managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'informatica' Category

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Posted by marcho on 31st October 2007

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium – waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

Posted in energie, informatica, milieu | No Comments »

Uruguay heeft primeur met goedkope laptop

Posted by marcho on 30th October 2007

Uruguay is het eerste land ter wereld dat een officiële bestelling heeft geplaatst voor de goedkope laptops van de organisatie One Laptop Per Child (OLPC). De Uruguayaanse regering heeft 100.000 exemplaren besteld voor schoolkinderen tussen zes en twaalf jaar. Het land heeft de bedoeling om tegen 2009 nog eens 300.000 exemplaren aan te kopen, waardoor elk Uruguayaans kind over een laptop zou kunnen beschikken.

De OLPC-laptops kosten 100 dollar per exemplaar. “Het heeft lang geduurd voor de eerste officiële orders binnen kwamen,” gaf OLPC-oprichter Nicholas Negroponte tegenover de Amerikaanse krant The New York Times toe. “We hebben het verschil onderschat tussen beloftes en het daadwerkelijk uitschrijven van een cheque. Nu hopen we echter dat andere landen snel zullen volgen.”

De XO-laptop vooral ontwikkeld om door kinderen in ontwikkelingslanden gebruikt te worden. Het toestel is sterk en waterbestendig en kan gevoed worden door zonne-energie, een voetpomp of een andere bron. Het scherm kan in het zonlicht perfect gelezen worden, zodat het ook in open lucht gebruikt kan worden. De laptop heeft ook geen bewegende delen, die het meest onderhevig zijn aan slijtage.

Oorspronkelijk werden de laptops in series van 250.000 exemplaren aan regeringen aangeboden. Maar de organisatie heeft dit principe laten varen en biedt de toestellen nu op diverse manieren aan. Zo kan ook het publiek één computer voor zichzelf kopen, gekoppeld aan de aankoop van een computer voor een kind in een ontwikkelingsland. In eerste instantie zullen daarmee laptops verdeeld worden in Cambodia, Afghanistan, Rwanda en Haiti.

Daarnaast kunnen donoren series van honderd of meer laptops kopen voor een land naar hun keuze. Zij betalen 299 dollar per exemplaar. Het blijft echter de bedoeling om de toestellen rechtstreeks te verkopen aan regeringen. Om de productie break-even te maken, moeten er minstens drie miljoen bestellingen zijn. De XO-laptop van OLPC is de rivaal van de Intel Classmate, die ook in ontwikkelingslanden aan goedkope prijzen wordt aangeboden.

Posted in informatica | No Comments »

Vrouwen kiezen voor andere computers

Posted by marcho on 25th October 2007

Vrouwelijke studenten hebben een voorkeur voor andere computers dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van SurveyU.com. Globaal blijft Dell bij de Amerikaanse studentenbevolking de meest populaire computer, maar Apple-computers winnen er aan populariteit. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met een aantrekkelijk Apple-aanbod voor studenten, maar ook met het succes van de iPod.

Bij de studentenbevolking heeft meer dan 80 procent van de Mac-gebruikers zijn computer aangekocht met een speciaal aanbod, waarbij een gratis iPod werd meegegeven. Bij Dell is ongeveer 30 procent van zijn campus-omzet gerealiseerd dankzij een specifiek aanbod voor studenten. “De andere computerfabrikanten hebben het nagelaten om specifieke aanbiedingen uit te werken voor studenten,” aldus het magazine Marketing Charts.

Uit de studie is verder gebleken dat vrouwelijke studenten de voorkeur geven aan andere computers dan hun mannelijke collega’s. In de Verenigde Staten blijken vrouwelijke studenten een voorkeur te hebben voor Apple, Sony of Toshiba, terwijl hun mannelijke collega’s vooral kiezen voor Alienware, Dell en Lenovo. Daarnaast bleek dat meer dan 80 procent van de studenten vooral met een laptop werkt.

De computerverkoop op Amerikaanse campussen heeft volgens de onderzoekers een waarde van 22 miljard dollar.

Posted in informatica | No Comments »

ICT-gevaren komen van overal

Posted by marcho on 16th October 2007

De gewone werknemers vormen het grootste ICT-gevaar voor bedrijven. Dat blijkt uit een enquête van Sophos, gespecialiseerd in IT-beveiliging en controle. Ook gasten of externe onderaannemers worden vaak als een bron van veiligheidsproblemen genoemd, terwijl ook gedecentraliseerde diensten en mobiele technologieën als een potentieel gevaar worden beschouwd.

“Het onderzoek wijst uit dat 31 percent van de ondernemingen ervan overtuigd is dat gedecentraliseerde of mobiele gebruikers voor hun netwerken de grootste IT-bedreiging vormen,” aldus Sophos. “Een kwart is van mening dat gasten of externe onderaannemers een groter gevaar zijn. De resterende 44 percent van de ondernemingen daarentegen denkt dat vooral de eigen ondernemers het bedrijfsnetwerk aan potentiële gevaren blootstellen.”

Volgens Sophos hebben heel wat ondernemingen problemen om van hun mobiele personeel gedaan te krijgen dat ze zich aan dezelfde veiligheidsmaatregelen houden als hun desktopgebruikers. “De oorzaak daarvan is dat ze onvoldoende zicht hebben op het feit of die toestellen al dan niet uitgerust zijn met de vereiste software en up-to-date beveiligingstoepassingen,” aldus de onderzoekers.

Sophos wijst erop op dat gastgebruikers en onderaannemers vaak over het hoofd worden gezien, zodat deze helemaal kunnen voorbijgaan aan elke beveiliging, waardoor de kans dat ze het netwerk van de onderneming aan aanvallen blootstellen behoorlijk toeneemt. “Eén enkele ongecontroleerde werkplek kan enorme schade veroorzaken,” aldus Marnix van Meer, directeur Sophos Benelux.

Het onderzoek wijst ook op het grote aandeel van de bedrijven die zich zorgen maken over zijn personeel dat op desktops werkt. “Elke werknemer die zich niet aan het interne veiligheidsbeleid houdt, betekent een risico voor het netwerk, ongeacht de oorzaken, zoals onverantwoord online gedrag, het gebruik van peer-to-peer applicaties of instant berichtenprogramma’s of gewoon een incorrecte configuratie van de computer,” aldus Sophos.

Organisaties moeten hun beveiliging volgens Sophos aanpassen aan bekende en onbekende gebruikers, maar ook aan bekende en onbekende hardware en applicaties. “Veel conventionele beveiligingsoplossingen houden hier onvoldoende rekening mee,” aldus nog de onderzoekers.

Posted in informatica | No Comments »

Amerikaanse datacenters volop aan uitbreiden

Posted by marcho on 15th October 2007

In de Verenigde Staten wordt volop gebouwd aan nieuwe datacenters. Dat is volgens analist Rich Miller, hoofdredacteur van het magazine Data Center Knowledge, een duidelijk teken dat de interesse in internet-projecten blijft groeien. Dat is goed nieuws voor een industrie die door de dotcom-crisis in het begin van dit decennium bijzonder zware klappen heeft moeten incasseren.

Volgens de krant The Washington Post tellen de Verenigde Staten ongeveer 15.000 tot 20.000 datacenters. Daarvan zou 80 procent uitbreidingsplannen hebben. “Het is een trend die eerder dit jaar is ingezet,” aldus de krant. “Maar het is niet duidelijk hoe lang die bloeiperiode zal duren. Een vertraging van de economie en hogere energiekosten zouden de vraag immers kunnen afremmen.”

Datacenters gebruiken immers enorme hoeveelheden energie om de computers te laten draaien en afkoelen. Vorig jaar slorpten Amerikaanse datacenters 61 miljard kilowattuur elektriciteit op. Dat vertegenwoordigde een kost van 4,5 miljard dollar en is evenredig aan het energieverbruik van 5,8 Amerikaanse gezinnen. De bouw van een datacenter kost gemiddeld 1.000 dollar per vierkante meter.

Dat is dubbel zoveel als tijdens de dotcom-hype, vooral omwille van duurdere technologie en beveiliging. “Vooral beveiligingsmaatregelen slorpen bijzonder veel geld op,” stipt de krant aan. “Men moet immers vermijden dat bij incidenten cruciale gegevens verloren gaan. Grote reeksen batterijen en dieselgeneratoren staan klaar om de computers ook bij noodgevallen te laten verder draaien.”

Tijdens de dotcom-hype van de jaren negentig werden volop datacenters gebouwd, speculerend op de gigantische vlucht die van het internet werd verwacht. Maar vele online initiatieven werden met de dotcom-crisis mee in het graf getrokken. Vele datacenters werden dan ook gesloten en omgebouwd tot bedrijfsruimten of kantoren. “Men had het wel bij het rechte eind, maar men was enkele jaren te vroeg,” aldus Rich Miller.

Posted in informatica, internet | No Comments »

ICT-beveiliging wordt steeds duurder

Posted by marcho on 12th October 2007

Bedrijven verwachten dat hun ICT-budgetten voor beveiliging in de toekomst sterk zullen stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van de sectororganisatie Computing Technology Industry Association (CTIA). Op dit ogenblik besteden ondernemingen al twintig procent van hun ICT-budgetten aan beveiliging. Er is volgens de onderzoekers ook een tendens naar globale beveiligingsprojecten.

“Volgens de CTIA werd drie jaar geleden twaalf procent van de ICT-budgetten van bedrijven besteed aan beveiliging,” aldus het magazine Webwereld. “In 2005 steeg dat tot vijftien procent en vorig jaar tot twintig procent. Bijna de helft van die beveiligingsuitgaven gaat naar technologische producten zoals virusscanners en firewalls. Zeventien procent wordt geïnvesteerd in veiligheidsprocessen en vijftien procent aan cursussen.”

De meeste bedrijven zeggen de komende twaalf maanden te verwachten meer geld te zullen moeten investeren in ICT-beveiliging. Geraamd wordt dat die uitgaven tussen 19 procent en 23 procent zullen stijgen. De helft zegt meer budgetten te zullen voorzien voor veiligheidstechnologie, terwijl één op drie ondervraagden van mening is meer te zullen investeren in veiligheidstrainingen.

Hoewel virusscanners en firewalls nog altijd de belangrijkste technologieën blijven voor de beveiliging en door bijna alle bedrijven gebruikt worden, wordt er volgens het rapport ook steeds meer in globale beschermingsprojecten, waarin onder meer ook fysieke toegangscontroles en inbraakbeveiliging zijn begrepen.

Posted in informatica | No Comments »

ICT-sector moet vooral innovatief werken

Posted by marcho on 11th October 2007

De wereldwijde investeringen in ICT-toepassingen zullen dit jaar een niveau halen van 3,1 triljoen dollar. Dat is een groei met acht procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. Voor volgend jaar wordt een omzet van 3,3 triljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Daarmee zal die groei volgens het rapport terugvallen tot 5,5 procent.

Gartner-onderzoeksleider Peter Sondergaard sluit een recessie de volgende jaren niet uit. “Hij stelt dan ook dat de sector flexibel moet kunnen omspringen met zijn budgetplanning,” aldus het magazine Channel Register. De situatie kan volgens Sondergaard op enkele maanden totaal anders zijn en bedrijven moeten volgens hem dan ook gericht zijn op innovaties en nieuwe ideeën om een verdere groei en stijgende winstmarges te verzekeren.

Vooral in nieuwe markten kennen de investeringen in ICT-toepassingen volgens Gartner een snelle groei. “Eén derde van alle investeringen is op dit ogenblik gesitueerd in gebieden buiten Noord-Amerika, West-Europa en Japan,” aldus het rapport. “Dat zal leiden tot nieuwe innovaties, nieuwe concurrenten, nieuwe gebruikspatronen en kostenbesparingen voor de gebruikers.”

Gartner stelt dat de investeringen van de eindgebruiker steeds meer in de richting van software, services en mobiele toepassingen zal gaan. Deze tak vertegenwoordigt vorig jaar 57 procent van alle ICT-investeringen. “In 2008 zal dat echter stijgen tot 60 procent en in 2011 tot 63 procent,” wordt er opgemerkt.

Posted in informatica | No Comments »

Google en IBM investeren in cloud computing

Posted by marcho on 8th October 2007

Google en IBM elk een bedrag van ruim 20 miljoen dollar aan Amerikaanse universiteiten. Die moeten met dat geld programmeertechnieken ontwikkelen voor cloud computing, een concept waarbij toepassingen als diensten op het internet worden aangeboden. Fysiek draaien die toepassingen dan niet langer op computers van degene die de toepassing gebruikt, maar op apparatuur in grote rekencentra.

Google hoopt een steeds grotere rol te kunnen spelen op het vlak van software. “Ook IBM streeft naar een prominente positie in dit marktsegment,” aldus het magazine Automatiserings Gids. “Dat heeft vooral te maken met mogelijke nieuwe concurrenten die zich warmlopen. Met het veroveren van een positie aan de universiteiten willen ze een voorsprong nemen in de perceptie van jonge ICT-mensen.”

In eerste instantie stellen Google en IBM vierhonderd computers beschikbaar aan zes universiteiten. Dat moet toelaten om te investeren in onderzoek naar het programmeren van parallel opererende computers. Tot nut toe wordt er aan universiteiten vooral gewerkt met enkelvoudige servers. Er zouden plannen zijn om in de toekomst 4.000 computers ter beschikking te stellen.

Posted in informatica, internet | No Comments »

Waarde informatica ongekend of genegeerd

Posted by marcho on 4th October 2007

Grote internationale organisaties zijn vaak niet op de hoogte van de waarde en omvang van hun informatica-middelen en weten ze ook niet welke bijdrage die technologie levert aan de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een internationaal rapport van het onderzoeksbureau Insead. De onderzoekers stippen dan ook aan dat vele bedrijven zich zouden moeten afvragen of ze met een dergelijke visie wel op de juiste manier bezig zijn tegenover hun aandeelhouders.

De onderzoekers stellen dat toonaangevende internationale bedrijven de omvang en waarde van ICT-middelen vaak negeren in vergelijking met andere, regelmatig geëvalueerde bedrijfsmiddelen, zoals de omzet, eigendommen, kennis en het merk. “Uit het rapport blijkt dat amper 48 procent van de ondervraagden ooit de financiële waarde van de IT-bedrijfseigendommen heeft gemeten,” aldus het magazine Financieel Management.

Uit het onderzoek blijkt dat zes op tien toplui uit de financiële en informatica-afdelingen er geen idee van heeft wat de omvang is van de belangrijkste bedrijfssoftware. “Bovendien weet 29 procent niet wat de organisatie jaarlijks uitgeeft aan software,” wordt er opgemerkt. “Bijna zes op tien ondervraagden denkt dat zijn bedrijf de financiële waarde van bedrijfssoftware negeert ofwel onderschat in vergelijking met andere bedrijfseigendommen.”

“Meer dan één triljoen dollar is het afgelopen jaar wereldwijd uitgegeven aan ICT-technologie,” aldus Insead. “Men moet zich dan ook afvragen of raden van bestuur hun verantwoordelijkheid richting de aandeelhouders wel nemen.” In Duitsland blijkt men het meest bewust te zijn van de waarde van de ICT-eigendommen. Daar weet 60 procent wat de technologie betekent voor het bedrijf.

Dat is meer dan in de Verenigde Staten (52 procent), Italië (40 procent), Frankrijk (36 procent) en Groot-Brittannië (12 procent).

Posted in informatica | No Comments »

Middenmanagement houdt niet van ICT-afdeling

Posted by marcho on 24th September 2007

Terwijl de meerderheid van de collega’s tevreden zijn met de werking van de informatica-afdeling binnen het bedrijf, neemt het middenmanagement een veel kritischer houding aan. Dat blijkt uit een Duits onderzoek van de Technische Universiteit München en het adviesbureau BGM. Vooral de informatica-beveiliging krijgt het daarbij volgens de onderzoekers zwaar te verduren.

Uit de enquête blijkt dat de informatica-afdelingen van bedrijven beter zijn dan hun imago laat uitschijnen. Meer dan acht op de tien ondervraagden zegt tevreden tot bijzonder tevreden te zijn over de werking van hun informatica-afdelingen. “Maar toch blijft er een duidelijke kloof tussen de informatica en de andere afdelingen binnen het bedrijf,” aldus Manager Magazin.

Daarbij stelt slechts één op de twee ondervraagden dat de informatici begrip hebben voor de zakelijke uitdagingen en processen van het bedrijf. Ongeveer 17 procent zegt dat dit tot problemen binnen het bedrijf leidt. Men is meestal wel tevreden over de kantoortoepassingen, maar mobiele draadloze oplossingen zorgen voor grotere moeilijkheden. Bij de hardware is men het meest tevreden over de beeldschermen, maar veel minder over printers en laptops.

Het meest kritisch is men echter voor de informatica-beveiliging, die volgens vele ondervraagden desastreus worden genoemd. Toch is een meederheid van de respondenten ervan overtuigd dat de informatica-afdeling een belangrijke tot zeer belangrijke bijdrage levert tot het succes van het bedrijf. Slechts één op tien noemt die bedrage gering tot zeer gering.

De onderzoekers kwamen echter vooral tot de vaststelling dat het middenmanagement veel kritischer is voor de informatica dan de gemiddelde werknemer of het hogere management. “Dat heeft wellicht te maken met het feit dat het middenmanagement onder grote omzetdruk staat en de informatica de schuld geeft wanneer winstdoelstellingen niet gehaald blijken te kunnen worden.

Posted in informatica, management | No Comments »