managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Kranten niet meer populair op school

Posted by managing21 on januari 30th, 2007

Op Amerikaanse scholen verliezen kranten steeds meer aan populariteit ten voordele van het internet. Dat blijkt uit een rapport van de Carnegie-Knight Task Force. De onderzoekers stellen dat kranten niet meer kunnen optornen tegen de kracht van het internet om studenten te bereiken. De leerkrachten zelf hebben nog wel een voorkeur voor de krant.

“Steeds meer Amerikaanse docenten gebruiken tijdens de lessen nationale en internationale online nieuwssites,” aldus de onderzoekers. “Op dit ogenblik zegt 57 procent van de leerkrachten geregeld internet-nieuws te gebruiken in hun lessen, tegenover 31 procent die beroep doen op de nationale televisiezenders en 28 procent die naar kranten grijpt.”

“Studenten hebben geen binding meer met de krantenwereld,” voerde één van de ondervraagde leerkrachten aan. De meeste docenten stelden zelf nog wel de voorkeur te geven aan kranten, maar slechts acht procent was van mening dat ook de studenten die voorkeur deelden. Voor 57 procent van de docenten had de krant voor de student de minste prioriteit.

De meest populaire nieuwssites in de Amerikaanse scholen zijn de BBC, The New York Times en CNN.