managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'management' Category

Weinig beursgenoteerde bedrijven met vrouwelijke chief executive

Posted by marcho on 1st June 2018

Vrouwelijke chief executives blijven schaars bij de grootste beursgenoteerde bedrijven. Vrouwen die echter de top bereiken, krijgen uitzicht op een beloning die competitief is met de vergoeding van hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een rapport van het databedrijf Equilar en het persbureau Associated Press, gebaseerd op een analyse van de leidende kaders van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten.

Slechts 5 procent van deze ondernemingen wordt door een vrouw geleid, maar de mediaan van de jaarwedde van de vrouwelijke chief executive ligt wel op 13,5 miljoen dollar, tegenover 11,5 miljoen dollar voor hun mannelijke tegenhangers.

Bovenop de lijst met best betaalde vrouwelijke chief executives stond vorig jaar Indra Nooyi van PepsiCo met een vergoeding van 25,9 miljoen dollar. Debra Cafaro, topvrouw van de vastgoedgroep Ventas, staat met 25,3 miljoen dollar op een tweede plaats. Mary Barra van General Motors ontving 21,9 miljoen dollar. De mediaan van de beloning voor vrouwelijke chief executives steeg met 15,4 procent ten opzichte van het jaar voordien, tegenover 8,2 procent bij de mannen. Toch is ook Nooyi niet terug te vinden bij de tien hoogste salarissen van het land. De topvrouw van PepsiCo staat pas op een achttiende plaats.

In de volledige lijst van vijfhonderd bedrijven bleken zevenentwintig entiteiten eind vorig jaar geleid door een vrouwelijke chief executive. Het jaar voordien waren er vierentwintig bedrijven met een vrouwelijke leiding. “Het is tragisch dat het zo moeilijk blijkt om vrouwelijk talent tot op topniveau te laten doorgroeien,” zegt Josh Crist, managing director bij rekruteerder Crist Kolder Associates. De situatie zou meer acuut kunnen worden na het vertrek van de vrouwelijke chief executives van Campbell Soup en Mattel. Beide werden door mannen vervangen. Volgens analist Catalyst is er echter een lichtpunt. De hogere kaders tellen steeds meer vrouwen, waardoor ook de kans op een vrouwelijke chief executive toeneemt.

“Bedrijven zoeken diversiteit, zowel qua geslacht als etniciteit, voor hun leiderschap,” betoogt Crist. “Om echter ook aan de top diversiteit te krijgen, is tijd nodig. Er moet immers in de hele organisatie een verandering worden doorgevoerd.” Volgens Drew Silvester, onderzoeker bij het Pew Research Institute, vormt de traagheid van de bedrijven een probleem. De huidige vrouwelijke chief executives hebben een carrière van twintig of dertig jaar achter de rug. Hun opkomst vertegenwoordigt volgens Silvester dan ook de bedrijfscultuur van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Een echte verandering kan volgens hem dan ook nog jaren duren.

Brande Stellings, vice-president van Catalyst, is het daar echter niet mee eens. Volgens haar kunnen bedrijven veel sneller beslissingen nemen. “Tijd of generaties zijn geen differentiator,” merkt zij op. “Wel is de houding van de leiding en de organisatie belangrijk.” (Foto: Pepsico)

Lees Verder

Posted in management | No Comments »

Managers zijn trouwer dan gedacht

Posted by marcho on 26th October 2007

Hoge managers zijn veel loyaler aan hun werkgever dan vaak wordt verondersteld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse talentmanagement-bureau BlueSteps.com. Meer dan de helft van de ondervraagde senior managers verwacht zijn hele loopbaan voor hooguit zeven verschillende organisaties te zullen werken. Bovendien is vier op de tien managers de afgelopen vijf jaar nog niet van functie gewisseld.

“De ondervraagde managers hebben volgens de onderzoekers zelfs een vrij traditionele kijk op begrippen zoals loopbaanontwikkeling en loyaliteit,” aldus het magazine Managers Online. “Zo werkt 40 procent van de ondervraagden al twee tot vijf jaar voor dezelfde organisatie. De meerderheid van de topmanagers verwacht bovendien tussen de vier en zeven jaar voor dezelfde organisatie te zullen werken.”

Volgens de ondervraagden moet een hoge manager minstens twee jaar zijn functie volhouden. Verder vinden ze dat iemand als een jobhopper kan beschouwd worden als hij meer dan drie functies in tien jaar vervult. De belangrijkste reden om zelf naar een andere functie uit te zien is volgens de onderzoekers een gebrek aan carrièrekansen in de eigen organisatie, gevolgd door ontevredenheid over de leiding van het bedrijf.

Posted in management | No Comments »

Ondernemer wil vooral onafhankelijk zijn

Posted by marcho on 24th October 2007

Ondernemers hebben het drukker, maar voelen zich gelukkiger dan in loondienst te moeten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse organisatie Discover Small Business Watch. De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat 61 van de Amerikaanse ondernemers liever ondernemer blijft met minder geld dan in loondienst te gaan voor een groter inkomen. Amper 20 procent zegt ondernemer te zijn geworden om meer geld te verdienen.

Van de Amerikaanse ondernemers start 46 procent een eigen bedrijf om van de werkgever verlost te zijn en flexibel te kunnen werken. Amerikaanse ondernemers blijven ook liever klein. Niet minder dan 70 procent van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf liever niet meer al te veel zien groeien. Het gaat hen naar eigen zeggen niet om een groei, maar om onafhankelijkheid.

Die onafhankelijkheid is voor bijna 30 procent van de respondenten goed voor een zesdaagse werkweek. Meer dan de helft zegt per jaar maximaal zeven dagen vrijaf te nemen. In de globale Amerikaanse populatie bedraagt dat 36 procent. “Door die inzet zorgen ze ook voor klanttevredenheid,” aldus de onderzoekers. “Weinig consumenten zeggen dat grotere bedrijven een betere service leveren.”

Posted in management | No Comments »

Printers bron van grote verspilling

Posted by marcho on 18th October 2007

Bedrijven hechten veel belang aan kostenreductie en een duurzaam beleid. Toch heeft een groot deel van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf geen zicht op zijn printerinfrastructuur en wordt er meer geprint dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Lexmark. Dat gebrek aan inzicht leidt volgens de onderzoekers tot grote verspillingen.

“Een kwart van de midden- en kleinbedrijven in Nederland voert geen evaluatie uit van de printerinfrastructuur,” aldus het magazine Computable. “Dat is meer dan in de meeste Europese landen. Gemiddeld voert 22 procent van de bedrijven in het midden – en kleinbedrijf nooit een review uit.” De onderzoekers stellen dat dit tot een verspilling van technologie, papier en geld leidt.

Van de Nederlandse bedrijven is 65 procent uitgerust met een multifunctionele printer. “Bij tien procent van de ondervraagde bedrijven heeft iedere medewerker één printer,” aldus nog Computable. “Het grootste deel – 56 procent – heeft per twee tot vier werknemers één printer. De multifunctionele printers worden hoofdzakelijk gebruikt om te printen, kopiëren en faxen. Functies zoals fotoprinten en archiveren zijn slechts voor zeven procent van belang.”

Posted in management | No Comments »

Waarde heeft meer aandacht nodig

Posted by marcho on 17th October 2007

De verkoopprijs van een product is veel minder belangrijk dan algemeen wordt aangenomen. Dat zegt consulent Peter Stinckens. Het komt er volgens hem vooral op aan om waarde te creëren voor de klant. Maar door de blijvende nadruk op de prijs, wordt er volgens de consulent veel te weinig aandacht besteed aan die waarde, die naargelang de behoefte van de klant heel uiteenlopend kan zijn.

“Men hoort dagelijks verkopers verkondigen dat hun product te duur is in vergelijking met de concurrentie,” aldus Peter Stinckens. “Het gevolg laat zich raden. Iedereen begint met een focus op de prijs.” Het resultaat daarvan is volgens de consulent meestal een uitgeholde marge en minder financiële ruimte en tijd om zich te concentreren op de waarde van het product, wat echt belangrijk is.”

Niemand koopt volgens Stinckens uitsluitend op basis van een prijs. “Indien dit wel zo was, reden we allemaal in dezelfde wagen, droegen we dezelfde kleren, aten we dezelfde dingen,” voert hij aan. “Maar dat doen we niet.” De consulent voert aan dat er eerst gekozen wordt op basis van enkele waarden, zoals smaak, imago, comfort en uitstraling. Daarna wordt er gekeken wat er binnen het budget valt.

Voor bedrijven is dit volgens de consulent niet anders. “Elke aankoop is een investering,” benadrukt hij. Stickens stelt dat een investering moet renderen, maar dat dit op verschillende manier kan. “Dat hangt af van de doelstellingen en het waardekader van de klant,” voert hij aan. “Men moet dus bijzonder goed weten wat hij wil.” Dat kan gaan van het creëren van een groter marktaandeel tot het uitbouwen van een beter aanbod of een uniek imago.

Bovendien voert Stickens aan dat het van belang is om bij potentiële klanten de juiste contactpersoon te vinden. “Een aanbod dat een meerwaarde kan betekenen op administratief of logistiek vlak, zal een directe aankoopverantwoordelijke niet aanspreken,” zegt hij. “Die heeft immers geen baat bij deze besparingen. Voor hem is enkel zijn budget van belang. Men moet zijn waarde voorstellen aan diegene voor wie het ook een echte waarde heeft.”

Posted in management | No Comments »

Bedrijfsfraude stijgt 40 procent

Posted by marcho on 16th October 2007

De financiële schade die bedrijven wereldwijd lijden als gevolg van bedrijfsfraude of criminaliteit is in de afgelopen twee jaar met 40 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC). Daarbij wordt door de onderzoekers opgemerkt dat ongeveer de helft van de daders moet gezocht worden binnen de muren van het eigen bedrijf.

Het door bedrijven geleden directe financiële verlies is in de afgelopen twee jaar gestegen met 40 procent van 1,2 miljoen euro naar 1,7 miljoen euro. “Het wereldwijde totale schadebedrag aan ontdekte diefstallen, verduistering, corruptie en bedrijfsspionage bedraagt ten minste 5,6 miljard euro,” merkt het adviesbureau op. De studie wijst uit dat fraude in alle sectoren terug te vinden is en zowel grote als kleine bedrijven het slachtoffer zijn.

De globalisering maakt bedrijven volgens de onderzoekers gevoeliger voor fraude. Op nieuwe markten zoals China moeten ze immers vrezen voor omkoping, corruptie en namaak. Meer dan de helft van de bedrijven geeft toe het voorbije twee jaar het slachtoffer geweest te zijn van fraude. Toch hebben ze volgens het PwC-onderzoek er alle vertrouwen in fraude te kunnen bestrijden. Slechts 12 procent denkt in de nabije toekomst slachtoffer te zullen worden.

Posted in management | No Comments »

Weinig kwaliteit in top Amerikaans bedrijfsleven

Posted by marcho on 15th October 2007

De kwaliteit van het Amerikaanse bedrijfsmanagement gaat er steeds verder op achteruit. Dat zegt de Amerikaanse beleggersactivist Carl Icahn. Volgens hem zal de van het Amerikaanse zakenleven uiteindelijk helemaal uit dommeriken bestaan. Een dergelijk management vervangen zou volgens Icahn een zware kostenbesparing kunnen opleveren en tevens de Amerikaanse economie opnieuw concurrerend maken.

“Er zit tegenwoordig enorm veel afval tussen het management van Amerikaanse bedrijven,” stipt Carl Icahn aan in het Financieele Dagblad. “Mensen die carrière maken in een bedrijf, zijn meestal wel vlot, maar niet al te snuggere figuren. Ze kijken erop toe dat de persoon onder hen niet slimmer is, zodat de mensen aan de top uiteindelijk allemaal dommeriken zullen zijn.”

Het probleem is volgens Icahn dat veel bestuurders geen verantwoording hoeven af te leggen. “Het is de taak van de raad van commissarissen om daarop toe te zien,” voert hij aan. “Maar het ergste wat er kan gebeuren, is een commissaris die denkt dat hij slim is en gaat vertellen hoe het bedrijf moet geleid worden. Het enige wat ze moeten doen, is de bestuursvoorzitter en de cijfers controleren.”

Posted in management | No Comments »

Outsourcing zucht onder zwakke dollar

Posted by marcho on 8th October 2007

De lage koers van de dollar brengt Indische offshore outsourcingsleveranciers in financiële problemen omdat zij hun medewerkers in rupees moeten betalen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Forrester. De Indische outsourcingssector probeert de schade te beperken door de Amerikaanse opdrachtgevers over te halen om hogere tarieven toe te passen, maar daar blijken die niet echt op in te willen gaan.

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar daalde de dollar zeven procent in waarde tegenover de Indische rupee. In totaal werd de dollar de afgelopen vijftien maanden vijftien procent minder waard. “Dat is slecht nieuws voor de Indische outsourcingssector,” aldus Forrester. “Die krijgt zestig tot tachtig procent van hun omzet in dollars uitbetaald, maar moet minstens vijftig procent van zijn kosten in rupees betalen.”

De Indische outsourcingbedrijven proberen met hun Amerikaanse opdrachtgevers te onderhandelen over hogere tarieven. Daar wordt echter weinig of niet op ingegaan. “Maar men zou er goed aan doen om toch meer te betalen,” aldus Forrester. “Anders zal de outsourcingsector vrijwel zeker zijn eigen kosten willen verlagen, onder meer door goedkopere medewerkers in te schakelen. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit.”

Posted in management | No Comments »

Management heeft te weinig oog voor werkstress

Posted by marcho on 8th October 2007

Managers die weinig interesse hebben in de fysieke en emotionele toestand van hun werknemers, dragen bij tot werkstress. Mensen die onder grote stress werken, lijken het meest vatbaar voor depressieve gedachten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Medical School van de University of Rochester in New York. Volgens de onderzoekers heeft vijf procent van alle werknemers het voorbije jaar aan een depressie geleden.

De studie bevestigt dat chronische stress op het werk een waaier aan gezondheidsproblemen veroorzaakt. Het gaat volgens onderzoeksleider Emma Robertson Blackmore daarbij niet alleen om depressies, maar ook om hoge bloeddruk en hartziektes. Werkstress wordt volgens werknemers gecreëerd door collega’s, maar vooral door het management. Mensen met veel stress zouden twee keer meer kans lopen om een depressie door te maken.

Gebrek aan steun van het management wordt door werknemers gezien als een element dat in belangrijke mate bijdraagt tot een depressie. Managers zeggen het soms echter moeilijk te hebben om stress die aan het privéleven van een werknemer is gerelateerd te onderscheiden van werkstress. Omdat elke werknemer anders reageert op kritieke momenten op het werk, is het niet eenvoudig voor managers om aan stressmanagement te doen.

Posted in management | No Comments »

Westers leiderschap is voorbijgestreefd

Posted by marcho on 7th October 2007

De stijl van het West-Europese leiderschap past niet meer in een wereld die steeds globaler en divers wordt. Dat stelt Juana Bordas, president van Mestiza Leadership International, in haar boek `Salsa, Soul, and Spirit: Leadership for a Multicultural Age’. Bordas doet in haar boek een pleidooi voor diversiteit en daar is salsa een metafoor van. Daarnaast vraagt zij ook aandacht voor sociale onverantwoordelijkheid.

“Door de globalisering zullen steeds meer bedrijven mensen van diverse nationaliteiten, religies, leeftijden en rassen in dienst nemen,” aldus Bordas. “Maar veel bedrijven gaan nog altijd uit van een blank, mannelijk en autoritair model. Ze begaan daarmee een grote vergissing en laten kansen liggen door niet in te spelen op de mogelijkheden die een gediversifieerd leiderschap bieden.”

Door een multicultureel leiderschap creëert een bedrijf volgens Bordas niet alleen een betere en aangenamere werkomgeving, maar zal het ook beter in staat zijn om in te spelen op de behoeftes van zijn multiculturele klanten. “Bedrijven die in de globalisering willen overleven, moeten dan ook omschakelen op een multicultureel leiderschap,” voert ze aan. “Bovendien moet in de werkomgeving een groepsgevoel heersen in plaats van een individuele instelling.”

Posted in management | No Comments »