managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Strijd tegen voedselverspilling kan hotels veel baten opleveren

Posted by managing21 on april 18th, 2018

De strijd tegen voedselverspilling kan ook aan de hotelsector belangrijke voordelen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Champions 12.3 bij meer dan veertig hotels van een aantal grote ketens in vijftien landen. Vastgesteld werd dat hotels voor elke investering van 1 dollar in programma’s voor de beperking van voedselverspilling in de keukens, gemiddeld 7 procent operationele kosten konden besparen. Er wordt aan toegevoegd dat nagenoeg alle deelnemende hotels een positieve return kon melden op hun investeren om de voedselverspilling tegen te gaan.

Op één jaar tijd hadden de hotels hun voedselverspilling met gemiddeld 21 procent verminderd. Daarbij kon 70 procent melden zijn investering al terugverdiend te hebben. Na twee jaar bleek 95 procent zijn investering volledig te hebben kunnen recupereren. Om de voedselverspilling tegen te gaan hadden de deelnemende hotels verschillende strategieën toegepast. Onder meer werd de omvang het verlies geregistreerd, terwijl het personeel werd voorgelicht over procedures die de verspilling zouden kunnen beperken. Ook werd vaak gekozen voor een herschikking van het menu. Bij nagenoeg 90 procent bleef de investering in het project onder de grens van 20.000 euro. Dat was minder dan 1 procent van de omzet.

“De cijfers tonen aan dat de verandering slechts een beperkte investering vergt, terwijl daarvoor sterke resultaten worden opgetekend,” benadrukt Dave Lewis, voorzitter van Champions 12.3 en chief executive van Tesco. De deelnemende hotels getuigden onder meer het probleem te hebben aangepakt door de aankopen van voeding te beperken, waardoor de uitgaven beperkt konden worden gehouden. Bovendien werden vaak met restanten van voedingsproducten nieuwe gerechten gecreëerd. Daardoor kon de omvang van het restproduct gevoelig worden beperkt. Bedoeling is dat tegen eind volgend decennium de voedselverspilling kan worden gehalveerd.

Eén derde van alle voedingsproducten worden nooit geconsumeerd. “Dat fenomeen heeft gigantische economische, sociale en ecologische consequenties,” merken de onderzoekers nog. “Voedselverspilling zorgt voor een economisch verlies van 940 miljard dollar per jaar. Bovendien is de activiteit verantwoordelijk voor 8 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat wereldwijd ongeveer 800 miljoen mensen niet voldoende eten ter beschikking hebben.

Lees Verder