managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Kwart muziekproducenten werkt met kunstmatige intelligentie

Posted by managing21 on juli 10th, 2024

Een kwart van de muziekproducenten maakt voor zijn werk inmiddels gebruik van kunstmatige intelligentie, hoewel een aanzienlijke meerderheid – uit angst om de creatieve controle te verliezen – tekenen van weerstand tegen de technologie vertoont. Dat blijkt uit een onderzoek van de muziekdienst Tracklib, leverancier van gelicentieerde samples die bij muziekproductie kunnen worden gebruikt, gebaseerd op een enquête bij 1.107 muziekproducenten.

Uit het onderzoek bleek dat 25 procent van de respondenten inmiddels bij de muziekproductie op kunstmatige intelligentie beroep doet. Daarbij zegt 73,9 procent van de betrokkenen de technologie vooral om instrumenten uit een song te isoleren. Andere toepassingen blijken minder populair, want nog 45,5 procent geeft aan kunstmatige intelligentie te gebruiken voor EQ Plugins bij het masteren en mixen, terwijl 21,2 procent de technologie gebruikt voor het genereren van elementen die bij de productie in de songs kunnen worden gebruikt. Amper 3 procent zet artificiële intelligentie in om volledige songs te creëren.

De meeste muziekproducenten zien voorlopig weinig meerwaarde in artificiële intelligentie. – Foto: Pixabay

De resultaten van de enquête maken echter duidelijk dat driekwart van de muziekproducers in hun werk geen gebruik van artificiële intelligentie maken. In die groep maakt 82,2 procent daarbij gewag van artistieke en creatieve redenen, waarbij vaak wordt opgemerkt dat de technologie het moeilijker maakt om aan de muziek een persoonlijk cachet te geven.

Verder verwijst 34,5 procent van de ondervraagden naar kwaliteitsredenen, waarbij wordt aangevoerd dat muziek met kunstmatige intelligentie niet goed genoeg is. Voor 14,3 procent zijn de kosten van de technologie een reden om van het gebruik van kunstmatige intelligentie af te zien. Tenslotte zegt 10,2 procent dat het gebruik van de technologie mogelijk tot bekommernissen over auteursrechten zou kunnen leiden.

Percepties

Er blijkt volgens de onderzoekers ook een grote kloof tussen de perceptie van de verschillende toepassingen van de technologie. De studie bracht daarbij aan het licht dat generatieve kunstmatige intelligentie, die rechtstreeks songs geheel of gedeeltelijk creëert, vaak met een negatief beeld moet afrekenen. Minder dan 10 procent van de respondenten wil voor die activiteit op de technologie beroep doen.

Ondersteunende kunstmatige intelligentie, die voor het creatieproces van muziek een aantal hulpelementen kan aanbrengen, krijgt meer positieve reacties. Hier zou bijna 50 procent van de producers in de technologie een meerwaarde zien. Opmerkelijk is daarbij dat vooral de jongere respondenten zich over de generatieve kunstmatige intelligentie negatief uitspraken. De oudere ondervraagden hadden daarentegen het vaakst een negatieve mening over ondersteunende kunstmatige intelligentie.

Verder wordt opgemerkt dat er in het algemeen slechts een lage bereidheid blijkt om voor technologie met kunstmatige intelligentie te betalen. Bijna driekwart van de gebruikers blijkt alleen uit gratis toepassingen te putten. “De grootste bereidheid om te betalen bleek bij beginnende producenten, hoewel ook daar een sterke weerstand bleek tegen het betalen van een aanzienlijke prijs voor programma’s met artificiële intelligentie”, verduidelijken de onderzoekers. “Slechts weinig betrokkenen blijken bereid om voor de toepassingen minstens 25 dollar per maand te betalen.”

In het algemeen stelde 70 procent van de respondenten te verwachten dat kunstmatige intelligentie in de toekomst een grote of enorme impact zal hebben op de muziekproductie, terwijl 29 procent zei ‘enige impact te verwachten. Slechts 1 procent gaf aan geen enkele impact van de technologie te voorzien. Ondanks de schijnbare weerstand van een meerderheid van de producenten tegen toepassingen met kunstmatige intelligentie, gaf Tracklib aan in de toekomst een voortdurende adoptie van de technologie te verwachten.

Opgemerkt wordt dat de inzet van artificiële intelligentie in de muzieksector zich nog in een bijzonder vroeg stadium bevindt, waarbij vooral early adopters de mogelijkheden van de toepassingen uittest.

Meer over dit onderwerp: