managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'luchtvaart & ruimtevaart' Category

Franse luchtvaartindustrie heeft nieuw recordjaar achter de rug

Posted by marcho on 15th April 2018

De Franse luchtvaartindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 64 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (Gifas), waarin gewag wordt gemaakt van een nieuw recordjaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat de sector het voorbije jaar tevens voor 44 miljard euro heeft geëxporteerd. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Verwacht wordt dat de trend zich ook dit jaar verder zal doorzetten.

De sector ontving het voorbije jaar voor 68,2 miljard euro aan nieuwe orders. “Dat betekende wel een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien, maar daarvoor kan een logische verklaring worden gegeven,” benadrukt Eric Trappier, topman van Gifas. “De voorbije jaren kon immers geprofiteerd van een aantal contracten voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale.” Uit het rapport blijkt dat militaire orders het voorbije jaar nog 16 procent van alle bestellingen vertegenwoordigden, tegenover 31 procent het jaar voordien en 32 procent drie jaar geleden. Die jaren werden echter gekenmerkt door bestellingen die Daussault Aviation kon registreren in Egypte, Qatar en India.

Aangevoerd wordt dat de burgerlijke luchtvaart weliswaar goede resultaten laat optekenen, onder meer met een sterke toename van bestellingen en leveringen bij Airbus, maar anderzijds moet volgens Trappier worden opgemerkt dat de sector van de zakenluchtvaart zijn heropleving nog moet bevestigen, terwijl de verkoop van helikopters de druk van de dalperiode in de petroleumsector blijft voelen. Uit het rapport blijkt verder dat de sector in totaal 190.000 arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. Het voorbije jaar werden 12.000 aanwervingen opgetekend. Daarmee kon de tewerkstelling in de sector met 2.000 arbeidsplaatsen worden uitgebreid. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

Posted by marcho on 31st October 2007

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

“De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn,” aldus het magazine ATW Online. “In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden,” aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

“Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn,” voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. “Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld.”

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. “We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken,” aldus nog de secretaris-generaal.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond

Posted by marcho on 29th October 2007

De hoge olieprijzen hebben de luchtmacht van Noord-Korea technisch werkloos gemaakt. Het land kan immers de aankoop van de brandstof niet meer financieren. Daardoor staan honderden militaire vliegtuigen van de Noord-Koreaanse luchtmacht aan de grond, waardoor snelle troepenverplaatsingen niet meer mogelijk zijn. De voorziene brandstof moet voor andere militaire projecten worden gebruikt.

De luchtmacht van Noord-Korea vliegt nog steeds grotendeels met oude Russische transportvliegtuigen. Het zou gaan om de AN-2, een licht transportvliegtuig dat op het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Noord-Korea zou nog een 300-tal van dergelijke toestellen in gebruik hebben. Elk toestel kan twaalf soldaten vervoeren.

Ondanks hun hoge leeftijd zouden de toestellen volgens het nieuwbureau Forbes buurland en aartsvijand Zuid-Korea nog steeds angst inboezemen, aangezien ze onder de radar kunnen vliegen en diep boven Zuid-Koreaans grondgebied kunnen doordringen. Maar de toestellen staan volgens bepaalde bronnen al geruime tijd aan de grond omdat de gereserveerde brandstof voor andere militaire activiteiten wordt gebruikt.

Noord-Korea is voor zijn energievoorzieningen vooral aangewezen op import vanuit China. In februari kreeg het land nog 100.000 brandstof, als onderdeel van een internationaal akkoord waarbij het land beloofde zijn kernwapen-programma stop te zetten in ruil voor energie of andere hulp.

Posted in energie, luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Boeing wil op waterstof vliegen

Posted by marcho on 26th October 2007

De Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing heeft met success tests uitgevoerd met vliegtuigmotoren op waterstof. Dat heeft het Amerikaanse concern bekend gemaakt. De motor zou in de toekomst gebruikt worden als aandrijfbron voor het robotvliegtuig Hale (High Altitude Long Endurance). Boeing noemt de motor de toekomst van de luchtvaart en een manier om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen.

Boeing maakte bij zijn experimenten gebruik van een waterstofmotor die door autoconstructeur Ford werd gebouwd. “De tests hebben uitgewezen dat waterstofmotoren technisch op punt staan en bevestigt dat deze technologie ook in vliegtuigen zal kunnen aangewend worden, zowel in de militaire luchtvaart als voor commerciële doeleinden,” aldus nog de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

De test werd uitgevoerd in een laboratorium van de Aurora Flight Sciences in Manassas in de Amerikaanse staat Virginia. Drie dagen lang werd de motor volgens Boeing geconfronteerd met omstandigheden zoals die ook op een hoogte van meer dan 20 kilometer aanwezig zijn. Daarbij zou de motor zich volgens de vliegtuigconstructeur uitstekend hebben gedragen en de vooraf gestelde verwachtingen overtroffen te hebben.

Het Hale-vliegtuig moet in de toekomst op grote hoogte bewakings- en communicatie-opdrachten uitvoeren. Het vliegtuig zou meer dan zeven onafgebroken in de lucht moeten kunnen blijven en een lading van ongeveer één ton moeten kunnen vervoeren. “Maar het zal nog lang duren vooraleer het Hale-project werkelijk gerealiseerd zal kunnen worden,” aldus het magazine The Register, dat ook vraagtekens heeft bij de praktische mogelijkheden.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Amerikaanse luchtvaart onveiliger dan gedacht

Posted by marcho on 24th October 2007

De Amerikaanse luchtvaart is veel onveiliger dan algemeen wordt aangenomen. Dat zou blijken uit een onderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Om het imago van de luchtvaart niet in het gedrang te brengen, zou de NASA de resultaten van het onderzoek hebben achter gehouden en studiebureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, verplicht hebben al gegevens over de studie te laten verdwijnen.

De NASA zou gedurende vier jaar ruim 24.000 piloten hebben ondervraagd over de veiligheid van de Amerikaanse luchtvaart. Daarbij zou gebleken dat er veel meer bijna-botsingen en problemen op de landingsbanen gebeuren dan algemeen wordt aangenomen. Maar de NASA heeft die resultaten nooit bekend. Toch kon het persbureau Associated Press achter een aantal gegevens komen.

Het persbureau eiste officieel dat de resultaten van het rapport zouden worden bekend gemaakt. De NASA stelt echter dat deze gegevens het vertrouwen van het publiek in de luchtvaartmaatschappijen zouden kunnen aantasten, zodat de maatschappijen commerciële verliezen zouden kunnen leiden en weigert het rapport vrij te geven. Ook wordt er gewezen op de vertrouwelijkheid van de interviews met de piloten.

Het rapport zou dubbel zoveel botsingen met vogels, bijna-botsingen in de lucht en op de landingsbaan hebben vastgesteld dan de officiële cijfers laten blijken. Ook zouden veel piloten geklaagd hebben op instructies die op het allerlaatste ogenblik, zoals net voor de landing, worden gewijzigd. Het republikeinse congreslid Brad Miller, voorzitter van het House Science and Technology Investigations, heeft gezegd dat de resultaten moeten bekend gemaakt worden.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Virgin Galactic loopt vertraging op

Posted by marcho on 11th October 2007

Een doorbraak van het ruimtetoerisme zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten. Dat heeft Alex Tai, operationeel topman van het commerciële ruimtebedrijf Virgin Galactic, toegegeven. Het project van Virgin Galactic, eigendom van Richard Branson, is voorlopig stopgezet, in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar een fatale explosie in de fabrieken waar de ruimteschepen worden ontwikkeld.

Eind juli gebeurde er in de Mojave Air and Space Port in Californië, waar de ruimteschepen van Virgin Galactic worden gebouwd en getest, een zware ontploffing. Daarbij vielen drie doden en drie zwaargewonden. De oorzaak moet volgens Virgin Galactic gezocht worden bij het ontwerp van één van de brandstoftanks, maar dat moet nog door een officieel onderzoek worden bevestigd.

Alex Tai stipte aan dat het werk aan het project is opgeschort, in afwachting van de resultaten van het onderzoek. “Daardoor zal het project volgens hem met verscheidene jaren worden uitgesteld,” aldus het magazine The Register. Een toeristische ruimtesprong moet volgens het magazine niet meer voor dit decennium worden verwacht. Oorspronkelijk was voorzien dat de testvluchten volgend jaar al zouden worden gestart.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Boeing niet milieuvriendelijk genoeg

Posted by marcho on 8th October 2007

Luchtvaartmaatschappijen vinden de nieuwe jumbojet Boeing 747-8 ouderwets en niet milieuvriendelijk. Onder meer British Airways en Vietnam Airways hebben besloten om het type niet aan te kopen en te kiezen voor concurrent Airbus. British Airways zegt dat de Airbus A380 minder brandstof per passagier verbruikt en daarmee milieuvriendelijker en goedkoper is dan zijn Amerikaanse concurrent.

De geheel vernieuwde Boeing 747-8 levert volgens de Amerikaanse constructeur een grote bijdrage aan groenere, stillere luchten, maar Vietnam Airlines heeft een over een verouderde Amerikaanse techniek, terwijl British Airways benadrukt zich te laten leiden hebben door milieuoverwegingen. “We willen duidelijk maken dat het verminderen van de CO2-uitstoot voor ons menens is en dan is de A380 het beste toestel,” aldus een BA-woordvoerder.

De Nederlandse krant NRC Handelsblad stelt dat het ontwerp van de Boeing 747 teruggaat tot de jaren zestig, al is de nieuwste versie veel zuiniger geworden. Maar British Airways zegt dat de A380 minder brandstof per passagier verbruikt en daarmee milieuvriendelijker én goedkoper is. British Airways heeft van de A380 twaalf stuks besteld, met een optie op nog eens zeven. BA heeft tegelijkertijd voor nieuwe kleinere Boeings gekozen, met een order van 24 Dreamliners en een optie op 18 stuks.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Zeppelin denkt aan toeristische kansen

Posted by marcho on 7th October 2007

De Duitse ondernemer Wolfgang Von Zeppelin wil met een vloot van twaalf luchtschepen reizen organiseren tussen een aantal Europese steden. Hij meent dat voor zijn project een investering van 325 miljoen euro nodig is. Elk luchtschip zou 45 personen kunnen vervoeren. Wolfgang Von Zeppelin is een nazaat van Ferdinand Von Zeppelin, de man die dit type van luchttransport zijn naam gaf.

Wolfgang Von Zeppelin denkt aan een netwerk van tien steden waartussen de zeppelins kunnen pendelen. Zijn luchtschepen zouden 50.000 kubieke meter heliumgas bevatten en zouden 125 meter lang worden. Von Zeppelin denkt daarbij vooral aan toerisme en stelt dat rondvaartvluchten met zeppelins een toekomst kunnen hebben. Op dit ogenblik is er al een gelijkaardig project aan de Bodensee in het Duitse Zwarte Woud, waar de zeppelin al een jaar vooruit is volgeboekt.

Von Zeppelin denkt ook aan rondvluchten van twintig dagen voor Amerikaanse toeristen langs de tien zeppelinsteden. Voor het vrachtvervoer is een zeppelin volgens de initiatiefnemer niet rendabel. “Een luchtschip is te groot en te gevoelig voor wind,” vertelde Von Zeppelin tegen De Volkskrant. “Bovendien zijn er al helikopters die dertig ton kunnen tillen en veel goedkoper zijn dan een zeppelin.”

Eerdere pogingen om de zeppelin-sector nieuw leven in te blazen, werden financieel geen succes. Bovendien blijven de zeppelins achtervolgd door de ramp met de Hindenburg in 1937. De zeppelin vloog toen in brand. Hij was echter gevuld met waterstof en niet met het onbrandbare helium.

Meer nieuws over transport en verkeer

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, toerisme | No Comments »

Latijns-Amerika heeft 1.700 vliegtuigen nodig

Posted by marcho on 28th September 2007

De volgende twintig jaar zal Latijns-Amerika meer dan 1.700 nieuwe vliegtuigen nodig hebben. Dat betekent een markt van 120 miljard dollar en daarmee bijzonder aantrekkelijk voor de luchtvaartindustrie. Dat zegt de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing. Voorspeld wordt dat de groei op de Latijns-Amerikaanse luchtvaartmarkt alleen zal moeten onderdoen voor de evoluties in China.

Ook in Latijns-Amerika zal het luchtvervoer volgens Boeing veel aan populariteit winnen. De Amerikaanse vliegtuigbouwen voorspelt dat het luchtvaartverkeer in de volgende twee decennia met 6,6 procent per jaar zal toenemen. Daarmee moet de regio alleen China laten voorgaan. Eerder dit jaar voorspelde dat de luchtvaartmaatschappijen tegen 2026 wereldwijd 2,8 triljoen dollar zal besteden aan nieuwe toestellen.

“Latijns-Amerika wordt door de vliegtuigconstructeurs beschouwd als een bijzonder attractieve markt,” aldus BBC News. “Dat is onder meer te wijten aan de relatief grote afstanden tussen de grote steden, de armzalige toestand van de bestaande verkeersinfrastructuur en een groeiend aantal mensen dat zich dankzij een hogere levensstandaard steeds meer een vliegtuigreis zal kunnen verloorloven.”

Tegen 2026 zal de vloot van de Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen volgens Boeing bestaan uit 2.420 vliegtuigen. Tachtig procent van de orders zullen gaan naar traditionele lijnvliegtuigen,” aldus Boeing. “Grotere toestellen, zoals de Boeing 747 en de Airbus A380 zullen echter minder dan één procent van alle bestellingen uitmaken.”

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Onverslijtbaar aluminium voor vliegtuigen

Posted by marcho on 27th September 2007

De Amerikaanse vliegtuigconstructeurs Lockheed en Boeing zijn geïnteresseerd in een nieuwe staaltechnologie van het bedrijf GTM uit het Nederlandse Den Haag. Het gaat om central reinforced aluminium, dat volgens het Nederlands bedrijf kan zorgen voor een besparing van minimaal 135.000 liter kerosine per vliegtuig per jaar. Samen met de lagere onderhoudskosten zouden de besparingen wereldwijd kunnen oplopen tot 75 miljard euro.

GTM Advanced Structures ontwikkelde het materiaal in samenwerking met de Delftse Universiteit faculteit en het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa. Het product zou nagenoeg ongevoelig zijn voor metaalvermoeiing. Op dit ogenblik zijn de onderhoudskosten aan het einde van de levensduur van een vliegtuig – ongeveer veertig jaar – verviervoudigd. Bij het nieuwe materiaal lopen de kosten volgens de onderzoekers gedurende die tijd nauwelijks op.

Central is opgebouwd uit laagjes aluminium, afgewisseld door laagjes glasvezel in hars. Het materiaal is volgens de ontwikkelaars sterker dan het vezelversterkte koolstof dat recent in de Boeing 787 is toegepast. GTM hoopt de eerste orders te krijgen van de Amerikaanse luchtmacht, die de vleugels van 300 Hercules-vrachtvliegtuigen moet vervangen. De US Air Force zou van plan zijn om binnenkort de eerste testen met het nieuwe materiaal te doen.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »