managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Kennis investeren is beter dan doneren

Posted by managing21 on november 1st, 2007

Bedrijven moeten vooral hun eigen kennis en kunde inzetten om bij te dragen tot het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dat zegt Jeffrey Sachs, professor economie aan de Amerikaanse Columbia University en verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-project. In dat project zijn er volgens hem vooral nog veel inspanningen nodig voor Afrika.

“Ieder bedrijf zou iets moeten doen aan het verwezenlijken van de millenniumdoelen,” aldus Jeffrey Sachs. “Het doneren van geld volstaat niet, maar bedrijven moeten de eigen kennis en kunde daarvoor inzetten.” De filosofie van de wereldberoemde Amerikaanse econoom is dat elk doel aan het eind afrekenbaar moet zijn op de resultaten. In dat kader moet er volgens hem voor gezorgd worden dat de locale economieën kunnen groeien.

“Jeffrey Sachs ziet vooral in Azië een duidelijke vooruitgang,” aldus het persbureau ANP. “Daar profiteert een groot deel van de bevolking van een betere economie, al is ook daar nog een hoop mis. Zijn grootste zorg is echter Afrika. Het is volgens Sachs een uitdaging om dit continent er boven op te helpen. Hij is echter van mening dat dit alleen mogelijk is als regeringen, de samenleving en het bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Jeffrey Sachs is speciaal adviseur voor de Verenigde Naties voor de millenniumdoelen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd die zich richten op armoede, gezondheidszorg, de positie van vrouwen en onderwijs. Sachs is aangesteld om leiding te geven aan de praktische uitvoering van dat project.