managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'internet' Category

Sport laatste bastion voor Aziatische betaaltelevisie?

Posted by marcho on 8th July 2018

De marktwaarde van sportmedia-rechten in Azië-Pacific – met uitzondering van China – ligt op koers om dit jaar een niveau van 5 miljard dollar te bereiken. Dat betekent een groei van 22 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Media Partners Asia (MPA). De groei wordt vooral toegeschreven aan de stijgende vraag naar digitale rechten en de marktgroei in India en Australië, net zoals het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Opgemerkt wordt dat sport voor de exploitanten van betaaltelevisie wellicht het laatste bastion is om te vermijden dat de consumenten hun abonnementen opzeggen.

In de studie wordt echter tevens opgemerkt dat de waarde van de sportmedia-rechten voor televisie in de meeste markten in de regio blijkt af te vlakken. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de waarde van de sportmedia-rechten in de regio Asia-Pacific wellicht een hoogtepunt heeft bereikt, met een opmerkelijk uitzondering voor India,” aldus de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat de categorie van over-the-top (OTT) producten de belangrijkste drijvende kracht achter de toename wordt. Deze trend biedt volgens het rapport aan de rechthebbenden nieuwe kansen, terwijl ook bij onderhandelingen en overeenkomsten nieuwe pakketten kunnen worden gecreëerd.

Het rapport onthulde tevens dat online platforms op dit moment tussen 10 procent en 25 procent van de totale waarde van de mediarechten vertegenwoordigen, maar er wordt aan toegevoegd dat de sector in de toekomst steeds complexer zal worden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de interesse van het internetbedrijf Facebook voor de exclusieve online rechten op de English Premier League (EPL) in Thailand en Vietnam, terwijl de Australische telecomoperator Optus bijna 300 miljoen dollar heeft geïnvesteerd om dezelfde competitie gedurende twee seizoenen dezelfde wedstrijd in zijn eigen land te kunnen uitzenden.

Verwacht wordt dat de biedingen op uitzendrechten voor sportevenementen de volgende twee jaar nog gevoelig zullen toenemen. Opgemerkt wordt dat digitale sportplatformen de capaciteit hebben om kijkers aan te trekken.

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur | No Comments »

World Cup toont opmerkelijke interesse in livestreaming

Posted by marcho on 16th June 2018

Het wereldkampioenschap voetbal in Rusland wordt in belangrijke mate met livestreaming gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IBA) in eenentwintig landen, waar telkens tweehonderd respondenten werden ondervraagd.

Vastgesteld werd dat 65 procent van het wereldwijde livestreaming-publiek verwachtte het platform ook voor wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal te zullen gebruiken. Daarentegen gaf 71 procent te kennen van plan te zijn om de wedstrijden op het traditionele televisiekanaal te zullen bekijken. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dat livestreaming steeds verder aan populariteit wint.

Uit de enquête bleek dat voetbalfans in Brazilië, China, Colombia, Mexico, Peru, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten op het gebied van livestreaming tijdens de World Cup de sterkste intenties laten blijken. “Livestreaming is in opgang en de technologie heeft de potentie om merken te helpen bouwen,” betoogt Eric John, adjunct-directeur van het Digital Video Center of Excellence van het Interactive Advertising Bureau. “De World Cup is slechts een voorbeeld van het soort evenement dat een gigantische livestream-activiteit kan genereren en daarmee ook een belangrijke aantrekkingskracht op adverteerders kunnen uitoefenen.”

Het rapport toonde verder aan dat in het algemeen 67 procent van de consumenten wereldwijd live videocontent heeft gestreamd. In die groep bleek bovendien 52 procent aan een gratis model, ondersteund door reclame, de voorkeur te willen geven. Betalende abonnementen en hun varianten genieten een veel lagere populariteit. De onderzoekers zeggen het ook interessant te vinden dat 64 procent van de gebruikers van live videostreams een interactie met reclame-content, zoals preroll boodschappen of gesponsorde advertenties, melden. Dat blijkt vooral het geval te zijn bij consumenten in Brazilië, Colombia, Mexico, Peru, Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.”

Vooral sociale mediaplatformen, gamingsites en applicaties bleken de grootste interactie met reclame te genereren. (Foto: Pixabay/Gerhard Gellinger)

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur, reclame & marketing, sport | No Comments »

Wereldwijde communicatie bijna voor een kwart mobiel

Posted by marcho on 1st June 2018

Dit jaar zal 24 procent van alle mediaconsumptie een mobiel karakter hebben. Zeven jaar geleden had de mobiele sector slechts een aandeel van 5 procent in de wereldwijde mediaconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van consulent Zenith. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan de snelle expansie van het mobiele internet.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat de mobiele sector marktaandeel van nagenoeg alle andere media zal wegnemen. Tegen het einde van dit decennium zou volgens Zenith dan ook al een marktaandeel van 28 procent mogen worden verwacht.

Deze trend dwingt merken volgens de onderzoekers om de planning van hun communicatie met mobiele consumenten te heroverwegen,” zeggen de onderzoekers. Zoals kon worden verwacht, bevestigt het rapport dat de gedrukte kranten en tijdschriften de voorbije zeven jaar het meeste verlies in mediaconsumptie hebben verloren. Kranten verloren 45 procent, terwijl tijdschriften een achteruitgang van 56 procent moesten accepteren. Maar Zenith benadrukt dat ook televisie en radio werden geraakt. Het rapport schat dat de tijdsbesteding aan televisie de voorbije zeven jaar met 3 procentpunten is gekrompen, terwijl radio met 8 procentpunten is gedaald.

Zenith benadrukt dat uitgevers en omroepen een groot deel van deze verliezen in lezers, kijkers en luisteraars hebben goedgemaakt door inhoud online te verplaatsen. Tevens wordt erop gewezen dat de bioscoop wel terrein heeft gewonnen en zijn tijdsbesteding met 3 procentpunt heeft zien oplopen. Dat moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de toegenomen investeringen van de bioscoopeigenaars en hun inspanningen om aan de klanten een betere beleving aan te bieden. Verder schat Zenith dat de gemiddelde consument dit jaar 479 minuten per dag aan media zal besteden. Dat is 12 procent meer dan zeven jaar geleden. Eind dit decennium zou het verbruik oplopen tot 492 minuten.

Zenith merkt op dat de opkomst van de mobiele sector de grenzen tussen verschillende kanalen heeft vervaagd en adviseert merken dat ze nu minder moeten focussen op platformen en meer op de instelling van de consument. “Een consument die actief naar specifieke informatie zoekt, heeft een heel andere instelling dan iemand die vakantiefoto’s deelt met vrienden of ontspanning zoekt in het bekijken van een video,” zegt Vittorio Bonori, president merkenbeleid bij Zenith. “Mobiele technologie daagt merken uit om opnieuw na te denken over de gepaste communicatie met consumenten. Merken moeten inzicht hebben in zowel de mentaliteit als de omgeving van de consument.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in internet | No Comments »

Amerikaanse woningen Airbnb voldoen vaak niet aan professionele veiligheidsnormen

Posted by marcho on 9th May 2018

In de Verenigde Staten missen veel adressen in het aanbod van Airbnb fundamentele veiligheidsmaatregelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University, gebaseerd op een analyse van 120.691 locaties in zestien Amerikaanse steden. De onderzoekers ontdekten dat slechts 56 procent van de panden is uitgerust met koolmonoxide-detectoren, terwijl amper 42 procent brandblussers heeft geïnstalleerd. In slechts 36 procent van de panden was materiaal voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig. Daarentegen bleek 80 procent van de panden rookdetectoren te hebben voorzien.

“De resultaten van de studie zijn verontrustend,” betoogt onderzoeksleider Vanya Jones, professor volksgezondheid aan de Johns Hopkins University. “In de Verenigde Staten bestaan voor alternatieve toeristische diensten zoals Airbnb geen nationale veiligheidsnormen. Daardoor dreigt deze markt met een onduidelijkheid rond veiligheidsvoorschriften geconfronteerd te worden. Men mag niet vergeten dat hotels en aanverwante structuren met bijzondere uitdagingen worden geconfronteerd. Onder meer zijn de gasten vaak minder goed vertrouwd met hun omgeving en de layout van de accommodatie. Dat kan bij incidenten voor bijkomende veiligheidsproblemen zorgen.”

“Om aan die problemen tegemoet te komen, moeten hotels een aantal bijzonder veiligheidsnormen in acht nemen,” zegt professor Jones nog. “Diezelfde vereisten zijn echter niet van toepassing op de markt voor de verhuur op korte termijn.” De onderzoekers wijzen er nog op dat branden een belangrijk gevaar op verwondingen en schade vormen. Drie jaar geleden werden over het hele grondgebied van de Verenigde Staten 1,3 miljoen branden geteld, waarbij in totaal meer dan vijfentwintighonderd doden moesten worden geregistreerd en een totale schade van 14 miljard dollar werd geleden.

De meeste doden vallen in residentiële structuren. Hotels en motels vertegenwoordigen ongeveer 1 procent van de branden en leiden jaarlijks gemiddeld tot negen overlijdens, honderdtwintig gewonden een schade van 84 miljoen dollar.

Lees Verder

Posted in internet, toerisme | No Comments »

Cryptojacking wint aan populariteit bij online criminelen

Posted by marcho on 9th May 2018

Cryptojacking is één van de grote bedreigingen waarmee het online publiek momenteel wordt bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Aangegeven wordt dat steeds meer criminelen proberen om de computerkracht van andere gebruikers onder controle te krijgen om naar cryptovaluta te kunnen mijnen. Om die operaties met succes te kunnen opzetten, is immers een grote computerkracht nodig. De criminelen maken daarbij echter ook gebruik van de elektriciteit van de gegijzeld computer, waardoor het mikpunt van hun acties ook aanzienlijke financiële schade kan leiden.

“Intenetgebruikers lopen het risico dat het geheugen en de rekencapaciteit van hun computer, maar ook hun elektriciteit, gegijzeld worden om geld te genereren voor een buitenstaander, zonder zich daarvan ooit bewust te zijn”, benadrukken de onderzoekers Pranshu Bajpai en Richard Enbody, computerwetenschappers aan de Michigan State University. “Cryptojacking is een neveneffect van de toenemende populariteit die virtuele munten, zoals de bitcoin, kennen. Dat geld wordt gecreëerd door complexe mathematische berekeningen. Om die operaties met succes te kunnen uitvoeren, moet de computerinfrastructuur echter zware inspanningen leveren. Dat kost bijzonder veel elektrisch vermogen en eist dus aanzienlijke investeringen.”

“Die uitgaven worden gecompenseerd door de waarde van de virtuele munten die worden gegenereerd,” verklaren Bajpai en Enbody de motivatie achter het fenomeen van de cryptojacking. “Men kan echter de winstmarges verhogen door computers van andere gebruikers in te schakelen, zonder daarvoor de kosten te moeten dragen.” Naast ransomware is crypojacking volgens Bajpai en Enbody op dit ogenblik ongetwijfeld de grootste bedreiging voor de online veiligheid van de consument. De onderzoekers merken nog op dat bij cyberjacking in het algemeen van twee verschillende toepassingen gebruik worden gemaakt.

“Het eerste scenario toont veel gelijkenissen met andere malware en probeert de nietsvermoedende gebruiker aan te zetten om op hun computer een applicatie voor de ontginning van cryptomunten te downloaden,” zeggen de onderzoekers. “Het is echter gemakkelijker om gebruikers naar een website met malafide content te lokken. Soms worden ook malafide scripts in legitieme reclamenetwerken geïnjecteerd.” De activiteit van cryptojackers kan volgens de wetenschappers vaak het gemakkelijkst worden vermoed wanneer ze computers sneller hun ventilatoren beginnen te activeren om voldoende koeling te zorgen. De zware rekenactiviteit zorgt immers voor een belangrijke opwarming.

Een regelmatige controle met een geactualiseerd antivirus-programma is volgens de onderzoekers dan ook aangewezen.

Lees Verder

Posted in internet | No Comments »

Twitter is wel degelijk een echokamer

Posted by marcho on 8th May 2018

Gebruikers van Twitter worden grotendeels blootgesteld aan politieke opinies die met hun eigen overtuigingen overeenstemmen. Er kan een sterke correlatie worden gevonden in de inhoud van de content die gebruikers produceren en consumeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland, gebaseerd op een analyse van 2,7 miljard tweets tussen het einde van het voorbije decennium en twee jaar geleden. De conclusies van het onderzoek tonen volgens de Finse wetenschappers aan dat er op Twitter wel degelijk sprake is van een echokamer.

“Er kunnen op Twitter duidelijk drie verschillende rollen worden onderscheiden,” zegt onderzoeksleider Aristides Gionis, professor computerwetenschappen aan de Aalto University. “In eerste instantie zijn er de militante gebruikers, die uitsluitend inhoud met eenzijdige neigingen consumeren en produceren en daarbij op een grote waardering kunnen rekenen, zowel door de bekrachtiging van hun content als door hun centrale positie in hun netwerken. Daarnaast zijn er de gatekeepers, die weliswaar content met diverse strekkingen consumeren, maar in de eigen productie slechts één aspect aan bod laten komen.”

“Tenslotte zijn er ook bruggenbouwers, die content met verschillende visies produceren en een inspanning doen om de verschillende echokamers met elkaar te laten communiceren,” zegt professor Gionis nog. “Er moet echter worden vastgesteld dat deze bruggenbouwers een prijs voor hun inspanningen moeten betalen. Zij dreigen immers hun centrale plaats in hun eigen netwerk te verliezen, terwijl ze ook connecties met de eigen gemeenschap verliezen en minder steun krijgen dan andere gebruikers.” De onderzoekers merken ook op dat het met algoritmes mogelijk is om militanten met een accuraatheid van bijna 80 procent te identificeren. Ook bij de gatekeepers wordt een score van 70 procent gehaald.

Lees Verder

Posted in internet | No Comments »

Craigslist heeft Amerikaanse seksindustrie helpen verspreiden

Posted by marcho on 7th May 2018

Naarmate Craigslist, een platform voor kleine online advertenties, zich over de Verenigde Staten heeft uitgebreid, werd ook een hefboom gecreëerd voor de seksindustrie. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Carlson School of Management van de University of Minnesota en de Stern School of Business van de New York University. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat de opstart van Craigslist in een county tot een gemiddelde verhoging van de prostitutie met 17,58 procent heeft geleid. De wetenschappers merken daarbij op dat hun inschatting wellicht nog op conservatieve cijfers is gebeurd.

“De introductie van Craigslist in een regio leidde tot een toegenomen activiteit van de aanwezige sekswerkers,” aldus onderzoeksleider Jason Chan, professor informatica aan de University of Minnesota. “Maar ook een aantal nieuwe rekruteringen konden worden vastgesteld.” De onderzoekers stelden verder vast dat de prostitutiemarkt die door Craigslist werd gecreëerd zowel bestaat uit onafhankelijke sekswerkers als commerciële verbanden. Er wordt aan toegevoegd dat zowel in gebieden met een uitgebouwde seksindustrie als in regio’s waar de praktijk minder ontwikkeld is, een toename kan worden gemeld. Een uitgebouwde seksindustrie bleek wel tot een sterkere groei aanleiding te geven.

“Het fenomeen leidde tot een grotere uitbuiting van kwetsbare populaties,” aldus professor Chan. “De toegenomen vraag en de winsten die de online marktplaats van Craigslist creëerde, heeft criminele kringen aangezet om hun activiteit in de sekshandel te versterken, terwijl ook meer personen naar de seksindustrie werden getrokken.” Zelfs nadat Craigslist zijn activiteiten terzake eind vorig decennium had gesloten, bleef een grote groep websites transacties rond prostitutie mogelijk maken. Dat moet volgens Chan worden toegeschreven aan een vroegere wet waardoor websites werden beschermd tegen aansprakelijkheid voor informatie die door derden wordt gepost.

Sinds het onderzoek is gepubliceerd, heeft het Amerikaanse Congres de Fight Online Sex Trafficking Act gestemd, waardoor de autoriteiten actie kunnen ondernemen tegen websites die bewust illegale sekshandel mogelijk maken.

Lees Verder

Posted in internet | No Comments »

Online wint ook in verkoop fysieke producten steeds verder terrein

Posted by marcho on 26th April 2018

De online verkoop van fysieke producten zal tegen eind dit decennium wereldwijd oplopen tot 3,8 biljoen dollar. Daarmee zal de sector een aandeel van 13 procent hebben in de wereldwijde retailmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Opgemerkt wordt dat een reeds traditionele fysieke retailers strategieën zoeken om de achteruitgang van hun offline activiteiten te compenseren met de ontwikkeling van geïntegreerde kanalen voor geïntegreerd engagement. Waarnemers merken wel op dat bij de introductie van online technologieën de nodige rationaliteit aan de dag moet worden gelegd.

Juniper merkt op dat vele fysieke retailers werden verplicht om het aantal fysieke winkels sterk te reduceren. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat de Amerikaanse keten Sears vorig jaar 21 procent van zijn winkels heeft gesloten. “De meeste partijen maken inmiddels gebruik van applicaties en online kanalen om de offline bestedingen te versterken,” zeggen de onderzoekers. “Onder meer Ikea beschouwt zijn digitale shopping-applicatie als een brug tussen zijn online en offline divisies.” Onder meer het Amerikaanse Home Depot en de Britse ketens John Lewis en Sainsbury hebben volgens een sterke online ontwikkeling doorgemaakt.

“Sommige retailers waren van mening dat een verhuis naar de online sector contraproductief zou zijn, onder meer omdat enerzijds hoge kosten moesten worden gedaan, terwijl anderzijds voor een verminderde klantentrouw moest worden gevreesd,” zegt zegt hoofdonderzoeker Windsor Holden, analist bij Juniper. “Het is echter gebleken dat de ontwikkeling van een efficiënt geïntegreerd omnichannel-aanbod uiteindelijk de loyaliteit van de consument kan versterken en de klantenbestedingen kan verhogen.” Juniper noemt de Amerikaanse groep Walmart, die in zijn fysieke winkels een enorme verkoop realiseert, maar toch de ontwikkeling van innoverende technologieën wil ondersteunen.

Retailanalist Brendan Witcher roept de bedrijven echter op zich door de verleidingen van flitsende technologieën, zoals virtuele realiteit, niet te laten meeslepen. “Sommige retailers vergeten dat consumenten eigenlijk weinig complex zijn en vooral hun basisbehoeften willen voldoen,” benadrukt hij. “Target kwam vorig jaar met de mededeling te stoppen met de ontwikkeling van robots en terug te keren naar hun kernactiviteit. Dat was de slimste beslissing die ze konden nemen. Retailers moeten onthouden dat ze vooral goede handelaars moeten zijn. Onder meer Amazon geeft een voorbeeld op welke manier een ecosysteem wordt ontworpen dat de service aan de klant kan optimaliseren.”

Lees Verder

Posted in internet, retail | No Comments »

Copycats betekenen voor applicaties niet noodzakelijk een nadeel

Posted by marcho on 24th April 2018

De helft van alle nieuwe mobiele applicaties die worden gelanceerd, blijken een kloon van een bestaand product. Toch moet worden vastgesteld dat de originelen niet altijd hinder ondervinden van de lancering van het duplicaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University op basis van een analyse van meer dan tienduizend applicaties uit de App Store van Apple. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de impact op het originele product bepaald wordt door de kwaliteit van de copycat. Wanneer de copycat van een superieure kwaliteit getuigt, kan de bijval voor het originele product gevoelig terugvallen.

“Vorig jaar waren nog slechts 45 procent van alle nieuwe applicaties een origineel concept,” stippen de onderzoekers Quan Quan Wang, Beibei Li en Param Vir Singh aan. “Dat is een halvering op vijf jaar tijd. Nochtans kon worden vastgesteld dat vorig jaar ongeveer vierhonderd nieuwe applicaties per maand op de markt werden. Dat was een achtvoud van de lanceringen vijf jaar voordien.” Achter de toenemende populariteit van de copycats moeten volgens de onderzoekers verschillende redenen worden gezocht. Er wordt daarbij gewezen op de lage productiekosten en een gebrek aan middelen om een merknaam uit te bouwen, maar ook naar een gebrek aan wettelijke bescherming.

De impact van de copycat op de verkoop van het originele product bleek volgens de onderzoekers afhankelijk van het kwaliteitsniveau en de openheid van het duplicaat. “Wanneer een copycat een hoge kwaliteit toont en zich niet aan een verdoken concurrentie schuldig maakt, dreigt een negatieve impact op de verkoop van het origineel,” zegt Wang. “De consument zal de copycat bewust selecteren als een substituut voor het origineel. Wanneer de downloads van een kwalitatieve copycat met 10 procent oplopen, dreigt de verkoop van de originele applicatie met bijna 5 procent te dalen.”

De originele applicatie kan een innovator zijn, maar hoeft daarvoor technologisch niet altijd superieur te zijn tegenover de copycat. “Aangezien er geen patentbescherming bestaat, kan een copycat op een perfecte manier het origineel imiteren en met enkele toevoegingen superieur maken,” verduidelijkt Wang. “Een bedrieglijke copycat van lage kwaliteit zal daarentegen het succes van het origineel versterken. De slechte namaak zal immers als publiciteit werken voor het superieure originele product. Wanneer slechte copycats een groei met 10 procent tonen, zal ook het origineel een impuls met meer dan 9 procent ontvangen.”

Lees Verder

Posted in internet | No Comments »

Bots vertegenwoordigen meer dan een kwart online trafieken

Posted by marcho on 18th April 2018

Een groot gedeelte van de webtrafieken blijkt niet van menselijke gebruikers afkomstig te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij een groep klanten die onder meer actief zijn in de reissector, de retail en reclame. Opgemerkt wordt dat ongeveer 28 procent van het online verkeer duidelijk signalen toont geen menselijke origine te hebben. Er moet volgens Adobe dan ook worden vermoed dat achter deze trafieken de activiteiten van bots of clickfarms schuilgaan. Er wordt dan ook benadrukt dat de eliminatie van deze kunstmatige trafieken de online gebruiker belangrijke voordelen kunnen opleveren.

“Door misleidende gegevens te verwijderen, kunnen merken beter begrijpen wat consumenten ertoe heeft gebracht hun advertenties te volgen en uiteindelijk hun websites bezoeken en hun producten kopen,” betoogt Dave Weinstein, directeur engineering van Adobe Experience Cloud. “Het is belangrijk om de online trafieken op een dieper niveau te begrijpen. Dat inzicht gaat veel verder dan het aantal hits dat kan worden geregistreerd. Het is immers belangrijk te achterhalen welke betekenis deze hits hebben.” Opgemerkt wordt dat de studie duidelijk maakt welke snelle veranderingen de online industrie doormaakt, waarbij marketeers vaak hun digitale strategieën moeten overwegen.

“Trafiek die door machines wordt gedreven kan een opgeblazen resultaat opleveren, waardoor valse verwachtingen over de marketing-inspanningen kunnen worden gecreëerd,” waarschuwt Weinstein. Marketeers gebruiken vaak webverkeer als een goede maatstaf voor de zichtbaarheid van hun advertentie. Sommige partijen betalen een vergoeding wanneer die zichtbaarheid tot een bezoek aan een website. Een beter inzicht in de botactiviteit zou volgens Adobe de betrokken partijen kunnen aanzetten om bij afspraken over betalingen op andere parameters beroep te doen.

“De toenemende populariteit van persoonlijke assistenten zoals Alexa of Google Home toont duidelijk dat de online trafiek steeds meer geautomatiseerd,” aldus nog Weinstein. “Op langere termijn zal het aandeel van menselijke gebruikers in reële browsers dan ook steeds kleiner worden.” Dat kan een belangrijk probleem worden voor marketeers en adverteerders. De botactiviteit – die niet noodzakelijk een malafide karakter heeft – betekent immers dat bijna 30 procent van de advertentie-inspanningen terecht komt bij bestemmelingen die hun producten nooit zullen kunnen kopen.

Dit kan een probleem zijn voor marketeers en adverteerders, omdat verkeer van niet-menselijke bronnen betekent dat bijna 30 procent van hun advertentie-inspanningen gaat naar dingen die hun producten nooit zullen kopen.

Lees Verder

 

Posted in internet | No Comments »