managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Chemie moet samenwerken rond veiligheid

Posted by managing21 on juli 1st, 2006

Naburige bedrijven uit de chemische industrie kunnen hun veiligheid optimaliseren door nog nauwer samen te werken. Om beter het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke ongevallen en eventuele terroristische aanslagen is samenwerking zelfs eerder een noodzaak. Dat stelt ingenieur Genserik Reniers van de Universiteit Antwerpen in zijn doctoraal proefschrift.

Reniers ontwikkelde richtlijnen, aanbevelingen, procedures en raamwerken om de invoering van een clusterstructuur te stroomlijnen en om een bedrijfsoverschrijdende samenwerking inzake veiligheid en beveiliging te vergemakkelijken. Het resultaat is de eerste wetenschappelijke studie in de wereld die het veiligheidsmanagement in een cluster van scheikundige bedrijven positief benadert.

De chemische cluster in de haven van Antwerpen is de tweede grootste ter wereld – na die van Houston in de Amerikaanse staat Texas – en nog altijd in volle expansie. Chemische activiteiten houden echter altijd een risico in en in uitzonderlijke omstandigheden kan dat risico tot soms zware ongevallen leiden.

Denk maar aan de ramp in Seveso in 1976, het drama van Bhopal in 1985 en meer recent de ongelukken in Toulouse in 2001 en in Houston en Hemel Hempstead in 2005. “Een niet aflatende waakzaamheid blijft dan ook, in combinatie met de optimalisatie van de gebruikte methoden, de permanente opdracht van een goed functionerend veiligheidsmanagement in een chemisch bedrijf”, beklemtoont Genserik Reniers.

Volgens Reniers is de scheikundige industrie zich al lang bewust van de veiligheids- en beveiligingsrisico’s in haar sector. “De permanente inspanningen van de voorbije decennia – vooral ook dankzij de toenemende contacten tussen naburige bedrijven – maakten de sector als geheel zelfs tot de veiligste in België”, weet hij.

Om echter de kans op en de effecten van zware ongevallen met een uitdeinend karakter nog te verkleinen, is het raadzaam sommige beveiligingsmaatregelen op clusterniveau uit te werken, en hetzelfde geldt voor een betere bescherming van industriële complexen tegen mogelijke terroristische aanslagen. “De transparantie van zo’n clusterbeleid bevordert ook de publieke waarneming van veiligheid in de sector”, merkt Genserik Reniers op.

In zijn proefschrift formuleert Reniers een aantal gedetailleerde aanbevelingen om een clusterstructuur op poten te zetten en om de samenwerking tussen de betrokken bedrijven te vergemakkelijken. Om zogeheten escalatie- of domino-ongelukken te voorkomen, ontwikkelde hij bovendien ook een speciaal softwarepakket dat de zwakke schakels in een industrieel gebied op een eenvoudige manier in kaart brengt.

Het pakket genereert een lijst van installaties waar prioritair veiligheids- en beveiligingsmaatregelen kunnen worden genomen in een complexe omgeving van honderden chemische installaties. Genserik Reniers besluit: “Door een geïntegreerde benadering kan de chemische sector het milieu- en veiligheidsbeleid duurzaam verbeteren en harmoniseren.” (Lieven Bax)