managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Venetië dreigt tegen midden volgende eeuw onder water te staan

Posted by managing21 on juni 21st, 2024

Tegen het midden van de volgende eeuw zullen grote delen van de Italiaanse stad Venetië onder water staan. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Italiaanse Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Het bestaande systeem van waterkeringen in de lagune van Venetië probeert momenteel te beletten dat de stad door het water van de Adriatische Zee zou worden overspoeld, maar de wetenschappers menen dat dit niet voldoende zal blijken om Venetië tegen de stijgende zeespiegel te blijven beschermen.

Venetië kampt al tientallen jaren met een toenemende frequentie van overstromingen. In de lagune van de stad – een ondiepe baai van 550 vierkante kilometer in de noordelijke Adriatische Zee die Venetië en zijn eilanden omringt, is een stelsel van stormvloedkeringen gebouwd. Dat systeem moet de dreiging van binnenstromend water afwentelen, maar de Italiaanse wetenschappers waarschuwen dat die infrastructuur niet voldoende zal zijn om Venetië tegen de stijgende zeespiegel te blijven beschermen. Volgens het rapport van de wetenschappers zullen tegen het midden van volgende eeuw grote delen van de stad onder water staan.

Getijden

De wetenschappers bestudeerden de statistieken die het getijdencentrum van Venetië de voorbije twintig jaar heeft verzameld, gecombineerd met satellietgegevens over de daling van bodem die tussen 2008 en 2023 werd geregistreerd. Daarbij stelden ze vast dat de getijden-niveaus in de lagune van Venetië met ongeveer een halve centimeter per jaar stijgen. Die stijgingen variëren. Rond het eiland Lido is er sprake van een stijging met 4,22 millimeter per jaar. Bij het Malamocco loopt dat cijfer verder op tot 5 millimeter

Sommige delen van de stad dreigen permanent onder water te zullen staan. – Pixabay/Giulia Porcelli

De studie concludeerde dat sommige delen van de stad tegen het midden van de volgende stad permanent onder water zullen staan. De wetenschappers voorspellen daarbij op dat bepaalde delen van het Piazza San Marco, het beroemdste plein van Venetië, het water 70 centimeter hoog zal staan. De westkant van de stad zou ook een van de eerst getroffen gebieden zijn. Die wijken vormden een van de meest overstroomde gebieden. Tussen 2019 en 2023 moesten daar 58 overstromingen worden gemeld.

“De stijging van de zeespiegel leidt, vooral als dat fenomeen plaatselijk door een bodemdaling wordt versneld, tot een steeds ernstiger en meer wijdverspreide kusterosie, het terugtrekken van stranden en overstromingen van de zee”, merkt onderzoeker Marco Anzidei op. “Dat heeft bijzonder aanzienlijke ecologische en sociaal-economische gevolgen voor de bevolking.”

Onvoldoende

De stad wordt momenteel beschermd door het Modulo Sperimentale Elettromeccanico (Mose), een systeem van mobiele slagbomen bij de ingangen van de lagune. Volgend jaar zal het Mose volledig operationeel zijn. De poorten gaan bij hoogwater omhoog en voorkomen dat water de lagune en de stad kan binnendringen. Dit systeem blijkt echter slechts een oplossing op korte termijn te zullen zijn.

Een rapport van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering voorspelde vier jaar geleden dat het gemiddelde regionale zeeniveau tegen het einde van deze eeuw met minstens een niveau tussen 28 centimeter en 55 centimeter zal zijn gestegen. In het meest pessimistische scenario zou er zelfs sprake zijn van een stijging tussen 63 centimeter en 101 centimeter. Om dat probleem te blijven beheersen, zouden de mobiele barrières van de stad nog veel vaker moeten worden opgetrokken. Dit zou een doodvonnis worden voor de havenindustrie van Venetië, terwijl de lagune – die door de getijdenwerking wordt gespoeld – in een stinkend moeras zou veranderen.

Een groep milieuwetenschappers van de Università degli Studi di Padova geeft aan dat het Mose zou worden vervangen door een systeem dat voor een betere bescherming van de kwelders – begroeide percelen land in ondiepe getijdengebieden in de lagune zou zorgen. Deze kwelders zijn van cruciaal belang voor een bescherming tegen overstromingen. Ze fungeren immers als buffers om de stad tegen hoogwater te beschermen en creëren in het gebied tevens een krachtige koolstofput.

Meer over dit onderwerp: