managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereldwijde vloot voor droge bulk bewijst verbeterde veiligheid

Posted by managing21 on juni 20th, 2024

Het vervoer van droge bulk in de scheepvaart heeft de voorbije tien jaar op het vlak van veiligheid een duidelijke verbetering laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de sectororganisatie Intercargo. Ondanks een aanzienlijke toename van de bulkvloot is er volgens Intercargo de voorbije tien jaar op het gebied van veiligheid een duidelijke verbetering van de veiligheid worden gemeld.

Die positieve evolutie is volgens het rapport in belangrijke mate te danken aan de strengere internationale regelgeving en de adoptie van nieuwe technologieën die het scheepsontwerp hebben verbeterd.

Duidelijke verbetering

“De verbeteringen zijn sleutelfactoren om het verlies van schepen en levens in het vervoer van droge bulk te bestrijden”, voert Intercargo aan. “Daarmee zet de sector de trend van de voorbije jaren verder door. Ondanks een duidelijke groei van de bulkvloot, kan er over het voorbije decennium een duidelijke verbetering in de veiligheid van het transport worden opgetekend. Tijdens die periode is de wereldwijde vloot voor het vervoer van droge bulk met 20 procent gegroeid. In januari van dit jaar telde deze vloot 12.226 schepen. In 2013 waren er ongeveer 10.400 schepen operationeel.

Over een periode van tien jaar gingen 21 bulkschepen van meer dan 10.000 ton verloren. – Foto: Pixabay/Capt-M

De vloot voor het vervoer van droge bulk vertegenwoordigt meer dan 40 procent van het wereldwijd vervoerde tonnage en neemt ongeveer 55 procent van het wereldwijde transport voor zijn rekening. “Ondanks een duidelijke toename van de bulkvloot, kan er over de voorbije tien jaar een duidelijke trend van veiligheidsverbeteringen worden vastgesteld,” voert Intercargo aan. “Hoewel de wereldwijde vloot een constante groei heeft laten optekenen, zijn er gemiddeld slechts 2,1 schepen per jaar verloren gegaan. Over een periode van tien jaar gingen 21 bulkschepen van meer dan 10.000 ton verloren.”

Bij die rampen verloren ook 89 zeevarenden het leven. Het voorbije jaar dienden echter geen slachtoffers te worden gemeld. Het voorbije jaar ging slechts één schip voor droge bulk verloren. Het Chinese bulkschip M/V Yong Xing 56 zonk het voorbije jaar in Rusland na een botsing met zwaar pakijs. Daarbij vielen echter geen dodelijke slachtoffers te betreuren. De 21 Chinese bemanningsleden van het schip, dat vijftien jaar oud was, konden veilig worden geëvacueerd.

Het rapport van Intercargo geeft aan dat tijdens het voorbije decennium in totaal bij die scheepsrampen 1,78 miljoen ton verloren is gegaan. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde van 177.526 ton per jaar. De gemiddelde leeftijd van de verloren bulkcarriers was 19,4 jaar.

Liquefactie

Hoewel de sector duidelijke verbeteringen in de veiligheidsnormen kan vaststellen, blijft liquefactie – het vloeibaar maken van lading – volgens Intercargo een groot probleem. Deze activiteit moet het grootste verlies aan mensenlevens optekenen. De voorbije tien jaar kwamen in deze sector 55 zeelui om het leven. Dat vertegenwoordigt 62 procent van het totale verlies aan mensenlevens dat de voorbije tien jaar moest worden gemeld. Strandingen blijven anderzijds de belangrijkste oorzaak van de scheepsverliezen. In totaal gingen daarbij negen schepen – 43 procent van de totale tol – verloren.

Intercargo wijst erop dat de sector met een bijzonder uitdagende omgeving wordt geconfronteerd. Daarbij wordt verwezen naar het hoge handelsniveau, overvolle havens, oudere schepen en extreme weersomstandigheden. “De verbetering van de veiligheidsnormen is een weerspiegeling van een grotere focus op maatregelen die zich richten op de training in veiligheidsbewustzijn, een verbeterd scheepsontwerp, de toepassing van nieuwe technologie en de naleving van de veiligheidsnormen”, wordt er aangevoerd.

“De veiligheid van bulkcarriers mag nooit over het hoofd worden gezien”, benadrukt Dimitris Fafalios, voorzitter van Intercargo. “We hebben een lange weg afgelegd sinds de donkere dagen van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Toen werden we met veel tragische verliezen aan levens en schepen geconfronteerd. Sindsdien zijn de veiligheidsprestaties van de sector echter gestaag verbeterd. De huidige trend betekent een grote verschuiving tegenover het laatste decennium van de voorbije eeuw. Tijdens die periode gingen jaarlijks tussen vijf en zesentwintig schepen verloren. Daarbij kwamen respectievelijk 23 en 186 zeevarenden om het leven.”

Meer over dit onderwerp: