managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China marktleider in nieuwe patenten generatieve artificiële intelligentie

Posted by managing21 on juli 9th, 2024

China heeft veel meer patenten aangevraagd dan enig ander land als het gaat om generatieve artificiële intelligentie. De Verenigde Staten volgen op een verre tweede plaats. Dat blijkt uit een rapport van de  World Intellectual Property Organization (Wipo). De technologie, die het potentieel biedt om de efficiëntie van processen te vergroten en wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen, maar ook zorgen doet rijzen op het gebied tewerkstelling, kon volgens het rapport de voorbije tien jaar aan ongeveer 54.000 uitvindingen worden gelinkt.

Meer dan een kwart van deze uitvindingen werd vorig jaar aangekondigd. Dat is volgens de Wipo een bewijs van de explosieve groei van de sector en de enorme interesse in de technologie sinds generatieve artificiële intelligentie eind 2022 in het brede publieke bewustzijn terechtkwam.

De voorbije tien jaar heeft generatieve artificiële intelligentie meer dan 38.200 patenten opgeleverd. – Foto: Pixabay/Mohammad Usman

Het nieuwe rapport heeft tot doel patentaanvragen te volgen als een mogelijke indicatie van trends op het gebied van kunstmatige intelligentie. De studie richt zich uitsluitend op generatieve artificiële intelligentie en sluit kunstmatige intelligentie in bredere zin, waaronder technologieën zoals gezichtsherkenning of autonoom rijden, uit. “Het rapport wil een beter inzicht bieden in de locaties waar deze snel evoluerende technologie wordt ontwikkeld en welke evoluties nog mogen worden verwacht”, verduidelijkte Daren Tang, directeur-generaal van de Wipo.

De onderzoekers merken op dat de voorbije tien jaar China ruim 38.200 patenten rond generatieve artificiële intelligentie geregistreerd. Dat is zes keer meer dan de Verenigde Staten, die met bijna 6.300 octrooien op de tweede plaats eindigden, gevolgd door Zuid-Korea (4.155), Japan (3.400) en India (1.350). Generatieve artificiële intelligentie helpt gebruikers bij het creëren van tekst, afbeeldingen, muziek, computercodes en andere content door het gebruik van tools zoals ChatGPT van OpenAI, Google Gemini en Ernie van het Chinese Baidu. De technologie wordt door veel industrieën – waaronder de biowetenschappen, de productie, het transport, de beveiliging en de telecommunicatie – gebruikt.

Sommige critici vrezen dat generatieve artificiële intelligentie werknemers in bepaalde types van tewerkstelling zou kunnen vervangen of op ongepaste wijze profijt zou kunnen halen uit inhoud die door mensen is gegenereerd, zonder daarvoor de auteurs op een eerlijke of adequate manier te compenseren. Net zoals bij andere types van patentaanvragen erkennen de functionarissen van de Wipo dat de hoeveelheid patenten rond generatieve artificiële intelligentie niet noodzakelijk duidt op kwaliteit. “Het is moeilijk om zo vroeg in de technologie te zeggen welke patenten marktwaarde zullen hebben of transformatief zullen zijn voor de samenleving”, benadrukte Tang. “We zullen moeten op welke manier de ontwikkelingen zich in de loop van de tijd zullen ontvouwen.”

Ver voorop

De Verenigde Staten en China worden vaak gezien als rivalen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, maar door sommige maatregelen nemen Amerikaanse technologiebedrijven het voortouw bij het maken van de meest geavanceerde systemen over generatieve artificiële intelligentie. “Een analyse van patenten schetst slechts een deel van het verhaal”, betoogt Nestor Maslej, onderzoeker aan het Institute for Human-Centered Artificial Intelligence van de Stanford University. “Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van de octrooien. Op basis van die benadering lijkt het erop dat de Verenigde Staten echt ver voorop lopen.”

Volgens de AI Index van de Stanford University zijn er dit jaar in de Verenigde Staten eenenzestig nieuwe programma’s rond machine learning gemeld, gevolgd door de Europese Unie (21) en China (15). In de Europese Unie is Frankrijk marktleider met acht programma’s. De Verenigde Staten konden ook de meeste basismodellen (zoals GPT-4 van OpenAI, Claude 3 van Anthropic en Llama van Meta) – die enorm veelzijdig zijn en op enorme datasets zijn getraind – melden. De Verenigde Staten staan bovendien ook boven China bij de particuliere investeringen in generatieve artificiële intelligentie en het aantal nieuwe startups die rond generatieve artificiële intelligentie actief zijn, terwijl China het voortouw heeft genomen op het gebied van industriële robotica.

Meer over dit onderwerp: