managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Speciale tegels op rivierbodem helpen paling hindernissen te overwinnen

Posted by managing21 on juni 18th, 2024

Speciaal ontworpen tegels met gestructureerde oppervlakken kunnen een ernstig bedreigde palingsoort helpen stroomopwaarts te zwemmen. De methode is goedkoop en eenvoudig aan te passen en helpt de vissen over obstakels die door de mens zijn gemaakt, zoals duikers, stuwen en goten. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de School of Engineering van de University of Cardiff, in samenwerking met het Britse Environment Agency (EA) en Natural Resources Wales (NRW).

De studie, waarbij in de laboratoria van de School of Engineering de omgeving van een snelstromende rivier werd gerepliceerd, bracht aan het licht dat de paling in grote aantallen moeilijke hindernissen konden overwinnen wanneer in deze passages speciaal ontworpen tegels met gestructureerde oppervlakken werden geplaatst. De tegels bleken de vissen immers de gelegenheid te bieden op geregelde stippen uit te rusten, zodat de voldoende energie konden sparen om nadien hun reis stroomopwaarts verder te zetten.

Nieuwe oplossing

De bevinding bieden natuurbeschermers een nieuwe oplossing die kan helpen om voor de Europese paling (Anguilla anguilla) weer verbindingen tussen verschillende rivieren te realiseren. Hierdoor zou de afname van deze bedreigde populatie kunnen worden vertraagd. De ingreep zou volgens de onderzoekers ook aan het leefmilieu ten goede komen.

Tegels vormen een goedkope manier om palingen te helpen stroomopwaarts te zwemmen. – Foto: Pixabay/k10legs

“Jonge palingen die vanuit de Sargassozee naar zoet water migreren, hebben met bijzonder veel problemen af te rekenen”, benadrukt onderzoeksleider Guglielmo Sonnino Sorisio. “Onder meer kunnen de dieren daarbij geconfronteerd worden met bedreigingen zoals veranderende stromingen, vervuild water, chemische barrières, visserij en ziektes. Onze studie richt zich echter op fysieke barrières die voor de mens zijn gemaakt en die de beschikbaarheid van leefgebieden voor de soort fragmenteren, ontkoppelen en verminderen.”

“Deze infrastructuren, die onder meer overstromingen moeten helpen voorkomen, produceren stromingen die hoge snelheden kunnen halen”, verduidelijkt Sorisio. “Het is voor de jonge palingen echter bijzonder moeilijk om deze hindernissen te overwinnen en tegen de stromingen in te zwemmen. In ons experiment hebben we kunnen aantonen dat door het plaatsen van tegels op de bodem van grote waterkanalen de snelheid van de waterstroom kunnen verminderen. Hierdoor lukken de palingen erin om de hindernissen met succes stroomopwaarts te passeren, waarbij de dieren aanzienlijk energie konden sparen.”

Positief effect

Hun experiment onthulde tevens een nieuwe asymmetrische zwemtechniek die door de palingen wordt gebruikt. “Het was verrassend om te zien hoe goed en hoe snel de palingen erin lukten hun zwemtechnieken aan de nieuwe omgeving aan te passen”, geeft Sorisio aan. “Die techniek liet de dieren toe hun energieverbruik te verminderen, wat hen in staat stelde volledig te profiteren van de verminderde snelheid die door de tegels werd gegenereerd.”

De nieuwe technologie werd al met succes ingezet om de doorgang in duikers en stuwen langs een aantal rivieren te vergroten. “De tegels hebben aangetoond palingen te kunnen helpen om belangrijke barrières met succes stroomopwaarts te overwinnen”, geeft ook onderzoeker Catherine Wilson, professor aan de School of Engineering, aan. Verder onderzoek is echter nodig om uit te maken of de oplossing ook voor andere vissoorten kan worden ingezet.”

De onderzoekers hopen met het Environment Agency (EA) en Natural Resources Wales (NRW) samen te kunnen werken om palingtegels toe te voegen aan het bredere netwerk van oplossingen voor vispassages, waardoor de oude migratieroutes worden hersteld. “De resultaten van het onderzoek leveren de wetenschappelijke basis die het Environment Agency (EA) en Natural Resources Wales (NRW) nodig hebben om de palingtegels verder in de verschillende waterwegen in te zetten”, merkt onderzoeker Jo Cable op. “Dit zal de volgende jaren een positief effect hebben op de gezondheid van de rivieren.”

Meer over dit onderwerp: