managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Elektrische voertuigen rijden verder dan vele wagens met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on juni 17th, 2024

In vele landen worden inmiddels beduidend grotere afstanden afgelegd met elektrische voertuigen dan met hun tegenhangers op fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg. De onderzoekers merken daarbij op dat de autosector inmiddels een fase van sterke concurrentie in de overgang naar elektrische voertuigen heeft bereikt. Dat levert volgens hen voor de autokopers een intrigerend resultaat op. Een aantal elektrische voertuigen met een grote actieradius heeft inmiddels immers een lagere aankoopprijs dan de gemiddelde auto op fossiele brandstoffen.

De marktintroductie van elektrische voertuigen wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfonteerd. Onder meer werd daarbij opgemerkt dat elektrische wagens slechts op korte afstanden nuttig konden zijn. Voor langere ritten zou de technologie daarentegen niet geschikt zijn. Volgens Bloomberg lijkt alvast die stelling inmiddels nagenoeg volledig achterhaald te zijn. “In een groot aantal landen wordt momenteel al veel meer met elektrische voertuigen gereden dan met auto’s die door fossiele brandstoffen worden aangedreven”, voert Bloomberg aan.

Grotere efficiëntie

Er zijn voor de toenemende belangstelling in elektrische wagens volgens Bloomberg een aantal goede redenen. “Elektrische voertuigen zijn veel efficiënter dan hun tegenhangers op fossiele brandstoffen”, voeren de onderzoekers aan. “Bijna alle energie die bij de verbranding van benzine of diesel vrijkomt, gaat verloren als afvalwarmte. Bovendien zijn elektrische voertuigen zijn goedkoper in het gebruik. Het opladen is immers goedkoper en milieuvriendelijker dan het tanken met vloeibare brandstoffen. Verder hebben elektrische wagens ook minder onderhoud nodig.”

Ook Jeep wil met elektrische modellen zijn verkoop sterk opvoeren. – Foto: Jeep

In China vertegenwoordigen elektrische voertuigen bijna 50 procent van de nieuwe autoverkopen. Deze wagens rijden er elk jaar 66 procent verder dan de gemiddelde auto met verbrandingsmotor. In Noorwegen, dat de hoogste penetratie van elektrische voertuigen van alle landen heeft, bedraagt het verschil 40 procent. Ook in Californië, de oorspronkelijke thuisbasis van Tesla, rijden elektrische voertuigen meer kilometers dan auto’s met verbrandingsmotoren.

De rest van de Verenigde Staten presteert minder goed. In het Amerikaanse verkeer worden met elektrische voertuigen immers 38 procent minder afstanden afgelegd dan door auto’s met verbrandingsmotoren. “Dit fenomeen zou het resultaat kunnen zijn van de Amerikaanse obsessie voor echt grote auto’s en de afwijzende houding van grote autofabrikanten zoals Ford en General Motors”, stipt Bloomberg aan. “Dit zou de tegenkanting van de Amerikaanse consument tegen kleinere, goedkopere elektrische auto’s van Chinese makelij en de heffing van enorme tarieven op die import kunnen verklaren.”

De onderzoekers merken op dat ten minste drie fabrikanten – Tesla, Hyundai-Kia en General Motors – nu elektrische voertuigen aanbieden met een actieradius van meer dan 480 kilometer voor minder dan de kosten van de gemiddelde nieuwe auto die in de Verenigde Staten wordt verkocht. De meest betaalbare elektrische wagen is de Ioniq 6 van Hyundai, met een actieradius van 361 mijl en een prijskaartje dat 25 procent onder het nationale gemiddelde van ongeveer 47.000 dollar ligt.

De voorbije zes maanden is volgens insiders de concurrentie tussen de Amerikaanse automerken sterk toegenomen, waarbij gewag wordt gemaakt van een toenemende druk elektrische wagens betaalbaar te maken en een nieuwe golf kopers aan te trekken. “Klanten zijn beter op de hoogte van het bereik van de batterij, de laadsnelheden en de toegankelijkheid van laders en keren zich af van voertuigen die de stickerprijs niet rechtvaardigen”, voert Bloomberg aan. “Dit beginnen ook de autofabrikanten te erkennen.”

Betaalbaarheid sleutel

“Betaalbaarheid is op dit ogenblik de belangrijkste succesfactor”, merkte Carlos Tavares, chief executive van de autogroep Stellantis, op. “De constructeur die een voldoende schaalgrootte wil bereiken, zal in staat moeten zijn om elektrische wagens aan de middenklasse te verkopen. De enige winnende strategie bestaat erin om vanaf het begin elektrische wagens tegen vergelijkbare prijzen aan te bieden, zelfs wanneer dat betekent dat de winstmarges tijdens de overgangsfase moeten worden opgeofferd. De autofabrikanten en leveranciers zullen hun kosten drastisch moeten verlagen. De sector zit inmiddels in een storm die enkele jaren zal duren. Dat zal een aantal bedrijven in de problemen brengen.”

Volgens gegevens van Cox Automotive zijn elektrische auto’s als geheel nog steeds duur in aankoop, met prijzen die gemiddeld ongeveer 15 procent hoger liggen dan die van een typische Amerikaanse auto. “Dat komt deels omdat vroege elektrische auto’s onevenredig gericht waren op het luxesegment van de Amerikaanse markt”, wordt er aangevoerd. “Tot voor kort werden de weinige betaalbare modellen die werden aangeboden gehinderd door een beperkte actieradius en trage laadsnelheden. Dat begon te veranderen naarmate de batterijtechnologie volwassener werd en de urgentie groeide om schaalvoordelen te realiseren.”

“Sommige nieuwe modellen beginnen de betaalbaarheidsbarrière te doorbreken”, werpt Stephanie Valdez-Streaty, analist bij Cox Automotive, op. “De prijs zal een van de grootste obstakels blijven voor de adoptie van elektrische wagens, maar de kloof met voertuigen met verbrandingsmotoren krimpt. Dat is een goede zaak.”

Er wordt wel opgemerkt dat de prijspariteit tussen beide markten moeilijk te meten valt. “Het bepalen van de gelijkwaardigheid tussen benzineauto’s en elektrische wagens verschilt van bestuurder tot bestuurder”, wordt er opgemerkt. “De overstap naar een langzaam opladende elektrische auto met een actieradius van 320 kilometer zou een aanzienlijke last zijn voor iemand die lange afstanden aflegt, maar het zou een gemaksupgrade kunnen zijn voor een forens die kortere afstanden moet afleggen en die thuis het voertuig oplaadt terwijl hij slaapt. In de Verenigde Staten is een bereik van 300 mijl naar voren gekomen als maatstaf voor de situatie waarin de voordelen van elektrische wagens voor de meeste bestuurders groter zijn dan de nadelen.” Volgens het International Energy Agency zal de prijspariteit tegen het einde van dit decennium de norm zijn geworden.

Meer over dit onderwerp: