het dubbele van het exportpercentage van de Verenigde Staten en Japan. Indien China meer zou consumeren, zou de import stijgen en daardoor ook het handelsoverschot helpen afbouwen.

Bovendien zou een grote consumptie ook de nood aan export verminderen. “Dat zou de Chinese economie minder afhankelijk maken van wereldwijde economische schommelingen. Volgens een aantal analisten zou de matige economisch situatie van de Verenigde Staten – de grootste handelspartner van China, de Chinese economische groei in de tweede helft van volgend jaar doen dalen tot ongeveer 5 procent.

Het hoge spaarniveau leidt volgens analisten ook aan werkonzekerheid bij herstructurerende staatsbedrijven, een twijfelachtige welvaartsbescherming en stijgende vastgoedprijzen. Chinese vrouwen blijken echter een oplossing aan te reiken, want ze zijn veel guller met hun geld. “Wellicht omdat de snelle groei en grote jobmogelijkheden hen in staat gesteld heeft om uit hun traditionele rollen te breken,” aldus nog Reuters.

Posted in handel | No Comments »

Chinese miljonairs hebben slecht imago

Posted by marcho on 14th September 2007

De nieuwe Chinese miljonairs zijn arrogant, bekommeren zich weinig om hun medemens, interesseren zich alleen voor dure auto’s en luxevilla’s en hebben hun fortuin alleen maar met bedenkelijke praktijken vergaard. Dat is de mening van de gemiddelde Chinees. Die stelling kwam naar voor uit een enquête van het jongerentijdschrift Zhongguo Qingnianbao. De ondervraagden zeggen dat de Chinese miljonairs meer aan liefdadigheid zouden moeten doen en zich ook redelijker zouden moeten opstellen.

“Het slechte imago van de Chinese rijken toont aan dat ze onvoldoende bijdragen tot de maatschappij,” benadrukt Xia Xuelan, docent sociologie aan de Universiteit van Peking. Bovendien bewijst de enquête volgens het Duitse persbureau DPA hoe groot de sociale kloof in de Chinese maatschappij is geworden. “Van de economische groei van de voorbije jaren heeft slechts een beperkt gedeelte van de Chinese bevolking geprofiteerd,” wordt er opgemerkt. “De grote meederheid van de bevolking heeft weliswaar een betere levensstandaard gekregen, maar dat verdwijnt in het niets, vergeleken met de weelde van de rijken.”

Critici wijzen volgens DPA al langer op de problemen die China heeft met de verdeling van zijn rijkdom. “De Chinese regering is er niet in geslaagd om een evenwicht te bereiken tussen economische groei en sociale vrede,” stellen ze. “Vooral in landelijke gebieden is van die groei niets te merken.” Uit een studie van het onderzoeksbureau McKinsey blijkt dat er anderhalf miljoen Chinezen een jaarinkomen hebben van meer dan 50.000 dollar. Hun aantal groeit met vijftien procent per jaar. China is na de Verenigde Staten het land waar de meeste exemplaren van de Mercedes S-klasse worden verkocht.

Posted in handel, management | No Comments »