managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'human resources' Category

Tegenstanders genetische modificatie overschatten eigen kennis terzake

Posted by marcho on 9th February 2019

Personen die zich het sterkst verzetten tegen de introductie van genetisch gemodificeerde voedingsproducten, zijn ervan overtuigd terzake ook het meest geïnformeerd te zijn. In werkelijkheid blijken zijn vaak over de materie het laagste kennisniveau te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, de Washington University, de University of Toronto en de University of Pennsylvania, die bij meer dan tweeduizend mensen in de Verenigde Staten en Europa naar visies tegenover genetisch gemodificeerde voedingsproducten peilden.

Dit fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk belangrijke consequenties hebben. “Mensen die over belangrijke wetenschappelijke materies de minste kennis hebben, blijken ook niet geneigd dat niveau te zullen opkrikken,” benadrukt onderzoeksleider Phil Fernbach, professor marketing aan de University of California. “Deze groep heeft immers geen intentie om nieuwe kennis te vergaren, want men gaat er vanuit terzake al bijzonder goed geïnformeerd te zijn. Deze conclusies lijken pervers, maar ze zijn wel consistent met eerder onderzoek naar de psychologie of het extremisme. Extreme visies zijn vaak afkomstig van mensen die onterecht een grote kennis over complexe materies voelen.”

“Wanneer men de overtuiging van personen wil veranderen, zal men hen dan eerst ook moeten overtuigen dat ze terzake nog veel bijkomende kennis kunnen vergaren,” zeggen de onderzoekers nog. “Zonder deze eerste stap zullen educatieve interventies mogelijk niet zullen kunnen lukken om de overtuiging van individuele personen in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke consensus.” De wetenschappers stelden een gelijkaardig fenomeen ook vast bij de houding tegenover gentherapie, maar dat was niet het geval bij de visie van de respondenten tegenover de klimaatverandering.

“Wellicht is het debat over de klimaatverandering zozeer politiek gepolariseerd geraakt dat de individuele overtuiging meer wordt gevormd door de groep waartoe men behoort dan door de kennis die men terzake heeft opgebouwd,” menen de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 90 procent van de ondervraagden minstens een beperkte vorm van verzet tegen genetische modificatie van voedingsproducten liet blijken.

Lees Verder

 

Posted in human resources, wetenschap | No Comments »

Europa moet immigranten beter integreren

Posted by marcho on 18th January 2019

De lidstaten van de Europese Unie moeten meer inspanningen doen om immigranten beter en sneller te laten integreren. Inwijkelingen zijn immers van groot belang om de arbeidsmarkt van de Europese Unie aan te vullen. Dat is de boodschap van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Het voorbije jaar zijn in de Europese Unie in totaal 139.000 immigranten gearriveerd. Spanje was met 65.000 migranten – waaronder ook een groep vluchtelingen uit Venezuela en Colombia – het belangrijkste land van aankomst, gevolgd door Italië (23.000).

De Oeso benadrukt dat immigratie een wereldwijd fenomeen vormt en voegt eraan toe dat elk jaar in de lidstaten van de Oeso ongeveer vijf miljoen nieuwe immigranten arriveren,” aldus het rapport. Christophe Dumont, hoofd van de International Migration Division bij de Oecd, zegt dat de Europese immigratie in het juiste perspectief moet worden geplaatst. “De voorbije zestien maanden heeft Colombia alleen al meer dan een miljoen Venezolaanse vluchtelingen opgenomen,” benadrukt hij. “De toestroom van nieuwkomers in Europa heeft de populistische partijen echter de kans geboden het anti-migratiesentiment aan te wakkeren en politieke bijval te winnen.”

“Marine Le Pen in Frankrijk, Matteo Salvini in Italië, Viktor Orbán in Hongarije en Theo Francken in België hebben allemaal gekozen om immigratie voor electorale doeleinden te demoniseren, ondanks consensus onder economen dat migratiestromen positief zijn voor de economie,” aldus Dumont. “Met één migrant per duizend inwoners stijgt het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking onmiddellijk met gemiddeld 0,17 procent. Dit stijgt naar 0,32 procent in het tweede jaar. Tegelijkertijd wordt de werkloosheid met 0,14 punten verlaagd. Ondanks de kosten die hun komst op korte termijn kan vertegenwoordigen, hebben vluchtelingen een neutraal of positief effect op de economie.”

“De grotere arbeidspopulatie door vluchtelingen wordt aangeboden, wordt in sommige gevallen gezien als een manier om het tekort aan werknemers te verminderen, waarmee de gevolgen van een verouderende Europese beroepsbevolking zouden kunnen worden opgevangen,” zegt de Oeso. “De recente immigratiestromen vielen echter op een moment dat veel Europese landen nog steeds herstelden van de economische crisis en geconfronteerd werden met aanhoudend hoge werkloosheidscijfers. De publieke perceptie is daardoor niet altijd positief geweest. Gevreesd werd voor negatieve effecten op de lonen en de werkgelegenheid, vooral onder laagopgeleide werknemers.”

In het rapport wordt nog aangevoerd dat bij de laaggeschoolde werknemers immigranten een grotere arbeidsparticipatie kennen dan de lokale bevolking. “Immigratie is niet het probleem,” zegt Dumont. “De lokale bevolking is immers meestal op zoek naar betere banen dan de immigranten. Het grote knelpunt is dat de arbeidsmarkt niet goed werkt. In Europese landen waar tussen de lokale bevolking en de immigranten een grotere interactie leeft, worden inwijkelingen voor het land eerder als een kans dan als een probleem bestempeld.”

Lees Verder

Posted in human resources, politiek | No Comments »

Ook Tinder toont wereldwijde culturele verschillen

Posted by marcho on 24th November 2018

De culturele verschillen in de wereld verschijnen ook in de profielen van het online datingplatform Tinder. Dat blijkt uit een onderzoek door wetenschappers van de Concordia University in Canada, waarbij gekeken werd naar profielen op Tinder in Noord-Amerika en Brazilië. Vastgesteld werd dat Braziliaanse vrouwen veel meer geneigd waren om zich te laten afbeelden met mooie handtassen of dure wagens, terwijl hun Canadese seksegenotes eerder hun vriendelijkheid en goede wil wensen te benadrukken. De onderzoekers zeggen dat de Braziliaanse vrouwen dan ook een bepaald statusniveau willen suggereren.

“Ook online dating wordt door lokale culturen beïnvloed,” zegt onderzoeksleider Chaim Kuhnreich, marketing-specialist aan de Concordia University. “Zoals men zou verwachten, spelen culturele verschillen een belangrijke rol bij het ervaren van dagelijkse activiteiten. Dat geldt ook voor dating Mensen die op zoek zijn naar een mogelijke match in Brazilië, zullen opmerken dat vrouwen er veel vaker chique handtassen presenteren of in een dure auto zitten. Mensen gebruiken luxe en status als een signaal aan potentiële partners. De weergave van luxeproducten in een openbare omgeving kan vergeleken worden met een pauw die zijn staat uitspreidt.”

“Op Tinder is het weergeven van welvaart één strategie om status en middelen te signaleren,” zegt Kuhnrich. “In Noord-Amerika kunnen deze tekenen vooral bij mannen worden verwacht. Bij vrouwen kunnen deze signalen minder vaak worden opgemerkt. In Noord-Amerika behoren signalen van opvallende consumptie immers vooral tot de mannelijke strategie. In Noord-Amerika neigen vrouwelijke profielen naar boodschappen van vriendelijkheid en goede wil, terwijl in Brazilië vooral status en groepsgevoel naar voor komen. Men moet zich dan ook afvragen waarom vrouwen in Brazilië zoveel meer neiging voelen rijkdom te tonen dan in Noord-Amerika.”

““Men zou kunnen suggereren dat Brazilianen over een groter besteedbaar inkomen zouden beschikken,” zegt de onderzoeker. “Het inkomen per hoofd van de bevolking in Brazilië toont echter een kleiner bestedingsbudget. Er moet dan ook een andere verklaring zijn voor de tekenen van luxe in de Braziliaanse profielen op Tinder. Om dit interessante verschil te begrijpen, is het belangrijk om de mogelijke voordelen te benadrukken die mensen verwerven bij het weergeven van luxegoederen. Wanneer iemand luxe goederen op een opvallende manier weergeeft, wordt een toegang tot middelen gesuggereerd. Er is hier sprake van een eerlijk signaal voor het feit van financiële rijkdom.”

“Iemand die deze toegang tot bronnen niet heeft, zou dit signaal niet kunnen kopiëren,” zegt de onderzoeker. “Deze rijkdom schenkt een bepaald niveau van status, waarmee maatschappelijk succes wordt gesuggereerd. De consument maakt van opvallende consumptie om zijn succes te demonstreren. Daarnaast portretteert het weergeven van luxegoederen het lidmaatschap van bepaalde groepen. Het duidt een band aan met een groep mensen die het zich kan veroorloven om geld uit te geven aan potentieel onbelangrijke goederen. In Brazilië hopen zowel mannen als vrouwen elkaar te ontmoeten op basis van de opvallende consumptie en luxe producten op hun profielen.”

“Een groot verschil tussen Canada en Brazilië is het onderscheid in klassen,” legt Kuhnreich uit. “Brazilianen hebben een breder kloof tussen sociaal-economische status dan in Canada. Brazilië heeft 200 miljoen inwoners, vergeleken met slechts 37 miljoen Canadezen. Brazilië heeft per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product van 10.889 dollar, tegen 51.316 dollar voor een Canadees. In Brazilië is het analfabetisme 7 procent, tegenover slechts 1 procent in Canada. Met dergelijke statistieken is het misschien makkelijker te begrijpen waarom het in Brazilië meer nodig wordt ervaren om opvallende consumptiefoto’s te gebruiken om interesse te wekken.”

“Zowel mannen als vrouwen gebruiken opvallende consumptie in hun profielen,” zegt Kuhnreich. “Mannen bewijzen hiermee dat ze toegang hebben tot middelen, terwijl vrouwen aangeven tot een groep te behoren. In Canada is de socio-economische kloof echter veel minder groot, waardoor er ook minder behoefte is om het lidmaatschap tot een hogere categorie aan te tonen.”

Lees Verder

Posted in human resources, internet | No Comments »

Peuters erkennen een natuurlijke dominantie

Posted by marcho on 7th October 2018

Peuters van amper twintig maanden geven de voorkeur aan dominante mensen. Het fenomeen lijkt diep geworteld in de menselijke natuur om op zoek te gaan naar personen met de hoogste sociale status. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University en de University of California. Dit motief kan zijn geëvolueerd omdat mensen in de buurt van hooggeplaatste personen toegang krijgen tot middelen, territorium en partners.

Het onderzoek toont dat de menselijke natuur zich bewust is van sociale status, maar benadrukt ook dat er een algemene afkeer kan worden vastgesteld voor pestkoppen, die op brutale wijze hun eigen doelstellingen willen bereiken.

“Peuters zijn pas begonnen met het ontwikkelen van sociale relaties met leeftijdsgenoten, maar maken al gebruik van signalen van sociale status om te bepalen welke personen ze prefereren of liever vermijden,” zegt Ashley Thomas, professor cognitieve wetenschappen aan de University of California. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs baby’s van negen maand oud een eenvoudig belangenconflict kunnen begrijpen. Wanneer twee individuen elkaars pad blokkeren, nemen de kinderen automatisch aan dat de grootste persoon de voorrang zal opeisen. Wij hebben nu kunnen vaststellen dat peuters zich liefst bij de winnaars van deze conflicten aansluiten.”

“De manier waarop men zich in een belangenconflict gedraagt, onthult elementen over de eigen sociale status,” betoogt Thomas. “In alle sociale diersoorten zullen mensen met een lagere sociale status zich overgeven aan personen die hoger in de hiërarchie staan. Bij de confrontatie met twee poppen bleken twintig van de drieëntwintig kinderen in het onderzoek voor het dominante exemplaar te kiezen. Dat geldt echter alleen wanneer het andere exemplaar vrijwillig aan die dominantie toegeeft. De voorkeur verdween echter wanneer de winnende pop brutaal geweld vertoonde. In dat scenario gaven achttien kinderen de voorkeur aan het slachtoffer.”

“Net zoals andere sociale dieren geven baby’s de voorkeur aan personen die een hoge status lijken te hebben, maar dat geldt alleen wanneer dat overwicht door anderen wordt erkend en niet door het gebruik van fysiek geweld wordt afgedwongen,” zeggen de onderzoekers. “Hier verschillen peuters van de bonobo, de naaste verwant van de mens, die het gewelddadige karakter volgen.” Het fenomeen weerspiegelt volgens de onderzoekers de uitdagingen van het leven in culturele gemeenschappen, waar men afhankelijk is van de bescherming van machtige bondgenoten, maar waar ook oplossingen voor conflicten moeten worden gevonden.”

“Men kan veronderstellen dat volwassenen deze keuzes hebben aangeleerd door een langdurige socialisatie en ervaringen met goede en slechte leiders,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is echter moeilijker te verklaren waarom peuters al dergelijke motieven blijken te kunnen hanteren. Er moet dan ook wellicht worden aangenomen dat het gedrag inherent is aan de menselijke natuur, die zich gedurende duizenden jaren heeft ontwikkeld om in culturele gemeenschappen te kunnen samenleven.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »

Werknemers zoeken naar bedrijven met positieve impact

Posted by marcho on 6th October 2018

Bedrijven met een positieve impact blijken op vele werknemers een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het farmabedrijf Merck Sharp & Dohme (MSD) bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Uit de studie bleek dat 74 procent van de werknemers tussen achttien en vierendertig jaar zich gelukkiger zou voelen wanneer ze voor een bedrijf met een positieve impact en doel in de wereld konden werken.

Hetzelfde kan gezegd worden voor 66 procent van de werknemers boven vijfendertig jaar. Werknemers zich met de doelstellingen van hun bedrijf konden identificeren, bleken meestal ook een grotere productiviteit aan de dag te leggen.

“Jongere werknemers gaan zelfs nog verder, want in die leeftijdsgroep beweerde 42 procent zelfs bereid te zijn een loonsverlaging te accepteren indien ze daardoor de kans zouden krijgen om te kunnen werken voor een bedrijf dat een positieve impact op de wereld tot zijn doelen rekent,” zeggen de onderzoekers. “Diezelfde uitspraak kan worden gehoord bij 23 procent van de werknemers uit de oudere leeftijdscategorie.” De onderzoekers ontdekten tevens dat 69 procent van de jongere werknemers zegt productiever te zijn wanneer ze voor een bedrijf werken dat een positieve impact heeft op de wereld. Datzelfde bleek ook te gelden voor 56 procent van hun oudere collega’s.

Er moest zelfs worden vastgesteld dat 50 procent van de jongere werknemers en 32 procent van hun oudere collega’s zich lieten ontvallen waarschijnlijk ontslag te zullen nemen wanneer hun werkgever aan het nastreven van een positieve impact op de wereld geen prioriteit zou blijken te besteden. “Deze bevindingen laten zien hoe de houding ten opzichte van arbeid verandert en hoe belangrijk het is dat werknemers het gevoel hebben dat zijzelf en de onderneming waarvoor ze werken een verschil kunnen maken,” waarschuwt Lorraine Kelly, directeur human resources bij de Britse divisie van de MSD Group.

“In elk bedrijf is het succes gebaseerd op de inzet van gemotiveerde en gepassioneerde mensen,” zegt Kelly nog. “Deze resultaten van deze studie bieden aan bedrijven unieke kansen bij het aantrekken en het behoud van talent. Medewerkers zeggen dat de arbeid voor bedrijven met een positieve impact in de wereld hen op de werkplek productiever en gelukkiger maakt.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Humor helpt agressie op werkvloer verwerken

Posted by marcho on 6th October 2018

Humor kan werknemers helpen op de werkvloer beter om te gaan met agressie en stressvolle situaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University, waarbij proefpersonen een willekeurige video werden getoond nadat ze eerder waren blootgesteld aan een simulatie waarbij ze door een collega agressief werden toegesnauwd.

De respondenten die een humoristische video hadden mogen bekijken, bleken door de agressie minder uit hun evenwicht te worden gebracht. De studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar de impact van humor op de werkplek.

“Agressie en pesterijen op de werkplek vertegenwoordigen een wijdverspreid probleem dat de geestelijke gezondheid van de slachtoffers bedreigt en grote implicaties kan hebben voor organisaties,” zegt onderzoeksleider David Cheng, professor economie aan de Australian National University. “Uiteraard vormt het uitbannen van het ongepaste gedrag de beste oplossing om agressie op de werkplek aan te pakken, maar dit onderzoek dat humor een verzachtende werking kan hebben op de impact van stressvolle gebeurtenissen. Humor kan worden ingezet om de negatieve impact van agressie te verminderen.”

“Humor kan helpen om een deel van de schade aan het psychologische welzijn van een slachtoffer van agressie te verminderen door hun gevoel van macht te versterken,” zegt David Cheng. “Met een humoristische video voelden de respondenten zich krachtiger en waren ze ook van sneller van mening dat anderen naar hen zouden luisteren. Dat is belangrijk, want personen die op de werkvloer met agressie worden geconfronteerd, dreigen zich zwakker te voelen. De inzet van humor kan helpen een gedeelte van die negatieve impact weg te werken door het mikpunt van de agressie een groter gevoel van macht te bezorgen.”

Een eerdere studie van David Cheng toonde aan dat humoristische video’s werknemers ook konden helpen om productief te blijven bij saaie repetitieve. Nadat ze een humoristische video te zien kregen, bleken de werknemers immers nog twee keer zo lang met hetzelfde niveau aan prestatie en nauwkeurigheid door te gaan. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »

Japan krijgt nieuw immigratiebureau voor gastarbeiders

Posted by marcho on 3rd September 2018

Japan zet een nieuw immigratiebureau op voor registratie van buitenlandse handarbeiders, die vanaf april volgend jaar in het land een vacature zullen kunnen invullen. Dat heeft de Japanse regering bekendgemaakt. Door een groot tekort op de binnenlandse arbeidsmarkt is het aantal gastarbeiders in Japan de voorbije jaren gevoelig toegenomen. In oktober vorig jaar werden in Japan 1,28 miljoen buitenlandse werknemers geteld. Dat betekende een verdubbeling tegenover vijf jaar voordien, toen de Japanse arbeidsmarkt slechts 680.000 gastarbeiders telde. Het Japanse immigratiebureau krijgt een budget van 3 miljard yen om de opvang te organiseren.

De Japanse arbeidsmarkt heeft tegenover buitenlandse werknemers steeds een strikt beleid gevoerd. Alleen voor hogere functies of gespecialiseerde opdrachten konden bedrijven een buitenlandse arbeidskracht aantrekken. De groepen gastarbeiders worden geleid door de Chinezen (370.000), gevolgd door Vietnamezen en Filipinos. “In wat een keerpunt zou kunnen zijn voor de Japanse arbeidsmarkt, verwacht de overheid honderdduizenden buitenlanders te accepteren voor banen op gebieden zoals de verpleging, landbouw, bouw, hotelsector, scheepsbouw, productie en visserij,” betoogt de krant Japan Times.

“Deze stap is nodig, want het land worstelt met een krimpende bevolking en een verkleinende arbeidsmarkt,” aldus nog de krant. “Twintig jaar geleden telde Japan nog een arbeidspopulatie van 86,99 miljoen mensen. Twee jaar geleden waren er nog slechts 76,65 miljoen kandidaten overgebleven. Om dat probleem aan te pakken, zullen nieuwe functies open worden gesteld voor arbeidskrachten die kunnen aantonen de Japanse taal te beheersen. Mogelijk zal het systeem later nog tot een aantal andere beroepen worden uitgebreid. Wel wordt opgemerkt dat de kandidaten slechts vijf jaar in Japan zullen kunnen blijven. Ze krijgen ook niet de mogelijkheid hun gezinsleden mee te brengen.”

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Posted by marcho on 8th July 2018

Pianolessen hebben een zeer specifiek effect op het vermogen van kleuters om verschillende toonhoogtes te onderscheiden, wat zich vertaalt in een verbetering in het onderscheid tussen gesproken woorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Beijing Normal University, gebaseerd op een onderzoek bij vierenzeventig leerlingen van vier en vijf jaar oud in een Chinese school. De pianolessen bleken daarentegen geen enkel voordeel te bieden voor de algemene cognitieve vaardigheid, het aandachtsvermogen en het werkgeheugen.

“Veel studies hebben aangetoond dat een muzikale training de taalvaardigheid kan verbeteren,” zegt onderzoeksleider Robert Desimone, directeur van McGovern Institute for Brain Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Het was echter niet duidelijk of daarbij een positieve impact kon worden ervaren op de algemene cognitieve vaardigheden en daarmee een superieure taalvaardigheid te creëren, of daarentegen gewag moet worden gemaakt van een specifieke invloed op de taalverwerking. Het onderzoek toonde dat er geen verschil kan worden opgemerkt in de bredere cognitieve vaardigheden, maar wel was er een verbetering in het woordonderscheid, vooral voor medeklinkers.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat musici gemiddeld betere prestatie laten optekenen op taken zoals begrijpend lezen, het identificeren van spraak tegenover achtergrondruis en de snelheid van auditieve verwerking. Kinderen die pianolessen hadden gekregen, toonden na zes maanden een significant voordeel in het onderscheid van woorden die één verschil van medeklinker laten optekenen tegenover leeftijdsgenoten die extra leeslessen hadden ontvangen. Beide groepen lieten in het onderscheid van woorden met een verschil van klinkers een superieure prestatie optekenen tegenover leeftijdsgenoten die geen enkele interventie hadden ontvangen.

De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen door de pianolessen bij het luisteren naar verschillende toonhoogtes ook op het gebied van hersenactiviteit een sterkere respons vertoonden. “Dit suggereert dat de pianolessen de kinderen hebben geholpen om verschillende woorden beter te kunnen onderscheiden,” zegt Desimone nog. Op het gebied van intelligentie, aandacht en werkgeheugen konden daarentegen geen significante verschillen worden opgetekend. Dit gegeven suggereert dat de pianolessen geen verbetering van de algemene cognitieve functies zouden opleveren.

Aniruddh Patel, hoogleraar psychologie aan de Tufts University, benadrukte dat de bevindingen ook ingaan op de vraag of een louter instrumentele muzikale training de spraakverwerking zou kunnen verbeteren. “Deze studie beantwoordt die vraag op een bevestigende manier,” aldus Patel. Desimone zegt te hopen dat de bevindingen kunnen helpen om de autoriteiten te laten beslissen het muziekonderricht niet uit het onderwijsprogramma te halen.

Lees Verder

 

Posted in human resources, media & cultuur | No Comments »

Schoolverlaters vaak onvoorbereid op arbeidsmarkt

Posted by marcho on 8th July 2018

Veel schoolverlaters voelen zich onvoorbereid en overweldigd door de vooruitzichten om naar werk op zoek te moeten gaan. Dat blijkt uit een studie van het Britse tewerkstellingsplatform CV-Library, dat duizend personen in Groot-Brittannië ondervroeg. Uit de studie bleek dat 30,1 procent van de respondenten zich in de war voelt door het proces van de zoektocht naar een baan. In de groep onder de leeftijdsgrens van achttien jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 59 procent. Deze bevindingen suggereren volgens de onderzoekers dat er meer moet worden gedaan om jongeren te helpen op de carrièreladder te stappen.

Het onderzoek probeerde te achterhalen hoeveel kandidaten bij het starten van hun zoektocht naar een baan over het sollicitatieproces weten. Het bleek dat maar liefst 64,5 procent nooit heeft geleerd op welke manier of waar een baan kan worden gevonden. Volgens de studie heeft 55,6 procent van de respondenten ook nooit een opleiding interviewtechnieken gevolgd. Wanneer echter naar de verschillende leeftijdsgroepen wordt gekeken, kwam men tot de vaststelling van 69,2 procent onder de leeftijdsgrens van achttien jaar wel een opleiding heeft gehad. Dit suggereert dat in het Britse onderwijs momenteel meer aan interviewtechnieken aandacht wordt besteed dan vroeger.

De onderzoekers kwamen echter eveneens tot de vaststelling dat 50,5 procent van de respondenten benadrukte bij het schrijven van hun eerste curriculum vitae geen enkele ondersteuning te hebben gebreken. Daarbij onthulde 39,4 procent zichzelf de vaardigheid te hebben aangeleerd. Desondanks benadrukte 65,7 procent het belang van een persoonlijk curriculum vitae. Date groep beklemtoonde elk curriculum vitae of sollicitatiebrief aan te passen aan de individuele functie waarin men is geïnteresseerd. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar stijgt dat cijfer tot 75,9 procent.

“Het afscheid van het onderwijs en het betreden van de arbeidsmarkt is een belangrijk scharnierpunt,” benadrukt Lee Biggins, managing director van CV-Library. “Wie niet goed voorbereid is, loopt het gevaar ontmoedigd te raken. Zelfs de meest ervaren professionals raken vaak nerveus bij een zoektocht naar werk en het afleggen van interviews. Het is voor de werkgevers belangrijk om jonge mensen bij hun zoektocht naar werk te ondersteunen.”

De studie toonde bovendien aan dat ruim 76 procent van de respondenten onder de leeftijdsgrens van vierentwintig jaar zich bij de zoektocht naar een baan in eerste instantie tot het internet wendt. Een groep van 9,6 procent zegt zich aan te melden bij een wervingsbureau, waarbij 76,9 procent hoopt dat deze beslissing hen zou kunnen helpen snel een baan te vinden. Slechts 23,1 procent zou van een gespecialiseerde rekruteerder gebruik maken om een superieur salaris te vinden.

“Tegenwoordig zullen de meeste mensen online op zoek gaan naar een baan, zodat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt om ervoor te zorgen dat hun vacatures door de juiste mensen worden gezien,” waarschuwt Lee Biggins.

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Volwassen vrouwen hanteren vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes

Posted by marcho on 11th May 2018

Volwassen vrouwen gebruiken vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes om de reputatie van een seksegenote te besmeuren en voordeel te halen uit romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University.

De studie toonde aan dat vrouwen een grotere neiging hadden om negatieve informatie te verspreiden over een seksegenote die werd gezien als een bedreiging voor hun romantische vooruitzichten. Vrouwen gebruikten strategisch gebruikte roddels om een rivaal te viseren die een directe of indirecte bedreiging bleek te vormen.

“Vrouwen kunnen zich op een directe manier bedreigd voelen omdat een andere seksegenote een potentiële romantische partner dreigt in te palmen,” zegt onderzoeksleider Tania Reynolds, psychologe aan de Florida State University. “Er kan echter ook een indirect gevaar ontstaan van seksgenotes die weliswaar geen blijk geven van interesse, maar wel fysiek aantrekkelijk zijn of zich provocerend hebben gekleed. Onder meer kon worden vastgesteld dat beschadigende informatie over seksuele activiteit van een vrouw sneller wordt verspreid wanneer de betrokkene voor kleding met een meer uitdagend karakter heeft gekozen.”

“De studie toont tevens dat extreem competitieve vrouwen zonder onderscheid negatieve informatie verspreiden over leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht,” zegt Reynolds. “Dit patroon suggereert dat competitieve vrouwen op de werkvloer mogelijk de belangrijkste daders zijn van puberale pesterijen en schadelijke geruchten. In het tijdperk van sociale media is roddelen als wapen een gemakkelijke, potentieel krachtige techniek om de reputatie van iemand te schaden. Dat kan vergaande consequenties hebben. Vrienden of romantische partners worden immers vaak op basis van reputaties gekozen.”

“Roddel kan vrouwelijke doelwitten immoreel en onbetrouwbaar laten schijnen, zodat een signaal gegeven wordt dat ze best worden gemeden,” benadrukt de psychologe nog. “Bovendien moet worden vastgesteld dat deze roddel niet alleen door bekenden worden verspreid. In een moderne omgeving met sociale media kan deze informatie veel breder worden verspreid en percepties creëren over mensen die men nog nooit heeft ontmoet. Deze soort romantische rivaliteit kan doorheen de geschiedenis en in alle culturen worden vastgesteld. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het fenomeen in 91 procent van de culturen kan worden vastgesteld.”

“Historisch was het voor vrouwen bijzonder belangrijk om mannen van hoge kwaliteit te kunnen aantrekken en behouden,” verduidelijkt Reynolds. “Vaders met een hoge sociale status, die bovendien getrouwd bleven en een actieve rol opnamen in het leven van hun kinderen, konden rekenen op gezondere nakomelingen die een grotere kans hadden om tot in de volwassenheid te kunnen overleven. Historisch gezien was de romantische partner van de vrouw een sterke predictor voor het welzijn van het gezin. Vandaag is die impact iets minder uitgesproken omdat vrouwen een betere toegang hebben tot onderwijs, tewerkstelling en steun bij de opvoeding.”

“Wanneer men echter van een huishouden met een dubbel inkomen moet terugvallen op een gezin met één broodwinner, worden nog altijd de middelen bedreigd die aan de opvoeding van de kinderen worden besteed,” zegt Reynolds. “Het aantrekken en vasthouden van een geëngageerde partner heeft dan ook nog altijd een belangrijke impact op de middelen waarover vrouwen en hun gezinnen kunnen beschikken.” Opmerkelijk is wel dat vrouwen soms roddels pleegden te verspreiden over aantrekkelijke seksegenotes die ze eigenlijk graag mogen. Op dat ogenblik wordt de roddel verborgen onder een masker van bonafide bekommernis.

“Op die manier kan de roddelaarster haar eigen reputatie gaaf houden en toch een rivale beschadigen,” stipt de onderzoekster nog aan. (Foto: Martins Zemlickis)

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »