managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'landbouw' Category

Landbouw is ontstaan uit een situatie van overvloed

Posted by marcho on 8th June 2018

Landbouw is ontstaan uit een situatie van overvloed, op een ogenblik dat de levensomstandigheden tekenen van verbetering toonden en de populaties in grotere concentraties gingen wonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University. De studie van de Amerikaanse wetenschappers ondersteunen eerdere theorieën over het ontstaan van de landbouw.

Tegelijk worden een aantal andere benaderingen – waarbij onder meer werd gesteld dat landbouw is ontstaan in tijden van tekorten en grotere verspreiding van de bevolking – tegengesproken. Tevens wordt opgemerkt dat er geen algemene regel voor de opgang van de landbouw kan worden gesteld.

“De uitvinding van de landbouw heeft de mensheid en het leefmilieu definitief veranderd,” benadrukt onderzoeksleider Michael Gavin, professor duurzame ontwikkeling aan de Colorado State University. “Bovendien kon over een periode van enkele duizenden jaren en op heel uiteenlopende locaties een gelijkaardige evolutie worden gemeld. Men heeft zich echter altijd afgevraagd waarom de landbouw op die specifieke ogenblikken op die specifieke locaties in de menselijke geschiedenis werd geïntroduceerd. Er kon nu vastgesteld worden dat landbouw kon ontstaan vanuit een situatie van overschot. Op elke locatie is dat fenomeen echter gebonden aan unieke sociale en ecologische omstandigheden.”

“Er zijn verschillende belangrijke drempels in de geschiedenis geweest die de hele loop van de menselijke soort hebben veranderd,” betoogt Gavin nog. “De landbouw is een link naar een eindeloze reeks andere componenten van het hedendaagse leven.” De onderzoekers zeggen dat landbouw kon groeien in een omgeving met verbeterde levensomstandigheden, waarbij aan de mens immers de luxe werd geboden om aan nieuwe ideeën te werken. Bovendien zorgde ook de sterkere concentraties van de bevolking ervoor dat ideeën konden worden gedeeld en aangescherpt, met innovatie tot gevolg.

Hoewel overal een aantal gemeenschappelijke elementen konden worden geïdentificeerd, bleek elke landbouwontwikkeling volgens de onderzoekers toch een eigen karakter te hebben gekend. Er was onder meer sprake van afwijkende sociale omstandigheden, terwijl ook het tijdstip van intrede een grote variatie kende. Bovendien bleken ook de gebruikte producten sterke verschillen te tonen. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in landbouw | No Comments »

Groenland heeft weer eigen groenten

Posted by marcho on 29th October 2007

Groenland heeft weer eigen groenten

Een Groenlandse supermarkt biedt voor het eerst groenten van eigen bodem. Door het zachter wordende klimaat kan de locale bevolking immers eigen bloemkool en broccoli oogsten. Volgens de Groenlandse landbouwadvisiseur Kenneth Hoeg is het zelfs niet onmogelijk dat het zuidelijke regio van het land in de toekomst veel intensiever actief zou kunnen worden in de landbouw. Hij ziet er ook bossen groeien.

Groenland is ongeveer vier keer groter, maar het land kent op dit ogenblik amper negen – aangelegde – sparrenbossen en 51 boerderijen. “De meeste daarvan zijn schapentelers, hoewel één boer zich aan veeteelt waagt,” aldus de International Herald Tribune. “Hij heeft 22 koeien. Op uitzondering van aardappelen, worden alle groenten ingevoerd, meestal uit Denemarken.”

Maar indien het in de toekomst warmer wordt, is het volgens Kenneth Hoeg niet onmogelijk dat een groot gedeelte van het zuiden van Groenland een landbouwgebied kan worden. “We zitten hier op de grens van de landbouw,” aldus Hoeg. “Enkele graden verschil kunnen hier grote veranderingen veroorzaken.” De winter zet zich in Groenland later in dan voorheen en het wordt ook sneller weer lente.

Daardoor kunnen de schapen langer in de bergen blijven. De ooien hebben dikkere en meer lammeren. Voor de kust verschijnt er opnieuw kabeljauw en er is ook meer tijd om te oogsten. Het landbouwseizoen duurt nu van midden-mei tot midden-september. Dat is drie weken langer dan een decennium geleden. Daarnaast is er ook meer tijd om in open lucht te werken en hebben de Groenlanders meer mogelijkheden om met de boot te reizen.

Meer nieuws over voeding

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | No Comments »

Europa moet Afghaanse opium kopen

Posted by marcho on 26th October 2007

De Europese Unie moet de Afghaanse opium opkopen. Dat zegt het Italiaanse Europees parlementslid Marco Cappato. Alleen op die manier kan de Europese Unie volgens de hem de armoede onder de kleine Afghaanse boeren bestrijden. Vervolgens zouden op basis van die opium pijnstillers kunnen worden geproduceerd. Het voorstel van Marco Cappato werd door het Europees Parlement aangenomen.

Afghaanse papaver moet volgens Cappato ter plekke worden verwerkt tot morfine voor geneeskundige toepassingen. Afghanistan is de grootste producent van opium ter wereld. Ruim 93 procent van alle opium komt uit Afghanistan. Vooral de Amerikanen sturen aan op een hardere aanpak van de teelt van papaver, die grondstof is van opium en heroïne. Het vernietigen van de papavervelden heeft tot gevolg dat kleine boeren hun inkomsten verliezen.

De opbrengst van Afghaanse papaver komt niet alleen ten goede aan de kleine boeren, maar financieert ook de Taliban en hun strijd tegen de centrale regering en de NAVO-troepen. Door het vernietigen van de papaver-oogsten neemt het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de NAVO-missie verder af. Door de opium in Afghanistan te verwerken tot pijnstillers, hoopt men de drugsuitvoer aan te kunnen pakken zonder de boeren te benadelen.

Maar Cappato krijgt ook tegenkanting. Er wordt gezegd dat een controle op de opiumproductie niet mogelijk is. Bovendien zijn de Afghaanse en Amerikaanse regering fel tegen legalisering van de papaverteelt en men probeert op dit ogenblik om de Afghaanse boeren te laten overstappen op het telen van andere gewassen.

Posted in gezondheid, landbouw | No Comments »

Verenigde Staten heeft ethanolberg

Posted by marcho on 1st October 2007

De Amerikaanse ethanolmarkt is zwaar verzadigd. Dat is het gevolg van een beslissing van de Amerikaanse landbouwsector om massaal over te schakelen op ethanolproductie, terwijl het distributiesysteem die grotere aanvoer niet aankon. De ethanolprijzen zijn al enkele maanden gevoelig aan het dalen en een aantal bedrijven dreigt daardoor in de problemen te komen en eventueel zelfs zijn deuren te zullen moeten sluiten.

“Ethanol leek een nieuwe toekomst te schetsen voor het Amerikaanse platteland,” stipt de Amerikaanse krant The New York Times aan. “Er werden volop distillerijen gebouwd. De graan- en voedingprijzen stegen. Vorig jaar werd nog gesproken over een nieuwe goldrush. Maar aan die hoogconjunctuur lijkt een einde gekomen te zijn. Er is een duidelijk overaanbod op de ethanolmarkt.”

Er werden volgens de krant op korte tijd teveel nieuwe ethanol-installaties gebouwd. “Maar het distributiekanaal om die brandstof te verdelen, staat niet op punt,” aldus nog The New York Times. Sinds mei dit jaar zijn de ethanol-prijzen met dertig procent gedaald en die daling gaat almaar sneller. Men moet volgens de krant dan ook voorzichtig zijn met nieuwe investeringen.

Indien de prijzen nog verder dalen, dreigen heel wat kleinere Amerikaanse ethanol-producenten de deuren te moeten sluiten. Op dit ogenblik telt de Verenigde Staten 129 ethanolfabrieken, tegenover 81 in januari 2005. Bovendien zijn er nog 80 nieuwe fabrieken in opbouw of in uitbreiding. Maar al die ethanol moet vanuit de landbouwgebieden naar de kustregio’s gevoerd worden, waar er de grootste nood is aan ethanol.

Voor het transport van ethanol kunnen echter geen pijplijnen gebruikt worden, want het product zou de leidingen aantasten. Dus moet er gebruik gemaakt worden van vrachtwagens, schepen en treinen. Maar er is een tekort aan treinwagens om de extra brandstof te vervoeren en vele stations zijn niet ingericht om de ellenlange treinen te ontvangen. Er zijn ook niet altijd de geschikte pompen om de treinen snel te laden.

Posted in energie, landbouw | No Comments »

Amerikaanse robots worden boer

Posted by marcho on 6th September 2007

De Amerikaanse landbouwsector lijkt in belangrijke mate geautomatiseerd te zullen worden. Door de strengere immigratie-maatregelen dreigt de sector immers geconfronteerd te zullen worden met een gebrek aan gastarbeiders. Volgens de California Farm Bureau Federation zal dat tekort wellicht ingevuld worden door het inschakelen van robots, onder meer voor het plukken van wijndruiven en om sla te wassen. Dergelijke landbouwrobots zijn volop in ontwikkeling.

Californië oogst ongeveer de helft van alle vruchten, noten en groenten van de Verenigde Staten. Daarvoor zijn er jaarlijks 225.000 arbeidskrachten nodig, terwijl tijdens de zomer nog eens zoveel seizoensarbeiders moeten ingezet worden. Maar meer dan de helft van alle Californische landarbeiders zijn illegale immigranten. Door het strengere Amerikaanse migratiebeleid was er vorig jaar echter een tekort aan arbeidskrachten, waardoor sommige producten op de velden bleven en rotten.

Een aantal Californische teelten, zoals tomaten, druiven en noten, zijn al grotendeels gemechaniseerd, maar een aantal andere oogsten zijn te delicaat om door de huidige machines behandeld te worden. Daarvoor worden op dit ogenblik echter robots ontwikkeld die de menselijke arbeid heel dicht kunnen benaderen. Met de nieuwe beeldtechnologie zullen ze bovendien in staat zijn om de verschillende soorten fruit en groenten te herkennen en naar kwaliteit te sorteren.

“De technologie staat bijna op punt,” vertelde Derek Morikawa, directeur van het Californische bedrijf Vision Robotics, tegenover het persbureau Associated Press. Een aantal prototypes zijn al getest, maar het duurt wellicht nog enkele jaren vooraleer deze robots commercieel zullen kunnen ingezet worden. Een dergelijke robot zou tussen 250.000 dollar en 500.000 dollar moeten kosten.

Posted in landbouw, technologie | No Comments »

Malaria genezen met witloof

Posted by marcho on 23rd July 2007

Als het aan onderzoekers ligt, kan malaria binnenkort genezen worden met witloof. Nederlandse wetenschappers verrijken het witlof – of witloof – met een cruciaal gen uit een geneeskrachtige zoete alsem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Plant Research International van de Universiteit van Wageningen en gebeurt in opdracht van Dafra Pharma International uit Turnhout.

Alle hoop is daarom gericht op artemisinine, een middel uit zoete alsem (Artemisia annua), een éénjarige bergplant uit China. Artemisinine is zeer effectief, maar ook bijzonder duur. Een hectare zoet alsem produceert immers amper zes kilogram geneesmiddel. Chemisch namaken van de actieve stof in het laboratorium is nog veel duurder. Daarom wordt ingezet op genetisch veranderde planten.

De witlofachtige chicoreiplant produceert bitterstoffen die sterk lijken op artemisinine. Harro Bouwmeester van Plant Research International ontdekte in zoete alsem het gen voor de productie van artesinine.Wanneer dat wordt overgezet in witloof, zal dat volgens Bouwmeester leiden tot een opbrengst die zeven keer zo hoog ligt. Hierdoor wordt het geneesmiddel ook betaalbaar voor de armere Afrikaanse bevolking.

De onderzoekrs hopen over drie tot vijf jaar een witloofplant te hebben die deze belofte waarmaakt. Opdrachtgever Dafra Pharma International heeft een octrooiaanvraag ingediend voor het gemanipuleerde witloof. (Felixcius)

Posted in gezondheid, landbouw | No Comments »

Japanse chauffeurs rijden op sake

Posted by marcho on 11th May 2007

Het is niet denkbeeldig dat Japanse autobestuurders in de toekomst hun tank zullen vullen met sake, de beroemde Japanse rijstwijn. Daarvoor heeft de Japanse overheid een proefproject opgezet in Shinanomachi, een bergstad tweehonderd kilometer ten noordwesten van Tokyo. Daar wordt met hulp van locale boeren goedkope ethanol gemaakt op basis van rijstafval. Het proefproject zal drie jaar duren en wordt geleid door Yasuo Igarashi, docent microbiologie aan de universiteit van Tokyo.

Indien het project in Shinamomachi een succes wordt, zal het systeem uitgebreid worden tot andere Japanse regio’s. Daardoor zou een gedeelte van de Japanse autovloot aangedreven kunnen worden met inlandse biobrandstoffen. Na de Verenigde Staten is Japan op dit ogenblik de tweede grootste dieselverbruiker van de wereld, maar is voor zijn bevoorrading exclusief afhankelijk van buitenlandse import. Japan is dan ook bijzonder gevoelig voor de schommelingen van de olieprijzen.

“Toch heeft Japan op het gebied van biobrandstoffen een grote achterstand op Europa en de Verenigde Staten,” merkt het persbureau Reuters op. “Dat kan onder meer verklaard worden door de hoge prijzen van de locale landbouwproducten. Daardoor zijn ook groene brandstoffen bijzonder duur. Bovendien geven de belangrijke Japanse olieverdelers weinig steun aan deze initiatieven, terwijl ook de regering weinig promotie voert.”

Het team van Yasuo Igarashi wil met zijn experiment echter aantonen dat biobrandstoffen haalbaar zijn en ook goedkoop kunnen geproduceerd worden. De Japanse landbouw wordt vooral gedreven op gezinsbasis en wordt gedragen door inwoners die een andere dagtaak hebben en vooral tijdens het weekend het land bewerken. Volgens Igarashi is er een groot potentieel om biobrandstof te produceren met landbouwafval en verlaten gronden.

Posted in automotive, energie, landbouw, milieu | No Comments »

Keniaanse landbouw gaat digitaal

Posted by marcho on 27th March 2007

In Kenia probeert men gebruikte computers in de locale om de locale landbouw te ondersteunen. Zelfs de in het westen afgeschreven technologie kan er immers gebruikt worden om locale weersmodellen samen te stellen, zodat kan voorspeld worden welke gevolgen de weersomstandigheden zullen hebben voor de oogst. Gehoopt wordt dan ook dat de opkomst van Windows Vista weer voor een nieuwe generatie afgeschreven computers zal zorgen.

In het westen worden al geruime tijd de modernste gps-technologieën gebruikt om landbouwgronden te bemesten en te beplanten, maar ook het Afrikaanse Kenia is zijn landbouw aan het digitaliseren. “Een goede weersvoorspelling is er immers bijzonder belangrijk,” aldus de Britse krant The Guardian. “Tachtig procent van het land is dor en traditioneel lukt de oogst er in sommige gebieden amper één keer om de vier jaar.”

Door het combineren van gegevens over temperatuur en regenval met informatie over de ondergrond maken het volgens de Keniaanse Metereologische Dienst mogelijk om tot een efficiëntere landbouw te komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tweedehands computers die door de Britse organisatie Computer Aid worden verzameld en naar ontwikkelingslanden worden gestuurd.

De Keniaanse Metereologische Dienst is nu volop de weersgegevens van de voorbije 62 jaar te digitaliseren. “Tot nu toe belden plaatselijke weerstations hun gegevens door naar een centrale dienst in Nairobi, waar de resultaten werden verwerkt,” aldus The Guardian. “De locale stations hadden echter niet de mogelijkheid om hun eigen gegevens te verwerken en te interpreteren voor de plaatselijke situatie.”

Tot nu toe bleef al die weersinformatie nagenoeg ongebruikt. “Het weer werkt cyclisch,” vertelde Simon Gathara, metereoloog bij de Keniaanse Metereoligische Dienst, aan de krant. “Daardoor kunnen we voor de huidige evoluties vergelijkingen maken met periodes uit het verleden. Dit laat toe om boeren te adviseren over de succeskansen bij het plannen van nieuwe oogsten.”

Zo kan beslist worden om te kiezen voor aanplantingen die niet veel regen nodig hebben. “We zijn nu in staat de meest geschikte planten te kiezen voor een bepaald jaar,” aldus de betrokkenen. “Maar eigenlijk zouden de gegevens nog meer locaal verzameld moeten worden, want Kenia heeft talloze verschillende agriculturele zones.” Gehoopt wordt dan ook dat Windows Vista voor een nieuwe generatie afgeschreven computers zal zorgen.

Posted in derde wereld, informatica, landbouw | No Comments »

Starbucks gaat Afrikaanse invoer verdubbelen

Posted by marcho on 15th February 2007

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft bekend gemaakt zijn koffie-aankopen in Oost-Afrika de volgende twee jaar te zullen verdubbelen. Bovendien wil de keten het krediet voor Afrikaanse boeren verhogen om de kwaliteit van de koffiebonen te verbeteren. Daarnaast komt er ook een Farmers Support Centre, dat één miljoen dollar zou samenbrengen om mikrokredieten te verlenen aan Afrikaanse boeren.

Starbucks kocht het voorbije jaar voor 294 miljoen dollar koffie aan. Daarvan was 6 procent afkomstig uit Afrika. Starbucks-topman Dub Hay zegt dat cijfer te tegen 2009 te willen opdrijven tot 12 procent. Starbucks ligt de jongste maanden trouwens in dispuut met de Ethiopische overheid, die een handelsmerk wil voor zijn koffie’s America-Sidamo, Harar en Yirgacheffe wil laten registeren.

Volgens Oxfam probeert Starbucks de Ethiopische pogingen te dwarsbomen door te lobbyen bij de Amerikaanse National Coffee Association. Starbucks ontkent die aantijgingen en zegt oog te hebben voor de belangen van de koffieboeren, maar voert aan niet te geloven dat een handelsmerk daartoe zou kunnen bijdragen. Volgens de keten is een ondersteuning van de boeren om de kwaliteit en de kwantiteit op te drijven een veel betere oplossing.

Posted in derde wereld, landbouw | No Comments »

Vragen bij Amerikaanse ethanol-productie

Posted by marcho on 5th January 2007

De Amerikaanse ethanolproductie zal volgend jaar de helft van de graanoogsten van de Verenigde Staten opslorpen. Dat blijkt uit een studie van het Earth Policy Institute. Door de talloze ethanol-fabrieken die worden opgericht door landbouwers en investeerders, die daarin een nieuwe goudmijn zien, komt volgens de onderzoekers de Amerikaanse voedingbevoorrading in het gedrang.

Volgens het Earth Policy Institute worden er op dit ogenblik een kwart meer ethanol-installaties gebouwd dan wordt aangegeven door het Agriculture Department en de Renewable Fuels Association. De onderzoekers stellen dat op dit ogenblik in de Verenigde Staten 79 installaties worden gebouwd, waardoor de totale ethanol-capaciteit volgend jaar zou verdubbelen tot 44 miljard liter.

Volgens de Renewable Fuels Association gaat het over 62 installaties, waardoor volgens de onderzoekers de hoeveelheid graan die voor de ethanolproductie nodig is, zwaar wordt onderschat. Graan dat in de energieproductie wordt gebruikt, wordt onttrokken aan de voedingsector, waardoor er grote discussies ontstaan over de prioriteiten die moeten gelegd worden. Volgens Lester R. Brown, voorzitter van het Earth Policy Institute, zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voedselprijs.

De krant The New York Times stelt dat de Renewable Fuels Association in zijn beleid de vragen rond de voedselbevoorrading minimaliseert. De organisatie stelt echter niet bewust de cijfers onderschat te hebben en zegt dat van de ethanolproductie geen invloed moet verwacht worden op de voedingsector. Ook de
National Corn Growers Association zegt perfect aan de vraag van energie, voeding en export te kunnen beantwoorden en de productie opgedreven te hebben.

Lester R. Brown stuurt aan op de Amerikaans moratorium op nieuwe ethanol-distillerijen. Hij wil ook dat ethanol gemaakt zou worden uit plantaardig afval en specifieke gewassen. Op dit ogenblik zijn in de Verenigde Staten zijn er al 116 ethanol-installaties operationeel. Er zouden bovendien nog minstens 200 gepland zijn.

Posted in biotechnologie, energie, landbouw, milieu | No Comments »