managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'reclame & marketing' Category

Product herkent geslacht consument

Posted by marcho on 1st November 2007

Nieuwe technologieën zullen het in de toekomst mogelijk maken dat de winkelvloer het geslacht en de leeftijd van de consument kan herkennen en daar gericht op inspelen. Dat is één van de conclusies van een rapport van het Britse onderzoeksbureau Marketwire. Op die manier wordt het winkelen interactiever en worden interactieve elementen en strategieën uit e-commerce naar de fysieke winkelvloer overgeheveld.

“Nieuwe technologieën maken het volgens Marketwire voor retailers mogelijk om bijvoorbeeld digitale richtingsborden te installeren die de sekse en de leeftijdscategorie van de consument kunnen ontdekken, maar ook individuen kunnen onderscheiden van groepen,” aldus het magazine Marketing Online. “Dat is één van de manieren om de shopping experience theatraler te maken en de zintuigen van de consument te prikkelen.”

Marketwire verwacht ook dat het in de nabije toekomst mogelijk zal worden dat deze schermen registreren wanneer een klant naar een bepaald product in de rekken wijst, zodat men vervolgens gerelateerde advertenties op de schermen laat zien. “Wanneer het systeem een persoon detecteert, wordt het geluid van de advertenties op de schermen iets luider, om weer af te nemen als de persoon verder loopt,” aldus het rapport.

“De kosten van de installatie en het onderhoud ervan zijn weliswaar aanzienlijk, maar uit tests is al gebleken dat deze digitale schermen een efficiënte manier van adverteren kunnen vormen,” stipt Marketing Online nog aan. “Marketwire stelt dat dit soort schermen leidt tot meer aankopen en een verhoogde brand awareness.”

Posted in reclame & marketing | No Comments »

Webtelevisie wordt nieuw marketingkanaal

Posted by marcho on 1st November 2007

Na de weblog is webtelevisie het nieuwste wapen voor communicatie- en marketingafdelingen van bedrijven en organisaties. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens hem zou dit echter een probleem kunnen worden wanneer deze bewegende relatiemagazines zich als echte informatiezenders zouden willen opwerpen.

Dankzij een verbeterde en goedkopere technologie raakt webtelevisie volgens Tom van der Maas, directeur van het Nederlandse Platform voor de Informatiesamenleving (EPN), steeds meer ingeburgerd. Bedrijven en organisaties beschikken daarbij over een eigen online televisie-zender, die interviews, reportages of nieuwsbulletins maken om buiten de reguliere media zelf nieuws te brengen.

Thomas Bruning maakt zich echter zorgen als zulke webzenders méér pretenderen te zijn dan een bewegend relatiemagazine. Tegenover de krant NRC Handelsblad noemde hij als voorbeeld het dagelijkse online nieuwsbulletin van het politiekorps Zuid-Limburg. “De reportages zijn gemaakt door de afdeling communicatie, die zegt niets anders te brengen dan in de persberichten staat die ook naar kranten, radio en televisie gaan,” aldus Bruning

De NVJ-secretaris voert daarbij aan dat de politie goed controleerbaar moet zijn. “De pers moet de mogelijkheid hebben om op tijd op de plek van een incident te zijn,” stipt Bruning aan. “Als de politie zelf gaat vertellen hoe goed ze ter plekke heeft gehandeld, kan die controlerende rol niet worden uitgeoefend.” Ditzelfde geldt volgens hem ook voor sportorganisaties en bedrijven.

Toch denkt de Bruning en van der Maas dat het publiek wel onderscheid kan maken tussen een bedrijfsjournaal en onafhankelijke journalistiek. “Ze trekken beduidend minder geïnteresseerden dan de massamedia,” aldus Tom van der Maas. Bovendien brengt de onafhankelijke journalistiek de echte feiten tussen de veelheid van nieuws.”

Posted in internet, reclame & marketing | No Comments »

Sociale media essentiële pijler marketing

Posted by marcho on 1st November 2007

Marketeers zullen de volgende vijf jaar steeds meer investeren in sociale media en conversatiemarketingtechnieken. Dat is de consclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau TWI Surveys. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt over vijf jaar zelfs meer te zullen investeren in campagnes rond conversatiemarketing dan in de traditionele marketingcommunicatie.

Adverteren via sociale media staat nog duidelijk in zijn kinderschoenen. Op dit ogenblik investeert 75 procent van de marketeers amper 2,5 procent of minder aan deze nieuwe marketingvorm. De meeste respondenten menen echter dat dit percentage de volgende vijf jaar gevoelig zal groeien. Daarbij zegt 81 procent van de ondervraagden in 2012 tenminste twee keer zoveel te zullen spenderen aan sociale media.

Twee op drie respondenten zegt de volgende twaalf maanden meer uit te zullen geven aan conversatiemarketing. Maar 57 procent zegt over vijf jaar meer te zullen spenderen aan conversatiemarketing dan aan traditionele marketingcommunicatie. Bovendien zegt ongeveer 24 procent denkt over 5 jaar evenveel te spenderen aan conversatiemarketing als aan traditionele marketingcommunicatie.

De ondervraagden voeren echter aan dat er nog een aantal drempels zijn om meer geld uit te geven aan conversatiemarketing. De grootste hinderpaal wordt gevormd door een gebrek aan mankracht (51,1 procent), gevolgd door een angst om controle te verliezen (46,9 procent), de moeilijke meetprocedures (45,4 procent) en een tegenwerkende organisatiecultuur (43,5 procent).

De gegevens werden door nieuwe mediagoeroe Joseph Jaffe gebruikt voor zijn boek ‘Join the Conversation’. Het onderzoek wijst volgens hem uit dat digitale media een steeds groter gedeelte van de mediataart opeisen. “Conversatiemarketing zal dan ook een essentiële pijler worden van het nieuwe marketingmodel,” benadrukte hij.

Posted in reclame & marketing | No Comments »

A-merken winnen terrein terug

Posted by marcho on 12th October 2007

A-merken kunnen terrein herwinnen tegenover de private labels door adverteren, innoveren en targeting. Dat is de conclusie van een artikel in het magazine Brandweek. Door dergelijke strategieën kunnen ze volgens het magazine voor een ommekeer zorgen en hun verloren marktaandeel weer inpalmen. Brandweek stelt dat deze A-merken ook financiële ruimte hebben om dergelijke projecten uit te werken.

“Uit een studie van Ipsos MORI blijkt dat 41 procent van de consumenten geregeld private label producten koopt,” aldus het magazine Brandweek. “In 1991 ging dat slechts op voor 12 procent van de consumenten. Zo is het merk Ol` Roy, een private label van de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart al drie jaar op rij het best verkochte merk hondenvoer van de Verenigde Staten.

Brandweek voert aan dat A-merken echter terrein trachten te herwinnen. “Ze adverteren meer, waardoor ze meer naambekendheid krijgen en ervoor zorgen dat de consumenten bij het merk positieve associaties krijgen,” aldus het magazine. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de bierbrouwers. “Het imago van biermerken is zo sterk dat nagenoeg niemand er aan denkt om bier van een private label te schenken.”

Het magazine voert aan dat A-merken ook de nodige financiële ruimte hebben om aan innovaties te werken, waardoor ze een bredere productfolio kunnen samenstellen. Bovendien maken ze ook gebruik van targeting, waarbij ze bepaalde doelgroepen aanspreken. “Zo stuurde Gilette stuurde een proefexemplaar van een scheermes naar jongens die op het punt stonden achttien jaar te worden,” aldus nog Brandweek.

Posted in reclame & marketing, retail | No Comments »

Internet steekt radio voorbij

Posted by marcho on 12th October 2007

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben de totale reclamebesteingen in de Verenigde Staten een omzet gehaald van 72,5 miljard dollar. Dat is een daling met 0,3 procent. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau TNS Media Intelligence. Er wordt daarbij opgemerkt dat de reclamebestedingen in de Verenigde Staten voor de eerste keer sinds 2001 gedurende twee opeenvolgende kwartalen achteruit gaan.

“De autosector, waarvan verwacht werd dat die zijn reclamebudgetten zou terugschroeven, heeft een belangrijk aandeel in die daling,” aldus het magazine Editor & Publisher. “Die sector gaat immers duidelijk door een crisis. Maar daarnaast is er een globale zwakheid op te merken in een brede waaier van industrieën en adverteerders,” stippen de onderzoekers van TNS Media Intelligence aan.

In vergelijking met de andere media, kregen de kranten volgens het rapport de grootste klappen. Daar daalden de inkomsten met 5,8 procent tot 12,9 miljard dollar. De investeringen in internetreclame steeg daarentegen met 17,7 procent tot 5,5 miljard dollar. Het internet heeft nu een totaal marktaandeel van 7,6 procent, tegenover 6,4 procent dezelfde periode vorig jaar. Daarmee heeft het internet radio-reclame ingehaald, die zijn aandeel van 7,3 procent naar 7,1 procent zag dalen.

Door de onzekerheden voor de onmiddellijke toekomst, verwacht TNS Media Intelligence dat er ook voor de tweede helft van het jaar weinig verbetering moet verwacht worden.

Posted in media & cultuur, reclame & marketing | No Comments »

Saai product kan toch leuk gepresenteerd worden

Posted by marcho on 4th October 2007

Voor het saaiste product of dienst kan nog altijd een boeiend presentatieconcept ontwikkeld worden. Maar desondanks slagen slechts weinig exposanten op beurzen erin om een boeiende en efficiënte productpresentatie te ontwikkelen. Dat stelt het magazine Expo Visie. Nochtans bieden beurzen volgens het magazine de mogelijkheid om de bezoeker een unieke productervaring mee te geven.

“Er zijn niet veel communicatiemedia die de mogelijkheid bieden om alle zintuigen tegelijkertijd te bespelen, maar op de beursstand is dat wel mogelijk,” aldus Expo Visie. “Dat biedt unieke mogelijkheden. De bezoeker en de standwerker zijn daar immers allebei fysiek aanwezig en dat creëert de mogelijkheid om de bezoeker van een unieke productervaring te laten genieten.”

“Hoe meer de bezoeker betrokken wordt bij een presentatie, hoe beter,” stipt Expo Visie nog aan. “Wat mensen beleven, onthouden ze immers gemakkelijker. Wanneer bezoekers zelf actief zijn, slaat de standwerker twee vliegen in één klap. De bezoeker ervaart een unieke productbelevenis en er is spektakel voor andere bezoekers, die immers door het gebeuren worden aangetrokken.”

Posted in reclame & marketing | No Comments »

Banner blijft een probleemkind

Posted by marcho on 4th October 2007

Hoewel de consument steeds meer het internet omarmt, blijft er een opvallend negatieve houding tegenover banners. Dat is één van de resultaten van een rapport van het onderzoeksbureau Forrester Research over online display-marketing. De onderzoekers stellen verder dat traditionele mediabureaus het steeds moeilijker krijgen omdat adverteerders hun eigen weg proberen te vinden.

“Consumenten spenderen volgens de onderzoekers steeds meer tijd online en zijn minder bang voor hun privacy,” aldus het magazine Marketing Online. “De negatieve houding ten opzichte van banners blijft echter. Nochtans zien marketeers display advertising als de belangrijkste poot van hun online marketingbudget. Bijna alle marketeers gebruiken banners.” Meer dan de helft maakt gebruik van rich media.

Ook stelt Forrester Research dat video belangrijk wordt in online advertising. “Merken worden Youtube-sterren naarmate ze beter worden in het aanbieden van videocontent.” Aldus de onderzoekers. “Bovendien gebeurt dit tegen zo laag mogelijke kosten. Steeds meer campagnes gebeuren dan ook op basis van pay-for-performance.” Jaarlijkse budgetten variëren van 50.000 euro tot 2 miljoen euro.

Daarnaast stelt Forrester Research dat traditionele mediabureaus het moeilijk krijgen. “Meetinstrumenten worden steeds makkelijker hanteerbaar en interpreteerbaar en dus zullen adverteerders steeds vaker naar interne oplossingen zoeken,” wordt er opgemerkt. “Adverteerders zijn daarnaast meer en meer op zoek naar bureaus met uitgebreide online consumenteninformatie en behavioral- en contectuele advertentiemogelijkheden.”

Posted in internet, reclame & marketing | No Comments »

Autosector liquideert marketeers

Posted by marcho on 3rd October 2007

Steeds meer topmarketeers van de grote autoconstructeurs stappen op. Volgens het magazine Advertising Age zijn het voorbije al meer dan een half dozijn toplui uit de marketing van de concerns verdwenen. Dat is een gevolg van de striktere budgetten die door de constructeurs ter beschikking worden gesteld en door de grotere druk die door de dalende verkopen op de sector komt te liggen.

“Marketing is bij bedrijven een chronische zondebok,” stellen de betrokken marketeers. “Marketingresultaten zijn immers moeilijk te meten. “Ook hechten autoconstructeurs aan marketing geen even groot belang als aan de productie en de financiën. Bovendien kunnen marketingbudgetten enorm fluctueren, terwijl merkstrategieën op lange termijn worden ondermijnd door verkooptaktieken op korte termijn. Tenslotte heeft Chrysler een tendens van kostenbesparingen ingezet.”

Volgens gewezen Chrysler-marketeer Julie Roehm heeft een topmarketeer bij een autoconstructeur op dit ogenblik een overlevingsperiode van ongeveer twee jaar. “Marketing is zo zichtbaar en iedereen denkt te begrijpen wat marketing inhoudt,” stelt ze. “Op die manier wordt het in moeilijke tijden voor velen gemakkelijk om alle schuld op het marketing-departement af te schuiven.”

Roehm voegt er aan toe dat autoconstructeurs nieuwe modellen met veel bombarie aankondigen, maar het nalaten om aandacht te besteden aan de verdere marketing. “Daarom is het voor marketeers heel moeilijk om succes op lange termijn aan te tonen,” stipt ze aan. “Zelfs de meest intelligente bedrijfsleiders wijzen steeds op de nood aan verkoop op korte termijn, zelfs als we benadrukken dat inspanningen om de merkwaarde te verhogen, het gemakkelijker maakt om auto’s te verkopen.”

Een deel van het probleem zit volgens Jan Thompson – gewezen marketeer bij Nissan North America – bij het veranderende medialandschap. “Marketeers moeten omgaan met tientallen vormen van nieuwe media, naast de traditionele reclamekanalen zoals gedrukte uitgaves, radio en televisie,” voert ze aan. “Dit vereist steeds meer tijd en expertise.

Posted in automotive, reclame & marketing | No Comments »

Marketeers moeten speuren naar passionistas

Posted by marcho on 2nd October 2007

Merken kunnen heel veel profijt halen uit passionistas, consumenten die heel erg gericht zijn op bepaalde onderwerpen. Deze passionistas hebben immers meer de neiging dan de gemiddelde consument om content over hun passies te creëren en te delen, met inbegrip van de merken die bij die passies betrokken zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Yahoo en MediaVest.

Passionistas spenderen volgens de onderzoekers opmerkelijk meer tijd dan de gemiddelde consument aan activiteiten die met hun passies verband houden. “Voor elke minuut die een gemiddelde internetgebruiker aan een onderwerp spendeert, zal een passionasta daar zes minuten mee bezig zijn,” wordt er opgemerkt. “Een passionasta zal ook drie keer meer geneigd zijn om gespecialiseerde websites te bezoeken dan de gemiddelde gebruiker.”

Daarnaast blijken passionistas ook 184 procent meer dan de typische gebruiker online naar informatie te zoeken over hun geliefkoosde onderwerp. Bovendien laten ze meer dan honderd zoekopdrachten per jaar noteren die te maken hebben met hun passie. “Maar ze zijn ook heel actief in communities met gelijkgestemde zielen,” aldus nog de onderzoekers. “Ze zijn dan ook heel actieve gebruikers van e-mail, text messaging en instant messaging.

Ook stippen de onderzoekers aan dat passionistas gemakkelijk geneigd zijn om content, zoals foto’s, blogposts en video’s over hun onderwerpen te creëren en online te verdelen. Met dat engagement zijn ze ook 52 procent meer geneigd om bepaalde merken aan te bevelen of anderen te beïnvloeden. “Ze staan echt open om merken die hun passie delen, aan te bevelen aan anderen,” aldus nog de onderzoekers.

“Marketeers hebben een unieke kans om deze geloofwaardige, invloedrijke advocaten ertoe te brengen om merknieuws via de digitale media te verspreiden,” aldus de onderzoekers. “Dat kan zowel gaan om gezondheid, sport, voeding als entertainment.

Posted in internet, reclame & marketing | No Comments »

Niveau online adverteren stijgt

Posted by marcho on 1st October 2007

Het niveau van online adverteren stijgt. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Forrester Research. In 2012 zal volgens de onderzoekers op de Europese markt meer dan 8 miljard euro geïnvesteerd worden in online reclame. Op dit ogenblik is dat 4,5 miljard euro. Door die positievere benadering van het internet, zullen steeds meer budgetten volgens Forrester naar het internet worden afgeleid.

“Het niveau van adverteren stijgt,” aldus Forrester. “De volgende jaren verschuiven meer advertentiegelden naar internet, wat zal leiden tot meer video-advertenties en meer interactiviteit in advertisingformats. De uitgaven in online display-advertising zullen daarom de komende vijf jaar verdubbelen. Website-uitgevers bieden adverteerders daarnaast steeds meer mogelijkheden in het online volgen van consumenten online.

Door die betere service, zullen volgens Forrester ook de tarieven van online campagnes stijgen. Bovendien krijgt de marketeer meer vertrouwen,” alsnog Forrester. “Groeiende online populaties en meer ervaring met online marketing zorgen voor een positievere houding bij marketeers ten opzichte van de online kanalen, wat leidt tot meer investeringen. De groei wordt ook ondersteund omdat de consumenten steeds meer online kopen en een breedbandabonnement afsluiten.”

Posted in internet, reclame & marketing | No Comments »