managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Fietspaden maken wegen veiliger voor alle weggebruikers

Posted by managing21 on juni 19th, 2024

Het toevoegen van een fietspad aan wegen met veel verkeer kan roekeloos rijgedrag helpen verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University, gebaseerd op de verkeerspatronen op een kruispunt met een druk verkeer in Ashbury Park (New Jersey). De onderzoekers konden daarbij vaststellen dat de meeste automobilisten langzamer gingen rijden wanneer ze een fietspad langs de weg naderden.

Overdreven snelheid is een veelvoorkomende oorzaak van verkeersongevallen met auto’s. Drie jaar geleden kwamen in de Verenigde Staten bij verkeersongevallen met een auto 7.388 voetgangers om het leven. Dat cijfer lag 17 procent hoger dan het jaar voordien. Bovendien lag de tol ook 17 procent hoger dan bij alle soorten dodelijke ongevallen.

Verkeersremmend effect

“De studie toonde aan dat een fietspad een verkeersremmend effect heeft, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt en de kans op verkeersongevallen toeneemt”, benadrukte onderzoeksleider Hannah Younes, wetenschapper bij het Alan M. Voorhees Transportation Center van de Rutgers University. “Er kan duidelijk worden vastgesteld dat fietspaden levens redden”, geeft Younes aan. “Niet alleen fietsers halen trouwens voordeel uit de infrastructuur.” Fietspaden kunnen immers ook bij automobilisten en voetgangers levens redden.”

Fietspaden hebben een belangrijke impact op het wegverkeer. – Foto:Pixabay/Mircea Iancu

Het onderzoek gebeurde op een belangrijke route naar de populaire stranden aan de kust van New Jersey. Op een van de kruispunten moeten autobestuurders verplicht rechts afslaan. De meeste chauffeurs blijken echter niet volledig tot stilstand te komen, maar draaien vaak abrupt af. Hierdoor kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan voor andere weggebruikers die het kruispunt willen oversteken.

De onderzoekers legden op twee wegen naar het kruispunt een tijdelijk fietspad aan, weergegeven met oranje verkeerskegels of geschilderde wegmarkeringen. Met behulp van computervisie-technieken keken de onderzoekers naar eventuele veranderingen in de snelheid van het autoverkeer onder invloed van het nieuwe fietspad. Het algoritme, gebaseerd op artificiële intelligentie, classificeerde de snelheid van ruim 9.000 auto’s voor en na de aanleg van het fietspad.

Impact

Onder invloed van het geïmproviseerde fietspad bleek de snelheid van het totale autoverkeer met 28 procent te dalen. Bij de auto’s die rechtsaf sloegen bleek een daling met 21 procent te kunnen worden opgetekend. Bij de auto’s die rechtdoor reden werd een snelheidsvermindering met 8 procent genoteerd. Op de wegen zonder fietspad kon daarentegen geen daling van de snelheid worden gemeld.

De onderzoekers merken wel op dat niet elk type van fietspad even geschikt is om de snelheid van het autoverkeer te vertragen. “Automobilisten bleken meer geneigd te vertragen wanneer een fietspad met kegels was aangegeven dan wanneer er alleen sprake was van geschilderde wegmarkeringen”, wordt er aangevoerd. “Bij een geschilderd fietspad bleek de snelheid van het autoverkeer een daling tussen 11 procent en 15 procent te realiseren. Dat was echter ook uitsluitend het geval bij autobestuurders die rechtsaf draaiden.”

De onderzoekers ondervraagden ook een aantal fietsers en scooters die het tijdelijke fietspad gebruikten. Daarbij bleken de meeste respondenten duidelijk voorstander van een fietspad.

Meer over dit onderwerp: