managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'toerisme' Category

Wereld telt bijna 150 miljoen moslim-toeristen

Posted by marcho on 15th September 2018

Het wereldwijde halal-toerisme heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 180 miljard Amerikaanse dollar. Dat bedrag zal tegen het einde van dit decennium tot 220 miljard dollar zijn opgelopen. Dat blijkt uit een rapport van Mastercard en de World Travel & Tourism Council (WTTC). De onderzoekers berekenden verder dat vorig jaar 131 miljoen moslim-toeristen konden worden geteld. Dat aantal zou tegen het einde van dit decennium tot 156 miljoen reizigers oplopen. De gemiddelde halal-reiziger gaf vorig jaar op zijn buitenlandse bestemming een bedrag van 1.374 dollar uit. Dat budget zou over twee jaar verder stijgen tot 1.410 dollar.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voeren volgens het rapport het wereldwijde halal-toerisme aan. Reizigers uit de emiraten besteedden vorig jaar op buitenlandse bestemmingen immers een gezamenlijk bedrag van 17,6 miljard dollar. Op de tweede plaats staat Saudi-Arabië met 16,1 miljard dollar, gevolgd door Koeweit met 10,4 miljard dollar. Tevens werd gemeld dat de Verenigde Arabische Emiraten voor moslim-reizigers ook de belangrijkste bestemming blijkt. Daarvoor wordt gewezen naar een competitieve zakelijke omgeving, een brede waaier van toeristische activiteiten, een geavanceerde informatica-industrie en een kwalitatief hoogstaande luchthaveninfrastructuur.

“Het halal toerisme is een van pijlers van de aanhoudende groei van de wereldwijde islamitische economie, die zich verder blijft ontwikkelen en diversifiëren,” aldus Majid Saif Al Ghurair, voorzitter van de Dubai Chamber. Sultan bin Saeed Al Mansouri, minister van economie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en voorzitter van het Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC), voegt eraan toe dat de islamitische economie inmiddels 8,3 procent van het bruto binnenlandse product van Dubai vertegenwoordigt. Achter het toenemende succes van het halal toerisme kunnen volgens het rapport verschillende factoren worden gevonden.

Onder meer wordt gewezen op de wereldwijde groei van de moslimbevolking, de verdere opkomst van de middenklasse in landen met een moslim-meerderheid, een gemakkelijker toegang tot reisinformatie en de grotere beschikbaarheid van moslimvriendelijke toeristische voorzieningen en services.

Lees Verder

 

Posted in toerisme | No Comments »

Berlijn boekt nieuwe piek in congrestoerisme

Posted by marcho on 18th August 2018

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar heeft Berlijn ongeveer 6,4 miljoen bezoekers ontvangen. Dat betekent een stijging met 4,4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de toeristische organisatie VisitBerlin.

In totaal werden 15,3 miljoen overnachtingen geregistreerd. Dat betekende een stijging met 4,2 procent tegenover de eerste zes maanden vorig jaar. Opmerkelijk is echter onder meer dat de Duitse hoofdstad er voor de eerste keer in de geschiedenis in geslaagd is meer dan één miljoen buitenlandse congresbezoekers te verwelkomen.

“Het toerisme blijft in Berlijn een gezonde groei etaleren,” betoogt Burkhard Kieker, chief executive van VisitBerlin. “Die groei is zowel te danken aan Duitse reizigers als aan buitenlandse toeristen.” Bij het buitenlands bezoek kon een groei met 4,7 procent tot ongeveer 2,5 miljoen reizigers worden opgetekend. Bij de binnenlandse reizigers was er een toename met 4,3 procent tot ongeveer 4 miljoen bezoekers. Daarbij wordt ook aangevoerd dat Berlijn tijdens de eerste helft van dit jaar 65.790 congressen en gelijkaardige evenementen heeft georganiseerd. Dat betekende een stijging met 2,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

In totaal werden 5,08 miljoen congresgangers worden geregistreerd. Dat was een toename met 2,4 procent tegenover de eerste zes maanden vorig jaar. Bij de buitenlandse bezoekers was er een groei met 10 procent tot meer dan 1 miljoen congresgangers, die vooral uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten afkomstig bleken. VisitBerlin merkt verder nog op dat de congressen in Berlijn voor 3,98 miljoen overnachtingen hebben gezorgd. Dat is een stijging met 2 procent tegenover de eerste helft vorig jaar. “De congresindustrie vertegenwoordigt consistent een kwart van het totale aantal hotelovernachtingen in de Duitse hoofdstad,” aldus VisitBerlin.

“De congresindustrie biedt Berlijn een belangrijke meerwaarde,” zegt Burkhard Kieker nog. “Vooral de sterke vertegenwoordiging van buitenlandse congresgangers garandeert in de stad een hoog inkomen en een sterke tewerkstelling.” (Foto: mah)

Lees Verder

Posted in toerisme | No Comments »

Berlijn toerisme zit opnieuw in sterke groeicurve

Posted by marcho on 19th May 2018

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben ongeveer 2,9 miljoen reizigers de Duitse hoofdstad Berlijn bezocht. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werden daarbij 6,7 miljoen overnachtingen geteld. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het toeristische bureau VisitBerlin. Burkhard Kieker, chief executive van VisitBerlin, merkt daarbij op dat het toerisme in de Duitse hoofdstad opnieuw in uitstekende gezondheid verkeert. Onder meer de introductie van een nieuwe hogesnelheidslijn tussen Berlijn en München zou tot de groei hebben bijgedragen.

“Over het hele jaar kan een toeristische groei tussen 3 procent en 4 procent worden verwacht, zoals ook de World Tourism Organisation (WTO) al heeft aangegeven,” benadrukt Burkhard Kieker. Hij wijst er ook op dat Berlijn ook bij toeristen uit eigen land tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een grote populariteit genoot. In totaal werden 1,8 miljoen Duitse bezoekers geteld. Dat betekende een toename met 7,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl bij het aantal overnachtingen een stijging met 7,3 procent werd opgetekend.” Kieker wees erop dat de hogesnelheidslijn dit jaar voor Berlijn nog een belangrijke pijler van het binnenlandse toerisme zullen zijn. Ook maakte hij gewag van het succes van binnenlandse vliegtuigverbindingen.

Daarnaast werden tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 1,1 miljoen buitenlandse bezoekers geteld. Dat betekende een stijging met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden daarbij drie miljoen overnachtingen geteld. Kieker benadrukte daarbij dat de impact van het faillissement van luchtvaartmaatschappij begint te verdampen. De grootste toename werd opgemerkt bij toeristen uit Denemarken, waar een groei met 33,7 procent kon worden gemeld, gevolgd door Zwitserland (8,1 procent), Spanje (5,4 procent) en Nederland (4,6 procent). Bij toeristen uit de Verenigde Staten kon nog een groei met 0,9 procent worden geregistreerd.

Daarentegen lieten Groot-Brittannië en Italië een terugval met respectievelijk 1,3 procent en 5,7 procent optekenen. Kieker merkt nog op dat veel bezoekers naar Berlijn komen voor conventies en congressen. “Een kwart van alle toeristische overnachtingen in Berlijn zijn gelinkt aan congressen, handelsbeurzen en conventies,” betoogt hij. (Foto: Mah)

Lees Verder

Posted in toerisme | No Comments »

Toerisme belangrijke pijler van Californische economische groei

Posted by marcho on 11th May 2018

Het toerisme heeft het voorbije jaar een belangrijke bijdrage geleverd tot de economische groei van de Amerikaanse staat Californië. Dat is de conclusie van een onderzoek van Visit California en Dean Runyan Associates. Vastgesteld werd dat Californië, inmiddels de vijfde grootste economie van de wereld, het voorbije jaar 132 miljard dollar toeristische inkomen heeft gerealiseerd.

Dat betekende een stijging met 4,8 procent tegenover het jaar voordien. De inkomsten uit toerisme tonen daarmee al acht jaar op rij een stijging. Bovendien genereerde de sector ook 10,9 miljard dollar fiscale inkomsten, terwijl het toerisme bovendien ook 1,1 miljoen banen garandeerde.

“De nieuwe arbeidsplaatsen en de bijkomende toeristische bestedingen zijn van grote waarde voor de lokale gemeenschappen,” merkt Caroline Beteta, chief executive van Visit California, op. “Dat geldt vooral voor communities in lokale regio’s. Toerisme is één van de basisactiviteiten van de Californische economie. Bovendien vormt de sector een consistente schepper van omzet voor de lokale gemeenschappen, die voor hun welvaart vaak van het toerisme afhankelijk zijn.” In het rapport wordt dan ook gewezen op de vitale rol die het toerisme heeft in het toekomstige succes van de staat. Zonder toerisme zou elk gezin immers 820 dollar extra taksen moeten betalen om dezelfde overheidsdiensten te ontvangen.

“De inkomsten die door het toerisme worden gegenereerd financieren de programma’s en diensten – zoals openbare veiligheid, natuur, wegen en infrastructuur – waarvan de lokale bevolking dagelijks kan profiteren,” wordt er opgemerkt. “Bovendien creëren die inkomsten de middelen die de verschillende autoriteiten toelaten om te investeren in innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen.” Om Californië als toeristische bestemming te blijven stimuleren, wordt volgens Visit California actief promoties gevoerd op veertien markten, waaronder China, Mexico, Canada en Groot-Brittannië. (Foto: Visit California)

Lees Verder

Posted in toerisme | No Comments »

Ecologische voetafdruk toerisme veel groter dan gedacht

Posted by marcho on 11th May 2018

De ecologische voetafdruk van het toerisme is ongeveer vier keer groter dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Sydney, de University of Queensland en de National Cheng Kung University, die gedurende een periode van vijf jaar rond het begin van dit decennium de gehele voorraadketen van het toerisme in honderdzestig landen heeft bekeken.

Deze voorraad omvat vervoer, accommodatie, eten en drinken, souvenirs, kleding, cosmetica en andere goederen. Berekend werd dat het wereldwijde toerisme ongeveer 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen produceert. Dat is veel meer dan eerdere schattingen.

“Het toerisme is een industrie van een biljoen dollar en groeit sneller dan de internationale handel,” zeggen de onderzoekers. “In de loop van de studie is de jaarlijkse uitstoot van het toerisme met 15 procent gestegen dot 4,5 gigaton. Deze stijging was vooral het gevolg van toeristische uitgaven voor transport, winkelen en voeding. Vijf jaar geleden waren internationale reizen verantwoordelijk voor 23 procent van de wereldwijde ecologische voetafdruk van het toerisme. Indien de reisactiviteit volgens de huidige trends blijft toenemen en het ecologisch gedrag ongewijzigd zou blijven, zouden de wereldwijde emissies van de sector tegen het midden van volgend decennium tot ongeveer 6,5 gigaton stijgen.”

“Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de stijgende inkomens,” zeggen de onderzoekers nog. “Het toerisme is bijzonder inkomenselastisch en koolstofintensief.” De studie toont aan dat de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor de grootste toeristische emissies. Er gaan immers veel Amerikanen op reis, maar het land is tevens een bijzonder populaire bestemming. Op de tweede plaats staat China, gevolgd door Duitsland en India. Per hoofd van de bevolking ziet de situatie er volgens de onderzoekers echter heel anders uit, want in dat scenario komen kleine eilandbestemmingen helemaal bovenaan de rangschikking, aangevoerd voor de Malediven.”

“Buitenlandse bezoekers zijn verantwoordelijk voor 95 procent van de toerisme-gerelateerde emissies van de Malediven,” zeggen de wetenschappers. “Toeristen genereren tussen 30 procent en 80 procent van de nationale uitstoot van eiland-economieën. Deze bevindingen leiden echter tot de vraag naar de impact van toerisme op kleine eilandstaten. Deze kleine eilanden zijn afhankelijk van het inkomen van toeristen. Tegelijkertijd bedreigen echter juist deze toeristen de inheemse biodiversiteit van de eilanden. Kleine eilandstaten hebben door hun beperkte omvang en geïsoleerde locaties meestal ook niet het vermogen om technologische verbeteringen door te voeren.” (Foto: LAJ)

Lees Verder

 

Posted in toerisme | No Comments »

Amerikaanse woningen Airbnb voldoen vaak niet aan professionele veiligheidsnormen

Posted by marcho on 9th May 2018

In de Verenigde Staten missen veel adressen in het aanbod van Airbnb fundamentele veiligheidsmaatregelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University, gebaseerd op een analyse van 120.691 locaties in zestien Amerikaanse steden. De onderzoekers ontdekten dat slechts 56 procent van de panden is uitgerust met koolmonoxide-detectoren, terwijl amper 42 procent brandblussers heeft geïnstalleerd. In slechts 36 procent van de panden was materiaal voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig. Daarentegen bleek 80 procent van de panden rookdetectoren te hebben voorzien.

“De resultaten van de studie zijn verontrustend,” betoogt onderzoeksleider Vanya Jones, professor volksgezondheid aan de Johns Hopkins University. “In de Verenigde Staten bestaan voor alternatieve toeristische diensten zoals Airbnb geen nationale veiligheidsnormen. Daardoor dreigt deze markt met een onduidelijkheid rond veiligheidsvoorschriften geconfronteerd te worden. Men mag niet vergeten dat hotels en aanverwante structuren met bijzondere uitdagingen worden geconfronteerd. Onder meer zijn de gasten vaak minder goed vertrouwd met hun omgeving en de layout van de accommodatie. Dat kan bij incidenten voor bijkomende veiligheidsproblemen zorgen.”

“Om aan die problemen tegemoet te komen, moeten hotels een aantal bijzonder veiligheidsnormen in acht nemen,” zegt professor Jones nog. “Diezelfde vereisten zijn echter niet van toepassing op de markt voor de verhuur op korte termijn.” De onderzoekers wijzen er nog op dat branden een belangrijk gevaar op verwondingen en schade vormen. Drie jaar geleden werden over het hele grondgebied van de Verenigde Staten 1,3 miljoen branden geteld, waarbij in totaal meer dan vijfentwintighonderd doden moesten worden geregistreerd en een totale schade van 14 miljard dollar werd geleden.

De meeste doden vallen in residentiële structuren. Hotels en motels vertegenwoordigen ongeveer 1 procent van de branden en leiden jaarlijks gemiddeld tot negen overlijdens, honderdtwintig gewonden een schade van 84 miljoen dollar.

Lees Verder

Posted in internet, toerisme | No Comments »

Toerisme Midden-Oosten toont tekenen van herstel

Posted by marcho on 8th May 2018

Hoewel online reservaties in de regio een sterke groei kennen, blijken in het Midden-Oosten reizigers toch nog altijd een grote voorkeur voor boekingen bij reisbureaus of touroperatoren te tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van HospitalityUnited.Club, RateTiger en Liveos over de toeristische trends in het Midden-Oosten.

Daarbij wordt opgemerkt dat de regio, ondanks de aanhoudende onrust, op toeristisch gebied tekenen van herstel vertoont. Die trend wordt geleid door de lidstaten van de Gulf Cooperation Council (GCC), waar Dubai zijn leidende positie als toeristische en zakelijke bestemming vasthoudt.

Het voorbije jaar hebben 58 miljoen toeristen het Midden-Oosten bezocht. Speerpunten van het toerisme in de regio blijven Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Deze drie landen ontvangen immers 70 procent van alle bezoekers aan de regio. De demografie van de reizigers blijkt echter grote verschillen te vertonen. Tevens werd vastgesteld dat offline reservaties weliswaar nog altijd in de meerderheid zijn, maar toch ook al voor 40 procent hun research en planning online doen. De online boeking wordt gedomineerd door de online reisbureaus, die op een marktaandeel van meer dan 75 procent kunnen rekenen.

Daarnaast wordt erop gewezen dat de regio op een hoge mobiele penetratie kan rekenen. Daardoor wordt ook een snellere adoptie van mobiele boekingen opgetekend dan in mature markten zoals Europa en Amerika. Verder wordt opgemerkt dat de reiziger in het Midden-Oosten een duidelijk voorkeur voor luxe heeft. Reizigers uit de Golf Cooperation Council beschikken over een reisbudget dat vier keer hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde. De vraag naar luxe vertaalt zich volgens de onderzoekers ook naar de hotelsector. Er moet immers worden vastgesteld dat 26 procent van het totale aanbod zich op het luxepubliek richt.

Weliswaar kan daarbij ook een opkomst van lokale merken worden opgemerkt, maar de internationale groepen hebben bij de luxehotels een aandeel van meer dan 95 procent. (Foto: LAJ)

Lees Verder

 

Posted in toerisme | No Comments »

Ook voor Chinese reiziger komt kwaliteit op eerste plaats

Posted by marcho on 8th May 2018

Chinese reizigers worden minder gevoelig voor prijzen in het buitenland, terwijl goede kwaliteit en authenticiteit aan belangrijkheid winnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Counter Intelligence Retail. Het rapport toont dat het belang van goedkopere prijzen als aankoop-intentie naar 34 procent zijn gedaald, tegenover 41 procent vorig jaar. Daarmee zijn lagere prijzen als intentie voor de aankopen van reizen op één jaar tijd van een eerste naar een derde plaats teruggevallen. Kwaliteit staat nu met een score van 40 procent op de eerste plaats. Dat betekende een stijging met 2 procentpunt tegenover vorig jaar, waaruit blijkt dat Chinese consumenten steeds meer naar kwaliteit kijken.

Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de redenen voor buitenlandse aankopen bij Chinese toeristen meer genuanceerd worden. Dit jaar was product-authenticiteit met een score van 36 procent immers de tweede belangrijkste drijfveer. “Dit is ook een signaal dat de reizigers op hun hoede blijven voor namaak,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien kan gewag worden gemaakt van een toegenomen consumentenvertrouwen onder impact van de aanhoudende stijging van het Chinese bruto binnenlandse product, wat zich in een hogere koopkracht vertaalt.”

Verder wordt opgemerkt dat de Chinese toeristen ook kieskeuriger zijn geworden. Nog slechts 18 procent is vooral uit op souvenirs, tegenover 25 procent vorig jaar. Hieruit kan worden afgeleid dat de Chinese toerist stilaan een meer matuur en gesofisticeerd reiziger is geworden, die niet langer uitkijkt naar de geijkte gadgets. Tevens kon worden vastgesteld dat de traditionele bestemmingen op de eerste plaats blijven, maar tegelijkertijd moet worden gemeld dat vooral Oost-Europa op een groeiende belangstelling kon rekenen (30 procent), gevolgd door Oceanië (28 procent), Zuid-Azië en Noord-Afrika (25 procent).

Lees Verder

 

Posted in toerisme | No Comments »

Dubai wil een fietsvriendelijke stad worden

Posted by marcho on 7th May 2018

Dubai wil een fietsvriendelijke stad worden. Tegen het einde van het volgend decennium moet het fietsnetwerk van het emiraat daarom tot een totale lengte van 850 kilometer worden uitgebreid. Dat heeft de Dubai Roads and Transport Authority (RTA) bekendgemaakt.

Op dit ogenblik beschikt Dubai over een netwerk van 316 kilometer fietspaden. Daarbij wordt eraan herinnerd dat het emiraat de voorbije jaren al een belangrijke afstand heeft afgelegd. Twaalf jaar geleden telde Dubai immers amper tien kilometer fietspaden. Concrete details over de geplande trajecten konden nog niet worden gegeven.

“Dubai wil op het gebied van fietsen en de ondersteuning van zachte mobiliteit de absolute top bereiken,” benadrukte Mona Al Osaimi, directeur strategische planning bij de transportautoriteit van het emiraat, bij de voorstelling van de plannen. Osaimi voegde er aan toe dat er ook plannen voor de ondersteuning uitbouw van betere wandeltrajecten als onderdeel van de ontwikkeling van diensten voor openbaar vervoer, die vorig jaar 551,7 miljoen reizigers hebben geregistreerd. Nasma Hannawi, onderzoeker aan de London University College, riep de landen uit de Golfregio op het gebruik van openbaar vervoer en fietsen te promoten, zodat minder op de inzet van privéwagens zou moeten worden gerekend.

Temperaturen

Antony Reynaldi, manager ontwikkeling bij PBSC Urban Solutions, betoogde onder de indruk te zijn van de stappen die Dubai op het gebied van mobiliteit heeft gezet. Dubai is volgens hem dan ook een model voor verbeteringen die ook in de rest van het Midden-Oosten zouden moeten worden nagestreefd. De aanleg van fietspaden en bijhorende voorzieningen zijn volgens Reynaldi belangrijke realisaties om het gebruik van de fiets bij de bevolking aan te moedigen. De hogere temperaturen in Dubai mogen volgens hem geen hinderpaal zijn voor het gebruik van de fiets. “Ook in de Canadese stad Montreal weerhoudt de vorst de bevolking niet om van de fiets gebruik te maken,” betoogde hij.

Reynaldi wees er daarbij ook op dat wandelaars en fietsers gemiddeld 6 procent gezonder zijn dan de rest van de bevolking. Brent Toderian, oprichter van consulent Toderian Urban Works, wees erop dat de populatie van Dubai snel aangroeit. Er moet volgens hem dan ook mobiliteit kunnen worden aangeboden met minder ruimte en een lagere kost. Het antwoord daarop is volgens hem niet de aanleg van meer wegen voor auto’s. (Foto: Matthew Henry)

Lees Verder

 

Posted in toerisme, transport & logistiek | No Comments »

Chinese provincie Hainan moet grote vrijhandelszone worden

Posted by marcho on 17th April 2018

China heeft plannen om Hainan uit te bouwen als een grote vrijhandelszone. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping aangekondigd. De ingreep zou van het eiland Hainan, gelegen in het uiterste zuiden van China, voor het aantrekken van talent en investeringen een belangrijke concurrent kunnen maken van Hongkong en Singapore. De Chinese president wees erop dat Hainan voor de ontwikkeling van verdere economische hervormingen een aantal bijzondere troeven kan voorleggen. Het eiland heeft immers al de grootste bijzondere economische van het land en kan ook geografische en ecologische voordelen naar voor schuiven.

Met zijn aangenaam klimaat en zandstranden wordt Hainan vaak omschreven als het Hawaii van China. De Chinese overheid heeft dan ook plannen om van het eiland een toeristische bestemming van wereldniveau te maken. Hainan moet volgens Xi Jinping een moderne economie uitbouwen op basis van onder meer artificiële intelligentie, bigdata en het internet. Ook fintech en de farmaceutische sector zouden pijlers van de lokale economie moeten worden. Daarnaast zal het eiland ook meer met rechtstreekse luchtvaartverbindingen met de rest van de wereld worden verbonden. De taksvrije zone zal tot het hele eiland worden uitgebreid.

Nog een aantal maatregelen zullen worden genomen om onder meer jong buitenlands talent en technologische experts naar Hainan te lokken. Onder meer zullen de arbeidsvoorwaarden voor talentvolle buitenlandse werknemers worden versoepeld. Het zal ook gemakkelijker worden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. De Chinese president spoorde de lokale autoriteiten aan om de nodige hervormingen door te voeren. Volgens het persbureau Bloomberg zouden vooral het toerisme en de goksector een groot voordeel van een vrijhandelszone op Hainan kunnen ervaren. Hainan trok vorig jaar slechts 55 miljoen toeristen. Dat is slechts 1 procent van de vijf miljard binnenlandse Chinese reizen.

Bloomberg zei nog dat elk initiatief om het toerisme of de goksector op Hainan te stimuleren, een belangrijke impact zou hebben op de wereldwijde reisindustrie.

Lees Verder

 

Posted in handel, toerisme | No Comments »