managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'luchtvaart & ruimtevaart' Category

Flyland is de vijfentwintigste economie van de wereld

Posted by marcho on 3rd September 2018

Luchtvaartreizigers vertegenwoordigen een economie van meer dan 400,5 miljard dollar. Indien de sector de eigen natie Flyland zou vormen, zou een bruto binnenlands product worden gegeneerd dat het niveau van Noorwegen evenaart. Bovendien zou Flyland een populatie tellen die groter is dan de bevolking van België. Dat is de conclusie van een rapport van de bank HSBC Holdings. Er wordt aan toegevoegd dat de waarde van de sector met elke dag 1,26 miljard dollar aangroeit. In de lijst met de grootste economieën van de wereld zou Flyland bovendien op de vijfentwintigste plaats staan.

“Flyland toont grote gelijkenissen met de traditionele geografische naties,” stippen de onderzoekers aan. “Net zoals in die andere naties is Flyland een omgeving waar mensen verliefd worden, belangrijke zakelijke contracten afsluiten, op beleefd sociaal gedrag aansturen en genieten van voeding, drank en entertainment.” HSBC Holdings wijst er daarbij op dat elke dag ongeveer 11,9 miljoen mensen ergens in de wereld een vliegtuigreis ondernemen. Opgemerkt wordt dat de onderdaan van Flyland gemiddeld vierenhalve vlucht per jaar neemt en daarbij dertig uur in de lucht doorbrengt.

“Flyland is een omgeving die de menselijke connectie bevordert,” zeggen de onderzoekers. “Uit de studie blijkt dat op een gemiddelde vlucht twee koppels elkaar ontmoeten en verliefd. Met bijna 107.000 vluchten per dag is er dan ook volop gelegenheid om de perfecte match te ontmoeten. De contacten hoeven echter niet noodzakelijk romantisch te zijn. Er werd immers vastgesteld dat 47 procent een gesprek start met een vreemde medepassagier, terwijl 12 procent een blijvende vriendschap heeft gesloten en 13 procent een sterke zakelijke band heeft gecreëerd. De onderdanen van Flyland zijn ook overweldigend positief over de voordelen van het reizen.”

Vastgesteld werd dat 83 procent van de reizigers zeggen dankzij de luchtvaart de wereld beter te hebben leren begrijpen, terwijl respectievelijk 67 procent en 63 procent zegt toleranter en geduldiger te zijn geworden. “Bovendien zijn er ook persoonlijke baten, waarbij 77 procent zich onafhankelijker voelt en 73 procent meer zelfvertrouwen heeft aangekweekt,” zeggen de onderzoekers. “Maar zoals elke natie heeft ook Flyland zijn eigen sociale verwachtingen en ergernissen. Kinderen blijken daarbij het grootste probleem, want 65 procent zegt zich te ergeren aan kinderen die tegen de zetels van de vorige rij schoppen, terwijl 59 procent gefrustreerd raakt door dollende en lawaaierige jongeren.”

Verder wordt gewezen op brutaal gedrag tegen het cabinepersoneel (56 procent), maar ook passagiers die hun schoenen uittrekken of de armsteunen in beslag nemen zorgen voor grote frustraties (45 procent), net zoals passagiers die teveel alcohol consumeren (44 procent).

Lees Verder

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Europa heeft vierendertig klimaatneutrale luchthavens

Posted by marcho on 8th July 2018

De luchthavens Brussels Airport in België, London-Stansted in Engeland en Roma-Ciampino en Aeroporto di Venezia-Treviso in Italië hebben een klimaatneutrale status gewonnen. Dat heeft de Airports Council International (ACI) benadrukt. In totaal kunnen in Europa inmiddels honderddrieëndertig luchthavens worden geregistreerd in één van de vier klimaatniveau’s van de Airport Carbon Accreditation. Een statuut van koolstofneutraliteit onder de Airport Carbon Accreditation betekent dat een luchthaven de uitstoot onder zijn directe controle zoveel mogelijk heeft verminderd en de resterende emissies heeft gecompenseerd.

“We zijn verheugd de certificering van vier nieuwe uitstootneutrale luchthavens in drie Europese landen te kunnen aankondigen,” benadrukte Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI Europe. “In totaal hebben we nu honderddrieëndertig luchthavens die deelnemen aan de Airport Carbon Accreditation. Deze luchthavens verwelkomen meer dan 65 procent van het Europese passagiersvervoer door de lucht. De voorbije twaalf maanden zijn de geaccrediteerde luchthavens in Europa erin gelukt gezamenlijk de uitstoot van koolstofdioxide onder hun directe controle met 163.277 ton te verminderen. Dat is een vermindering met 7,6 procent.”

De Europese luchthavenindustrie heeft zich vorig jaar geëngageerd om tegen het einde van het volgende decennium honderd koolstofneutrale luchthavens te hebben. Met deze nieuwe toevoegingen beschikt Europa inmiddels over vierendertig luchthavens die het hoogste niveau van klimaatneutraliteit hebben bereikt. “Het is hartverwarmend te kunnen vaststellen welke inspanningen de Europese luchthavenindustrie doet om zijn belofte over klimaatneutraliteit in te vullen,” zegt Niclas Svenningsen, hoofd van het Climate Neutral Now Initiative van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

De Europese luchthavensector heeft beloofd om tegen eind volgend decennium honderd klimaatneutrale locaties te kunnen tellen. Met de nieuwe toevoegingen is volgens Svenningsen al één derde van die belofte ingevuld. “Luchthavens vormen slechts één onderdeel van de luchtvaartindustrie, maar ze hebben een krachtige boodschap verstuurd,” benadrukt hij.

Lees Verder

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Frankrijk creëert meeste vertragingen in Europese luchtruim

Posted by marcho on 21st June 2018

Ongeveer één derde van de vertragingen binnen de Europese luchtvaart moet worden toegeschreven aan de Franse luchtverkeersleiding. Dat blijkt uit een rapport van de Franse Financiële Senaatscommissie, gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden.

Er wordt benadrukt dat de Franse luchtvaart te lijden heeft onder een zware stakingsdruk en bovendien met verouderde apparatuur dient af te rekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Franse luchtverkeersleiding over een periode van twaalf jaar in totaal 254 dagen hebben gestaakt. Griekenland staat op de tweede plaats met amper zesenveertig dagen en Italië met zevenendertig dagen. In Duitsland werden over die hele periode vier stakingsdagen gemeld.

“Een stakingsdag in Frankrijk heeft op de Europese luchtvaart een veel grotere impact dan acties in andere landen uit de regio,” beklemtoont de Franse senator Vincent Capo-Canellas, auteur van het rapport. “Naast frequente industriële acties is Frankrijk immers ook de kampioen van vertragingen, die moeten worden toegeschreven aan een verouderde apparatuur. Frankrijk is verantwoordelijk voor 33 procent van de vertragingen die aan de luchtverkeersleiding in Europa kunnen worden toegeschreven. De Franse problemen vertegenwoordigen 300 miljoen euro aan jaarlijkse verliezen voor luchtvaartmaatschappijen.”

“In Frankrijk is de controleapparatuur verouderd en de onderhoudskosten – 136 miljoen euro per jaar – liggen bijzonder hoog,” zegt Capo-Canellas nog. “Frankrijk heeft een grote achterstand op zijn buurlanden hoewel het land de voorbije zeven jaar meer dan 2 miljard euro heeft besteed aan de modernisering van zijn luchtverkeersleiding.” Frankrijk heeft vierduizend luchtverkeersleiders, maar het rapport wijst erop dat deze groep elk jaar een groter volume verkeer moet opvangen. Vorig jaar werden er meer dan 3,1 miljoen vluchten geregistreerd. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Over twee jaar is er sprake van een toename met 8,6 procent.”

Op Europees vlak is de luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van alle vertragingen. “Alles wijst erop dat de situatie de volgende jaren alleen nog maar erger zal worden,” waarschuwt Capo-Canellas nog. “Het luchtvaartverkeer zal immers nog in intensiteit toenemen. Er moeten dan ook meteen krachtige oplossingen worden gevonden om de problemen zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.” Recent nog waarschuwde de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair voor een dreigende meltdown van het Europese luchtruim indien er geen dringende stappen werden ondernomen om de aanhoudende stakingsacties van de Franse luchtverkeersleiders te stoppen. (Foto: Unsplash/Viktor Forgacs)

Lees Verder

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Dubai Airport verwerkt vijftienhonderd vliegbewegingen per dag

Posted by marcho on 11th May 2018

Dubai Airport verwerkt op dit ogenblik gemiddeld vijftienhonderd vliegbewegingen per dag. Dat vertegenwoordigt een stijging met 50 procent tegenover het begin van dit decennium. Dat heeft Abdulla Al Hashmi, vice-president operaties bij Dubai Air Navigation Services (Dans) gezegd.

De cijfers tonen volgens Al Hashmi duidelijk op welke manier tijdens een periode van acht jaar van een lokale bestemming is uitgegroeid tot een cruciale draaischijf van het internationale luchtvaartverkeer. Hij voegde er echter aan toe dat die evolutie ook de complexiteit van het beheer van het lokale luchtruim gevoelig heeft doen toenemen.

“Door de intensievere trafieken moest het luchtruim rond Dubai een fundamentele upgrade krijgen,” benadrukte Al Hashmi. “Onder meer werden een negentigtal nieuwe procedures geïntroduceerd, terwijl het netwerk navigatiepunten met een honderdvijftigtal locaties werd uitgebreid. Dergelijke maatregelen bleken noodzakelijk om de capaciteit van het luchtruim te verhogen, besparingen op het brandstofverbruik mogelijk te maken en een duurzame luchtvaart te ondersteunen. Dankzij die ingrepen konden vertragingen in piekperiodes met 40 procent worden verlaagd, terwijl bij de emissies een besparing van ongeveer 447 ton koolstofdioxide per dag kon worden gerealiseerd.”

Peter Harbison, voorzitter van het Centre for Aviation (Capa), wees er daarbij op de het Midden-Oosten op dit ogenblik een vliegtuigvloot van 1.671 toestellen ter beschikking heeft. De grootste vloot van de wereld is gesitueerd in Noord-Amerika, waar 9.736 toestellen kunnen worden geteld. Dubai Airport heeft inmiddels de drukste luchthaven van de wereld. Cijfers van de Airports Council International (ACI) tonen aan dat in Dubai vorig jaar 87,7 miljoen passagiers werden ontvangen. De Londense luchthaven Heathrow stond op de tweede plaats met 73,2 miljoen reizigers. Dubai onttroonde vier jaar geleden Heathrow als de drukste luchthaven van de wereld.

Het Midden-Oosten telt op dit ogenblik een vliegtuigvloot met 1.671 toestellen. De grootste vloot van de wereld is terug te vinden in Noord-Amerika, waar 9.736 vliegtuigen worden geteld. Asia-Pacific staat op de tweede plaats met 9.160 toestellen. (Foto LAJ)

Lees Verder

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Franse luchtvaartindustrie heeft nieuw recordjaar achter de rug

Posted by marcho on 15th April 2018

De Franse luchtvaartindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 64 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (Gifas), waarin gewag wordt gemaakt van een nieuw recordjaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat de sector het voorbije jaar tevens voor 44 miljard euro heeft geëxporteerd. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Verwacht wordt dat de trend zich ook dit jaar verder zal doorzetten.

De sector ontving het voorbije jaar voor 68,2 miljard euro aan nieuwe orders. “Dat betekende wel een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien, maar daarvoor kan een logische verklaring worden gegeven,” benadrukt Eric Trappier, topman van Gifas. “De voorbije jaren kon immers geprofiteerd van een aantal contracten voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale.” Uit het rapport blijkt dat militaire orders het voorbije jaar nog 16 procent van alle bestellingen vertegenwoordigden, tegenover 31 procent het jaar voordien en 32 procent drie jaar geleden. Die jaren werden echter gekenmerkt door bestellingen die Daussault Aviation kon registreren in Egypte, Qatar en India.

Aangevoerd wordt dat de burgerlijke luchtvaart weliswaar goede resultaten laat optekenen, onder meer met een sterke toename van bestellingen en leveringen bij Airbus, maar anderzijds moet volgens Trappier worden opgemerkt dat de sector van de zakenluchtvaart zijn heropleving nog moet bevestigen, terwijl de verkoop van helikopters de druk van de dalperiode in de petroleumsector blijft voelen. Uit het rapport blijkt verder dat de sector in totaal 190.000 arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. Het voorbije jaar werden 12.000 aanwervingen opgetekend. Daarmee kon de tewerkstelling in de sector met 2.000 arbeidsplaatsen worden uitgebreid. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

Posted by marcho on 31st October 2007

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

“De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn,” aldus het magazine ATW Online. “In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden,” aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

“Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn,” voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. “Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld.”

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. “We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken,” aldus nog de secretaris-generaal.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond

Posted by marcho on 29th October 2007

De hoge olieprijzen hebben de luchtmacht van Noord-Korea technisch werkloos gemaakt. Het land kan immers de aankoop van de brandstof niet meer financieren. Daardoor staan honderden militaire vliegtuigen van de Noord-Koreaanse luchtmacht aan de grond, waardoor snelle troepenverplaatsingen niet meer mogelijk zijn. De voorziene brandstof moet voor andere militaire projecten worden gebruikt.

De luchtmacht van Noord-Korea vliegt nog steeds grotendeels met oude Russische transportvliegtuigen. Het zou gaan om de AN-2, een licht transportvliegtuig dat op het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Noord-Korea zou nog een 300-tal van dergelijke toestellen in gebruik hebben. Elk toestel kan twaalf soldaten vervoeren.

Ondanks hun hoge leeftijd zouden de toestellen volgens het nieuwbureau Forbes buurland en aartsvijand Zuid-Korea nog steeds angst inboezemen, aangezien ze onder de radar kunnen vliegen en diep boven Zuid-Koreaans grondgebied kunnen doordringen. Maar de toestellen staan volgens bepaalde bronnen al geruime tijd aan de grond omdat de gereserveerde brandstof voor andere militaire activiteiten wordt gebruikt.

Noord-Korea is voor zijn energievoorzieningen vooral aangewezen op import vanuit China. In februari kreeg het land nog 100.000 brandstof, als onderdeel van een internationaal akkoord waarbij het land beloofde zijn kernwapen-programma stop te zetten in ruil voor energie of andere hulp.

Posted in energie, luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Boeing wil op waterstof vliegen

Posted by marcho on 26th October 2007

De Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing heeft met success tests uitgevoerd met vliegtuigmotoren op waterstof. Dat heeft het Amerikaanse concern bekend gemaakt. De motor zou in de toekomst gebruikt worden als aandrijfbron voor het robotvliegtuig Hale (High Altitude Long Endurance). Boeing noemt de motor de toekomst van de luchtvaart en een manier om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen.

Boeing maakte bij zijn experimenten gebruik van een waterstofmotor die door autoconstructeur Ford werd gebouwd. “De tests hebben uitgewezen dat waterstofmotoren technisch op punt staan en bevestigt dat deze technologie ook in vliegtuigen zal kunnen aangewend worden, zowel in de militaire luchtvaart als voor commerciële doeleinden,” aldus nog de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

De test werd uitgevoerd in een laboratorium van de Aurora Flight Sciences in Manassas in de Amerikaanse staat Virginia. Drie dagen lang werd de motor volgens Boeing geconfronteerd met omstandigheden zoals die ook op een hoogte van meer dan 20 kilometer aanwezig zijn. Daarbij zou de motor zich volgens de vliegtuigconstructeur uitstekend hebben gedragen en de vooraf gestelde verwachtingen overtroffen te hebben.

Het Hale-vliegtuig moet in de toekomst op grote hoogte bewakings- en communicatie-opdrachten uitvoeren. Het vliegtuig zou meer dan zeven onafgebroken in de lucht moeten kunnen blijven en een lading van ongeveer één ton moeten kunnen vervoeren. “Maar het zal nog lang duren vooraleer het Hale-project werkelijk gerealiseerd zal kunnen worden,” aldus het magazine The Register, dat ook vraagtekens heeft bij de praktische mogelijkheden.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Amerikaanse luchtvaart onveiliger dan gedacht

Posted by marcho on 24th October 2007

De Amerikaanse luchtvaart is veel onveiliger dan algemeen wordt aangenomen. Dat zou blijken uit een onderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Om het imago van de luchtvaart niet in het gedrang te brengen, zou de NASA de resultaten van het onderzoek hebben achter gehouden en studiebureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, verplicht hebben al gegevens over de studie te laten verdwijnen.

De NASA zou gedurende vier jaar ruim 24.000 piloten hebben ondervraagd over de veiligheid van de Amerikaanse luchtvaart. Daarbij zou gebleken dat er veel meer bijna-botsingen en problemen op de landingsbanen gebeuren dan algemeen wordt aangenomen. Maar de NASA heeft die resultaten nooit bekend. Toch kon het persbureau Associated Press achter een aantal gegevens komen.

Het persbureau eiste officieel dat de resultaten van het rapport zouden worden bekend gemaakt. De NASA stelt echter dat deze gegevens het vertrouwen van het publiek in de luchtvaartmaatschappijen zouden kunnen aantasten, zodat de maatschappijen commerciële verliezen zouden kunnen leiden en weigert het rapport vrij te geven. Ook wordt er gewezen op de vertrouwelijkheid van de interviews met de piloten.

Het rapport zou dubbel zoveel botsingen met vogels, bijna-botsingen in de lucht en op de landingsbaan hebben vastgesteld dan de officiële cijfers laten blijken. Ook zouden veel piloten geklaagd hebben op instructies die op het allerlaatste ogenblik, zoals net voor de landing, worden gewijzigd. Het republikeinse congreslid Brad Miller, voorzitter van het House Science and Technology Investigations, heeft gezegd dat de resultaten moeten bekend gemaakt worden.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »

Virgin Galactic loopt vertraging op

Posted by marcho on 11th October 2007

Een doorbraak van het ruimtetoerisme zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten. Dat heeft Alex Tai, operationeel topman van het commerciële ruimtebedrijf Virgin Galactic, toegegeven. Het project van Virgin Galactic, eigendom van Richard Branson, is voorlopig stopgezet, in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar een fatale explosie in de fabrieken waar de ruimteschepen worden ontwikkeld.

Eind juli gebeurde er in de Mojave Air and Space Port in Californië, waar de ruimteschepen van Virgin Galactic worden gebouwd en getest, een zware ontploffing. Daarbij vielen drie doden en drie zwaargewonden. De oorzaak moet volgens Virgin Galactic gezocht worden bij het ontwerp van één van de brandstoftanks, maar dat moet nog door een officieel onderzoek worden bevestigd.

Alex Tai stipte aan dat het werk aan het project is opgeschort, in afwachting van de resultaten van het onderzoek. “Daardoor zal het project volgens hem met verscheidene jaren worden uitgesteld,” aldus het magazine The Register. Een toeristische ruimtesprong moet volgens het magazine niet meer voor dit decennium worden verwacht. Oorspronkelijk was voorzien dat de testvluchten volgend jaar al zouden worden gestart.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | No Comments »