managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'politiek' Category

Mexicaanse deelstaat wil opiumteelt legaliseren

Posted by marcho on 27th August 2018

De Mexicaanse deelstaat Guerrero, één van de regio’s van het land die het zwaarst door bendegeweld is getroffen, wil een project om de teelt van opium voor medische redenen aanmoedigen. Op die manier hoopt men de winsten voor de drugskartels af te romen. Wanneer een legale markt wordt geopend, kan men er volgens Ricardo Mejia, hoofd van het veiligheidscomité in het parlement van Guerrero, in lukken om de georganiseerde misdaad in het hart te treffen. Wanneer geen grote winsten meer mogelijk zijn, zullen de misdaadkartels volgens Mejia snel de interesse in de opiumteelt verliezen. Daardoor zal ook het geweld volgens Mejia afnemen.

Het parlement van Guerrero steunde begin augustus unaniem het voorstel om aan het Mexicaanse congres voor te stellen de teelt, productie en verkoop van papaver te legaliseren, zodat het product zou kunnen worden gebruikt voor medische en wetenschappelijke doelstellingen. Mejia wees erop dat op dit ogenblik in achttien landen poppies worden geteeld voor gebruik in de geneeskunde. Mexico is wereldwijd de derde grootste producent van poppies, die echter ook de grondstof voor opium zijn. Alleen Afghanistan en Myanmar kennen nog een grotere productie. In Mexico is 60 procent van de productie is geconcentreerd in Guerrero.

Uit cijfers van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration blijkt dat in Guerrero minstens 1.287 gemeenschappen economisch functioneren op de teelt van poppies. Onder meer morfine, oxycodon, fentanyl en buprenorfine zijn geneesmiddelen die op basis van de poppies worden geproduceerd. Daarin wordt ook grote mogelijkheden gezien voor de economie van Guerrero. “Indien het Mexicaanse congres de wettelijke teelt van poppies goedkeurt, zullen duizenden boeren uit de regio tot de legale economie kunnen toetreden,” betoogt Mejia. Hij wijst er daarbij op dat Mexico onvoldoende geneesmiddelen ter beschikking heeft om de eigen behoefte te kunnen voldoen.

Ook Hector Astudillo, gouverneur van Guerrero, heeft eerder al gezegd dat er mogelijkheden moesten worden gezocht om het probleem in een opportuniteit om te vormen.

Lees Verder

 

Posted in chemie, politiek | No Comments »

Paardrijden veranderde het etnische profiel van Eurazië

Posted by marcho on 11th May 2018

De domesticatie van het paarden heeft het karakter van Eurazië fundamenteel veranderd. Dit fenomeen hielp de Hunnen en Mongolen om de de westerse Indo-Europese boeren te vervangen in een aanhoudende beweging naar het westen, die echter ook hepatitis en pest in de regio introduceerde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Copenhagen, dat de genetische structuur bestudeerde van tientallen individuen die op de Euraziatische steppe hebben geleefd over een periode van vierduizend jaar van het IJzertijdperk tot de zestiende eeuw van onze tijdrekening.

Uit de studie blijkt een langzame en gestage verschuiving van het westen naar het oosten in de genetische samenstelling van de populaties die de Euraziatische steppe, een gigantisch gebied van Hongarije en Roemenië in het westen tot Mongolië en Noordoost-China in het oosten bevolkten. “De genetische structuur van die bevolking had in eerste instantie een West-Euraziatisch karakter, maar dat evolueerde geleidelijk naar Oost-Aziatische eigenschappen,” aldus onderzoeksleider Eske Willerslev, professor evolutionaire genetica aan de University of Copenhagen. “Ook de gebruikstaal in het gebied verschoof van het Indo-Europeaans naar het Turks.”

De Indo-Europese taalgroep zou uiteindelijk uitmonden in een reeks moderne talen zoals het Engels, Frans, Duits, Russische, Hindi en Perzisch. Het hedendaagse Turks is daarentegen afhankelijk van een taalgroep die tot Oost-Azië, met inbegrip van Mongolië, teruggaat. “Tijdens het laatste millennium voor de huidige tijdrekening was de Euraziatische steppe gedomineerd door de Scythen, een Iraans-sprekend krijgsvolk,” stippen de onderzoekers aan. “Verondersteld wordt dat de Scythen afkomstig waren van boeren van West-Europese origine uit de Bronstijd. Vandaag worden Centraal-Azië en West-Azië echter bevolkt door populaties van Aziatische herkomst.”

“De Scythen werden opgeslorpt en vervangen door Hunnen die zich westwaarts uit Mongolië verspreidden en alle mensen doodden die ze tegenkwamen, maar er kwamen ook kruisingen,” zeggen de onderzoekers. “Toen het Hunnen-imperium ongeveer vijftienhonderd jaar geleden instortte, begonnen andere groepen – vooral de Mongolen – naar het westen te trekken. Men kunt zeggen dat de overgrote meerderheid van de genetische samenstelling van de hedendaagse mensen in een gebied van achtduizend kilometer tussen Europa en Azië eigenlijk pas in de laatste ongeveer duizend jaar gevormd is. In deze evolutie veranderde vooral het paard het gezicht van Eurasia. ”

“In eerste instantie was er uiteraard de domesticatie van het paard, waardoor deze populaties zich over een groter gebied konden verplaatsen,” zeggen de onderzoekers. “Tegen het einde van de bronstijd was er echter ook de uitvinding van het wagenwiel, maar Zuid-Azië langs enorme handelsroutes met Europa kon worden verbonden. Tenslotte volgde een militarisering, waardoor het paardrijden met boogschieten werd gecombineerd. Dit leidde tot een nieuwe militaire dynamiek in de steppe, wat tot een constante verandering van koninkrijken leidde en de genetische samenstelling van de veroverde bevolkingsgroepen wijzigde.”

Tevens wordt opgemerkt dat de pestepidemie in het midden van de zesde eeuw, die op het Europese continent miljoenen mensen heeft gedood, door de Oost-Aziatische veroveraars was meegebracht. “Sommige bronnen noemen Griekenland als origine, maar uit een genetische analyse van de restanten van twee slachtoffers kan worden afgeleid dat de ziekte wellicht door de Mongoolse expansie naar Europa is gebracht,” benadrukt  professor Willerslev. “Tenslotte toonde het onderzoek ook aan dat hepatitis b vijfenveertighonderd jaar geleden wellicht al in Eurazië aanwezig was.”

Lees Verder

Posted in politiek | No Comments »

Jonge Arabieren wonen het liefst in de emiraten

Posted by marcho on 9th May 2018

Volgens jonge Arabieren zijn de Verenigde Arabische Emiraten de beste plaats om te leven. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Burson-Marsteller bij vijfendertighonderd mannen en vrouwen tussen achttien en vierentwintig jaar in zestien Arabische landen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 35 procent de Verenigde Arabische Emiraten als beste plaats om te leven naar voor schuiven. Daarmee blijven de emiraten voor Arabieren veruit de meest ideale woonplaats op de wereld. De tweede plaats wordt gedeeld door de Verenigde Staten en Canada, die elk een score van 18 procent halen.

Uit het onderzoek bleek dat 37 procent van de respondenten van mening was dat de Verenigde Arabische Emiraten een modelnatie waren voor hun eigen land. Ook hier delen de Verenigde Staten en Canada met een score van 17 procent de tweede plaats, gevolgd door Japan met 15 procent. De emiraten worden door 37 procent van de jongeren ook al de belangrijkste bondgenoot voor hun land bestempeld, gevolgd door Saudi-Arabië (35 procent), Koeweit (22 procent), Rusland (20 procent) en Egypte (19 procent). Jonge emirati zien Saudi-Arabië, Egypte en Koeweit als de belangrijkste bondgenoten voor hun eigen land.

De onderzoekers voegen eraan dat de jonge emirati volop de positieve percepties over hun land bij hun generatiegenoten in de rest van de regio bevestigden. Er kon immers worden vastgesteld dat 99 procent van de jonge emirati van mening is dat zijn land in de goede richting evolueert, terwijl 85 procent verwacht dat de situatie nog beter zal worden. “De emiraten worden door de Arabische jongeren steevast naar voor geschoven als een natie die best aan hun eigen aspiraties beantwoordt,” zeggen de onderzoekers. “De emiraten waren ook één van de eerste landen in de regio die tot een diversifiëring van hun economie beslisten om voor zijn jongeren betere opportuniteiten te creëren.”

Lees Verder

Posted in politiek | No Comments »

Kiezer selecteert vaak niet de meest efficiënte politicus

Posted by marcho on 7th May 2018

Kiezers hebben het bij het verkeerde eind wanneer ze denken dat ze op basis van het uiterlijk de beste politicus kunnen kiezen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Exeter, gebaseerd op interviews met bijna negenhonderd lokale politici en meer dan vijfhonderd kiezers in Groot-Brittannië. Daarbij moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat deze gewoonte ertoe leidt dat minder efficiënte mensen worden verkozen. Deze benadering blijkt volgens de wetenschappers dan ook een verkeerde keuze, aangezien kandidaten worden geselecteerd die het publiek niet optimaal kunnen dienen.

“Politieke partijen proberen steeds meer succes te behalen door zich te concentreren op de persoonlijkheid van kandidaten in plaats van het beleid of loyaliteit,” zeggen de onderzoekers Madeleine Wyatt en Jo Silvester. “Het publiek blijkt vooral te kiezen voor kandidaten die volgens hen competent lijken en aangename of betrouwbare persoonlijkheidskenmerken hebben. In werkelijkheid blijken deze verkozen kandidaten vaak

ineffectieve politici omdat ze de verkeerde soort persoonlijkheden hebben om te slagen in hun functie. Kandidaten met een bekwaam uiterlijk kennen bij de verkiezing weliswaar een groter succes, maar zijn volgens hun collega’s op het gebied van efficiëntie zeker niet superieur.”

“Politici die zichzelf een aangenaam persoon noemen en beschouwden en wiens persoonlijkheid betrouwbaarheid en bereidheid tot samenwerking uitstralen, beschikken mogelijk niet over de vereiste eigenschappen voor de politiek, waar debatten en het uitdagen van anderen vaak cruciaal zijn voor succes,” zeggen de wetenschappers nog. “Geconcludeerd moet worden dat de kiezer niet noodzakelijk in staat is een juiste inschatting te maken van de dagelijkse opdracht van een politicus en daarom dus moet vertrouwen op kenmerken die voor het leiderschap misschien belangrijk lijken, maar dat in werkelijkheid niet zijn.”

“Het onderzoek wijst ook op de mogelijkheden die allerlei imago-adviseurs ter beschikking hebben om verkiezingen te beïnvloeden door de presentatie van de kandidaten bij het brede publiek te manipuleren,” zeggen Wyatt en Silvester. “Er blijkt dan ook een duidelijke behoefte aan een grotere transparantie in het politieke proces, zodat de kiezers kunnen zien wie de politici in werkelijkheid zijn en waaruit het politiek werk in realiteit bestaat. Men moet vaststellen dat vaak een voorkeur wordt uitgesproken voor welwillende kandidaten. Politiek succes is echter niet gebaseerd op het vermijden van conflicten, maar op het winnen van argumenten.”

Lees Verder

 

Posted in politiek | No Comments »

Ook Taiwan is nu officieel een verouderde natie

Posted by marcho on 18th April 2018

Taiwan zal over acht jaar de status van een vergrijsde samenleving hebben bereikt. Dat blijkt uit een studie van de Taiwanese National Development Council (NDC). Er moet volgens de onderzoekers immers geraamd worden dat vijfenzestigplussers in het land over acht jaar meer dan 20 procent van de totale Taiwanese populatie vertegenwoordigen. Er wordt aan toegevoegd dat Taiwan de status van vergrijsde samenleving even snel zal bereiken als Zuid-Korea. Alleen in Singapore zou de vergrijsde samenleving nog één jaar sneller zijn intrede doen. Japan zou die status over elf jaar verwerven.

Volgens de internationale conventies krijgt een land de status van een verouderende natie wanneer vijfenzestigplussers meer dan 7 procent van de totale bevolking vertegenwoordigen. Vanaf 14 procent wordt gewag gemaakt van een verouderde natie en vanaf 20 procent is er sprake van een vergrijsde samenleving. Volgens de huidige ramingen zullen ook de Verenigde Staten over veertien jaar de status van een vergrijsde samenleving hebben bereikt. In Frankrijk zou die grens over negenentwintig jaar worden bereikt. In Groot-Brittannië daarentegen zou dat proces nog eenenvijftig jaar in beslag nemen.

Taiwan verwierf eerder dit jaar de status van een verouderde maatschappij. In maart bleek immers dat 14,05 procent van de bevolking land een leeftijd van meer dan vijfenzestig jaar had bereikt. Uit cijfers van het Taiwanese ministerie van binnenlandse zaken blijkt dat het land een kwarteeuw geleden de status van een verouderende natie had bereikt. Taiwan telde toen 1,49 miljoen vijfenzestigplussers. Vandaag telt die bevolkingsgroep 3,31 miljoen inwoners. De oudste gemeenschap van het land is terug te vinden in de regio Chiayi, waar vijfenzestigplussers 18,61 procent van de totale bevolking vertegenwoordigen. Daarna komen Yunlin (17,7 procent), Nantou (16,7 procent) en Taipei (16,6 procent).

Lees Verder

Posted in politiek | No Comments »

Poetin en Medvedev eigenaars van Russische oldtimers

Posted by marcho on 17th April 2018

De Russische president Vladimir Poetin heeft het voorbije jaar een inkomen van ruim 18,72 miljoen roebel of 302.201 dollar ontvangen, tegenover een bedrag van 9,8 miljoen roebel het jaar voordien. Dat heeft het Russische persbureau Tass gemeld op basis van cijfers van de Russische belastingdienst. Er wordt opgemerkt dat het gemiddelde maandinkomen van de Russische president het voorbije jaar van 7308.000 roebel tot 1,5 miljoen roebel is gestegen. Verder werd gemeld dat Poetin ook een appartement met een oppervlakte van 77 vierkante meter en een garage van 18 vierkante meter bezit.

Daarnaast zou de Russische president ook nog gebruik maken van een appartement van 153,7 vierkante meter en een parkeersite van 18 vierkante meter. Een stuk grond met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter, dat vorig jaar nog tot de bezittingen van Poetin behoorde, zou inmiddels een andere eigenaar hebben. Tass voegt eraan toe dat alle vastgoedeigendommen van de president in Rusland zijn gelegen. Verder is Poetin volgens de fiscale aangifte ook nog eigenaar van twee oldtimers Volga Gaz. Hij bezit ook nog een wagen van het merk Niva en een kampeerwagen.

Uit een overzicht van Tass blijkt dat Poetin vijf jaar geleden een inkomen van 3,6 miljoen roebel had aangegeven. Dat bedrag liep het jaar nadien op tot 7,6 miljoen roebel en tot 8,9 miljoen roebel drie jaar geleden. De Russische premier Dmitry Medvedev had vorig jaar een inkomen van bijna 8,57 miljoen roebel, tegenover nagenoeg 8,59 miljoen roebel het jaar voordien. Ook Medvedev blijkt twee oldtimers – een Gaz-Pobeda van het einde van de jaren veertig en een Gaz-Volga van het begin van de jaren zestig – in eigendom te hebben. De grootverdiener in de Russische regering is vice-premier Alexander Khloponin, die een inkomen van 2,9 miljard roebel had aangemeld.

Twee jaar geleden had Khloponin nog een inkomen van 582,1 miljoen roebel aangegeven. Het verschil zou volgens medewerkers echter worden verklaard door de verkoop van vastgoed.

Lees Verder

Posted in automotive, politiek | No Comments »

Striktere controle op Congolese diamantexport

Posted by marcho on 25th October 2007

Er moet een striktere controle komen op de diamantexport van de Democratische Republiek Congo. Dat zegt de organisatie Partnership Africa Canada. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die uitvoer ongeveer 700 miljoen dollar – ongeveer de helft van alle Congolese exportinkomsten. Maar volgens de organisatie zouden die inkomsten veel hoger kunnen liggen, indien de mijnsector niet beheerst werd door wanbeheer en corruptie.

“De officiële waarde van de Congolese diamantsector is relatief klein,” aldus Partnership Africa Canada. “Het cijfer ligt lager dan de omzet van een middelgroot international bedrijf, maar ligt ook ver beneden de echte waarde van de Congolese diamanthandel. Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden. De extra inkomsten zouden immers goed gebruikt kunnen worden voor de bouw van scholen en ziekenhuizen.”

“De Congolese diamantsector steunt volgens de organisatie op de delvers, die in de rivierbeddingen op zoek gaan diamanten, maar daarvoor slecht betaald worden,” aldus BBC News. “Maar er is een hele groep die aan de diamantontginning wel veel geld verdienen, zoals de stamhoofden, soldaten, rebellen en buitenlandse opkopers en grote winstpercentages opstrijken op de rug van de delvers.”

Volgens het rapport moet de Congolese regering de bestaande wetten strenger toepassen, zodat de smokkel van diamanten kan tegengegaan worden. Daarnaast wordt ook aangedrongen op de vorming van ervaren schatters, wat tussenpersonen zou moeten ontmoedigen om de stenen illegaal te onderwaarderen. Tenslotte moet er volgens de organisatie ook gewerkt worden aan de coördinatie van de strijd tegen de fraude.

Posted in derde wereld, industrie, politiek | No Comments »

Italië wil bloggen beknotten

Posted by marcho on 25th October 2007

De Italiaanse regering wil een strikte wetgeving op het bloggen. Dat meldt de Italiaanse blogger Beppe Grillo. Indien het wetsvoorstel van minister Ricardo Franco Levi, de rechterhand van de Italiaanse premier Romano Prodi, door het parlement wordt goedgekeurd, zullen Italiaanse bloggers zich in de toekomst moeten registreren en moeten betalen voor een vergunning, waardoor volgens Grillo 99 procent van de blogs zouden gesloten worden.

“Het voorstel van minister Levi werd door het Italiaanse kabinet met unanimiteit goedgekeurd,” aldus Grillo. “Niemand heeft er afstand van genomen.” Volgens het wetsvoorstel zou elke Italiaanse blogger zich moeten registreren bij de Italiaanse Communicatieraad, certificaten voorleggen en moeten betalen voor een vergunning, zelfs indien men geen bedoeling heeft om winst te maken.

Het wetsvoorstel betekent volgens Grillo een beperking op de toegang tot het internet. “Welke jongeren zal nog al die verplichtingen voldoen om een blog te kunnen starten,” voert hij aan. “Volgens het wetsvoorstel moet elke website of weblog een uitgeverij achter zich hebben en een erkend beroepsjournalist als verantwoordelijke directeur hebben. De meeste blogs zou onmiddellijk ophouden te bestaan.”

Het wetsvoorstel moet nog door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. “Indien dat werkelijk gebeurt, betekent dit het einde van het Italiaanse internet,” aldus nog Grillo. Hij zegt nooit van plan te zullen zijn om zijn weblog te stoppen, maar eventueel naar een ander land te zullen uitwijken.

Posted in internet, politiek | No Comments »

Britse geheime dienst zoekt gamers

Posted by marcho on 19th October 2007

De Britse geheime dienst richt zich bij zijn zoektocht naar nieuwe medewerkers vooral op gamers. Daarom plaats de dienst jobaanbiedingen in videogames zoals ‘Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent’. De afdeling Government Communications Headquarters (GCHQ) zegt met die actie vooral op zoek te zijn naar overtuigde gamers, die heel open staan voor innovatieve vormen van reclame.

GCHQ heeft op dit ogenblik 5.000 medewerkers, die actief zijn in het technologische hoofdkwartier van de Britse geheime dienst in Cheltenham. Met de nieuwe campagne wil de dienst afstappen van zijn oude en soms mytische beeld van de traditionele geheime agent en medewerkers met een hoger profiel aantrekken. De campagne werd uitgewerkt in samenwerking met het recruteringsbureau TMP Worldwide Massive, het in-game reclamebureau van Microsoft.

De Britse geheime dienst probeert al langer zijn imago op te poetsen. Twee jaar geleden al lanceerde de buitenlandse spionagedienst MI6 al een website die duidelijk moest maken dat het werk bij de geheime dienst helemaal niets te maken heeft met figuren zoals James Bond. Ook contraspionagedienst MI5 voerde op zijn website aan geen mensen te doden of hun moord te regelen.

MI5 heeft ook al vrouwelijke medewerkers benaderd te hebben door reclame te plaatsen in fitness-centra. Daardoor zou het aantal vrouwelijke medewerkers bij de dienst zijn verdubbeld. De dienst voerde ook reclame op de Londense dubbeldek-bussen. GCHQ zegt een hele waaier profielen van medewerkers te hebben en niet uitsluitend meer met een militaire opleiding of afgestudeerden van Oxford en Cambridge.

Posted in politiek, technologie | No Comments »

Censuur treft steeds meer bloggers

Posted by marcho on 17th October 2007

Bloggers worden evenveel het slachtoffer van censuur door repressieve regeringen als journalisten uit traditionele media. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. China wordt daarbij bestempeld als één van de ergste regimes en heeft volgens de organisatie vijftig mensen in de gevangenis opgesloten wegens het plaatsen van berichten op het internet.

“Het rapport stelt dat regeringen beseffen dat het internet een belangrijk middel is geworden voor democratische bewegingen en proberen dat in te dammen,” stipt BBC News aan. Op dit ogenblik zijn er volgens Reporters Without Borders wereldwijd minstens 64 mensen in de gevangenis opgesloten wegens berichten die ze op het internet hebben geplaatst. Acht daarvan zitten in Vietnamese gevangenissen.

Verder wordt gesteld dat de algemene persvrijheid het meest beknot wordt in Eritrea. Het Afrikaanse land doet het slechter dan Noord-Korea en Turkmenistan. Issaias Afeworki, president van Eritrea, heeft de persvrijheid afgeschaft en kritische journalisten worden systematische in de gevangenis opgesloten. Volgens het rapport zijn in Eritrea vier journalisten in de gevangenis gestorven.

Ook Egypte en Myanmar scoren slecht in de ranglijst van Reporters Without Borders. De beste score komt op rekening van Ijsland, gevolgd door Noorwegen en Estland. Globaal haalt Europa de beste scores, maar Rusland gaat er volgens het rapport niet op vooruit.

Posted in internet, media & cultuur, politiek | No Comments »