managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

EBay organiseert microkredieten

Posted by managing21 on oktober 25th, 2007

Online veilingsite eBay heeft een nieuwe website gelanceerd waar mensen kleine bedragen kunnen investeren in projecten die gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden in de armste landen ter wereld. Op MicroPlace kunnen mensen met een investering vanaf amper 50 dollar ontwikkelingen in arme gebieden steunen. Met microfinancieringen worden op dit ogenblik al projecten in meer dan honderd landen ondersteund.

Microfinanciering biedt meestal leningen verzekeringen en andere financiële diensten zonder onderpand geleverd aan huishoudens en bedrijven met een laag inkomen. Het systeem wordt vooral toegepast in opkomende markten waar mensen geen normale banklening kunnen krijgen. Meestal staan financiële instituten en rijke investeerders achter dergelijke microfinancieringen.

De veilingssite eBay wil nu echter ook de gewone consument de gelegenheid geven te beleggen in dergelijke microfinanciering. De investeringen hebben een looptijd van twee tot vier jaar en kunnen naar verwachting een rendement van halen van 1,5 tot 3 procent. De veilingsite hoopt op die manier te kunnen bijdragen om microkredieten beschikbaar te kunnen stellen voor meer dan één miljard mensen, tegenover ongeveer honderd miljoen vandaag.

Zelf hebben de oprichters van eBay eerder al het Omidyar Network opgericht, dat al honderden miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in microkredieten. Daarnaast werd ook 1,4 miljoen miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van software die verzamelaars van microkredieten moet helpen aan de nodige gegevens te komen. Microkredieten moeten in de armere landen uiteindelijk leiden tot een duurzame economische groei.