managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Amsterdam plaatst tiende intelligente bandenpomp

Posted by managing21 on juni 7th, 2024

In Amsterdam werden inmiddels tien intelligente bandenpompen geïnstalleerd. De intelligente pompen, die allemaal door de automobilisten gratis kunnen worden gebruikt, bieden diverse voordelen. Dat heeft het gemeentebestuur van de Nederlandse hoofdstad aangekondigd. Er wordt onder meer gewag gemaakt van een meerwaarde op het gebied van veiligheid, brandstofverbruik en duurzaamheid.

“De intelligente bandenpompen bieden diverse voordelen”, merkt het Amsterdamse stadsbestuur op. “De meeste bestuurders weten niet hoeveel lucht ze moeten toevoegen aan de banden van hun voertuig, waardoor ze vaak een te lage bandenspanning krijgen. In veel gevallen verlaten de chauffeurs de bandencentrale met banden die nog een lagere druk vertonen dan ze arriveerden. Vaak worden de pompen immers verkeerd gebruikt. Het probleem met een te lage bandenspanning is dat de motor van de auto harder moet werken om het voertuig voort te bewegen, wat altijd leidt tot een hogere uitstoot van koolstofdioxide.”

De intelligente bandenpomp kan ook aanzienlijke financiële voordelen opleveren. – Foto: Gemeentebestuur Amsterdam

De intelligente bandenpomp herkent echter het kenteken van de auto en geeft vervolgens aan hoeveel lucht er bijgevuld moet worden. “Een lager brandstofverbruik heeft uiteraard een positieve impact op het leefmilieu”, zegt het stadsbestuur. “Maar ook de bestuurders hebben een voordeel, aangezien een correcte bandenspanning op langere termijn besparingen oplevert op de autokosten.”

Verbeterde verkeersveiligheid

Daarnaast wordt er ook gewezen op een verbeterde verkeersveiligheid. “Banden met de juiste spanning verbeteren de grip van de auto op het wegdek”, wordt er aangevoerd. “Ook het risico van een klapband neemt door de optimale bandenspanning af. Bovendien dragen goed opgepompte banden dragen bij aan soepeler en veiliger rijden. Dit betekent minder kans op ongevallen en minder risico voor bestuurders en andere weggebruikers.”

Verder zorgt een correcte bandenspanning ook voor een beperking van microplastics in de lucht, bodem en beken. Banden zijn immers een van de grootste veroorzakers zijn van dit soort vervuiling. Een juiste bandenspanning betekent dat er minder rubber van de banden afscheurt en in de riolering terechtkomt. Tenslotte wordt erop gewezen dat de intelligente bandenpomp van duurzame materialen is gemaakt en op zonnekracht werkt.

Begin vorig jaar werd in Amsterdam de eerste intelligente bandenpomp geplaatst. De installatie van het tiende exemplaar volgde midden mei dit jaar. Inmiddels werden de eerste meetresultaten van de negen andere installaties verkregen. De intelligente bandenpompen zouden al meer dan twintigduizend gebruikers hebben. Daarbij zouden door een lagere slijtage de aankoop van bijna vierduizend banden zijn vermeden. Tegelijkertijd werd de uitstoot van koolstofdioxide met 600 ton verminderd, terwijl 180.000 liter brandstof zou zijn uitgespaard. Tenslotte deden de autobestuurders een gezamenlijk financieel voordeel van 615.000 euro.

Meer over dit onderwerp: