managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrij luchtruim voor vliegende robots

Posted by managing21 on mei 30th, 2007

Het European Defence Agency, het militaire departement van de Europese Unie, wil dat vliegende robotten toegang krijgen tot het luchtruim, naast het bestaande luchtvervoer. Dat moet onder meer nieuwe mogelijkheden bieden aan de Europese vliegtuigindustrie en Europa ook op militair gebied minder afhankelijker maken van de Verenigde Staten. Budgettair heeft Europa echter niet dezelfde mogelijkheden als de Verenigde Staten.

“Onbemande vliegtuigen worden nu in omstandigheden gebruikt waar er geen traditionele luchtvaart aanwezig is,” aldus het magazine The Register. “Ze hebben meestal ook geen vergunning verkregen om in het civiele luchtruim te opereren. Meestal zijn ze acties op testsites of in oorlogsgebieden, waar het gewone commerciële luchtvaartverkeer geen toegang heeft.”

Maar daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Het European Defence Agency wil dat deze vliegende robotten ook elders in het luchtruim kunnen ingezet worden. Daarbij wordt echter niet alleen gedacht aan militaire opdrachten, maar ook aan algemene veiligheid en op termijn ook aan commerciële opdrachten. Bovendien wordt deze stap gezien als een mogelijke stimulans voor de vraag naar onbemande toestellen.

Dit laatste zou nieuwe mogelijkheden moeten creëren voor de Europese vliegtuigindustrie. In de Verenigde Staten is de onbemande luchtvaart aan zeer strikte beperkingen gebonden en de Europese industrie zou dan ook van zijn grotere vrijheid kunnen gebruik maken om een belangrijk deel van de markt in te pikken. Het vliegen met robotten bespaart bovendien ook op personeelskosten. Gehoopt wordt dat de regelgeving tegen 2012 rond zou kunnen zijn.

The Register merkt echter op dat er budgettair grote verschillen bestaan tussen Europa en de Verenigde Staten. Het European Defence Agency heeft voorlopig een budget van 0,5 miljoen euro naar voor geschoven voor het uitwerken van een routeplan, terwijl het Amerikaanse ministerie van defensie tientallen miljoen dollars investeert in concrete realisaties zoals de Reaper en Fire Scout.

Bovendien lopen er in de Verenigde Staten projecten om volledig geautomatiseerde gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen. Deze toestellen zouden onder meer zonder hulp van een piloot op een vliegdekschip kunnen landen. Daarnaast wordt erop gewezen dat een aantal Europese organisaties zich nu al met Amerikaanse technologie aan het uitrusten zijn. Zo wil de Britse Royal Air Force dit jaar al Reapers inschakelen.