managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Zalmen laten dammen afbreken

Posted by managing21 on januari 31st, 2007

Het elektriciteitsbedrijf bedrijf PacifiCorp, dochter van Berkshire Hathaway, moet van de Amerikaanse overheid zijn vier hydraulische centrales op de Klamath-rivier aanpassen om de trek van zalmen weer mogelijk te maken. Het bedrijf overweegt nu om de dammen helemaal af te breken. Dat zou volgens specialisten een grote stimulans kunnen betekenen voor de visserij langs de kusten van Oregon en Noord-Californie.

Het aanpassen van de dammen zou PacifiCorp ruim 300 miljoen dollar kosten. Het compleet afbreken van de verouderde infrastructuur zou meer dan 100 miljoen dollar goedkoper uitvallen. Er wordt dan ook steeds meer rekening mee gehouden dat het bedrijf van industrietycoon Warren E. Buffett voor het tweede alternatief zou kiezen.

Dat zou dan meteen wereldwijd één van de grootste werken in zijn soort worden. Ook elders in de Verenigde Staten en de rest van de wereld zijn er plannen om dammen weer af te breken, maar volgens de Amerikaanse overheid is er daarbij nergens sprake van het verwijderen van vier hydroelektrische installaties. Indien de installaties daadwerkelijk verdwijnen kan de Klamath volgens specialisten weer een belangrijke zalm-biotoop worden.

De Klamath slingert langs de grenzen van Oregon en Californie. Het afbreken van de dammen zou volgens biologen dan ook de visserij langs de kusten van beide staten kunnen stimuleren. Ooit had de Klamath de derde grootste zalmpopulatie van de Amerikaanse Westkust, tot de dammen meer dan tachtig jaar geleden werden gebouwd.

Daardoor verdween het grootste gedeelte van de zalmpopulatie, tot grote woede van milieuverenigingen en Indiaanse stammen, voor wie de zalm een belangrijk onderdeel vormde van hun cultuur en dieet. Ook de zalmvisserij langs de kusten van Oregon en Californie verdween nagenoeg volledig. De vier dammen leveren elektriciteit voor ongeveer 70.000 klanten.

De loop van de Klamath komt ook niet in de buurt van belangrijke steden, waardoor er weinig barrières zijn voor een terugkeer van een gezonde zalmpopulatie. Ook de National Marine Fisheries Service van de National Oceanic and Atmospheric Administration stipte vorig jaar al aan dat het verwijderen van de dammen het beste zou zijn voor de zalm.

PacifiCorp moet binnenkort een verlening aanvragen voor zijn vergunning voor het uitbaten van de dammen. Daardoor kan de Amerikaanse overheid nu bijkomende voorwaarden opleggen, zoals het aanpassen van de dammen om de zalmtrek mogelijk te maken. PacifiCorp houdt zijn beslissing alsnog in beraad.