managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internationale brandstofbank voor verrijkt uranium

Posted by managing21 on mei 31st, 2007

De Verenigde Staten en Rusland hebben een international plan goedgekeurd voor de productie van een gecontroleerde voorraad verrijkt uranium. Daardoor zou het International Atomic Energy Agency (IAEA), dat wereldwijd kernreactoren inspecteert, een kernbrandstofbank kunnen beheren. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de onzekerheid over landen die hun verrijkt uranium zouden willen gebruiken voor kernwapens.

De brandstofbank zou instaan voor de productie van verrijkt uranium, dat noodzakelijk is voor de werking van kerncentrales. De brandstofbank zou die voorraad beheren en ter beschikking stellen voor verkoop. Daardoor zouden landen met nieuwe nucleaire reactoren niet langer hun eigen uraniumbrandstof moeten produceren, maar ze gewoon kunnen aankopen bij de bank.

Rusland en Kazakstan tekende een intergovernementele overeenkomst met het IAEA voor het opzetten van een fabriek in Siberië. “Voor landen die kernenergie willen aanwenden voor vreedzaam gebruik zullen uit deze gelegenheid bijzonder veel voordeel kunnen halen,” vertelde de Amerikaanse democratische politicus Tom Lantos aan BBC News. De nieuwe brandstofbank zou het onder meer voor Iran overbodig moeten maken om zelf verrijkt uranium aan te maken.

Het IAEA zou door de brandstofbank ook nauwkeuriger kunnen volgen hoeveel nucleaire brandstof er wordt gebruikt, waardoor het mogelijk wordt om na te gaan of er uranium uit het circuit wordt gehaald om er kernwapens mee te maken. Maar volgens Frank Barnaby, veiligheidsexpert bij de Oxford Research Group, zal de brandstofbank niet werken. “Vele landen zullen het akkoord niet willen tekenen,” voerde hij aan.

Barnaby wees erop dat landen zoals Groot-Brittannië en Japan in het verleden zich altijd verzet hebben tegen een internationale kernbrandstofbank. “Ze beschouwen het verrijken van uranium als een geheime operatie,” benadrukte hij. “Elke internationale inmenging om een brandstofbank op te richten, zal beschouwd worden als een mogelijke informatielek die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.”

Kazakstan bezit ongeveer twintig procent van de wereldwijde voorraad van uraniumerts. Het land zou zijn productie tegen het eind van dit decennium wil verdrievoudigen tot 15.000 ton per jaar. Dat zou verwerkt worden in een nieuwe fabriek in de buurt van het Russische Irkoetsk.