managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China blijft wereldwijd marktleider in verkoop goedkope elektrische wagens

Posted by managing21 on juli 8th, 2024

China blijft wereldwijd marktleider in de verkoop van goedkope elektrische wagens. Dat is te danken aan de efficiënte inspanningen die het Aziatische land doet om zijn marktaandeel te beschermen. Dat blijkt uit een rapport van  S&P Global Ratings en S&P Global Mobility. Opgemerkt wordt dat het Chinese marktleiderschap aan verschillende factoren is te danken, maar er wordt aan toegevoegd dat het concurrentievoordeel van China grotendeels moet worden toegeschreven aan de de vrijwel gelijke prijs die voor elektrische voertuigen en wagens met verbrandingsmotoren moet worden betaald.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bereikten elektrische wagens in China een penetratiegraad van 25 procent. “Dat wijst op een snelle acceptatie van de technologie, dankzij lage productiekosten en sterke stimulansen van de overheid”, beklemtonen de onderzoekers. Daarentegen worden de westerse markten geconfronteerd met belangrijke hindernissen, te wijten aan de hogere kosten van de productie van elektrische wagens, terwijl anderzijds de subsidies voor de technologie worden afgebouwd. In Europa en de Verenigde Staten zijn elektrische wagens nog steeds aanzienlijk duurder dan wagens met brandstofmotoren. In Europa is er daarbij nog altijd een prijsverschil van 24 procent. In de Verenigde Staten loopt die kloof verder op tot 37 procent. Bovendien betekenen bekommernissen over het bereik, de oplaadinfrastructuur en de technologische veroudering een verdere rem op het enthousiasme van de consument.”

Eind dit decennium zullen er jaarlijks tien miljoen elektrische wagens worden verkocht. – Foto: Pixabay/Marilyn Murphy

Ook westerse autofabrikanten ontwikkelen goedkopere modellen, zoals de VW ID2 en Renault Twingo, maar deze voertuigen zullen naar verwachting ten vroegste pas het volgende jaar – of nog later – op de markt komen. De westerse modellen zullen volgens de onderzoekers en zouden slechts een klein deel van de beschikbare opties vertegenwoordigen. De hoge kosten van accupakketten, die ongeveer 40 procent van de totale prijs van een elektrische auto uitmaken, blijven bovendien een aanzienlijke belemmering voor de betaalbaarheid. Ondanks deze uitdagingen wordt verwacht dat veranderingen in de regelgeving en het milieubeleid op lange termijn de groei van de markt voor elektrische wagens zullen stimuleren.

Ambitieuze doelstellingen

De Europese Unie en China hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor emissiereducties en de adoptie van elektrische voertuigen. In China moeten duurzame technologieën tegen het einde van dit decennium 50 procent van de totale autoverkoop vertegenwoordigen. De onderzoekers merken daarbij op dat de wereldmarkt zich aan deze evoluties moet aanpassen. “De toeleveringsketen van de autoproductie ondergaat een radikale transformatie”, wordt er opgemerkt. “Daarbij wordt de technologie en de productie van de batterijen het centrale gegeven. China domineert momenteel deze sector, maar in Europa en de Verenigde Staten worden belangrijke inspanningen geleverd om de productie te lokaliseren en alternatieve batterij-technologieën te ontwikkelen.

In het Midden-Oosten wordt eveneens ingezet op de groei van de productie van elektrische wagens. Daarbij wil Saoedi-Arabië in de regio het voortouw nemen. Twee jaar geleden werd Ceer, het eerste automerk van het land, door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gelanceerd. Ceer wil in Saoedi-Arabië elektrische voertuigen produceren en verkopen, met als doel investeringen aan te trekken, banen te creëren en het bruto binnenlands product op te drijven, zoals in het Saoedische economische ontwikkelingsplan Vision 2030 staat gestipuleerd.

Het Saoedische Public Investment Fund (PIF) is bovendien de grootaandeelhouder van Lucid, een Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens. Lucid opende in september vorig jaar een fabriek in Saoedi-Arabië. Die site was de eerste vestiging die de fabrikant buiten de Verenigde Staten opzette en zal in eerste instantie een productieniveau van vijfduizend wagens per jaar nastreven. Saoedi-Arabië beloofde daarbij in een periode van tien jaar 100.000 elektrische wagens bij Lucid te zullen afnemen. Saoedi-Arabië heeft zich trouwens tot doel gesteld om tegen eind dit jaar 30 procent van alle voertuigen in de hoofdstad Riyad elektrisch te maken. Deze doelstelling maakt deel uit van een grotere strategie om de uitstoot in Riyad met 50 procent te verminderen. Dat moet het Saoedische koninkrijk helpen om tegen 2060 klimaatneutraal te worden.

S&P Global Mobility wijst er verder op dat een veranderend marktsentiment suggereert dat de elektrificatie van voertuigen langer kan duren dan ooit werd gedacht. Oorpronkelijk werd geraamd dat tegen eind dit decennium 40 procent van de jaarlijkse verkoop van lichte voertuigen zal bestaan uit wagens met elektrische motoren. Dat vertegenwoordigde een gemiddeld groeipercentage van ongeveer 20 procent per jaar. Daarbij zou de verkoop van elektrische voertuigen een niveau van bijna 10 miljoen exemplaren per jaar bedragen. Hierdoor zou de elektrische aandrijving een aandeel van 11,7 procent verwerven in de wereldwijde autoverkoop.

“We hebben de voorbije maanden de voorspellingen op middellange termijn gestaag verlaagd, merkt S&P Global Mobility op. “Voor het eind van dit decennium behouden we echter een stabielere verwachting. Als de consumentenvraag er echter niet in slaagt te versnellen, bestaat er een groter risico dat overheden hun regelgeving voor hybride modellen en wagens met verbrandingsmotoren zullen versoepelen. Hierdoor zouden de vooruitzichten voor de elektrische wagens verder worden verzwakt.”

Meer over dit onderwerp: