managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Japanse consumptie van zeevoeding op een historisch dieptepunt

Posted by managing21 on juni 17th, 2024

De Japanse consumptie van zeevoeding is naar een historisch dieptepunt gedaald. Dat blijkt uit een rapport van het Japanse ministerie van landbouw, bosbouw en visserij over het voedingspatroon van de lokale bevolking twee jaar geleden. Op dat ogenblik bleek in Japan per hoofd van de bevolking jaarlijks nog gemiddeld 22 miljard kilogram zeevoeding te worden geconsumeerd. In 2001 was er nog sprake van een gemiddelde van 40,2 kilogram per jaar.

Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse gezinnen inmiddels meer vlees dan vis consumeren. “Sinds de piek in 2001 is de Japanse bevolking steeds minder zeevoeding beginnen te consumeren”, wordt in het rapport opgemerkt. “De Japanse vleesconsumptie is daarentegen echter gestegen en bereikte twee jaar geleden een gemiddelde van 34 kilogram per hoofd van de bevolking.” 

Japan consumeerde vorig jaar per hoofd van de bevolking nog gemiddeld 22 miljard kilogram zeevoeding. – Pixabay/Kevin Petit

Ook de aankopen van verse zeevruchten vertonen een neerwaartse trend. Hier was er vorig jaar nog sprake van bijna 6,38 kilogram. Dat is ongeveer de helft van het volume van 12,92 kilogram dat in 2004 kon worden geregistreerd. Het Japanse ministerie van landbouw gaf in een reactie op het rapport aan dat het noodzakelijk is om de voordelen van de consumptie van vis en schaaldieren te promoten.

Verschillende oorzaken

Er blijken volgens het rapport verschillende redenen te kunnen worden aangehaald om de tanende interesse in zeevoeding bij de Japanse bevolking te verklaren. “Daarbij merkte 45,9 procent van de respondenten op dat in hun gezin verscheidene leden vlees op het menu wensen”, geven de onderzoekers aan. “Daarnaast wees 42,1 procent naar het prijsniveau, waarbij werd aangevoerd dat zeevruchten en vis duurder zijn dan vlees. Tenslotte gaf 38 procent aan dat zeevoeding moeilijker te koken was.”

Verder wordt opgemerkt dat de visserijsector tevens wordt geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten en een vergrijzende beroepsbevolking. Twee jaar geleden waren er in de sector 123.100 mensen werkzaam. Dat is ongeveer de helft van de 238.300 werknemers die in 2003 konden worden geteld. Verder werd opgemerkt dat twee jaar geleden 37,7 procent van de werknemers ouder dan 65 jaar was. Daarentegen werden tijdens diezelfde periode in de Japanse visserij nog slechts 1.691 nieuwe werknemers ingeschreven.

Dit betekent volgens de onderzoekers dat de opvolging binnen de gezinnen van de vissers niet langer is gegarandeerd. “Kinderen uit vissersgezinnen worden vaak afgeschrikt door het onstabiele waarden en de diversifiërende waarden over leven en werk”, wordt er aangevoerd. “Dit draagt bij tot het belangrijke tekort aan arbeidskrachten waarmee de sector wordt geconfronteerd. Wel moet worden vastgesteld dat in de stedelijke gebieden veel mensen een interesse in de visserijsector tonen. Het blijft voor de Japanse visserij cruciaal inspanningen te doen om nieuwe werknemers voor de toekomst veilig te stellen.”

Meer over dit onderwerp: