managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'technologie' Category

Impact robots op arbeidsmarkt moet op langere termijn wordt bekeken

Posted by marcho on 18th April 2018

De automatisering zal tot een belangrijk verlies aan arbeidsplaatsen leiden, maar er kunnen op langere termijn toch een aantal hoopvolle signalen worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die het banenverlies over een periode van zeventien jaar sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw bestudeerden. De onderzoekers geven aan dat de economie nieuwe functies kan creëren, maar wel wordt toegegeven dat die proces geruime tijd kan duren, waardoor een periode wordt gecreëerd die onder meer sociale en politieke onrust mogelijk maakt.

“Vaak wordt opgemerkt dat de automatisering en robots tot een massale werkloosheid zullen leiden, maar de situatie lijkt minder erg dan wordt gevreesd,” zegt onderzoeksleider Pascual Restrepo, professor economie aan de Boston University, die de impact van robots in negentien verschillende economische sector bestudeerden. “Er moet weliswaar worden vastgesteld dat de introductie van één industriële robot in een gemeenschap bijna zes arbeidsplaatsen kan elimineren. Maar er moet op langere termijn worden bekeken. Dan kan worden ervaren dat de automatisering eerder een verschuiving dan een inkrimping van de arbeidsmarkt zal veroorzaken.

“De teloorgang van de menselijke arbeid onder invloed van robotica wordt in het algemeen fel overdreven,” benadrukt hij. “Al sinds tweehonderd jaar nemen machines steeds meer activiteiten van de menselijke arbeidskracht over. Toch moeten nog altijd steeds veel functies door mensen worden ingevuld. Alleen zijn die taken verschoven. Ooit werkte 60 procent van de bevolking in de landbouw. Dat is vandaag nog 3 procent. Die daling ging echter gepaard met een toename van industriële banen. Wanneer ook in de maakindustrie de druk van de machines begon toe te namen, week de tewerkstelling vervolgens uit naar de dienstensector.”

“Driehonderd jaar geleden had niemand durven voorspellen dat mensen een inkomen zouden kunnen verdienen met het ontwerp van applicaties,” benadrukt Restrepo. “Op diezelfde manier is het onmogelijk om te voorspellen welke nieuwe functies zullen worden gecreëerd.” Wel zegt de econoom toe te geven dat die transitie naar de banen van de toekomst bijzonder pijnlijk kan zijn. Werknemers die door robots uit de arbeidsmarkt zijn verdreven hebben het immers niet altijd gemakkelijk om nieuwe functies te vinden. Vaak moet volgens hem ook worden vastgesteld dat mensen ontmoedigd raken en afhaken en daarmee definitief uit de arbeidsmarkt verdwijnen.

Lees Verder

 

Posted in technologie | No Comments »

Amerika vreest voor braindrain naar Europa

Posted by marcho on 26th October 2007

De Verenigde Staten maken zich zorgen dat ze in de toekomst getalenteerde buitenlandse studenten zullen verliezen aan de Europese Unie. Dat is het gevolg van de Europese Blue Card, die de immigratie van hoog opgeleide werknemers in Europa moet stimuleren. Omdat het Europees migratiebeleid met de Blue Card veel soepeler is dan zijn Amerikaanse tegenhanger, zouden veel hoog-opgeleiden in de toekomst voor Europa kunnen kiezen.

Franco Frattini, ondervoorzitter van de Europese Commissie, stipt aan dat 55 procent van de getalenteerde buitenlandse werknemers naar de Verenigde Staten trekt, terwijl slechts 5 procent voor Europa kiest. Om daar verandering in te brengen, komt een opgeleide immigrant in aanmerking voor een soort Europese verblijfsvergunning. Kandidaten hebben wel een diploma en minstens drie jaar werkervaring nodig.

De kaart is twee jaar geldig, waarna hij verlengd kan worden. De aanvraagprocedure moet maximaal drie maanden gaan duren. In de Verenigde Staten kan een aanvraagprocedure voor een Green Card gemakkelijk vijf tot tien jaar duren. Volgens de Amerikaanse ICT-sector moet het Amerikaanse congres snel iets doen om de immigratieprocedure makkelijker te maken, omdat de Europese Unie anders het technisch talent uit de rest van de wereld naar zich zal toetrekken.

Posted in technologie | No Comments »

Nog steeds teveel gif in laptops

Posted by marcho on 23rd October 2007

Er zitten nog altijd teveel onnodige giftige en schadelijke stoffen in laptops. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De onderzochte laptops voldeden wel aan de nieuwe richtlijn van de Europese Unie. Ook de laptops die buiten Europa werden geproduceerd en verkocht voldeden aan die richtlijn. De Europese wetgeving heeft dus wereldwijd effect en zou volgens Greenpeace nu moeten worden aangewend om ook broom, pvc en flataten te verbieden.

“Het is ronduit teleurstellend dat er nog geen gifvrije laptops zijn,” stelt Greenpeace. “Broom, pvc en ftalaten zijn bijzonder schadelijk en moeten bij wet worden verboden.” Meer dan veertig procent van de onderzochte laptoponderdelen bevatten broom. PVC werd teruggevonden in het isolatiemateriaal van bijna de helft van de onderzochte draden en kabels. Ftalaten zitten in de stroomkabels van alle laptops.

Broomhoudende vlamvertragers, pvc en ftalaten komen in het milieu terecht zodra de laptops worden afgedankt. Uit eerder onderzoek van Greenpeace in recyclinggebieden in China en India bleek dat onder andere broomhoudende vlamvertragers in grote hoeveelheden werden teruggevonden in het milieu. Deze stoffen zijn erg giftig en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Greenpeace wil dat elektronicabedrijven stoppen met het gebruik van dergelijke stoffen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat van bijna alle onderzochte laptoponderdelen er product zonder gifstoffen te vinden was. Dit betekent volgens Greenpeace dat het theoretisch nagenoeg mogelijk zou moeten zijn om een gifvrije laptop te produceren. Het is volgens de organisatie nu wachten op de eerste producent die echt een gifvrije laptop op de markt brengt.

Posted in milieu, technologie | No Comments »

Supercomputer op nanoformaat

Posted by marcho on 22nd October 2007

Schotse wetenschappers zeggen te werken aan supercomputers die kunnen passen in de palm van een mensenhand. Aan de Universiteit van Edinburgh werd daarvoor onderzoek uitgevoerd naar draden die duizend keer dunner zijn dan mensenhaar. Ook wetenschappers van de Universiteit van Rome en het Institute of Technology in Karlsruhe werken aan het project mee.

“Om een supercomputer met de afmetingen van een mobiele telefoon te maken, zijn er veel kleinere kabels en dunnere draden nodig,” aldus BBC News. “De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat draden op nano-formaat, miljoensten van een millimeter dik, zich helemaal anders gedragen dan dikkere exemplaren en daarbij voor een aantal onverwachte problemen konden zorgen.”

Daarop werd echter een computerprogramma ontworpen om te voorspellen wanneer er problemen met de draden zouden kunnen opduiken en hoe die vermeden kunnen worden. “Deze ontwikkeling zal ons in de toekomst toelaten om kleine computers veel krachtiger te maken,” aldus de Schotse onderzoeker Michael Zaiser. Een dergelijke toepassing zou kleine toestellen even krachtig kunnen maken als laptops.

Posted in technologie | No Comments »

IBM gaat voor snel draadloos

Posted by marcho on 22nd October 2007

IBM gaat een technologie ontwikkeld om video draadloos over te brengen tussen computers, televisietoestellen en mobiele apparatuur. Het bedrijf heeft bekend gemaakt daarvoor een samenwerking aan te gaan met het bedrijf MediaTek. De technologie zou minstens honderd keer sneller moeten worden dan de huidige wifi-normen. Ook Advanced Micro Devices, Intel en Texas Instruments werken aan gelijkaardige oplossingen.

Volgens IBM zal de technologie een revolutie betekenen in de manier van videokijken. “Daardoor zullen in de huiskamers geen kabels meer hoeven gebruikt te worden om hun hdtv-toestellen te verbinden met vidoeboxen en andere toestellen,” aldus het magazine Network World. “De nieuwe joint-venture zal daarvoor een millimeter wave radiotechnologie, met een frequentie van 60 gigahertz in plaats van 2,4 gigahertz – ontwikkelen.”

Dat moet de gebruiker toelaten om een bestand van tien gigabyte te uploaden in vijf seconden in plaats van in tien minuten met de huidige wifi-technologie. “De technologie kan thuis of op kantoor gebruikt worden voor toepassingen zoals multimedia-downloads of voor een ongecompresseerde hdtv-streaming van de dvd-speler,” voert IBM aan. “Op die manier kunnen muziek en video’s in enkele seconden tijd overgeplaatst worden.”

Posted in technologie | No Comments »

Britse geheime dienst zoekt gamers

Posted by marcho on 19th October 2007

De Britse geheime dienst richt zich bij zijn zoektocht naar nieuwe medewerkers vooral op gamers. Daarom plaats de dienst jobaanbiedingen in videogames zoals ‘Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent’. De afdeling Government Communications Headquarters (GCHQ) zegt met die actie vooral op zoek te zijn naar overtuigde gamers, die heel open staan voor innovatieve vormen van reclame.

GCHQ heeft op dit ogenblik 5.000 medewerkers, die actief zijn in het technologische hoofdkwartier van de Britse geheime dienst in Cheltenham. Met de nieuwe campagne wil de dienst afstappen van zijn oude en soms mytische beeld van de traditionele geheime agent en medewerkers met een hoger profiel aantrekken. De campagne werd uitgewerkt in samenwerking met het recruteringsbureau TMP Worldwide Massive, het in-game reclamebureau van Microsoft.

De Britse geheime dienst probeert al langer zijn imago op te poetsen. Twee jaar geleden al lanceerde de buitenlandse spionagedienst MI6 al een website die duidelijk moest maken dat het werk bij de geheime dienst helemaal niets te maken heeft met figuren zoals James Bond. Ook contraspionagedienst MI5 voerde op zijn website aan geen mensen te doden of hun moord te regelen.

MI5 heeft ook al vrouwelijke medewerkers benaderd te hebben door reclame te plaatsen in fitness-centra. Daardoor zou het aantal vrouwelijke medewerkers bij de dienst zijn verdubbeld. De dienst voerde ook reclame op de Londense dubbeldek-bussen. GCHQ zegt een hele waaier profielen van medewerkers te hebben en niet uitsluitend meer met een militaire opleiding of afgestudeerden van Oxford en Cambridge.

Posted in politiek, technologie | No Comments »

Innovativiteit werkt democratiserend

Posted by marcho on 18th October 2007

Innovativiteit democratiseert en is niet langer voorbehouden aan grote ondernemingen. Volgens het zakenmagazine The Economist is dat een positieve ontwikkeling, want daardoor wordt de creativiteit van mensen benut die voorheen over het hoofd werd gezien. Twee factoren zorgen ervoor dat de innovatieve kracht van ontwikkelingslanden en kleinere laboratoria toeneemt, namelijk globalisering en de snelle opmars van informatietechnologieën.

Innovatieve doorbraken waren in het verleden grotendeels afkomstig uit grote laboratoria zoals Xerox Parc en Bell Laboratories van AT&T. “De gecentraliseerde aanpak van innovatie maakt echter plaats voor een democratisch, licht anarchistisch model van innovatie,” aldus het magazine. “Slimme ideeën waren er altijd al, maar ondernemingen waren te gesloten om er iets mee te doen.”

The Economist wijst erop dat voor de rijke landen de kenniseconomie steeds belangrijker wordt. “Innovatie is immers de sleutel om rijk te blijven,” stipt het magazine aan. Innovatie hoeft trouwens niet exclusief betrekking te hebben op technologie of informatica, maar kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld dienstverlening. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, definieert innovatie dan ook als nieuwe producten, bedrijfsprocessen en materialen die welvaart of sociaal welzijn creëren.

Posted in technologie | No Comments »

Greenpeace vernietigend voor iPhone

Posted by marcho on 16th October 2007

Computerproducent Apple dreigt voor de rechter gedaagd te zullen worden indien het zijn iPhones niet groener maakt of kopers niet waarschuwt voor de giftige stoffen die de toestellen bevatten. Het Centre for Environmental Health in Oakland (Californië) heeft dit aan het bedrijf gemeld. Dat is een gevolg van een analyse over de iPhone van de milieuorganisatie Greenpeace.

In een YouTube video op de Greenpeace website laat wetenschapper David Santillo weten dat IPhones gevaarlijke hoeveelheden bromine, chlorine en phthalaten bevatten, chemische onderdelen om de flexibiliteit van het plastic te vergroten. De toestellen zouden volgens Greenpeace meer phthalaten bevatten dan de toegelaten norm voor speelgoed of kinderverzorging.

Phtlalaten worden in verband gebracht met afwijkingen bij borelingen en dus zou de iPhone volgens Greenpeace gevaarlijk kunnen zijn voor zwangere vrouwen. Apple zou verplicht kunnen worden om waarschuwingen te plaatsen op zijn verpakkingen, maar kan er niet toe gedwongen worden om de toestellen terug te roepen of de samenstelling van het basismateriaal te veranderen.

Posted in milieu, technologie | No Comments »

Veel illegale software op veilingen

Posted by marcho on 7th October 2007

In het eerste helft van dit jaar is voor acht miljoen euro aan illegale software verhandeld via veilingsites. Dat blijkt uit een rapport van de Business Software Alliance (BSA). De organisatie voegt er aan toe tijdens diezelfde periode de verkoop van 36.000 illegale softwarepakketten te hebben voorkomen. Illegale software levert volgens de BSA aan de bedrijven die dergelijke pakketten aankopen juridische en financiële risico’s op.

De BSA waarschuwt er ook voor dat de illegale software vaak niet dezelfde functionaliteit als eerlijk gekochte versies. “Ook lopen bedrijven die dergelijke software aanschaffen juridische en financiële risico’s,” wordt er opgemerkt. “Bovendien zou de illegale software in de helft van de gevallen kwaadaardige programma’s verbergen, zoals virussen, Trojaanse paarden of spyware.”

Bij het kopen van illegale software zou men zelfs een kans van meer dan één op twee lopen om malware in huis te halen. “De kopers lopen dan ook een groot risico dat gevoelige informatie gestolen wordt of dat hun netwerk beschadigd wordt,” aldus de organisatie. Daarnaast wordt opgemerkt dat de BSA slechts een topje van de ijsberg heeft onthuld. Op file-sharing netwerken zijn er maandelijks meer dan 200.000 illegale softwarepakketten te koop.

Posted in internet, technologie | No Comments »

Laserlicht moet computer sneller maken

Posted by marcho on 1st October 2007

Laserlicht moet harde schijven van computers honderdduizend keer sneller met data vullen. Dat zegt de Nederlandse hoogleraar vastestoffysica Theo Rasing. Het werd lange tijd onmogelijk geacht om met lichtstralen magnetische velden te produceren die sterk genoeg zijn. Nederlandse en Japanse wetenschappers zouden nu echter hebben aangetoond dat dit met laserlicht wel degelijk mogelijk is.

“De onderzoeksresultaten van de natuurkundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen en hun Japanse collega’s openen de weg om het wegschrijven van data op harde schijven honderdduizenden keer sneller te maken,” aldus het Nederlandse Financieel Dagblad. Er werd al een patent aangevraagd voor de uitvinding. Hardeschijvenfabrikant, Seagate is op dit ogenblik bezig de marktkansen te onderzoeken.

Centraal bij het wegschrijven van data staat het omkeren van de magnetische polen op de harde schijf. “Dat ompolen gaat razendsnel,” stipt het Financieel Dagblad aan. “Vier nanoseconden volstaan. Toch ging iedereen er van uit dat het theoretisch nog veel sneller zou kunnen. Daarbij werd gewag gemaakt van een miljoenste nanoseconde. Testresultaten vielen echter tegen, omdat de magnetisatierichting bij hogere snelheden volstrekt chaotisch wordt.”

Rasing stelt nu echter dat met licht een stabiele ompoling kan worden bereikt in een tijd van een 40 miljoenste nanoseconde, honderdduizend keer sneller dan 4 nanoseconden. “Maar vakgenoten staan uiterst kritisch tegen de bewering van Rasing,” aldus nog het Financieel Dagblad. Rasing stelt echter dat zijn team ondubbelzinning aangetoond heeft dat het principe werkt.

Posted in technologie | No Comments »