managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

RFID moet uitgeschakeld kunnen worden

Posted by managing21 on september 27th, 2007

Meer dan de helft van de consumenten wil dat de RFID-chip op producten uitgeschakeld wordt als het product is gekocht. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Consumentenbond. De RFID-chip is de opvolger van de streepjescode en magneetstrip en verzamelt veelal ongemerkt informatie voor leveranciers, werkgevers en overheid, wat voor vele consumenten als een inbreuk op de privacy wordt beschouwd.

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de geënquêteerden wil weten of er een RFID-chip in een product zit. Meer dan de helft wil dat de winkelier standaard de chip uitschakelt na de aankoop van het product. “De chip brengt immers privacyrisico’s met zich mee,” vindt men. “Consumenten kunnen worden herkend en hun gedrag kan worden gevolgd. Het gevaar van misbruik ligt dan op de loer.”

Opgemerkt wordt echter dat de consument ook voordeel kan hebben aan de RFID-chip. “Zo kunnen producten in de supermarkt worden afgerekend zonder dat ze uit de winkelwagen gehaald hoeven worden,” aldus de Nederlandse Consumentenbond. “Ook kunnen de garantie en reparatiegeschiedenis van bijvoorbeeld een digitale camera worden bijgehouden in het product zelf.”

De Nederlandse Consumentenbond is voorstander van een systeem waarbij de consument zelf kan aangeven of de chip na aankoop ingeschakeld blijft of uitgezet zal worden. “Op die manier kan de koper aangeven dat hij later al dan niet herkend wordt als koper van de betrokken producten.”