managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'industrie' Category

Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Posted by marcho on 8th May 2018

De financiële crisis ging in Griekenland gepaard met massale ontslagen, maar een aantal slachtoffers besliste daarop om de stap naar de zelfstandigheid te zetten. Dat volgens de Griekse krant Kathimerini echter niet altijd een groot succes gebleken. Gewag wordt gemaakt van een moeilijke en riskante keuze. Uit cijfers van het Griekse commercieel register blijkt volgens de krant dat de voorbije zes jaar in totaal 39.432 bedrijven zijn opgericht en weer verdwenen. Daarmee vertegenwoordigen deze beginnende ondernemingen ongeveer 20 procent van de totale stopzettingen die tijdens die periode moesten worden genoteerd.

De financiële crisis heeft het Griekse bedrijfsleven verplicht om een zware sanering door te voeren. Er werden massale ontslagen doorgevoerd en een meerderheid van de getroffen werknemers bleek ook geen uitzicht op een nieuwe baan te hebben. Ook met de steun van de sociale zekerheid bleek het echter vaak niet mogelijk om nog op een degelijk inkomen te kunnen rekenen. Daarom beslisten een aantal ontslagen werknemers om op eigen kracht een nieuwe economische activiteit uit te bouwen. Maar voor velen bood dat volgens de cijfers van het Griekse commercieel register niet altijd een zekerheid op succes.

Het grootste deel van de mislukte commerciële activiteiten is gesitueerd in de voedingssector en de horeca. In die sectoren verdwenen in totaal 6.225 ondernemingen. Dat vertegenwoordigde 15,7 procent van alle stopzettingen. Ook in de retail moesten 4.731 ondernemingen hun activiteiten al snel na de oprichting opnieuw stopzetten. De cijfers tonen aan dat bij de keuze voor een zelfstandige onderneming vooral gekeken werden naar fastfood, horeca en retail of naar activiteiten die zich richten op behoeften – zoals de verkoop van brandhout – die als een gevolg van de crisis aan de oppervlakte kwamen.

Ook de sector van de zonnepanelen zag een belangrijke instroom van nieuwe bedrijven. Van alle bedrijven die de voorbije zes jaar werden opgericht en weer opgedoekt, bleek 80 procent tot de groep van de zelfstandigen te behoren.

Lees Verder

 

Posted in handel, industrie, voeding & horeca | No Comments »

Amerikaanse bedrijven mogen helpen aan bouw Taiwanese duikboten

Posted by marcho on 15th April 2018

Amerikaanse producten van militaire uitrusting mogen Taiwan ondersteunen bij de bouw van eigen duikboten. Daarvoor heeft de regering van de Verenigde Staten recent toelating gegeven. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van defensie van Taiwan bekendgemaakt. De beslissing betekent volgens de woordvoerders een belangrijke stap in de ambities van het land om zijn oorlogsvloot verder uit te bouwen, waardoor Taiwan zich beter zou moeten kunnen beschermen tegen een mogelijke dreiging van China. De Amerikaanse licenties voor de bouw van de Taiwanese duikboten werden in China dan ook op zware kritieke ontvangen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie.

Taiwan had vorig jaar bekendgemaakt zijn eigen duikboten te willen bouwen. Eerder had het land geprobeerd schepen van de Verenigde Staten te kopen, maar dat bleek onmogelijk. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft nu de licenties toegekend waardoor bedrijven de toelating krijgen om duikboot-technologie aan Taiwan te verkopen. Verdere informatie over het project werden niet meegedeeld. De Taiwanese presidente Tsai Ing-Wen heeft sinds haar aantreden in mei twee jaar geleden de binnenlandse ontwikkeling en productie van wapens ondersteund. De Amerikaanse beslissing zal volgens haar ook een sterke bijdrage leveren tot de veiligheid en stabiliteit in de regio.

Taiwan heeft lang geprobeerd om duikboten van de Verenigde Staten te kopen. Begin deze eeuw keurde toenmalig Amerikaans president George W. Bush de verkoop van acht conventionele duikboten aan Taiwan goed, maar sindsdien is in het dossier weinig vooruitgang geboekt. Uiteindelijk besliste Taiwan om zelf de constructie van de schepen op zich te nemen. De Verenigde Staten hebben echter al meer dan veertig jaar geen conventionele duikboten meer gebouwd. Taiwan zou ook tevergeefs hebben aangeklopt bij Duitsland en Spanje, die uit angst voor mogelijke wrijvingen met China zouden geweigerd hebben hun ontwerpen ter beschikking te stellen.

Taiwan beschikt op dit ogenblik over vier duikboten. Slechts twee exemplaren kunnen in oorlogsomstandigheden worden ingezet. De andere twee schepen werden in de jaren veertig in de Verenigde Staten gebouwd en worden alleen voor training ingezet. De schepen zijn niet meer geschikt voor gevechtsoperaties. Verwacht wordt dat Taiwan zijn eerste nieuwe duikboot binnen een periode van tien jaar in gebruik zal kunnen nemen.

Lees Verder

Posted in industrie | No Comments »

Kinderslaapmiddel slechtste product ter wereld

Posted by marcho on 30th October 2007

Het Japanse bedrijf Takeda Pharmaceuticals heeft de bedenkelijke eer gekregen om door Consumers International bekroond te worden voor het op de markt brengen van het slechtste product van de wereld. Takeda is immers de producent van Rozerem, een slaapmiddel voor kinderen. Ook speelgoedfabrikant Mattel en drankenproducent Coca-Cola kregen van Consumers International een veeg uit de pan.

De Amerikaanse dochter van Takeda Pharmaceuticals adverteerde in de Verenigde Staten zijn slaapmiddel Rozerem. Hoewel de campagne voldeed aan de Amerikaanse reclamenormen, vond Consumers International het ongehoord dat een dergelijk middel kon gepromoot worden zonder een gezondheidswaarschuwing voor kinderen. “Dat toont aan hoever sommige farmaceuische bedrijven willen gaan om hun verkoop op te drijven,” aldus de organisatie.

Takeda zette volgens de organisatie de consument aan tot irrationeel geneesmiddelengebruik en Consumers International zag in de campagne ook een bewijs dat een zwakke regelgeving bedrijven kan aanzetten om zich onverantwoord te gedragen. Ook Coca-Cola moest het ontgelden voor de promotie van zijn Dasani-flessenwater, dat gewoon uit dezelfde kraan komt als lokaal leidingwater.

Voedingsproducent Kellogg’s kreeg eveneens een plek op het lijstje van Consumers International. De groep hekelt het bedrijf omdat het wereldwijd stripfiguren gebruikt om kinderen te benaderen, terwijl in sommige producten van Kellogg’s hoge gehaltes aan zout en suiker zijn teruggevonden. “Kellogg’s heeft wel beterschap beloofd, maar het bedrijf treedt veel te laat op en doet veel te weinig,” aldus nog de organisatie.

Speelgoedfabrikant Mattel werd bekritiseerd omwille van de meer dan 19 miljoen producten die het bedrijf moest terugroepen omdat ze gevaarlijke bestanddelen bevatten. “Het bedrijf probeerde daarbij zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld van zich af te schuiven,” aldus Consumers International, daarbij wijzend op het feit dat de productiefouten in eerste instantie werden geweten aan Chinese producenten.

Posted in gezondheid, industrie | No Comments »

Striktere controle op Congolese diamantexport

Posted by marcho on 25th October 2007

Er moet een striktere controle komen op de diamantexport van de Democratische Republiek Congo. Dat zegt de organisatie Partnership Africa Canada. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die uitvoer ongeveer 700 miljoen dollar – ongeveer de helft van alle Congolese exportinkomsten. Maar volgens de organisatie zouden die inkomsten veel hoger kunnen liggen, indien de mijnsector niet beheerst werd door wanbeheer en corruptie.

“De officiële waarde van de Congolese diamantsector is relatief klein,” aldus Partnership Africa Canada. “Het cijfer ligt lager dan de omzet van een middelgroot international bedrijf, maar ligt ook ver beneden de echte waarde van de Congolese diamanthandel. Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden. De extra inkomsten zouden immers goed gebruikt kunnen worden voor de bouw van scholen en ziekenhuizen.”

“De Congolese diamantsector steunt volgens de organisatie op de delvers, die in de rivierbeddingen op zoek gaan diamanten, maar daarvoor slecht betaald worden,” aldus BBC News. “Maar er is een hele groep die aan de diamantontginning wel veel geld verdienen, zoals de stamhoofden, soldaten, rebellen en buitenlandse opkopers en grote winstpercentages opstrijken op de rug van de delvers.”

Volgens het rapport moet de Congolese regering de bestaande wetten strenger toepassen, zodat de smokkel van diamanten kan tegengegaan worden. Daarnaast wordt ook aangedrongen op de vorming van ervaren schatters, wat tussenpersonen zou moeten ontmoedigen om de stenen illegaal te onderwaarderen. Tenslotte moet er volgens de organisatie ook gewerkt worden aan de coördinatie van de strijd tegen de fraude.

Posted in derde wereld, industrie, politiek | No Comments »

Chinese export veroorzaakt veel broeikasgassen

Posted by marcho on 19th October 2007

Een kwart van de broeikasgassen die China uitstoot, worden veroorzaakt door de productie van goederen die bestemd zijn voor de export naar het westen. Dat is de conclusie van een rapport van het Tyndall Centre, een Britse organisatie die zich bezig houdt met klimaatonderzoek. Volgens het rapport moeten westerse landen maatregelen nemen om de uitstoot die ze veroorzaken, te verminderen.

Volgens het Tyndall Centre is 23 procent van alle Chinese broeikasgassen afkomstig van de productie van exportgoederen. “De Chinese emissieniveau’s zijn in een belangrijke mate het gevolg van het handelsoverschot van China,” aldus het bureau. “Zo steeg de Chinese uitvoer naar Groot-Brittannië vorig jaar met 10 procent. Maar bovendien is de Chinese groeieconomie ook bijzonder koolstofdioxide-intensief.”

Het Tyndall Centre zegt dat westerse regeringen hun visie op de klimaatverandering en de broeikasproblematiek dan ook moeten herzien. “Het is duidelijk dat er vanuit een verkeerd gezichtspunt wordt vertrokken,” voert het rapport aan. “Regeringen richten zich op de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen grenzen, maar zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitstoot die ze veroorzaken door de productie van goederen die zij consumeren.”

Posted in industrie, milieu | No Comments »

Duurzaam ondernemen is geen eigenbelang

Posted by marcho on 2nd October 2007

Steeds meer bedrijven claimen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Ze krijgen daarbij echter veelal de kritiek dat ze dit alleen maar doen uit eigenbelang, maar Amerikaanse wetenschappers spreken dit tegen. Uit hun wereldwijd onderzoek zou moeten blijken dat bedrijven bij een streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel vanuit economische als niet-economische beweegredenen vertrekken.

“Begin dit jaar ondertekenden 2.900 vertegenwoordigers van bekende merkfabrikanten het United Nations Global Compact,” aldus het magazine California Business Review. “Daarmee verplichten ze zich om voortaan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven.” Maar volgens critici koesteren veel van de ondertekenaars alleen maar nobele intenties en vertrekken ze vooral vanuit eigenbelang.

Dit laatste wordt echter door een aantal Amerikaanse wetenschappers tegengesproken. Ook zij hadden verwacht dat bedrijven vooral een businesscase-benadering zouden hanteren, waarbij ze alleen iets doen als er geld mee te verdienen valt. In die benadering is maatschappelijk verantwoord ondernemen puur gericht op eigenbelang, niet op het belang van de buitenwereld en wordt er pas geageerd als de druk van activisten te groot wordt.

Daar tegenover staat een social-valuesbenadering, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid voorop staat en niet-economische factoren de strategie bepalen. In praktijk bleek volgens de onderzoekers dat de meeste bedrijven een syncretic stewardship hanteren, een mengvorm van deze twee eerdere benaderingen. “Daarbij is er begrip voor het feit dat verschillende groepen stakeholders uiteenlopende of zelfs conflicterende belangen kunnen hebben,” wordt er opgemerkt.

“In de ontwikkeling naar duurzaam ondernemen doorlopen veel bedrijven een zichzelf versterkend proces,” aldus de onderzoekers. “Naarmate een bedrijf beter bekendstaat om zijn maatschappelijk gedrag, trekt het meer managers en werknemers aan die duurzaam ondernemen heel belangrijk vinden. Die dragen het maatschappelijk verantwoord ondernemen op hun beurt ook weer uit.”

Posted in industrie, management, milieu | No Comments »

Milieu wint slag tegen Indische overheid

Posted by marcho on 10th September 2007

Milieuverenigingen hebben een slag thuis gehaald in hun strijd met de Indische overheid. Die wou het Central Empowered Committee (CEC), een organisatie die zijn advies moet geven over de wenselijkheid van grote economische projecten zoals mijnbouw en damprojecten in natuurgebieden, laten ontbinden. Een Indisch hooggerechtshof heeft die vraag echter verworpen en de activiteiten van het CEC met een onbeperkte looptijd verlengd. Volgens de Indische overheid remde de organisatie economische ontwikkelingen af.

De rechter merkte op dat het CEC in het verleden bewezen heeft goed werk te leveren. “Het voortbestaan van het CEC is absoluut noodzakelijk,” aldus een woordvoerder van de natuurorganisatie World Wildlife Fund tegenover het persbureau Reuters. “De bijdrage die het CEC geleverd heeft in het Indische natuurbehoud, kan niet onderschat worden. De organisatie heeft de voorbije jaren veel grote industriële projecten in kwetsbare natuurgebieden kunnen verhinderen of vertragen.”

Het CEC slaagde er onder meer in om de mijnplannen van Vedanta Resources, dat in het beboste Niyamgiri-heuvelgebied van Orissa, te vertragen. De organisatie voerde daarbij aan dat de Indische overheid zijn eigen regelgeving overtrad door er een raffinaderij te bouwen zonder over een mijnvergunning te beschikken. De Indische woudgebieden, die ongeveer 20 procent van het hele land beslaan, hebben een rijke biodiversiteit en herbergen meer dan 45.000 plantensoorten en 81.000 diersoorten.

Maar in de bodem zitten ook grondstoffen ook steenkool, bauxiet, ijzererts, nikkel en mangaan. “Milieuverenigingen vrezen echter dat de overheid die rijkdom wil exploiteren ten koste van het milieu,” aldus Reuters. “Op die manier zou India willen inspelen op de vraag van grote bedrijven, die goochelen met miljoenen dollars investeringen en een grootschalige tewerkstelling.” Volgens het Indische Centre for Science and Environment ontsnappen trouwens nog veel industriële projecten aan de controle van het CEC.

Posted in industrie, milieu | No Comments »

Air Liquide heeft grootste waterstoffabriek van Rusland

Posted by marcho on 6th September 2007

Air Liquide Severstal heeft de grootste Russische installatie van waterstofproductie in gebruik genomen. Het complex ligt op de métallurgiesite van Tcherepovets, de de Vologda-regio tussen Mokou en Sint-Petersburg. Air Liquide Severstal is een joint-venture van het Franse Air Liquide en staalproducent Severstal. De joint-venture werd opgericht in 2005 en moet vooral zuurstof, maar ook argon en stikstof leveren aan de staalfabriek van Severstal. Het surplus gaat naar de Russische industriële markt.

Met de investering is een bedrag gemoeid van 100 miljoen euro. De nieuwe eenheid draagt naar eigen zeggen ook bij tegen het broeikaseffect en zou jaarlijks 50.000 ton besparen op de uitstoot van koolstofdioxide. Dat is gelijk aan de uitstoot van een stad met 10.000 inwoners. “Volgens Severstal-topman Anatoly Kruchinin vormt dit project de eerste realisatie van een groot investeringsplan bij de Russische staalproducent,” aldus het magazine Journal du Net. “Air Liquide zegt met het project zijn positie op de Russische markt te verstevigen.”

Air Liquide zegt in Rusland in totaal twaalf tot vijftien projecten op stapel te hebben. Het Franse bedrijf heeft ook in het Italiaanse Priolo Gargallo een nieuwe waterstoffabriek gebouwd. Daarmee is een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid. De nieuwe installatie ligt op de site van de raffinaderij Erg Med en moet jaarlijks 220 miljoen kubieke meter waterstof produceren. De productie is bedoeld voor de raffinaderijen van Erg Med en ExxonMobil. De waterstof moet gebruikt worden om de hoeveelheid zwavel in de verwerkte olie te verminderen.

Posted in industrie | No Comments »

China blijft azen op koper

Posted by marcho on 6th September 2007

Minmetals, het grootste metaalbedrijf van China, gaat in de toekomst meer koper invoeren om aan de groeiende behoefte van de Chinese economie tegemoet te komen. Daarnaast zoekt het bedrijf in China zelf ook naar meer ijzererts en wolfraam. Maar Minmetals-topman Song Yufang stelt echter dat de hoge grondstofprijzen dergelijke aankopen heel kostelijk maken. Het is vooral de grote vraag in China die de prijzen op de wereldmarkten de hoogte hebben ingejaagd.

Minmetals was tot nu toe een zuivere handelaar in metalen, maar gaat in de toekomst ook investeren in de ontginning van ruwe grondstoffen. Twee jaar geleden tekende Minmetals een overeenkomst met Codelco, de grootste koperproducent van de wereld, om te investeren in Chileense mijnen. Daarbij zou Minmetals 57.000 ton koper per jaar ontvangen. Het contract loopt over een periode van vijftien jaar. Het Chinese bedrijf kreeg ook een optie om 25 procent te verwerven van de Chileens Gaby-mijn.

Door de gestegen koperprijzen zou het voor Minmetals echter financieel moeilijker worden om in die Gaby-mijn te investeren. De koperprijs is op de Londense beurs dit jaar al met 14 procent gestegen tot 7.235 dollar per ton. De prijzen van ijzererts zullen het volgende jaar wellicht met 35 procent stijgen. Minmetals Development Corporation realiseerde tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 50,58 miljoen dollar. Dat is een stijging met 87,62 procent.

Posted in industrie | No Comments »

Vernietiging zenuwgaswapens nadert voltooiing

Posted by marcho on 31st August 2007

In de Siberische stad Shchuchye kan weldra begonnen worden met de vernietiging van twee miljoen Sovjet-artilleriekoppen die bewapend waren met een dodelijk zenuwgas. Het project heeft meer dan één jaar vertraging opgelopen omwille van een vruchteloze zoektocht naar een Russische onderaannemer die de nodige apparatuur kon leveren tegen een aanvaardbare prijs. De vernieting van de wapens zou vier jaar in beslag nemen.

Om uit de impasse te geraken hebben de Verenigde Staten aan het Russische Federal Industry Agency een bedrag van 200 miljoen dollar ter beschikking gesteld om die werken uit te besteden. In totaal investeren de Verenigde Staten 1 miljard dollar in de fabriek van Shchuchye. Het project vormt een onderdeel van het Amerikaanse Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program, genoemd naar de Amerikaanse senatoren Sam Nunn en Richard Lugar.

Het project werd door het Amerikaanse Congres in 1992 aangenomen, kort na de instorting van de Sovjet-Unie. Daarmee wou men vermijden dat de Russische voorraden aan nucleaire, chemische en biologische wapens in de handen van schurkenstaten of terroristen zouden vallen. Gewezen Sovjet-staten hebben nu al 6.982 kernkoppen, 653 intercontinentale ballistisch raketten en 30 kernonderzeeërs vernietigd.

Aan het Shchuchye-project werken in totaal veertien landen mee, maar de Verenigde Staten dragen de grote meerderheid van de kosten. De fabriek van Shchuchye is nu iets meer dan half afgewerkt. De vertraging heeft onder meer te maken met onenigheid tussen Rusland en de Verenigde Staten over de wapens die moeten vernietigd worden, wettelijke beperkingen op de Amerikaanse investeringen en problemen met Russische onderaannemers.

De artillerie ligt zoals wijnflessen opgeslagen in houten rekken in een afgelegen bosgebied. De Verenigde Staten wensten de vernietigingsfabriek naast die opslagplaats bouwen, maar de Russische autoriteiten legden een terrein vast dat 17 kilometer verder was gelegen. Daardoor moest een spoorlijn van 26 miljoen dollar worden aangelegd om de artillerie te vervoeren. Er werd ook een nutteloos laboratorium van 12 miljoen dollar gebouwd.

Rusland heeft tot nu toe 28 procent van zijn chemisch wapenarsenaal vernietigd. De Verenigde Staten zitten aan 40 procent. Beide landen zijn verplicht om tegen 2012 hun totale voorraad chemische wapens – zoals sarin en soman – te vernietigen. Lang werd getwijfeld of Rusland die deadline zou halen, maar nu lijken de inspanningen toch opgedreven te worden. De vernietiging van de wapens zou eind volgend jaar van start kunnen gaan.

Posted in industrie, politiek | No Comments »