managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'voeding & horeca' Category

Reclameverbod maakt Ierse whiskey-producenten onvindbaar

Posted by marcho on 5th September 2018

Een striktere reclame-wetgeving dreigt in Ierland het whiskey-toerisme te bedreigen. Dat zegt de Irish Whiskey Association. Verwezen wordt naar een grote beperking op wegwijzers naar distilleerderijen of andere bestemmingen waarin een alcoholmerk wordt vernoemd. Dat heeft de Irish Whiskey Association gezegd. De nieuwe wetgeving verbiedt alcohol-reclame aan elke halte van het openbare vervoer of binnen een straal van tweehonderd meter rond een school of een kleutertuin. In praktijk betekent deze regelgeving volgens de sectororganisatie dat nagenoeg elke wegwijzer naar de bezoekerscentrum van de distilleerderijen in stedelijke gebieden onmogelijk zal worden.

Opgemerkt wordt dat het whiskey-toerisme in Ierland een duidelijke opgang kent. Vorig jaar ontvingen de Ierse distilleerderijen 814.000 bezoekers. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien wordt opgemerkt dat 90 procent van de bezoekers uit het buitenland afkomstig waren. In totaal hebben de Ierse distilleerderijen op dit ogenblik dertien bezoekerscentra. Er zijn echter plannen om dat aantal de volgende jaren te verdubbelen. Gewaarschuwd wordt echter dat niet alleen de whiskey-producenten door de nieuwe wetgeving zullen worden geraakt.

Onder meer wordt gewezen het Guinness Storehouse, de meest populaire betalende toeristische attractie van het land, die vorig jaar meer dan één miljoen bezoekers ontving. William Lavelle, hoofd van de Irish Whiskey Association, zegt dat zijn organisatie aandring op veranderingen in de wetgeving, zodat het Ierse whiskey-toerisme en de kleine distilleerderijen in het land zouden kunnen worden beschermd. Lavelle wijst erop dat vooral de kleine producenten en nieuwe merken zwaar door de beperkingen zouden worden getroffen. Omdat zij bij het brede publiek minder bekend zijn, dreigen zij immers vaker onder de radar van de toerist te blijven. Wegwijzers kunnen de toerist op hun bestaan wijzen.

Daarbij wordt ook gewezen op de impact van deze activiteiten op de lokale economie. “Kleine distilleerderijen hebben lokale mensen in dienst en doen hun aankopen bij lokale boeren,” zegt Lavelle. “Bovendien trekken ze ook de toerist naar een lokale bestemming. Reclame voor whiskey wordt al zwaar beperkt. Campagnes op televisie zijn uitgesloten. De draconische beperkingen op buitenreclame en promotie betekenen echter een stap te ver. De regels ondermijnen de concurrentiekracht, belemmeren de innovatie en bedreigen de tewerkstelling.”

Lees Verder

 

Posted in reclame & marketing, voeding & horeca | No Comments »

China consumeert meer Budweiser dan de Verenigde Staten

Posted by marcho on 17th August 2018

In China wordt inmiddels meer Budweiser gedronken dan in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van Rabobank over de Amerikaanse bierconsumptie tijdens de eerste zes maanden van dit jaar.

Opgemerkt wordt dat de binnenlandse bierconsumptie in de Verenigde Staten de voorbije twee decennia is ingekrompen, terwijl de interesse van de Chinese consument in Amerikaanse bieren volgens het rapport duidelijk is toegenomen. Tijdens de eerste helft van dit jaar is China voor Budweiser, het topproduct van brouwer AB InBev in de Verenigde Staten, een groter markt geworden dan de Amerikaanse klanten.

De totale bierconsumptie heeft in de Verenigde Staten sinds begin deze eeuw weinig verandering heeft gekend. Uit de cijfers van Rabobank blijkt dat in de Verenigde Staten bij de eeuwwisseling 23,5 miljard liter bier per jaar werd geproduceerd. Vorig jaar werd een volume van 23,46 miljard liter opgetekend. Wel moet een verschuiving in de biertypes worden gemeld. Terwijl rond de eeuwwisseling nog 87,7 procent van de consumptie werd gedekt door binnenlandse producten, is dat cijfer vorig jaar tot 67,6 procent teruggevallen. Het aandeel van buitenlandse producenten en ambachtelijke bieren is van 12,3 procent naar 32,4 procent gestegen.

“Amerikaanse consumenten tonen minder interesse in de courante merken en richten hun aandacht steeds meer op buitenlandse import,” zegt Rabobank. “Budweiser, Heineken en Coors moeten plaats maken voor Corona, Modelo of Dos Equis. Een gelijkaardig  fenomeen kan worden opgemerkt in China, maar daar wordt Budweiser bezien als een boeiend buitenlands bier, waarvoor meer betaald wordt dan voor de lokale Chinese opties. Een gelijkaardig fenomeen kan worden vastgesteld in alle grote bierdrinkende landen zoals Mexico, Brazilië, Groot-Brittannië en Duitsland. Binnenlandse bieren moeten terrein prijsgeven, terwijl buitenlandse merken en ambachtelijke bieren aan populariteit winnen.”

Het fenomeen moet volgens François Sonneville, drankenspecialist bij Rabobank, aan vier verschillende redenen worden gekoppeld. In de eerste plaats wijst hij naar de toenemende wereldwijde migratie, waarmee ook de bieropties zijn toegenomen. Migranten houden vast aan de producten die ze uit hun thuisland kennen. Anderzijds wordt gewag gemaakt van toeristen die graag bier meebrengen uit hun vakantiebestemmingen. Maar Sonneville legt ook een verband met de wereldwijde positionering van de biermerken. Marktleiders zoals AB InBev en Heineken kunnen volgens hem in veel markten tegelijkertijd investeren. Daardoor kan succes worden geboekt in markten – zoals China – die voor kleinere concurrenten onbereikbaar zijn.

Tenslotte benadrukt dat de consument een grotere oordeelkundigheid tentoon spreidt bij de combinatie van bieren en menu’s. (Foto: AB InBev)

Lees Verder

Posted in voeding & horeca | No Comments »

Gebrekkige motivatie-controle factor in alcoholisme

Posted by marcho on 8th July 2018

Moleculaire veranderingen in de hersenen kunnen worden gekoppeld aan gedrag dat centraal staat in verslavingen, zoals het verkiezen van drugs boven alternatieve beloningen. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Linköping University in Zweden en de University of Texas in de Verenigde Staten, gebaseerd op een onderzoek bij een populatie ratten, die toegang tot alcohol hadden gekregen. Wanneer de dieren nadien een keuze konden maken bleek de meerderheid echter suikerwater boven alcohol te verkiezen. Toch bleek 15 procent van de dieren bij alcohol te kiezen. Dat cijfer komt ongeveer overeen met het percentage mensen dat met een alcoholverslaving worstelt.

Het gedrag van ratten die voor alcohol kozen, toonde verscheidene overeenkomsten met de diagnose die ook bij mensen met een verslaving kunnen worden vastgesteld. Opgemerkt dat ook negatieve gevolgen een voortgezet gebruik niet kunnen stoppen. Dat bleek uit het feit dat ook een toediening van een onaangename elektrische schok bij de keuze voor alcohol de verslaafde dieren niet voor een alternatief kan doen kiezen. “De wetenschap over de schadelijke en zelfs dodelijke gevolgen van het product is een belangrijk kenmerk van de verslaving,” zegt onderzoeksleider Markus Heilig, professor klinische geneeskunde aan de Linköping University.

“Er blijkt echter iets misgegaan met de motivatie-controle, waardoor men in het problematische gedrag blijft volharden,” verduidelijkt professor Heilig. Uit een analyse van de hersenactiviteit bleek dat de grootste verschillen konden worden gevonden in de amygdala, die een belangrijke impact heeft op de emotionele reacties. Vastgesteld werd dat in de amygdala een veel lager volume van een transportproteïne werd aangetroffen dan in de hersenen van ratten die op suikerwater waren overgeschakeld. Wanneer bij de dieren die op suikerwater waren overgeschakeld de werking van het transportproteïne werd onderdrukt, kon bovendien een toename van de interesse in alcohol worden vastgesteld.

Dezelfde elementen konden bij een autopsie worden aangetroffen op personen die waren overleden en waarbij eerder een alcohol-verslaving was vastgesteld. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie mogelijk kan helpen een therapie te vinden die de behandeling van alcohol-afhankelijkheid kan vergemakkelijken. De wetenschappers zeggen samen te werken met een onderneming om een nieuwe molecule te ontwikkelen die een kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van alcoholisme zou kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, voeding & horeca | No Comments »

Moderne bierdrinker vindt kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Posted by marcho on 8th June 2018

De wereldwijde bierconsument toont minder interesse in volumes, maar hecht steeds meer belang aan kwaliteit. Dat wordt bewezen door de aanhoudende groei die speciaalbieren en microbrouwers kunnen laten optekenen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat steeds meer consumenten uit gezondheidsoverwegingen overschakelen op alcoholarme of alcoholvrije variëteiten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GlobalData. Het traditionele lager blijft echter met een marktaandeel van 92 procent nog altijd de biermarkt domineren.

“Er mag niet verwacht worden dat de wereldwijde biermarkt de volgende periode een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 2 procent zal laten optekenen,” aldus GlobalData. “De verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit kan voor de bierindustrie echter talloze opportuniteiten openen.” Na de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium werd de sector met een terugval geconfronteerd. Ook vijf jaar geleden, door een daling van de consumptie in China, moest een achteruitgang worden gemeld. Het voorbije jaar kon echter opnieuw een groei met 1 procent worden gemeld.

Achter die groei gaan volgens het rapport echter grote regionale verschillen schuil. In Afrika, het Midden-Oosten en Azië kon sinds het einde van de voorbije eeuw een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 4 procent worden gemeld. In Latijns-Amerika en Oost-Europa werd over diezelfde periode nog een bescheiden gemiddelde groei van ruim 2 procent per jaar geregistreerd. Australasia, Noord-Amerika en West-Europa kenden daarentegen een terugval of maximaal een status-quo.

Ook in de biercategorieën konden aanzienlijke verschillen worden opgemerkt. Terwijl de gewone bieren een gemiddelde groei met 1,6 procent lieten optekenen, konden de premium bieren een stijging met 3,1 procent melden. Bij de superpremium bieren was er zelfs sprake van een stijging met 5 procent. “Wereldwijd kon worden vastgesteld dat 37 procent van de consumenten bereid is om meer te betalen voor een bier dat een extra beleving biedt,” aldus nog GlobalData. “Premium bieren blijken bovendien een jonger publiek aan te spreken.”

Uit het rapport blijkt nog dat 84 procent van de consumenten aangeeft zijn consumptie van alcohol te willen terugdringen. Bovendien blijkt 32 procent bij de keuze van een bier ook rekening te houden met calorieën. Dat is een trend die vooral kon worden opgemerkt in Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar wordt de alcoholconsumptie uit gezondheidsoverwegingen teruggeschroefd. Toch blijkt dat bij de sterke bieren – met een alcoholvolume van meer dan 5,5 procent – een groei met ruim 4 procent kon worden genoteerd. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in voeding & horeca | No Comments »

Wereld krijgt steeds meer zin in thee

Posted by marcho on 1st June 2018

De wereldwijde productie van zwarte thee zal het volgende decennium een gemiddelde jaarlijkse groei met 2,2 procent laten optekenen, terwijl bij groene thee over diezelfde periode een gemiddelde stijging met 7,5 procent per jaar zal registreren. Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties.

Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat vele theeproducenten een zware impact zullen ervaren van de klimaatverandering. De betrokken landen moeten volgens het rapport dan ook de klimaatfenomenen in hun verdere ontwikkelingsplannen opnemen.

« Overstromingen en droogste hebben nu al een impact op de oogst, de kwaliteit en de prijzen van de thee, » wordt in het rapport opgemerkt. Verwacht wordt dat over tien jaar groene thee een productieniveau van 3,6 miljoen ton zal hebben bereikt. Die trend zal volgens het rapport grotendeels worden gedreven door China, waar de jaarproductie over een periode van tien jaar van 1,5 miljoen ton tot 3,3 miljoen ton zou laten optekenen. Ook Vietnam zou een sterke productiegroei kennen. Het Vietnamese productievolume voor groene thee zou immers een gemiddelde jaarlijkse groei met 6,8 procent melden.

Bij zwarte thee wordt over tien jaar een productie van 4,4 miljoen ton verwacht. Dat is vooral te danken aan groei in China, Kenya en Sri Lanka. Er wordt wel opgemerkt dat de groei van de wereldwijde theemarkt vooral gedreven zal worden door verbeterde productieniveaus. Een toename in oppervlakte wordt echter niet verwacht. De groei wordt vooral gedragen door een toenemende vraag. De consumptie van thee heeft een snelle stijging gekend in China, India en andere opkomende economieën.

De sector profiteert volgens het rapport vooral aan de hogere inkomens van de consumenten, maar ook aan bijzondere producten, zoals kruidenthee, fruitinfusies en de toevoeging van andere aroma’s. Ook het gezonde imago van thee is een belangrijke promotie. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat de sector rekening zal moeten houden met de impact van de klimaatverandering. De wereldwijde theeproductie is immers grotendeels beperkt tot enkele geografische regio’s die bijzonder gevoelig zouden kunnen zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Er wordt aan toegevoegd dat de theeplant ook bijzonder gevoelig is aan verandering in zijn biotoop. (Foto: Jill Wellington)

Lees Verder

 

 

Posted in voeding & horeca | No Comments »

Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Posted by marcho on 8th May 2018

De financiële crisis ging in Griekenland gepaard met massale ontslagen, maar een aantal slachtoffers besliste daarop om de stap naar de zelfstandigheid te zetten. Dat volgens de Griekse krant Kathimerini echter niet altijd een groot succes gebleken. Gewag wordt gemaakt van een moeilijke en riskante keuze. Uit cijfers van het Griekse commercieel register blijkt volgens de krant dat de voorbije zes jaar in totaal 39.432 bedrijven zijn opgericht en weer verdwenen. Daarmee vertegenwoordigen deze beginnende ondernemingen ongeveer 20 procent van de totale stopzettingen die tijdens die periode moesten worden genoteerd.

De financiële crisis heeft het Griekse bedrijfsleven verplicht om een zware sanering door te voeren. Er werden massale ontslagen doorgevoerd en een meerderheid van de getroffen werknemers bleek ook geen uitzicht op een nieuwe baan te hebben. Ook met de steun van de sociale zekerheid bleek het echter vaak niet mogelijk om nog op een degelijk inkomen te kunnen rekenen. Daarom beslisten een aantal ontslagen werknemers om op eigen kracht een nieuwe economische activiteit uit te bouwen. Maar voor velen bood dat volgens de cijfers van het Griekse commercieel register niet altijd een zekerheid op succes.

Het grootste deel van de mislukte commerciële activiteiten is gesitueerd in de voedingssector en de horeca. In die sectoren verdwenen in totaal 6.225 ondernemingen. Dat vertegenwoordigde 15,7 procent van alle stopzettingen. Ook in de retail moesten 4.731 ondernemingen hun activiteiten al snel na de oprichting opnieuw stopzetten. De cijfers tonen aan dat bij de keuze voor een zelfstandige onderneming vooral gekeken werden naar fastfood, horeca en retail of naar activiteiten die zich richten op behoeften – zoals de verkoop van brandhout – die als een gevolg van de crisis aan de oppervlakte kwamen.

Ook de sector van de zonnepanelen zag een belangrijke instroom van nieuwe bedrijven. Van alle bedrijven die de voorbije zes jaar werden opgericht en weer opgedoekt, bleek 80 procent tot de groep van de zelfstandigen te behoren.

Lees Verder

 

Posted in handel, industrie, voeding & horeca | No Comments »

Schotland heeft wereldprimeur met minimumprijs voor alcohol

Posted by marcho on 1st May 2018

In Schotland moet bij de verkoop van alcohol voortaan een minimumprijs worden betaald. Dat is het gevolg van een nieuwe wetgeving die in het Schotse parlement is goedgekeurd. In de toekomst moet men een minimumprijs betalen van 0,57 euro voor elke tien milliliter pure alcohol. De maatregel is ingegeven door een streven naar de beperking van de schade die door goedkope sterke alcohol wordt veroorzaakt. Onderzoek wees uit dat de nieuwe wetgeving de volgende vijf jaar 392 levens zal redden. Het beleid zal meer dan 3 euro toevoegen aan een prijs van whisky. Voor een fles van twee liter sterke cider zal voortaan 8,50 euro moeten worden betaald. Op dit moment wordt een prijs van 2,80 euro gevraagd.

“Ik ben er bijzonder trots op dat de ogen van de wereld opnieuw op Schotland zullen worden gevestigd met de introductie van deze wetgeving”, zei de Schotse premier Nicola Sturgeon. “Onze actie is dapper en moedig. Dit toont aan dat Schotland een leidende positie heeft bij de introductie van innovatieve oplossingen voor de verbetering van de volksgezondheid. Het is geen geheim dat Schotland een problematische relatie heeft met alcohol. Gemiddeld zijn er in Schotland elke week tweeëntwintig overlijdens die aan alcohol moeten worden verbonden. Nog eens 697 andere slachtoffers moeten tijdens die periode in het ziekenhuis worden opgenomen.”

“Elk van deze cijfers in de statistieken vertegenwoordigt een persoon, een familie en een gemeenschap die zwaar zijn getroffen door alcoholmisbruik,” aldus nog Sturgeon. “Gezien het duidelijke en bewezen verband tussen consumptie en schade, is minimale eenheidsprijs de meest effectieve en efficiënte manier om de goedkope, krachtige alcohol aan te pakken die zoveel schade aan zoveel gezinnen toebrengt.” Shona Robison, de Schotse minister van volksgezondheid, benadrukte dat alcoholmisbruik Schotland elk jaar 3,6 miljard pond schade oplevert. Bovendien heeft Schotland in Groot-Brittannië het hoogste percentage sterfgevallen dat met alcohol moet worden gerelateerd.

De maatregel werd voor het eerst voorgesteld vijf jaar geleden. Er kwam echter zwaar verzet van de Scottish Whisky Association, die de beslissing voor de rechtbank heeft aangevochten. Critici hebben ook gezegd dat hogere prijzen onterecht verantwoordelijke drinkers zullen straffen.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, voeding & horeca | No Comments »

Strijd tegen voedselverspilling kan hotels veel baten opleveren

Posted by marcho on 18th April 2018

De strijd tegen voedselverspilling kan ook aan de hotelsector belangrijke voordelen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Champions 12.3 bij meer dan veertig hotels van een aantal grote ketens in vijftien landen. Vastgesteld werd dat hotels voor elke investering van 1 dollar in programma’s voor de beperking van voedselverspilling in de keukens, gemiddeld 7 procent operationele kosten konden besparen. Er wordt aan toegevoegd dat nagenoeg alle deelnemende hotels een positieve return kon melden op hun investeren om de voedselverspilling tegen te gaan.

Op één jaar tijd hadden de hotels hun voedselverspilling met gemiddeld 21 procent verminderd. Daarbij kon 70 procent melden zijn investering al terugverdiend te hebben. Na twee jaar bleek 95 procent zijn investering volledig te hebben kunnen recupereren. Om de voedselverspilling tegen te gaan hadden de deelnemende hotels verschillende strategieën toegepast. Onder meer werd de omvang het verlies geregistreerd, terwijl het personeel werd voorgelicht over procedures die de verspilling zouden kunnen beperken. Ook werd vaak gekozen voor een herschikking van het menu. Bij nagenoeg 90 procent bleef de investering in het project onder de grens van 20.000 euro. Dat was minder dan 1 procent van de omzet.

“De cijfers tonen aan dat de verandering slechts een beperkte investering vergt, terwijl daarvoor sterke resultaten worden opgetekend,” benadrukt Dave Lewis, voorzitter van Champions 12.3 en chief executive van Tesco. De deelnemende hotels getuigden onder meer het probleem te hebben aangepakt door de aankopen van voeding te beperken, waardoor de uitgaven beperkt konden worden gehouden. Bovendien werden vaak met restanten van voedingsproducten nieuwe gerechten gecreëerd. Daardoor kon de omvang van het restproduct gevoelig worden beperkt. Bedoeling is dat tegen eind volgend decennium de voedselverspilling kan worden gehalveerd.

Eén derde van alle voedingsproducten worden nooit geconsumeerd. “Dat fenomeen heeft gigantische economische, sociale en ecologische consequenties,” merken de onderzoekers nog. “Voedselverspilling zorgt voor een economisch verlies van 940 miljard dollar per jaar. Bovendien is de activiteit verantwoordelijk voor 8 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat wereldwijd ongeveer 800 miljoen mensen niet voldoende eten ter beschikking hebben.

Lees Verder

Posted in voeding & horeca | No Comments »

Groenland heeft weer eigen groenten

Posted by marcho on 29th October 2007

Groenland heeft weer eigen groenten

Een Groenlandse supermarkt biedt voor het eerst groenten van eigen bodem. Door het zachter wordende klimaat kan de locale bevolking immers eigen bloemkool en broccoli oogsten. Volgens de Groenlandse landbouwadvisiseur Kenneth Hoeg is het zelfs niet onmogelijk dat het zuidelijke regio van het land in de toekomst veel intensiever actief zou kunnen worden in de landbouw. Hij ziet er ook bossen groeien.

Groenland is ongeveer vier keer groter, maar het land kent op dit ogenblik amper negen – aangelegde – sparrenbossen en 51 boerderijen. “De meeste daarvan zijn schapentelers, hoewel één boer zich aan veeteelt waagt,” aldus de International Herald Tribune. “Hij heeft 22 koeien. Op uitzondering van aardappelen, worden alle groenten ingevoerd, meestal uit Denemarken.”

Maar indien het in de toekomst warmer wordt, is het volgens Kenneth Hoeg niet onmogelijk dat een groot gedeelte van het zuiden van Groenland een landbouwgebied kan worden. “We zitten hier op de grens van de landbouw,” aldus Hoeg. “Enkele graden verschil kunnen hier grote veranderingen veroorzaken.” De winter zet zich in Groenland later in dan voorheen en het wordt ook sneller weer lente.

Daardoor kunnen de schapen langer in de bergen blijven. De ooien hebben dikkere en meer lammeren. Voor de kust verschijnt er opnieuw kabeljauw en er is ook meer tijd om te oogsten. Het landbouwseizoen duurt nu van midden-mei tot midden-september. Dat is drie weken langer dan een decennium geleden. Daarnaast is er ook meer tijd om in open lucht te werken en hebben de Groenlanders meer mogelijkheden om met de boot te reizen.

Meer nieuws over voeding

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | No Comments »

Johnnie Walker wil omzet verviervoudigen

Posted by marcho on 15th October 2007

De drankenproducent Diageo wil de omzet van zijn whisky-merk Johnnie Walker op drie jaar tijd verviervoudigen. Johnnie Walker, nu al het grootste whisky-merk van de wereld, zou daardoor marktleider worden op de wereldwijde markt van sterke dranken en jaarlijks één miljoen kratten verkopen dan Absolut-vodka en 400.000 kisten meer dan Captain Morgan-rum. Maar daarvoor zal het merk wellicht naar de Indische, Russische en Chinese markt moeten.

Johnnie Walker heeft vorig jaar zijn reclamebudget al opgetrokken tot 12,6 miljoen. Dat was een stijging met 20 procent tegenover het jaar daarvoor. Verwacht wordt dat Diageo dat bedrag nog zal verhogen. Johnnie Walker heeft zijn omzet de voorbije jaren gestaag kunnen verhogen, ondanks een moeilijke whisky-markt. Sommige analisten vragen zich af of Johnnie Walker voldoende whisky zal kunnen produceren om dat streefdoel te halen.

De omzet van het whisky-merk steeg vorig jaar met 9,5 procent. De totale whisky-markt kende echter slechts een groei met 2 procent. “Om zijn doelstellingen voor het einde van dit decennium te halen, zal er wellicht moeten geïnvesteerd worden op de Indische, Russische en Chinese markt, waar Johnnie Walker nog niet echt massaal aanwezig is,” aldus het magazine Advertising Age.

Drankenconsulent Arthur Shapiro wijst erop dat er in Rusland duidelijk een tendens is om van wodka over te stappen op whisky. “Dat is juist de omgekeerde trend dan in de Verenigde Staten”, voert hij aan. Volgens Diageo is echter ook in de Verenigde Staten opnieuw een verhoogde belangstelling voor whisky, dat een tijdlang te lijden had onder de groeiende populariteit van wodka en tequila.

Posted in voeding & horeca | No Comments »