managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Studieronde GM-Renault

Posted by managing21 on juli 15th, 2006

General Motors, Renault en Nissan beginnen aan een studieronde van negentig dagen om uit te zoeken welke mogelijke besparingen kunnen opgeleverd worden door een samenwerking tussen de drie constructeurs. Dat maakten GM-topman Rick Wagoner en Renault-baas Carlos Ghosn bekend na een onderhoud in Detroit, waar het hoofdkwartier van General Motors is gevestigd. 

Ghosn en Wagoner stelden daarbij dat de gesprekken zich vooral zouden toespitsen op onderwerpen zoals de gezamenlijke aankoop van onderdelen en een aantal mogelijke logistieke samenwerkingsverbanden. Verder commentaar over mogelijke projecten wensten beide toplui niet te geven. Eerder had Ghosn, die zowel Renault als Nissan onder zich heeft, gezegd dat een samenwerking tussen de drie contructeurs alleen kon slaan als alle betrokken partijen er baat zouden bij hebben.

Ghosn heeft ook met klem gesteld dat hij geen interesse heeft om de leiding van General Motors over te nemen, zoals hier en daar al gesuggereerd werd. Wagoner van zijn kant had al benadrukt dat de gesprekken niet moeten gezien worden als een reddingsboei voor General Motors, dat het voorbije jaar geconfronteerd werd met een verlies van 10,6 miljard dollar. De GM-topman wil dit jaar een besparing van 5 miljard dollar doorvoeren. Ghosn heeft onder meer gesuggereerd dat Nissan een gedeelte van de overcapaciteit van General Motors zou kunnen overnemen, zodat een aantal geplande fabriekssluitingen overbodig zouden worden.

De meeste analisten stellen zich kritisch op ten opzichte van een mogelijke samenwerking. “General Motors heeft heel wat bedenkingen,” zeggen ze. “Het bedrijf vertrouwt erop om op eigen kracht zijn crisis te overwinnen.”