managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwe stap voor een vaccin voor malaria

Posted by managing21 on oktober 17th, 2007

De Nederlandse vorser Teun Bousema heeft in samenwerking met het Nijmeegse Universitair Centrum St. Radboud een nieuwe moleculaire onderzoekstechniek ontwikkeld voor de opsporing van de gametocyt. Deze geven geen ziekteverschijnselen, maar zorgen wel voor de overdracht van mug op mens van malaria, veroorzaakt door het plasmodium falciparum. Deze vaststelling kan mogelijk een nieuwe richting betekenen voor het zoeken naar een vaccin.

Malaria is de grootste boosdoener in de tropen. Jaarlijks sterven er in Afrika ongeveer 750.000 kinderen aan deze aandoening. Toch worden er bij relatief weinig mensen de zogenaamde gametocyten waar-
genomen, die mede-verantwoordelijk zijn voor de ziekte ontwikkeling en verspreiding. De wetenschapper Teun Bousema zegt echter waargenomen te hebbendat er veel meer mensen besmet zijn dan men dacht. Hun bloed bevatte en minimale niet opspoorbare gametocyten, die bij microscopisch onderzoek quasi niet detecteerbaar zijn.

De malaria-verwekkende Plasmodium-parasiet wordt overgedragen door muggen. Deze parasiet heeft
twee levencycli. Eén is aseksueel de andere seksueel (de gametocyt). In Tanzania vond Bousema met het microscopisch onderzoek slechts bij een 0,5 procent van de bevolking de gametocyt, maar met deze nieuwe techniek is de incidentie opgeklommen naar 15 procent, dus dertig maal meer dan voorheen genoteerd. Deze conclusie kan een nieuwe stap betekenen in de richting van een mogelijk vaccin.

Vermoed wordt dat er een combinatievaccin nodig zal zijn om de ziekteverwekkende aseksueele parasiet en ook de gametocyt kunnen beheersen. (Hugo J. Lücke)