managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Franse luchtvaartindustrie heeft nieuw recordjaar achter de rug

Posted by managing21 on april 15th, 2018

De Franse luchtvaartindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 64 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (Gifas), waarin gewag wordt gemaakt van een nieuw recordjaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat de sector het voorbije jaar tevens voor 44 miljard euro heeft geëxporteerd. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Verwacht wordt dat de trend zich ook dit jaar verder zal doorzetten.

De sector ontving het voorbije jaar voor 68,2 miljard euro aan nieuwe orders. “Dat betekende wel een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien, maar daarvoor kan een logische verklaring worden gegeven,” benadrukt Eric Trappier, topman van Gifas. “De voorbije jaren kon immers geprofiteerd van een aantal contracten voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale.” Uit het rapport blijkt dat militaire orders het voorbije jaar nog 16 procent van alle bestellingen vertegenwoordigden, tegenover 31 procent het jaar voordien en 32 procent drie jaar geleden. Die jaren werden echter gekenmerkt door bestellingen die Daussault Aviation kon registreren in Egypte, Qatar en India.

Aangevoerd wordt dat de burgerlijke luchtvaart weliswaar goede resultaten laat optekenen, onder meer met een sterke toename van bestellingen en leveringen bij Airbus, maar anderzijds moet volgens Trappier worden opgemerkt dat de sector van de zakenluchtvaart zijn heropleving nog moet bevestigen, terwijl de verkoop van helikopters de druk van de dalperiode in de petroleumsector blijft voelen. Uit het rapport blijkt verder dat de sector in totaal 190.000 arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. Het voorbije jaar werden 12.000 aanwervingen opgetekend. Daarmee kon de tewerkstelling in de sector met 2.000 arbeidsplaatsen worden uitgebreid. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder