managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vervuiling Donau in belangrijke mate te wijten aan menselijke uitwerpselen

Posted by managing21 on maart 7th, 2018

De Donau, de tweede grootste rivier van Europa, wordt beschouwd als een schone rivier, maar daarbij moeten toch een aantal verrassende vaststellingen worden gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie van de Medizinischen Universität Wien en de Karl-Landsteiner-Universität Krems. Er werd volgens de wetenschappers immers een belangrijke vervuiling door uitwerpselen vastgesteld. Daarbij werd naar de aanwezigheid van microbiologische verontreiniging, bijvoorbeeld met E. coli of enterokokken, gezocht. Beide groepen bacteriën dienen als indicatoren van fecale waterverontreiniging.

De onderzoekers – die een analyse maakten van meer dan 250 monsters uit de Donau tussen Ulm en de monding in de Zwarte Zee, bij beide oevers en in het midden van de rivier – stellen dat het bijzonder belangrijk is om de oorzaken van deze vervuiling te achterhalen, aangezien miljoenen mensen langsheen de Donau afhankelijk zijn van drinkbaar grondwater.

Onder meer in Boedapest werd een belangrijke vervuiling vastgesteld. – Foto: Pixabay/Jo Stolp

Onderzoeksleider Alexander Kirschner zegt niet zozeer verbaasd te zijn over sommige individuele vervuilingspieken, maar wel over de herkomst van de uitwerpselen in de rivier. De vervuiling is immers slechts in beperkte mate afkomstig van de veestapel, maar moet vooral aan mensen worden toegeschreven. De onderzoekers vonden markers die op een fecale verontreiniging door herkauwers of varkens wezen, in maximaal 9 procent van de monsters. In meer dan 80 procent van de markers waren er echter aanwijzingen zn menselijke uitwerpselen.

Het merendeel van de monsters werd in 2013 genomen, toen tientallen wetenschappers enkele weken lang tussen de bovenloop naar de monding van de Donau reisden. Elke zes jaar neemt de Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau (ICPDR) de rivier onder de loep. De focus ligt op de vispopulatie, waterplanten en vervuiling. De onderzoekers reisden door tien landen en de resultaten van hun studie hebben gevolgen voor in totaal 81 miljoen mensen die in het stroomgebied van de rivier wonen. “De Donau is de meest internationale rivier ter wereld”, benadrukt Alexander Kirschner.

Vooral lage of matige vervuiling

De onderzoekers stelden vast dat de meeste meetpunten tussen Ulm en de monding van de rivier slechts een lage en matige vervuiling aangeven. Slechts op enkele locaties worden een grote of een excessieve verontreiniging vastgesteld. Onder meer wordt daarbij gewezen op Boedapest, waar het afvalwater van de stad naar het midden van de rivier wordt geleid. Maar er is ook Belgrado, een van de laatste hoofdsteden in Europa zonder afvalwaterzuivering. Het afvalwater wordt er rechtstreeks in de Sava en de Donau geleid. Er zijn plannen voor een centraal verzamelriool en een rioolwaterzuiveringsinstallatie die met Chinees geld zullen worden gefinancierd. Maar er is al veel gepland in Belgrado.

Er werd ook een excessieve vervuiling vastgesteld bij de monding van de rivier de Arges in Roemenië. De rivier voert afvalwater van Boekarest naar de Donau. De Roemeense hoofdstad beschikt sinds 2011 over een gecentraliseerde waterzuiveringsinstallatie, maar die blijkt niet efficiënt genoeg en raakt bovendien vaak defect. Zelfs waar afvalwaterzuiveringsinstallaties groot genoeg zijn en perfect functioneren, konden de wetenschappers nog steeds bacteriën uit menselijke uitwerpselen detecteren. “Dit komt doordat de focus van afvalwaterbehandeling ligt op mechanisch-biologische behandeling”, legt Kirschner uit. “Dit kan de hoeveelheid fecale bacteriën sterk verminderen. Maar het kan niet volledig worden geëlimineerd.”

Toch moet de Donau volgens Alexander Kirschner als een bijzonder zuivere rivier worden bestempeld. “Zwemmen is op veel plaatsen mogelijk zonder gevaar voor de gezondheid, met een goede tot uitstekende waterkwaliteit”, besluit hij.