managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'politiek' Category

Ook Taiwan is nu officieel een verouderde natie

Posted by marcho on 18th April 2018

Taiwan zal over acht jaar de status van een vergrijsde samenleving hebben bereikt. Dat blijkt uit een studie van de Taiwanese National Development Council (NDC). Er moet volgens de onderzoekers immers geraamd worden dat vijfenzestigplussers in het land over acht jaar meer dan 20 procent van de totale Taiwanese populatie vertegenwoordigen. Er wordt aan toegevoegd dat Taiwan de status van vergrijsde samenleving even snel zal bereiken als Zuid-Korea. Alleen in Singapore zou de vergrijsde samenleving nog één jaar sneller zijn intrede doen. Japan zou die status over elf jaar verwerven.

Volgens de internationale conventies krijgt een land de status van een verouderende natie wanneer vijfenzestigplussers meer dan 7 procent van de totale bevolking vertegenwoordigen. Vanaf 14 procent wordt gewag gemaakt van een verouderde natie en vanaf 20 procent is er sprake van een vergrijsde samenleving. Volgens de huidige ramingen zullen ook de Verenigde Staten over veertien jaar de status van een vergrijsde samenleving hebben bereikt. In Frankrijk zou die grens over negenentwintig jaar worden bereikt. In Groot-Brittannië daarentegen zou dat proces nog eenenvijftig jaar in beslag nemen.

Taiwan verwierf eerder dit jaar de status van een verouderde maatschappij. In maart bleek immers dat 14,05 procent van de bevolking land een leeftijd van meer dan vijfenzestig jaar had bereikt. Uit cijfers van het Taiwanese ministerie van binnenlandse zaken blijkt dat het land een kwarteeuw geleden de status van een verouderende natie had bereikt. Taiwan telde toen 1,49 miljoen vijfenzestigplussers. Vandaag telt die bevolkingsgroep 3,31 miljoen inwoners. De oudste gemeenschap van het land is terug te vinden in de regio Chiayi, waar vijfenzestigplussers 18,61 procent van de totale bevolking vertegenwoordigen. Daarna komen Yunlin (17,7 procent), Nantou (16,7 procent) en Taipei (16,6 procent).

Lees Verder

Posted in politiek | No Comments »

Poetin en Medvedev eigenaars van Russische oldtimers

Posted by marcho on 17th April 2018

De Russische president Vladimir Poetin heeft het voorbije jaar een inkomen van ruim 18,72 miljoen roebel of 302.201 dollar ontvangen, tegenover een bedrag van 9,8 miljoen roebel het jaar voordien. Dat heeft het Russische persbureau Tass gemeld op basis van cijfers van de Russische belastingdienst. Er wordt opgemerkt dat het gemiddelde maandinkomen van de Russische president het voorbije jaar van 7308.000 roebel tot 1,5 miljoen roebel is gestegen. Verder werd gemeld dat Poetin ook een appartement met een oppervlakte van 77 vierkante meter en een garage van 18 vierkante meter bezit.

Daarnaast zou de Russische president ook nog gebruik maken van een appartement van 153,7 vierkante meter en een parkeersite van 18 vierkante meter. Een stuk grond met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter, dat vorig jaar nog tot de bezittingen van Poetin behoorde, zou inmiddels een andere eigenaar hebben. Tass voegt eraan toe dat alle vastgoedeigendommen van de president in Rusland zijn gelegen. Verder is Poetin volgens de fiscale aangifte ook nog eigenaar van twee oldtimers Volga Gaz. Hij bezit ook nog een wagen van het merk Niva en een kampeerwagen.

Uit een overzicht van Tass blijkt dat Poetin vijf jaar geleden een inkomen van 3,6 miljoen roebel had aangegeven. Dat bedrag liep het jaar nadien op tot 7,6 miljoen roebel en tot 8,9 miljoen roebel drie jaar geleden. De Russische premier Dmitry Medvedev had vorig jaar een inkomen van bijna 8,57 miljoen roebel, tegenover nagenoeg 8,59 miljoen roebel het jaar voordien. Ook Medvedev blijkt twee oldtimers – een Gaz-Pobeda van het einde van de jaren veertig en een Gaz-Volga van het begin van de jaren zestig – in eigendom te hebben. De grootverdiener in de Russische regering is vice-premier Alexander Khloponin, die een inkomen van 2,9 miljard roebel had aangemeld.

Twee jaar geleden had Khloponin nog een inkomen van 582,1 miljoen roebel aangegeven. Het verschil zou volgens medewerkers echter worden verklaard door de verkoop van vastgoed.

Lees Verder

Posted in automotive, politiek | No Comments »

Striktere controle op Congolese diamantexport

Posted by marcho on 25th October 2007

Er moet een striktere controle komen op de diamantexport van de Democratische Republiek Congo. Dat zegt de organisatie Partnership Africa Canada. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die uitvoer ongeveer 700 miljoen dollar – ongeveer de helft van alle Congolese exportinkomsten. Maar volgens de organisatie zouden die inkomsten veel hoger kunnen liggen, indien de mijnsector niet beheerst werd door wanbeheer en corruptie.

“De officiële waarde van de Congolese diamantsector is relatief klein,” aldus Partnership Africa Canada. “Het cijfer ligt lager dan de omzet van een middelgroot international bedrijf, maar ligt ook ver beneden de echte waarde van de Congolese diamanthandel. Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden. De extra inkomsten zouden immers goed gebruikt kunnen worden voor de bouw van scholen en ziekenhuizen.”

“De Congolese diamantsector steunt volgens de organisatie op de delvers, die in de rivierbeddingen op zoek gaan diamanten, maar daarvoor slecht betaald worden,” aldus BBC News. “Maar er is een hele groep die aan de diamantontginning wel veel geld verdienen, zoals de stamhoofden, soldaten, rebellen en buitenlandse opkopers en grote winstpercentages opstrijken op de rug van de delvers.”

Volgens het rapport moet de Congolese regering de bestaande wetten strenger toepassen, zodat de smokkel van diamanten kan tegengegaan worden. Daarnaast wordt ook aangedrongen op de vorming van ervaren schatters, wat tussenpersonen zou moeten ontmoedigen om de stenen illegaal te onderwaarderen. Tenslotte moet er volgens de organisatie ook gewerkt worden aan de coördinatie van de strijd tegen de fraude.

Posted in derde wereld, industrie, politiek | No Comments »

Italië wil bloggen beknotten

Posted by marcho on 25th October 2007

De Italiaanse regering wil een strikte wetgeving op het bloggen. Dat meldt de Italiaanse blogger Beppe Grillo. Indien het wetsvoorstel van minister Ricardo Franco Levi, de rechterhand van de Italiaanse premier Romano Prodi, door het parlement wordt goedgekeurd, zullen Italiaanse bloggers zich in de toekomst moeten registreren en moeten betalen voor een vergunning, waardoor volgens Grillo 99 procent van de blogs zouden gesloten worden.

“Het voorstel van minister Levi werd door het Italiaanse kabinet met unanimiteit goedgekeurd,” aldus Grillo. “Niemand heeft er afstand van genomen.” Volgens het wetsvoorstel zou elke Italiaanse blogger zich moeten registreren bij de Italiaanse Communicatieraad, certificaten voorleggen en moeten betalen voor een vergunning, zelfs indien men geen bedoeling heeft om winst te maken.

Het wetsvoorstel betekent volgens Grillo een beperking op de toegang tot het internet. “Welke jongeren zal nog al die verplichtingen voldoen om een blog te kunnen starten,” voert hij aan. “Volgens het wetsvoorstel moet elke website of weblog een uitgeverij achter zich hebben en een erkend beroepsjournalist als verantwoordelijke directeur hebben. De meeste blogs zou onmiddellijk ophouden te bestaan.”

Het wetsvoorstel moet nog door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. “Indien dat werkelijk gebeurt, betekent dit het einde van het Italiaanse internet,” aldus nog Grillo. Hij zegt nooit van plan te zullen zijn om zijn weblog te stoppen, maar eventueel naar een ander land te zullen uitwijken.

Posted in internet, politiek | No Comments »

Britse geheime dienst zoekt gamers

Posted by marcho on 19th October 2007

De Britse geheime dienst richt zich bij zijn zoektocht naar nieuwe medewerkers vooral op gamers. Daarom plaats de dienst jobaanbiedingen in videogames zoals ‘Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent’. De afdeling Government Communications Headquarters (GCHQ) zegt met die actie vooral op zoek te zijn naar overtuigde gamers, die heel open staan voor innovatieve vormen van reclame.

GCHQ heeft op dit ogenblik 5.000 medewerkers, die actief zijn in het technologische hoofdkwartier van de Britse geheime dienst in Cheltenham. Met de nieuwe campagne wil de dienst afstappen van zijn oude en soms mytische beeld van de traditionele geheime agent en medewerkers met een hoger profiel aantrekken. De campagne werd uitgewerkt in samenwerking met het recruteringsbureau TMP Worldwide Massive, het in-game reclamebureau van Microsoft.

De Britse geheime dienst probeert al langer zijn imago op te poetsen. Twee jaar geleden al lanceerde de buitenlandse spionagedienst MI6 al een website die duidelijk moest maken dat het werk bij de geheime dienst helemaal niets te maken heeft met figuren zoals James Bond. Ook contraspionagedienst MI5 voerde op zijn website aan geen mensen te doden of hun moord te regelen.

MI5 heeft ook al vrouwelijke medewerkers benaderd te hebben door reclame te plaatsen in fitness-centra. Daardoor zou het aantal vrouwelijke medewerkers bij de dienst zijn verdubbeld. De dienst voerde ook reclame op de Londense dubbeldek-bussen. GCHQ zegt een hele waaier profielen van medewerkers te hebben en niet uitsluitend meer met een militaire opleiding of afgestudeerden van Oxford en Cambridge.

Posted in politiek, technologie | No Comments »

Censuur treft steeds meer bloggers

Posted by marcho on 17th October 2007

Bloggers worden evenveel het slachtoffer van censuur door repressieve regeringen als journalisten uit traditionele media. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. China wordt daarbij bestempeld als één van de ergste regimes en heeft volgens de organisatie vijftig mensen in de gevangenis opgesloten wegens het plaatsen van berichten op het internet.

“Het rapport stelt dat regeringen beseffen dat het internet een belangrijk middel is geworden voor democratische bewegingen en proberen dat in te dammen,” stipt BBC News aan. Op dit ogenblik zijn er volgens Reporters Without Borders wereldwijd minstens 64 mensen in de gevangenis opgesloten wegens berichten die ze op het internet hebben geplaatst. Acht daarvan zitten in Vietnamese gevangenissen.

Verder wordt gesteld dat de algemene persvrijheid het meest beknot wordt in Eritrea. Het Afrikaanse land doet het slechter dan Noord-Korea en Turkmenistan. Issaias Afeworki, president van Eritrea, heeft de persvrijheid afgeschaft en kritische journalisten worden systematische in de gevangenis opgesloten. Volgens het rapport zijn in Eritrea vier journalisten in de gevangenis gestorven.

Ook Egypte en Myanmar scoren slecht in de ranglijst van Reporters Without Borders. De beste score komt op rekening van Ijsland, gevolgd door Noorwegen en Estland. Globaal haalt Europa de beste scores, maar Rusland gaat er volgens het rapport niet op vooruit.

Posted in internet, media & cultuur, politiek | No Comments »

India moet hervormingen verder zetten

Posted by marcho on 9th October 2007

India zou zijn arbeidsmarkt verder moeten hervormen. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In sommige Indische staten moet het volgens de organisatie eenvoudiger worden een onderneming te beginnen. Verder zou het onderwijssysteem efficiënter kunnen worden. Dat is nodig om de economie verder tot bloei te laten komen en de armoede te verminderen.

De OESO wijst erop dat India er al een belangrijke reeks hervormingen op zitten. Sinds het midden van de jaren tachtig is de staat zich minder met de economie gaan bemoeien en wordt er veel meer aan particulier ondernemerschap overgelaten. Dit beleid is volgens de orgnisatie succesvol gebleken. Nu bedraagt de groei ongeveer 7,5 procent, terwijl dat kort na de onafhankelijkheid van het land een schamele 1,25 procent was.

Vooral in de dienstensector en de burgerluchtvaart werden volgens de organisatie goede resultaten geboekt. “Maar de OESO stelt dat niet alle Indische staten het even goed doen,” aldus De Financiële Telegraaf. Er zijn volgens de organisatie nog grote inkomstenverschillen tussen de verschillende staten en die kloof zou moeten weggewerkt worden. Maar ook blijken private ondernemingen beter te presteren dan overheidsbedrijven.

De OESO stelt dat de concurrentie op de financiële markten en in de sommige infrastructuursectoren beter kunnen worden. “Ook de belastingregelgeving kan in sommige gevallen vereenvoudigd worden,” aldus nog de krant. Verder wordt aangedrongen op sociale hervormingen, waarmee vooral de arme bevolking moet worden bereikt. De OESO onderstreept in het rapport het belang van menselijk kapitaal.

Posted in politiek | No Comments »

Provincie Antwerpen werkt aan sociale economie

Posted by marcho on 7th October 2007

Het Antwerpse provinciebestuur heeft een aantal plannen om de sociale economie te stimuleren. Dat heeft gedeputeerde van sociale zaken Marc Wellens bekend gemaakt tijdens een reeks infoavonden voor de Antwerpse gemeentebesturen. Sociale economie wordt immers als een belangrijk element beschouwd om het welzijnswerk aan te vullen en moet volgens de provincie dan ook verder uitgebouwd worden.

“We willen vanuit de provincie de lokale besturen een informatief aanbod bezorgen inzake welzijn en economie,” aldus gedeputeerde Marc Wellens. “Met bestaande projecten zoals
de gratis vrijwilligersverzekering, de sociale planning, het Provinciaal Steunpunt Sociale
Economie en het project Digid@t van het Strategisch Plan Kempen, brengen wij alvast een gevuld programma en geven wij aan op welke manier de provincie het gemeenschappelijk beleid de volgende jaren kan ondersteunen.”

Deze aanpak wil het provinciebestuur volgens Marjan Vanuytsel, projectleider sociale economie, in de toekomst ook sterker uitbouwen, met het oog op een meer gebiedsgerichte aanpak. Sociale economie moet immers een complement worden op het welzijnswerk. Met die gegevens en pijlers wil het provinciebestuur de werkgelegenheid voor kansgroepen stimuleren.

Onder meer hebben vrijwilligers sinds kort een eigen statuut, die hen een grotere bescherming en omkadering biedt dan voorheen. “De overheden zien in dat het vrijwilligerswerk meer gewaardeerd moet worden,” aldus An Duysters, coördinator steunpunt vrijwilligerswerk.. “Om die reden sloegen de Nationale Loterij en het provinciebestuur Antwerpen de handen in elkaar om een gratis verzekering voor vrijwilligersorganisaties aan te bieden.”

Daarnaast is er het Dienstverlening Steunpunt Sociale Planning, dat zich richt op lokale besturen en welzijnsorganisaties en hen wil helpen bij de planning en het navigeren in de sectoren waar zij actief zijn. Dit Steunpunt werkt met instrumenten zoals het sociaal kompas, de sociale kaart en ook thematische studies.

ICT wordt steeds belangrijker in onze kennismaatschappij, waardoor van groot belang is er voor te zorgen, dat iedereen mee is met de digitale revolutie. Binnen dit project worden de gemeenten door de provincie benaderd om de digitale kloof te bestrijden. Voor meer informatie over deze projecten kan contact opgenomen worden met het Provinciaaal Steunpunt Sociale Economie via de website www.provant.be. (Hugo J. Lücke )

Posted in politiek | No Comments »

Lobbyisten trekken naar China

Posted by marcho on 3rd October 2007

Naarmate de Chinese economie verder groeit, schakelen steeds meer westerse bedrijven lobbyisten in om de Chinese overheid te benaderen voor gunstige economische beslissingen. Inmiddels hebben grote Amerikaanse lobbyisten, zoals Jones Day, Hogan & Hartson, DLA Piper and Akin Gump Strauss Hauer & Feld, al kantoren geopend in China. Ook Chinese bedrijven blijken trouwens al westerse lobbyisten ingehuurd te hebben.

“Het lijkt raar dat westerse lobbyisten zich op China richten, aangezien het Chinese beleid nog altijd achter gesloten deuren wordt uitgestippeld,” schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. “Nochtans zijn steeds meer lobbyisten op de Chinese markt actief, al stellen ze zich officieel voor als investeringsconsulenten of communicatiebedrijven. De westerse interesse heeft duidelijk te maken met de evolutie binnen de Chinese economie.”

De Chinese economie evolueert steeds meer van een planmodel naar een kapitalistisch model en buitenlandse bedrijven vrezen dat de huidige Chinese beleidsbeslissingen de kansen voor mulitnationale bedrijven voor decennia zouden kunnen bepalen. “De Chinese overheid is ook steeds meer bereid om naar de standpunten van buitenlandse bedrijven,” aldus Donald L. Evans, gewezen handelsminister van de Verenigde Staten, tegenover de krant.

“In het verleden kloegen buitenlandse bedrijven dat ze pas op de hoogte werden gebracht van nieuwe Chinese regels wanneer die al genomen waren,” zegt Scott Kennedy, directeur van het Research Center for Chinese Politics and Business aan de Indiana University en auteur van het boek ‘The Business of Lobbying in China’. “Maar dat is niet langer het geval. Zelfs wanneer ze niet akkoord zijn met westerse stellingen, blijken ze er toch oor voor te hebben.”

Maar volgens Zhao Kejin, politicoloog aan de Fudan University in Shanghai, staat het systeem tegelijkertijd ook open voor misbruiken. “Lobbyisten zijn niet verplicht om zich te registreren en daardoor verdwijnt veel lobbygeld in de zakken van individuele ambtenaren,” voert hij aan. “Het gaat niet alleen om zuivere omkoperij, maar sommige lobbyisten hebben invloedrijke vrienden op hun loonlijst staan of betalen voor dure buitenlandse trainingen.”

“Aangezien in China autoriteit wordt gerespecteerd, kunnen gewezen politici met naam een belangrijke rol spelen in het lobbywerk,” aldus Steven Dong, docent public relations aan de Tsinghua University. “Dergelijke figuren zullen bijna altijd worden ontvangen door een Chinees met dezelfde graad.” Vooral figuren zoals gewezen Amerikaans minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger zouden daarbij een grote rol kunnen spelen.

Posted in politiek | No Comments »

Europa wil meer op televisie komen

Posted by marcho on 3rd October 2007

De Europese Commissie wil meer inspanningen doen om zijn aanwezigheid op televisie te verbeteren. Er wordt voorgesteld om de hoeveelheid gratis aangeboden televisiebeelden te verdubbelen. Bovendien wil de Europese Commissie ook langduriger meebetalen aan televisieprogramma’s van zenders die aandacht besteden aan de activiteiten van de Europese Unie.

Margot Wallström, Europees Commissaris voor communicatie, wil het Europees communicatiebeleid versterken omdat EU-informatie voor burgers op dit ogenblik nu relatief ongeorganiseerd is en ook moeilijk te begrijpen is. Volgens haar hebben de Europeanen op dit ogenblik slechts een beperkte kennis van de Europese Unie. Ze voert daarbij aan dat media de Europese onderwerpen vooral belichten door een nationale bril.

De berichtgeving vertrekt volgens Wallström te weinig vanuit een grensoverschrijdende context, hoewel veel praktische problemen alleen aangepakt kunnen worden op Europees niveau. De Europees Commissaris is verder van mening dat scholen in hun lessen meer aandacht zouden moeten besteden aan de Europese Unie. Onderwijs speelt volgens haar een belangrijke rol om een Europees burgerschap te bevorderen.

Wallström wil ook dat websites meer aandacht zouden schenken aan de Europese Unie. Daarrond wil ze eind dit jaar of begin volgend jaar met een voorstel naar voor komen. Daarnaast is ze van oordeel dat Europees Commissarissen en hun ambtenaren meer bezoeken zouden moeten afleggen en vaker meedoen aan praatprogramma’s. Ook moeten er meer communicatiemedewerkers komen op de ambassades van de Europese Commissie.

Wallström wil ook de huidige vierhonderd informatiekantoren van Europe Direct uitbreiden.

Posted in media & cultuur, politiek | No Comments »