managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for May, 2019

Nagenoeg iedereen vindt jongere generaties narcistisch

Posted by marcho on 26th May 2019

Jonge volwassenen geloven dat hun generatie de meest narcistische generatie is. Ze kunnen er zich echter moeilijk bij vinden dat ook andere demografieën hen dat stigma opspelden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Bowling Green State University, gebaseerd op een enquête bij meer dan tweeduizend mensen. Ondanks de algemene eensgezindheid over het narcistisch karakter van de jongere generaties, stroken die percepties volgens de onderzoekers echter niet noodzakelijk met de waarheid. De wetenschappers voeren immers aan dat deze overtuigingen door de media sterk worden benadrukt.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Wereldwijd containervervoer voelt impact handelsconflicten

Posted by marcho on 26th May 2019

Dit jaar zal het wereldwijde containervervoer nog een groei van ongeveer 2,5 procent laten optekenen. Dat betekent een belangrijke vertraging tegenover de vorige twee jaar, toen achtereenvolgens een stijging met 6,7 procent en 5,2 procent kon worden gemeld. Dat blijkt uit een rapport van analist Alphaliner. De onderzoekers wijzen daarbij naar de impact van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waardoor de hele wereldeconomie klappen heeft gekregen. Eerder had Alphaliner voor dit jaar nog een groei met 3,6 procent in het vooruitzicht gesteld. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd echter nog slechts een stijging met 2,8 procent opgetekend.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Wereldwijde tol dodelijke gezondheidsproblemen neemt snel toe

Posted by marcho on 26th May 2019

De volgende veertig zal de palliatieve zorg wereldwijd nagenoeg een verdubbeling kennen. Dat blijkt een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London. Over vier decennia zullen volgens de onderzoekers jaarlijks ongeveer 48 miljoen mensen aan de gevolgen van zware gezondheidsproblemen overlijden. Daarmee zal het probleem wereldwijd 47 procent van alle overlijdens vertegenwoordigen. Tegenover drie jaar geleden is er sprake van een toename met 87 procent. Geraamd wordt dat 83 procent van de slachtoffers in landen met een laag en middelhoog inkomen zal vallen.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Europees nepnieuws komt niet van Russische trollen

Posted by marcho on 26th May 2019

Bij de jongste verkiezingen in de Verenigde Staten werd een belangrijke activiteit van Russische trollen opgetekend, maar die situatie is in de aanloop naar de vorming van een nieuw Europees parlement helemaal anders. Dat hebben een aantal experts gezegd. In Europa blijken immers eerder lokale groepen in plaats van vreemde mogendheden gebruik te maken van sociale media om valse informatie en extremistische boodschappen te verspreiden. Deze campagnes namen vooral de rechten van migranten en holebi’s op de korrel en blijven de klimaatverandering ontkennen. Onder meer Twitter, WhatsApp, Facebook of Telegram worden hierbij ingezet.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Nieuwsoverzicht

Posted by marcho on 26th May 2019

Het Chinese concern East Hope Group overweegt een investering van meer dan 10 miljard dollar in een vestiging in het industriële complex Kizad in Abu Dhabi. De nieuwe site zal onder meer een aluminiumfabriek met een onderzoekscentrum voor rode modder, een recyclageproject en installatie voor de verwerking van nonferro-metalen omvatten. East Hope zal op Kizad over een periode van vijftien jaar in drie fases een gebied van 7,6 vierkante kilometer. Kizad vormt een onderdeel van Abu Dhabi Ports. East Hope beschouwt Abu Dhabi als een uitvalsbasis naar markten in het Midden-Oosten, Afrika en Europa. De Chinese onderneming heeft al vestigingen in Vietnam, Indonesië en Singapore.

De Verenigde Staten hebben een nieuw order wapens te leveren aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de leveringen een urgent karakter hebben, verwijzend naar de opgelopen spanningen met Iran – Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Spacex heeft bij investeerders een bedrag van 1 miljard dollar opgehaald. Elon Musk, topman van Spacex, wijst erop dat er bij investeerders interesse was voor een groter bedrag dan de onderneming op het oog had. In totaal zou Spacex negen investeerders hebben aangetrokken – Novartis mag in de Verenigde Staten het geneesmiddel Zolgensma, een product voor de behandeling van een dodelijke spierziekte bij kinderen, op de markt brengen. Met een bedrag van 2,1 miljoen dollar is Zolgensma het duurste geneesmiddel ter wereld.

Home Depot, verkoper van producten voor klussers, heeft tijdens het eerste kwartaal dit jaar een omzet geboekt van 26,4 miljard dollar. Dat is een stijging met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 4,5 procent toe tot 2,5 miljard dollar – De abdij van Grimbergen start met de productie van een Triple D’Abbaye. De abdij had sinds de Franse Revolutie geen bierproductie meer gekend. Bij het nieuwe bier werd gebruik gemaakt van een eeuwenoud recept, dat lange tijd verloren werd gewaand – In India is de mededingingsautoriteit gestart met een onderzoek naar de binnenlandse online retailmarkt, waar onder meer Amazon en Walmart een groot aandeel hebben verworven. India wil vermijden dat op de online markt de concurrentie zou worden onderdrukt. Indiase winkeliers hadden over oneerlijke concurrentie geklaagd.

De Amerikaanse verfproducent PPG Industries handhaaft zijn huidige bedrijfsportefeuille, met inbegrip van de divisie architecturale en industriële coating. Dat heeft het bedrijf beslist. Een activistische aandeelhouder had geëist dat de onderneming zich in verschillende delen zou opsplitsen – In Argentinië is het proces tegen voormalig presidente Cristina Kirchner van start gegaan. Kirchner (66) wordt beticht van verduistering bij de toekenning van openbare aanbestedingen in Patagonië. De voormalige presidente maakt gewag van een politieke afrekening – Het biotechnologiebedrijf Curetis krijgt van de Europese Investeringsbank (EIB) een bedrag van 5 miljoen euro mijlpaalbetalingen uitgekeerd. Om diezelfde redenen ontving het bedrijf ook van investeerder Yorkville een betaling van 1,5 miljoen euro.

De Amerikaanse winkelketen JC Penney heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van ruim 2,4 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het verlies liep van 78 miljoen dollar naar 154 miljoen dollar op – De immobiliëngroep Montea, ontwikkelaar van logistiek vastgoed, heeft de waarde van zijn portefeuille tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 132,4 miljoen euro uitgebreid. Daardoor heeft Montea inmiddels voor ruim 1,04 miljard euro vastgoed onder beheer – De IJslandse groep Marel wil nog voor de zomer een notering aan de beurs van Amsterdam. Daarbij wil de onderneming een bedrag tot 100 miljoen euro ophalen. Dat geld zal mogelijk voor overnames worden gebruikt. Marel is een fabrikant van machines voor de verwerking van vis, vlees en kip.

Telecom Italia heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard euro. Dat betekende een daling met 2,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst viel met 2,1 procent terug tot 1,8 miljard euro. Het bedrijf kent buitenlandse goedkope concurrentie – De holding Alychlo van Marc Coucke zou mogelijk het bedrijf Uest, ontwikkelaar van het seniorenalarm Zembro, verkopen. Ook een aantal andere scenario’s zouden worden bekeken. Voorlopig blijven de verkopen van Zembro onder de gestelde verwachtingen – Zakenman Jacques Dopchie, de voormalige topman van retailconcerns Grand Bazar en vervolgens GB Inno BM, is overleden. Onder meer Brico en Auto5 waren concepten die door Dopchie (90) werden ontwikkeld. Onder zijn beleid werden ook de eerste witte producten op de markt gebracht.

Posted in diversen | No Comments »

Eetstoornissen wereldwijd toegenomen

Posted by marcho on 25th May 2019

Eetstoornissen zijn sinds het begin van deze eeuw wereldwijd toegenomen. Vooral vrouwen blijken bijzonder kwetsbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Normandy Rouen University, gebaseerd op een analyse van ongeveer honderdtwintig studies. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 8,4 procent van de vrouwen tijdens hun leven met een eetstoornis te maken krijgen. Bij mannen is er sprake van een aandeel van 2,2 procent. Over een periode van twaalf maanden is er sprake van respectievelijk 2,2 procent bij vrouwen en 0,7 procent bij mannen.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Contact met natuur leidt tot betere mentale gezondheid

Posted by marcho on 25th May 2019

Contact met de natuur tijdens de vroegere levensperiode leidt tot een betere mentale gezondheid als volwassene. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), gebaseerd op een enquête bij nagenoeg 3.600 mensen. De conclusies tonen volgens de onderzoekers dat de blootstelling van kinderen aan natuur voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke houding en een gezonde mentale gezondheid als volwassen persoon bijzonder belangrijk is. De onderzoekers wijzen er ook op dat momenteel 73 procent van de Europese bevolking momenteel in een stedelijk gebied, met vaak een beperkte toegang tot groene ruimtes, wonen.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Voor armste bevolkingsgroepen blijft energie onbereikbaar

Posted by marcho on 25th May 2019

Elk jaar krijgen wereldwijd 150 miljoen mensen toegang tot elektriciteit, maar dat zal niet voldoende zijn om de wereldwijde ontwikkelingsdoelen te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Bank. Bovendien liggen inspanningen om de vervuiling door het koken van voedsel te verminderen en het bevorderen van hernieuwbare energie voor warmte en transport ver achter op de doelen die de verschillende landen in het midden van dit decennium stelden. Als regeringen niet snellere vooruitgang boeken, leven er tegen het einde van het volgende decennium nog 650 miljoen mensen zonder elektriciteit. De Afrikaanse Sub-Sahara zal 90 procent van die populatie herbergen.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Weinig bewijs over positieve invloed doping

Posted by marcho on 25th May 2019

Er is weinig bewijs dat doping echt resultaten oplevert en sportieve prestaties positief kan beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leiden in Nederland. Op de lijst van het World Anti-Doping Agency (Wada) staan drieëntwintig categorieën verboden producten, maar volgens de Nederlandse onderzoekers kan slechts bij vijf groepen van een bewezen prestatie-versterkende impact gewag worden gemaakt. Ook erytropoëtine (epo) bleek in wedstrijdomstandigheden volgens de onderzoekers niet tot betere prestaties te leiden.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »

Bij jonge mannen is vuurwapen een belangrijke doodsoorzaak

Posted by marcho on 25th May 2019

In de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Colombia zijn vuurwapens in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierendertig jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers merken op dat vuurwapens de voorbije kwarteeuw op het Amerikaanse continent een belangrijke doodsoorzaak zijn gebleven. Er wordt aan toegevoegd dat er in de Verenigde Staten door vuurwapens beduidend meer doden vallen dan in andere landen uit de hogere inkomensklasse. In verscheidene landen uit Centraal-Amerika en Zuid-Amerika liggen die dodentol zelfs nog hoger dan in de Verenigde Staten.

Lees Verder

 

Posted in diversen | No Comments »