managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'milieu' Category

Europa heeft vierendertig klimaatneutrale luchthavens

Posted by marcho on 8th July 2018

De luchthavens Brussels Airport in België, London-Stansted in Engeland en Roma-Ciampino en Aeroporto di Venezia-Treviso in Italië hebben een klimaatneutrale status gewonnen. Dat heeft de Airports Council International (ACI) benadrukt. In totaal kunnen in Europa inmiddels honderddrieëndertig luchthavens worden geregistreerd in één van de vier klimaatniveau’s van de Airport Carbon Accreditation. Een statuut van koolstofneutraliteit onder de Airport Carbon Accreditation betekent dat een luchthaven de uitstoot onder zijn directe controle zoveel mogelijk heeft verminderd en de resterende emissies heeft gecompenseerd.

“We zijn verheugd de certificering van vier nieuwe uitstootneutrale luchthavens in drie Europese landen te kunnen aankondigen,” benadrukte Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI Europe. “In totaal hebben we nu honderddrieëndertig luchthavens die deelnemen aan de Airport Carbon Accreditation. Deze luchthavens verwelkomen meer dan 65 procent van het Europese passagiersvervoer door de lucht. De voorbije twaalf maanden zijn de geaccrediteerde luchthavens in Europa erin gelukt gezamenlijk de uitstoot van koolstofdioxide onder hun directe controle met 163.277 ton te verminderen. Dat is een vermindering met 7,6 procent.”

De Europese luchthavenindustrie heeft zich vorig jaar geëngageerd om tegen het einde van het volgende decennium honderd koolstofneutrale luchthavens te hebben. Met deze nieuwe toevoegingen beschikt Europa inmiddels over vierendertig luchthavens die het hoogste niveau van klimaatneutraliteit hebben bereikt. “Het is hartverwarmend te kunnen vaststellen welke inspanningen de Europese luchthavenindustrie doet om zijn belofte over klimaatneutraliteit in te vullen,” zegt Niclas Svenningsen, hoofd van het Climate Neutral Now Initiative van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

De Europese luchthavensector heeft beloofd om tegen eind volgend decennium honderd klimaatneutrale locaties te kunnen tellen. Met de nieuwe toevoegingen is volgens Svenningsen al één derde van die belofte ingevuld. “Luchthavens vormen slechts één onderdeel van de luchtvaartindustrie, maar ze hebben een krachtige boodschap verstuurd,” benadrukt hij.

Lees Verder

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Posted by marcho on 1st June 2018

De Europese zonnekracht-industrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen een einde te maken aan de invoerrechten op Chinese fotovoltaïsche cellen. Normaal lopen de antidumpingmaatregelen in september af. Wanneer de importbeperkingen worden afgeschaft, mag volgens Christian Westermeier, voorzitter van de vakorganisatie SolarPower Europe, in Europa een explosie van vacatures in de industrie worden verwacht.

Volgens Westermeier zal de afschaffing van de beperkingen in de Europese Unie 40.000 bijkomende banen opleveren, naast de bestaande 80.000 arbeidsplaatsen die op dit ogenblik al door de sector worden ondersteund.

Na vijf jaar handelsbelemmeringen moet de Europese Unie volgens Westermeier zijn beloftes nakomen en de maatregelen na dit jaar te schrappen. Aanvragen voor een verlenging moeten volgens hem worden afgewezen. Hij wijst erop dat Solar Power meer dan honderdduizend installateurs vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een tewerkstelling van meer dan 1,2 miljoen wensen. Westermeier wees naar een rapport van de divisie consumentenzorg bij de Europese Commissie, waarin werd vastgesteld dat een opheffing van de antidumpingmaatregelen de huishoudelijke zonnekracht  in sommige landen van de Europese Unie tot 30 procent zou opdrijven.

“Dit is vooral belangrijk voor landen in Zuid-Europa, die zowel veel zon als een hoge jeugdwerkloosheid kennen,” zegt Westermeier. Volgens Stephan Singer, activist bij het Climate Action Network International, is de groei van de Europese zonnekracht-sector de voorbije drie jaar rampzalig geweest. De afbouw van de beperkende maatregelen is volgens hem alleen al vanuit de strijd tegen de klimaatverandering noodzakelijk. De Europese Commissie kondigde vorig jaar dat de minimumprijzen voor Chinese invoer geleidelijk aan zouden worden verlaagd. In september dit jaar zouden de beperkingen wegvallen.

De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari echter al een uitbreiding van de invoerrechten op Chinese zonnepanelen met achttien maanden goedgekeurd. “Het zonnepanelen-dispuut tussen China en de Europese Unie is het grootste handelsconflict dat ooit tussen de twee partijen werd uitgevochten en heeft de kosten van de Europese zonnekracht-sector met meer dan 10 miljard euro verhoogd sinds het begin van het conflict zes jaar geleden,” aldus SolarPower Europe. Het dispuut werd ingeleid door EU ProSun, een coalitie van Europese fabrikanten van zonnepanelen onder leiding van het Duitse bedrijf Solarworld, dat inmiddels al twee keer het faillissement heeft aangevraagd.

“De Europese Commissie zou bij zijn beoordeling kijken naar het potentieel voor de creatie of vernietiging van arbeidsplaatsen,” aldus Europese ambtenaren. Volgens hen moeten er echter vragen worden gesteld bij de cijfers over de tewerkstelling die naar worden geschoven. De fotovoltaïsche industrie heeft echter een lange weg afgelegd sinds de Europese Unie zes jaar geleden voor het eerst antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen introduceerde. Europese fabrikanten hebben volgens Westermeier de massaproductie aan China overgelaten en zijn nu vooral gericht op een specialisatie in producten met een hogere toegevoegde waarde. (Foto: Pixabay/Sebastian Ganso)

Lees Verder

Posted in energie, milieu | No Comments »

Context heeft ook invloed op taalgebruik chimpansees

Posted by marcho on 31st May 2018

Chimpansees kunnen hun taalgebruik aan verschillende situaties aanpassen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Vastgesteld werd onder meer dat sommige communicaties anders worden geformuleerd wanneer er gevaar dreigt dan wanneer de groep onderweg is en wanneer er van rust wordt genoten.

Het feit dat chimpansees zich vaak ophouden in een bladerrijke biotoop, die door een beperkte visibiliteit wordt gekenmerkt, kan volgens de onderzoekers hebben bijdragen tot de specifieke vorm van communicatie die de dieren hanteren.

“Eerdere studies hebben al uitgewezen dat soorten die door diverse predatoren worden gejaagd, voor elke bedreiging een verschillend alarmsignaal hebben, zodat de meest efficiënte vluchtmethodes kunnen worden gekozen,” zegt onderzoeksleider Catherine Crockford, primatologe bij het Max Planck Institute. “De communicatie van dieren kan echter ook in situaties met minder grote bedreigingen duidelijke variaties laten optekenen. Het fenomeen heeft bij chimpansees mogelijk te maken met de nood om in groepsverband te kunnen blijven opereren. Coöperatie levert een meerwaarde op, zodat het opportuun is om met de soortgenoten contact te onderhouden.”

“Aangezien chimpansees echter vaak in een omgeving met een beperkte visibiliteit vertoeven, kan het aangewezen zijn om met specifieke geluidssignalen te werken,” zegt de onderzoekers nog. “Men kon vaststellen dat alle variaties van het roepgeluid dezelfde intentie had om de groep bij elkaar te houden, maar afhankelijk van de situatie blijkt daarbij een ander gedrag gesuggereerd te worden. Wanneer men in rust is, blijkt het roepgeluid een signaal te geven om ter plaatse te blijven. Wanneer de groep zich verplaatst, betekent de communicatie vaak een vraag om dichterbij te komen. Bij gevaar daarentegen wordt gewaarschuwd zich voorzichtig te bewegen.” (Foto: Margo Tanenbaum)

Lees Verder

 

Posted in milieu | No Comments »

Waarde ecologische labels wordt in vraag gesteld

Posted by marcho on 8th May 2018

De ecologische certificatie heeft een groot deel van zijn geloofwaardigheid verloren. Dat is de conclusie van een rapport van de Changing Markets Foundation, waarin gewag wordt gemaakt van een gebrek aan transparantie en controle en een algehele verwarring. Vooral zeeproducten, textiel en palmolie zouden met certificatie-problemen worden geconfronteerd. Het rapport suggereert dat certificatiesystemen een valse belofte van duurzaamheid bieden. Als certificeringen een onderdeel willen zijn van de overgang naar een duurzame economie, zullen deze initiatieven volgens Changing Markets een aantal ernstige hervormingen moeten ondergaan.

“Milieucertificering is leuk in theorie, maar heeft zijn waarde niet bewezen op producten,” betoogt Nusa Urbancic, campagnedirecteur bij Changing Markets. “Veel certificatie-systemen willen in de eerste plaats zoveel mogelijk betrokken partijen aan boord krijgen, waardoor ze bereid zijn om lagere duurzaamheidsnormen te accepteren en dekking te bieden voor milieuschadelijke bedrijfspraktijken. Deze certificeringsprogramma’s schieten tekort tegenover het leefmilieu en tegenover de consument, die in toenemende mate ethische en duurzame keuzes wil maken. Het is dan ook tijd voor een ernstige heroverweging over de manier waarop reëel aan duurzaamheid kan worden gewerkt.”

In de wereld zijn op dit ogenblik 463 ecolabels operationeel, maar vormen volgens Changing Markets een ineffeciënte strategie om een positieve ecologische verandering door te drukken. In het rapport wordt onder meer aangegeven dat geen enkel belangrijk certificaat voor palmolie erin in geslaagd om de ontbossing, drooglegging en verlies aan biodiversiteit wereldwijd af te remmen. Ook visbestanden over de hele wereld raken in een alarmerend tempo uitgeput. Tenslotte moet ook worden geconcludeerd dat een groot deel van de textielsector nog steeds geen transparantie laat blijken en onder meer een ernstige industriële waterverontreiniging blijkt te veroorzaken.

Lees Verder

Posted in milieu | No Comments »

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Posted by marcho on 31st October 2007

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium – waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

Posted in energie, informatica, milieu | No Comments »

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

Posted by marcho on 31st October 2007

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

“De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn,” aldus het magazine ATW Online. “In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden,” aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

“Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn,” voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. “Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld.”

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. “We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken,” aldus nog de secretaris-generaal.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Amerikaanse investeerders kijken naar Chinese steenkool

Posted by marcho on 29th October 2007

Naarmate olie en gas duurder worden, wordt steenkool steeds weer aantrekkelijker als energiebron. Hoewel de steenkoolproductie als bijzonder milieu-onvriendelijk wordt bestempeld, trekt de sector opnieuw tal van investeerders aan. Vooral de Chinese steenkoolindustrie lijkt bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, vooral vanuit de Verenigde Staten.

“De grote buitenlandse investeringen in de Chinese steenkoolindustrie komt nauwelijks in de aandacht,” aldus het persbureau Associated Press. “Individuele spaarders weten meer dan waarschijnlijk niet dat hun gelden uiteindelijk worden geïnvesteerd in de Chinese steenkoolproductie. Maar voor investeringsfondsen is het hoge rendement van hun beleggingen uiterst verleidelijk.”

Daarbij wordt onder meer verwezen naar China Shenhua Energy, de Chinese industriële gigant die met 21 mijnen jaarlijks ongeveer 170 miljoen ton steenkool produceert en energiecentrales bouwt. “Ongeveer 80 procent van de aandelen is in handen van de Shenhua Group uit Peking, maar de rest is in handen van de Amerikaanse groepen Fidelity Investments, Oppenheimer Funds, Merrill Lynch en zelfs het Teachers Retirement System of Texas,” aldus het persbureau.

Die interesse is volgens het persbureau ook te begrijpen, want het aandeel van Shenhua steeg van juli tot september met bijna 65 procent, terwijl de Amerikaanse steenkoolbedrijven tijdens diezelfde periode 3 procent verloren. “Vele investeerders laten zich uiteindelijk verleiden door de hoge winsten en schuiven milieubeslommeringen terzijde,” aldus de Amerikaanse bedrijfsdeskundige Nell Minow.

Vele Amerikaanse bedrijven starten bovendien opnieuw met investeringen in de steenkoolindustrie omdat er op de Chinese markt bijzonder grote kansen liggen. China is immers niet langer een exporteur, maar wel een importeur van steenkool geworden. “Eigenlijk is dat een slimme beslissing,” aldus investeringsadviseur Mike Tian. “Daar kan er immers geld geraapt worden.”

De Verenigde Staten zagen hun steenkooluitvoer de voorbije vier jaar dan ook met 25 procent stijgen. Tijdens de maand juli alleen werd er een stijging genoteerd met ongeveer 19 procent.

Posted in energie, milieu | No Comments »

Groenland heeft weer eigen groenten

Posted by marcho on 29th October 2007

Groenland heeft weer eigen groenten

Een Groenlandse supermarkt biedt voor het eerst groenten van eigen bodem. Door het zachter wordende klimaat kan de locale bevolking immers eigen bloemkool en broccoli oogsten. Volgens de Groenlandse landbouwadvisiseur Kenneth Hoeg is het zelfs niet onmogelijk dat het zuidelijke regio van het land in de toekomst veel intensiever actief zou kunnen worden in de landbouw. Hij ziet er ook bossen groeien.

Groenland is ongeveer vier keer groter, maar het land kent op dit ogenblik amper negen – aangelegde – sparrenbossen en 51 boerderijen. “De meeste daarvan zijn schapentelers, hoewel één boer zich aan veeteelt waagt,” aldus de International Herald Tribune. “Hij heeft 22 koeien. Op uitzondering van aardappelen, worden alle groenten ingevoerd, meestal uit Denemarken.”

Maar indien het in de toekomst warmer wordt, is het volgens Kenneth Hoeg niet onmogelijk dat een groot gedeelte van het zuiden van Groenland een landbouwgebied kan worden. “We zitten hier op de grens van de landbouw,” aldus Hoeg. “Enkele graden verschil kunnen hier grote veranderingen veroorzaken.” De winter zet zich in Groenland later in dan voorheen en het wordt ook sneller weer lente.

Daardoor kunnen de schapen langer in de bergen blijven. De ooien hebben dikkere en meer lammeren. Voor de kust verschijnt er opnieuw kabeljauw en er is ook meer tijd om te oogsten. Het landbouwseizoen duurt nu van midden-mei tot midden-september. Dat is drie weken langer dan een decennium geleden. Daarnaast is er ook meer tijd om in open lucht te werken en hebben de Groenlanders meer mogelijkheden om met de boot te reizen.

Meer nieuws over voeding

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | No Comments »

Boeing wil op waterstof vliegen

Posted by marcho on 26th October 2007

De Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing heeft met success tests uitgevoerd met vliegtuigmotoren op waterstof. Dat heeft het Amerikaanse concern bekend gemaakt. De motor zou in de toekomst gebruikt worden als aandrijfbron voor het robotvliegtuig Hale (High Altitude Long Endurance). Boeing noemt de motor de toekomst van de luchtvaart en een manier om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen.

Boeing maakte bij zijn experimenten gebruik van een waterstofmotor die door autoconstructeur Ford werd gebouwd. “De tests hebben uitgewezen dat waterstofmotoren technisch op punt staan en bevestigt dat deze technologie ook in vliegtuigen zal kunnen aangewend worden, zowel in de militaire luchtvaart als voor commerciële doeleinden,” aldus nog de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

De test werd uitgevoerd in een laboratorium van de Aurora Flight Sciences in Manassas in de Amerikaanse staat Virginia. Drie dagen lang werd de motor volgens Boeing geconfronteerd met omstandigheden zoals die ook op een hoogte van meer dan 20 kilometer aanwezig zijn. Daarbij zou de motor zich volgens de vliegtuigconstructeur uitstekend hebben gedragen en de vooraf gestelde verwachtingen overtroffen te hebben.

Het Hale-vliegtuig moet in de toekomst op grote hoogte bewakings- en communicatie-opdrachten uitvoeren. Het vliegtuig zou meer dan zeven onafgebroken in de lucht moeten kunnen blijven en een lading van ongeveer één ton moeten kunnen vervoeren. “Maar het zal nog lang duren vooraleer het Hale-project werkelijk gerealiseerd zal kunnen worden,” aldus het magazine The Register, dat ook vraagtekens heeft bij de praktische mogelijkheden.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | No Comments »

Olieproductie wordt groot maatschappelijk probleem

Posted by marcho on 25th October 2007

De wereldwijde olieproductie heeft een piek bereikt en zal tegen 2030 gehalveerd zijn. Dat zeg de Duitse Energy Watch Group (EWG). Daar wordt aan toegevoegd dat de extreme tekorten aan fossiele brandstoffen zouden kunnen leiden tot oorlogen en maatschappelijke achteruitgang. De EWG roept de industrie en de overheden dan ook op om actie te ondernemen en niet aan te blijven modderen.

“Volgens de Energy Watch Group heeft de wereldwijde olieproductie vorig jaar zijn absolute piek bereikt,” aldus de Britse krant The Guardian. “Dat is veel eerder dan de meeste experts hadden verwacht.” Volgens het rapport van de organisatie zal de olieproductie vanaf nu met ongeveer 7 procent per jaar terugvallen. Al heel vlug zal de wereld volgens de organisatie dan ook niet voldoende olie meer kunnen produceren om aan te stijgende vraag te voldoen.

“Dit is een groot problem voor de wereldeconomie,” aldus EWG-oprichter en Duits parlementslid Hans-Jozef Fell, die een belangrijk aandeel had in de succesvolle Duitse steun aan hernieuwbare energie. Het EWG-rapport laat een heel andere taal horen dan het International Energy Agency, dat van oordeel is dat men zich op dit ogenblik weinig zorgen moet maken over de olievoorraden.

Volgens de officiële cijfers is er op dit ogenblik nog een wereldwijde olievoorraad van 1.255 gigavaten. Aan het huidige consumptieniveau is dat goed voor 42 jaar bevoorrading. Maar volgens het EWG-rapport ligt het werkelijke cijfer wellicht één derde lager. “Op dit ogenblik worden er wereldwijd ongeveer 81 miljoen vaten per dag geproduceerd,” aldus het rapport. “Maar tegen 2030 zal dat wellicht teruggevallen zijn tot 39 miljoen vaten.”

Volgens de Duitse organisaties moet er ook een ernstige terugval verwacht worden in de productie van gas, steenkool en uranium, aangezien ook deze energiebronnen opgebruikt raken. “Dit zal uiteindelijk leiden tot een structurele verandering van het wereldwijde economische systeem,” waarschuwt de organisatie. “De afname van fossiele brandstoffen zal geen enkel facet van het dagelijks leven ongemoeid laten.”

Er mag volgens de organisatie dan ook massale onrust en oproep verwacht worden. “Wanneer men blijft voortmodderen zoals men nu bezig is en de problemen onderschat, zou een dergelijke evolutie wel eens uit de hand kunnen lopen en uiteindelijk leiden tot een complete ineenstorting van de maatschappij,” wordt er gewaarschuwd.

Posted in energie, milieu | No Comments »